Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národní a regionální identita

Národní a regionální identita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Siglová
Šetření:15. 04. 2013 - 29. 04. 2013
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy ekonomické a tento dotazník poslouží k vytvoření seminární práce na téma Vztah regionální a národní identity v České republice. S ohledem na rozsah práce je tento dotazník určen pouze respondentům ve věku 18-30 let. Děkuji za pochopení a předem děkuji za vyplnění.

 

S pozdravem

Ivana Siglová 

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 18 → konec dotazníku, 18-30otázka č. 2, více než 30 → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3013086,67 %86,67 %  
více než 30149,33 %9,33 %  
méně než 1864 %4 %  

Graf

2. Kolik obyvatel má město/obec, kde máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel4433,85 %29,33 %  
10 001 - 50 000 obyvatel3123,85 %20,67 %  
1 001 - 5 000 obyvatel1813,85 %12 %  
pod 1 000 obyvatel1511,54 %10 %  
5 001 - 10 000 obyvatel1310 %8,67 %  
50 001 - 100 000 obyvatel96,92 %6 %  

Graf

3. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8766,92 %58 %  
zaměstnanec3325,38 %22 %  
podnikatel nebo OSVČ64,62 %4 %  
mateřská dovolená43,08 %2,67 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7759,23 %51,33 %  
střední s maturitou4836,92 %32 %  
základní32,31 %2 %  
vyšší odborné10,77 %0,67 %  
střední s výučním listem10,77 %0,67 %  

Graf

5. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2720,77 %18 %  
Plzeňský1914,62 %12,67 %  
Středočeský129,23 %8 %  
Jihomoravský118,46 %7,33 %  
Zlínský107,69 %6,67 %  
Moravskoslezský107,69 %6,67 %  
Jihočeský96,92 %6 %  
Pardubický75,38 %4,67 %  
Olomoucký64,62 %4 %  
Kraj Vysočina53,85 %3,33 %  
Královéhradecký53,85 %3,33 %  
Karlovarský32,31 %2 %  
Liberecký32,31 %2 %  
Ústecký32,31 %2 %  

Graf

6. Jak blízký vztah máte k:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak o sobě uvažujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem především občan(ka) České republiky7255,38 %48 %  
Jsem spíše Čech/Češka nebo Moravan(ka) nebo Slezan(ka)2821,54 %18,67 %  
Uvažuji o sobě primárně jako o obyvateli města/obce ve které(m) žiji (např. Klatovan).2116,15 %14 %  
Uvažuji o sobě primárně jako o obyvateli kraje, ve kterém žiji (např. Jihočech)96,92 %6 %  

Graf

8. Chodíte k volbám na regionální úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10379,23 %68,67 %  
ne2720,77 %18 %  

Graf

9. Chodíte k volbám na národní úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12394,62 %82 %  
ne75,38 %4,67 %  

Graf

10. Angažujete se v rámci rozvoje svého regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11588,46 %76,67 %  
ano1511,54 %10 %  

Graf

11. Jaký způsobem a v jaké oblasti se angažujete?

(př. politika, občanské sdružení, kultura apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

činnost s dětmi, úprava veřejných ploch

Dobrovolnictví, komunikace s politiky, občas účastí na nějaké demonstraci, petice..

Kultura

kultura

kultura

kultura

kultura - folklór

Kultura - tanec

neangazuji

někdy se aktivně účastním při akcích a jejich organizaci souvisejících s obcí či místním sborem dobrovolných hasičů

občanské sdružení

Občanské sdružení, cvičení dětí

politika, klutura

trénuji mládež v národní házené

x

12. Angažujete se na rozvoji České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11588,46 %76,67 %  
ano1511,54 %10 %  

Graf

13. Jaký způsobem a v jaké oblasti se angažujete na rozvoji ČR?

(př. politika, občanské sdružení, kultura apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jen tím, že zde studuji

Komunikace s politiky, občas účastí na nějaké demonstraci, petice..

Kultura

kultura

kultura, média

neangazuji

občanská sdružení protikorupčního a vzdělávacího charakteru

občanské sdružení - sport

občanské sdružení, kultura

vlastní o.s.

x

zacleneni deti na vozicku do sportu

14. Jak byste procentuálně vymezil(a) okruh svých známých ve svém Kraji, ve zbytku České republiky a v cizině?

Prosím, zapiště ve formátu např. 20-30-50. V tomto případě je 20% známých z Kraje, 30% ze zbytku ČR a 50% z ciziny. Jednotlivá čísla by v součtu měla dát číslo 100.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70-20-1075,38 %4,67 %  
70-25-575,38 %4,67 %  
80-15-564,62 %4 %  
60-30-1064,62 %4 %  
40-40-2053,85 %3,33 %  
50-40-1053,85 %3,33 %  
80-19-143,08 %2,67 %  
30-60-1032,31 %2 %  
40-50-1032,31 %2 %  
90-10-032,31 %2 %  
ostatní odpovědi 50-50-0
70-30-0
50-30-20
80-20-0
89-10-1
60-35-5
75-20-5
35-35-30
60-40-0
50-10-40
20-75-5
90-05-05
30-69-1
50-49-1
80 - 19 - 1
90 čr 10 cizina
75-22-3
65-30-5
4O - 5O- 10
20-79-1
60-40-10
55-40-5
- ?
85-13-2
60% z kraje, 25% ze zbytku ČR a 15% z ciziny
40-60-10
30-45-25
30-70-0
45-45-10
85-10-5
95-5
50-45-05
10-90-0
10 30 60
50% Brno, 50% Praha
50-20-30
60-10-30
35-60-5
10-30-60
nevim-nevim-0
70-29-1
80-20
10 - 70 - 20
90-5-5
65-33-2
80-10-10
10-89-1
65-10-25
30-1-69
85-15-0
75-15-10
30-20-50
30-65-5
nevím
20-65-15
30-40-30
ne
45-10-45
50 -40 - 10
70-28-2
x
55-25-20
40-60
50-25-25
10- 15- O
50-35-15
40-30-30
8162,31 %54 % 

Graf

1-nejvíce vystihuje, 10-nejméně vystihuje

15. Co podle Vás vystihuje to, kým jste?

Prosím, seřaďte.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
současné nebo dřívější zaměstnání5.5157.711
rasový/etnický původ6.3926.423
pohlaví3.0315.845
věková skupina3.8084.925
národnost4.8386.366
nábožentví7.6318.633
preferovaná politická strana, skupina nebo hnutí7.2156.184
rodinné postavení5.2385.935
sociální třída5.3545.167
část České republiky, ve které žijete5.9777.315

Graf

16. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10177,69 %67,33 %  
ne2922,31 %19,33 %  

Graf

17. Svět by byl lepší, kdyby se lidé z jiných zemí více podobali Čechům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím11689,23 %77,33 %  
Souhlasím1410,77 %9,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik obyvatel má město/obec, kde máte trvalé bydliště?

  • odpověď nad 100 000 obyvatel:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 5. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

3. Jaké je Vaše povolání?

  • odpověď student:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi současné nebo dřívější zaměstnání=10 na otázku 15. Co podle Vás vystihuje to, kým jste?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi část České republiky, ve které žijete=1 na otázku 15. Co podle Vás vystihuje to, kým jste?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Kolik obyvatel má město/obec, kde máte trvalé bydliště?

3. Jaké je Vaše povolání?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

6. Jak blízký vztah máte k:

7. Jak o sobě uvažujete?

8. Chodíte k volbám na regionální úrovni?

9. Chodíte k volbám na národní úrovni?

10. Angažujete se v rámci rozvoje svého regionu?

12. Angažujete se na rozvoji České republiky?

15. Co podle Vás vystihuje to, kým jste?

16. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?

17. Svět by byl lepší, kdyby se lidé z jiných zemí více podobali Čechům.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Kolik obyvatel má město/obec, kde máte trvalé bydliště?

3. Jaké je Vaše povolání?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

6. Jak blízký vztah máte k:

7. Jak o sobě uvažujete?

8. Chodíte k volbám na regionální úrovni?

9. Chodíte k volbám na národní úrovni?

10. Angažujete se v rámci rozvoje svého regionu?

12. Angažujete se na rozvoji České republiky?

15. Co podle Vás vystihuje to, kým jste?

16. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?

17. Svět by byl lepší, kdyby se lidé z jiných zemí více podobali Čechům.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Siglová, I.Národní a regionální identita (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://narodni-a-regionalni-identit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.