Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Narcistická porucha osobnosti

Narcistická porucha osobnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Fialová
Šetření:26. 04. 2019 - 28. 04. 2019
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, předem děkuji za vyplnění mého dotazníku na téma narcistická porucha osobnosti. Svým dotazníkem bych chtěla zjistit hlavně povědomí o této poruše. Dále bych chtěla zjistit, jaké vlastnosti jí lidé přisuzují a co si myslí o jejím původu. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4758,75 %58,75 %  
muž3341,25 %41,25 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 253240 %40 %  
25 - 652835 %35 %  
méně než 181215 %15 %  
65 a více810 %10 %  

Graf

3. Víte, co je to narcistická porucha osobnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6581,25 %81,25 %  
ne1518,75 %18,75 %  

Graf

4. Pokud ano, které vlastnosti jsou podle vás typické pro pacienty trpící narcistickou poruchou osobnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhotrvající pocit vlastní grandiozity, nadřazenosti5889,23 %72,5 %  
potřeba po pozornosti, exhibicionismus5483,08 %67,5 %  
nedostatek empatie vůči ostatním4366,15 %53,75 %  
touha po úspěchu4163,08 %51,25 %  
velké sebevědomí3858,46 %47,5 %  
závist, žárlivost1624,62 %20 %  
malé sebevědomí1218,46 %15 %  
agresivita710,77 %8,75 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s člověkem, který trpí NPO, nebo s člověkem, o kterém si myslíte, že trpí NPO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jistý/á3249,23 %40 %  
ano - někdo jiný1827,69 %22,5 %  
ne, nikdy913,85 %11,25 %  
ano - příbuzný, známý (muž)46,15 %5 %  
ano - příbuzná, známá (žena)23,08 %2,5 %  

Graf

6. Co je podle vás hlavní příčinou vzniku narcistické poruchy osobnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchova jedince v raném dětství - přechvalující, rozmazlující rodič5178,46 %63,75 %  
výchova jedince v raném dětství - přísný, chladný rodič3756,92 %46,25 %  
následek traumatu, šikany apod.3147,69 %38,75 %  
je dědičná2233,85 %27,5 %  
vzniká už v prenatálním období - během těhotenství1523,08 %18,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Víte, co je to narcistická porucha osobnosti?

4. Pokud ano, které vlastnosti jsou podle vás typické pro pacienty trpící narcistickou poruchou osobnosti?

5. Setkali jste se někdy s člověkem, který trpí NPO, nebo s člověkem, o kterém si myslíte, že trpí NPO?

6. Co je podle vás hlavní příčinou vzniku narcistické poruchy osobnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Víte, co je to narcistická porucha osobnosti?

4. Pokud ano, které vlastnosti jsou podle vás typické pro pacienty trpící narcistickou poruchou osobnosti?

5. Setkali jste se někdy s člověkem, který trpí NPO, nebo s člověkem, o kterém si myslíte, že trpí NPO?

6. Co je podle vás hlavní příčinou vzniku narcistické poruchy osobnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fialová, K.Narcistická porucha osobnosti (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://narcisticka-porucha-osobnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.