Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákupy u vietnamských obchodníků

Nákupy u vietnamských obchodníků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Radošová
Šetření:06. 01. 2009 - 02. 02. 2009
Počet respondentů:332
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Radka Radošová a studuji na Univerzitě v Hradci Králové. Provádím výzkum na téma „Sociálně právní aspekty dodržování zákona o ochraně spotřebitele u vietnamských podnikatelů v ČR“.
Za vyplnění dotazníku děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. V obchodech, které provozují vietnamští podnikatelé v ČR, nakupuji:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně12138,05 %36,45 %  
alespoň1x za půl roku 10332,39 %31,02 %  
alespoň 1x měsíčně7322,96 %21,99 %  
alespoň 1x ročně 216,6 %6,33 %  

Graf

2. Požadavky, které jsou vyžadovány zákonem o ochraně spotřebitele (zejména ochrana duševního vlastnictví – prodej padělků; označování výrobku cenou; poskytování informací v českém jazyce; poskytování záručních podmínek; označování výrobku informací o výrobci, dovozci, popř. dodavateli; vystavování dokladu o zakoupení), považuji ve vietnamských prodejnách za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesplněné15950,64 %47,89 %  
splněné částečně6219,75 %18,67 %  
jejich splnění mě nezajímá6019,11 %18,07 %  
nevím, nedovedu posoudit288,92 %8,43 %  
zcela splněné51,59 %1,51 %  

Graf

3. Komunikaci s vietnamskými podnikateli v jejich provozovnách považuji za problematickou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne12138,54 %36,45 %  
spíše ano11436,31 %34,34 %  
ano4514,33 %13,55 %  
ne299,24 %8,73 %  
nevím51,59 %1,51 %  

Graf

4. Domnívám se, že kontroly dodržování výše uvedených povinností jsou u vietnamských podnikatelů prováděny častěji (popř. jsou jim udělovány častěji sankce), než u ostatních podnikatelů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11937,66 %35,84 %  
určitě ano7624,05 %22,89 %  
nevím5818,35 %17,47 %  
spíše ne4213,29 %12,65 %  
určitě ne216,65 %6,33 %  

Graf

5. V případě potíží při nákupu či reklamaci zboží ve vietnamských provozovnách se obracím na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud nastanou potíže, neřeším je17556,27 %52,71 %  
potíže řeším sám a mám pro jejich řešení dostatek informací (např. internet, média) 6721,54 %20,18 %  
potíže řeším sám, ale pro jejich řešení nemám dostatek informací 4012,86 %12,05 %  
své známé144,5 %4,22 %  
organizace na ochranu spotřebitele72,25 %2,11 %  
Českou obchodní inspekci61,93 %1,81 %  
právníka20,64 %0,6 %  

Graf

6. Způsob, jakým jsou prováděny kontroly dodržování práv ochrany duševního vlastnictví (zabavování padělků zboží) u vietnamských podnikatelů s oblečením považuji za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše přiměřený10031,85 %30,12 %  
zcela přiměřený 9530,25 %28,61 %  
spíše nepřiměřený5517,52 %16,57 %  
nevím4714,97 %14,16 %  
zcela nepřiměřený175,41 %5,12 %  

Graf

7. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 28 let18558,73 %55,72 %  
méně než 18 let9028,57 %27,11 %  
29 – 39 let206,35 %6,02 %  
40 – 50 let123,81 %3,61 %  
51 a více let82,54 %2,41 %  

Graf

8. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena25480,89 %76,51 %  
muž6019,11 %18,07 %  

Graf

9. Vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou14546,77 %43,67 %  
základní (ukončené i neukončené)7925,48 %23,8 %  
vysokoškolské7022,58 %21,08 %  
střední bez maturity (vyučen/a) 165,16 %4,82 %  

Graf

10. Povolání:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6936,7 %20,78 %  
Studentka179,04 %5,12 %  
studentka VŠ84,26 %2,41 %  
student VŠ63,19 %1,81 %  
porodni asistentka21,06 %0,6 %  
vychovatelka21,06 %0,6 %  
prodavačka21,06 %0,6 %  
student :-)21,06 %0,6 %  
důchodce21,06 %0,6 %  
studující21,06 %0,6 %  
ostatní odpovědi podnikatelka
kuchařka
Nezaměstnaná
projektant
Asistentka
Praxe v CykloSportu
Account Manager
studen VŠ
školák..student
obchodni referent
zaměstnanec
softwarový inženýr
Poradkyne prace
Neřeknu xD
webmaster, programátor
operátor výroby
ekonom
student soš
PR asistent
jaký jako když studuju?:D
žák
IT technik
Student gymnázia (Německá škola v Praze sro.)
společnice
úřednice
studentka hotelové školy
vš učitel
účetní
mateřská dovolená
OSVČ
obchodní referentka
bankovni urednik
reklama
telekomunice
tlumočnice
manažerka
operátor
manager
úředník
Studuji Gymnázuim.
kadeřnice
RECEPCE V HOTELU
správce metropolitní sítě, student VŠE
optimalizátor
studuji
policajt
student střední školy
důchodce - dříve školství
studuji, účetní
zdravotní sestra
hotelová recepční
Architekt
automechanik
customer service excutive
učitelka
socioterapeut
finanční účetní
tester sw
pracující student
vedoucí pobočky
instalater
překladatel
zootechnička
Sanitář
na mateřské dovolené
flákač
podnikatelka kosmetička
koncipient
konzultant
žádné
studentka OA
7640,43 %22,89 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V obchodech, které provozují vietnamští podnikatelé v ČR, nakupuji:

2. Požadavky, které jsou vyžadovány zákonem o ochraně spotřebitele (zejména ochrana duševního vlastnictví – prodej padělků; označování výrobku cenou; poskytování informací v českém jazyce; poskytování záručních podmínek; označování výrobku informací o výrobci, dovozci, popř. dodavateli; vystavování dokladu o zakoupení), považuji ve vietnamských prodejnách za:

3. Komunikaci s vietnamskými podnikateli v jejich provozovnách považuji za problematickou:

4. Domnívám se, že kontroly dodržování výše uvedených povinností jsou u vietnamských podnikatelů prováděny častěji (popř. jsou jim udělovány častěji sankce), než u ostatních podnikatelů:

5. V případě potíží při nákupu či reklamaci zboží ve vietnamských provozovnách se obracím na:

6. Způsob, jakým jsou prováděny kontroly dodržování práv ochrany duševního vlastnictví (zabavování padělků zboží) u vietnamských podnikatelů s oblečením považuji za:

7. Věk:

8. Pohlaví:

9. Vzdělání:

10. Povolání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V obchodech, které provozují vietnamští podnikatelé v ČR, nakupuji:

2. Požadavky, které jsou vyžadovány zákonem o ochraně spotřebitele (zejména ochrana duševního vlastnictví – prodej padělků; označování výrobku cenou; poskytování informací v českém jazyce; poskytování záručních podmínek; označování výrobku informací o výrobci, dovozci, popř. dodavateli; vystavování dokladu o zakoupení), považuji ve vietnamských prodejnách za:

3. Komunikaci s vietnamskými podnikateli v jejich provozovnách považuji za problematickou:

4. Domnívám se, že kontroly dodržování výše uvedených povinností jsou u vietnamských podnikatelů prováděny častěji (popř. jsou jim udělovány častěji sankce), než u ostatních podnikatelů:

5. V případě potíží při nákupu či reklamaci zboží ve vietnamských provozovnách se obracím na:

6. Způsob, jakým jsou prováděny kontroly dodržování práv ochrany duševního vlastnictví (zabavování padělků zboží) u vietnamských podnikatelů s oblečením považuji za:

7. Věk:

8. Pohlaví:

9. Vzdělání:

10. Povolání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Radošová, R.Nákupy u vietnamských obchodníků (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nakupy-u-vietnamskych-obchodniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.