Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náročné situace předškoláků v mateřských školách

Náročné situace předškoláků v mateřských školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Malá
Šetření:26. 09. 2011 - 03. 10. 2011
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):27 / 21.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto šetření je zjistit informace o problematice předškolních dětí v mateřských školách (MŠ). Informace z tohoto šetření budou použity v bakalářské práci s názvem Dětské strachy, úzkosti a obavy u dětí v předškolním věku.

Odpovědi respondentů

1. Ve vztahu k dítěti jste jeho:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matka1386,67 %86,67 %  
sestra16,67 %6,67 %  
strejda16,67 %6,67 %  

Graf

2. Věk pečující osoby o dítě:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36321,43 %20 %  
32214,29 %13,33 %  
30214,29 %13,33 %  
3717,14 %6,67 %  
3417,14 %6,67 %  
2117,14 %6,67 %  
3917,14 %6,67 %  
3817,14 %6,67 %  
217,14 %6,67 %  
2317,14 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.08
Minimum:21
Maximum:38
Variační rozpětí:17
Rozptyl:29.36
Směrodatná odchylka:5.42
Medián:33
Modus:36

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ s maturitou642,86 %40 %  
642,86 %40 %  
SOU bez maturity214,29 %13,33 %  

Graf

4. Povolání

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitelka216,67 %13,33 %  
účetní216,67 %13,33 %  
finanční manažerka18,33 %6,67 %  
zdravotní sestra + andragog18,33 %6,67 %  
zdravotník18,33 %6,67 %  
mateřská dovolená18,33 %6,67 %  
dělník18,33 %6,67 %  
zaměstnanec18,33 %6,67 %  
pedagog18,33 %6,67 %  
Vodohodpodář18,33 %6,67 %  

Graf

5. Věk dítěte

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5746,67 %46,67 %  
6213,33 %13,33 %  
3213,33 %13,33 %  
216,67 %6,67 %  
416,67 %6,67 %  
116,67 %6,67 %  
816,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.54
Minimum:2
Maximum:6
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.44
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:5
Modus:5

Graf

6. Pohlaví dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka853,33 %53,33 %  
chlapec746,67 %46,67 %  

Graf

7. Jak dlouho chodí Vaše dítě do MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhým rokem533,33 %33,33 %  
třetím rokem533,33 %33,33 %  
prvním rokem (od letošního září)320 %20 %  
čtvrtým16,67 %6,67 %  
ještě nechodí do MŠ16,67 %6,67 %  

Graf

8. Jak často chodí Vaše dítě do MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý pracovní den1386,67 %86,67 %  
5x za měsíc16,67 %6,67 %  
nic16,67 %6,67 %  

Graf

9. Kolik hodin tráví Vaše dítě ve školce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 - 8 hodin 960 %60 %  
5 - 6 hodin320 %20 %  
4 hodiny16,67 %6,67 %  
416,67 %6,67 %  
nic16,67 %6,67 %  

Graf

10. Mělo Vaše dítě problémy s nástupem do MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, měli jsme problémyotázka č. 11, ne, neměli jsme problémyotázka č. 13, nevzpomínám si (nevím, jak to tenkrát bylo)otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neměli jsme problémy960 %60 %  
ano, měli jsme problémy640 %40 %  

Graf

11. Pokud ANO, jak se tyto problémy projevovaly

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pláč každé ráno583,33 %33,33 %  
prosení, ať nemusí do školky466,67 %26,67 %  
vzdor a nechuť chodit do školky233,33 %13,33 %  

Graf

12. Jak dlouho tyto problémy přetrvávaly

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále trvají120 %6,67 %  
skoro 2 měsíce120 %6,67 %  
jeden rok120 %6,67 %  
rok120 %6,67 %  
týden120 %6,67 %  

Graf

13. Byl Vám a Vašemu dítěti MŠ nabídnut adaptační program (postup pro usnadnění přivyknutí na nové podmínky):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %53,33 %  
ano746,67 %46,67 %  

Graf

14. Pokud ANO, pomohl Vám a jak probíhal

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hraní s maminkama

Nabídnut byl, ale nevyužili jsme ho. Školka nebyla v místě bydliště a já měla doma další malé dítě, které bych musela každé ráno brát s sebou. Od září jsem měla domluvenou sousedku, která malého odvezla autobusem do školy společně se svým synem a potom šla do práce - uklízela ve škole.

Nebylo potřeba se ho účastnit, vše probíhalo v pořádku, program byl nabídnut pro případ, že by to tak hladce neproběhlo.

nevyužili jsme

nevyužili jsme ho

15. Pokud NE, uvítali byste adaptační program ve Vaší MŠ

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím466,67 %26,67 %  
ano233,33 %13,33 %  

Graf

16. Myslíte si, že v současnosti Vaše dítě zažívá v MŠ nějaké nesnadné situace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %60 %  
ano426,67 %26,67 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

17. Pokud ano, jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

adaptace nových dětí, obtěžování chlapcem

Dcera navštěvuje cizojazyčnou školku. Má problém domluvit se.

kolektiv

od letošního roku jsou v naší MŠ smíšené třídy - dceři se ve školce z tohoto důvodu přestalo líbit.

18. Víte o tom, že by jiné děti ve třídě Vašeho dítěte zažívaly nesnadné situace (posmívání, braní věcí, fyzické napadení, nadávky, urážení, jiné):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne960 %60 %  
Ano640 %40 %  

Graf

19. Pokud ano, pracují zaměstnanci MŠ na snížení až odstranění těchto problémů:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano233,33 %13,33 %  
nevím233,33 %13,33 %  
ne233,33 %13,33 %  

Graf

20. Jste spokojena/ý se zaměstnanci MŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1280 %80 %  
Ne320 %20 %  

Graf

21. Pokud ne, co Vám chybí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

celková vstřícnost k dětem

Nevstřícnost ředitelky školky

22. Dochází do MŠ Vašeho dítěte externí pracovníci, kteří by pracovali odborně se vztahy mezi dětmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1280 %80 %  
Ano320 %20 %  

Graf

23. Pokud ne, měl/a byste zájem o externí pracovníky, kteří by pracovala se vztahy v dětském kolektivu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Toto by měla rozhodnout MŠ763,64 %46,67 %  
Ne, neměl/a bych zájem436,36 %26,67 %  

Graf

24. 1) Počet dětí ve třídě Vašeho dítěte:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25533,33 %33,33 %  
28320 %20 %  
10213,33 %13,33 %  
22213,33 %13,33 %  
2616,67 %6,67 %  
2716,67 %6,67 %  
016,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.92
Minimum:10
Maximum:28
Variační rozpětí:18
Rozptyl:36.24
Směrodatná odchylka:6.02
Medián:25
Modus:25

Graf

25. 2) Počet pedagogických pracovníků na jednu třídu dětí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21386,67 %86,67 %  
016,67 %6,67 %  
616,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:2
Maximum:2
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:2
Modus:2

Graf

26. Ve třídě je převaha

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyrovnaný stav1066,67 %66,67 %  
dívek426,67 %26,67 %  
chlapců16,67 %6,67 %  

Graf

27. Vaše MŠ je na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměstě 853,33 %53,33 %  
vesnici 320 %20 %  
větším městě ( do 50 tis. obyv.) 213,33 %13,33 %  
malém městě (do 15 tis.obyv.)213,33 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malá, T.Náročné situace předškoláků v mateřských školách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://narocne-situace-predskolaku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.