Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákupy zboží Českých výrobců

Nákupy zboží Českých výrobců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Hánová
Šetření:30. 09. 2014 - 29. 10. 2014
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):10 / 2.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento průzku má ukázat zda rádi nakupujete od Českých výrobců v dané oblasti, určitých městech a jejich okolí. Dotazník je pro respondenty od 15let. Prosím o jeho vyplnění pouze v případě, že jste z měst Rožmitál pod Třemšínem, Březnice( okres Příbram) a jejich okolí do 40km.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je pro respondenty od 15let a pro respondety z měst : Rožmitál pod Třemšínem, Březnice(okr.Příbram) a jejich okolí do 40km.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 15let → konec dotazníku, 15-18otázka č. 2, 19-25otázka č. 2, 26-34otázka č. 2, 35-40otázka č. 2, 41-50otázka č. 2, 51-60otázka č. 2, 61-70otázka č. 2, 71 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-255447,79 %47,79 %  
26-342219,47 %19,47 %  
35-401210,62 %10,62 %  
15-18108,85 %8,85 %  
41-5087,08 %7,08 %  
51-6043,54 %3,54 %  
71 a více10,88 %0,88 %  
méně než 15let10,88 %0,88 %  
61-7010,88 %0,88 %  

Graf

2. Vaší obcí/měste je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rožmitál pod Třemšínemotázka č. 3, Březnice ( okres Příbram)otázka č. 3, okolí do 40km od Rožmitálu pod Třemšínemotázka č. 3, okolí do 40km od Březnice ( okres Příbram)otázka č. 3, odjinud → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odjinud10190,18 %89,38 %  
okolí do 40km od Březnice ( okres Příbram)76,25 %6,19 %  
Březnice ( okres Příbram)21,79 %1,77 %  
okolí do 40km od Rožmitálu pod Třemšínem10,89 %0,88 %  
Rožmitál pod Třemšínem10,89 %0,88 %  

Graf

3. Našli jste si ve městě svůj obchůdek s Českými výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 4, nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano872,73 %7,08 %  
ne218,18 %1,77 %  
nevím19,09 %0,88 %  

Graf

4. Pokud jste nenašli svůj obchod, chtěli byste ve svém městě takový?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 9, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %1,77 %  
ano133,33 %0,88 %  

Graf

5. Nakupovali byste v něm?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %0,88 %  

Graf

6. Co v něm rádi nakupujete? Případně,co byste v něm rádi nakupovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečivo666,67 %5,31 %  
maso, uzeniny555,56 %4,42 %  
méko a mléčné výrobky555,56 %4,42 %  
bylinky (rostliny nebo řezané)444,44 %3,54 %  
koření222,22 %1,77 %  
zeleninu,ovoce222,22 %1,77 %  
sirupy(bylinné,ovocné a pod.)222,22 %1,77 %  
marmelády,povidla222,22 %1,77 %  
kosmetika222,22 %1,77 %  
masti111,11 %0,88 %  
čaje111,11 %0,88 %  

Graf

7. Nakupujete výrobky se značkou BIO ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, důležité je pro mne, kde je to vyrobeno666,67 %5,31 %  
Ano, ale nelpím na BIO, hlavně, že je to český výrobek333,33 %2,65 %  

Graf

8. Myslíte, že cena odpovídá jejich kvalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %7,08 %  
ano111,11 %0,88 %  

Graf

9. Jaké další české zboží byste ve Vašem městě uvítali

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

gxjfm

ovoce, zelenina

prodejny se zdravou výživou

Zadny

10. Je pro Vás důležité takový obchod ve svém měste najít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, není to pro mne vůbec důležité654,55 %5,31 %  
ano, je to velmi důležité.436,36 %3,54 %  
ne, není, rád/a si dojedu i takové výrobky nakoupit i vokolí218,18 %1,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk

2. Vaší obcí/měste je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk

2. Vaší obcí/měste je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hánová, V.Nákupy zboží Českých výrobců (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nakupy-zbozi-ceskych-vyrobcu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.