Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Kuřica
Šetření:14. 02. 2011 - 18. 02. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den! Rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který se týká Národního divadla moravskoslezského, konkrétně tedy žánru opera. Tento dotazník slouží ke zpracování semestrální práce z předmětu E-marketing. Děkujeme za Váš čas a ochotu.

Roman Kuřica, Kamila Křížová
Studenti oboru Marketing a obchod, VŠB-TUO
 

Odpovědi respondentů

1. Která z následujících divadel v Ostravě jste již navštívil/a? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Divadlo Antonína Dvořáka2964,44 %64,44 %  
Divadlo Jiřího Myrona2657,78 %57,78 %  
Divadlo loutek2351,11 %51,11 %  
Divadlo Petra Bezruče1737,78 %37,78 %  
Komorní scéna Aréna1431,11 %31,11 %  
žádné1022,22 %22,22 %  

Graf

2. Které divadlo preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno1737,78 %37,78 %  
Divadlo Antonína Dvořáka1431,11 %31,11 %  
Divadlo Petra Bezruče817,78 %17,78 %  
Divadlo Jiřího Myrona36,67 %6,67 %  
Komorní scéna Aréna24,44 %4,44 %  
Divadlo loutek12,22 %2,22 %  

Graf

3. Jaký žánr preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Činohra2657,78 %57,78 %  
Opereta, muzikál920 %20 %  
Operete, muzikál48,89 %8,89 %  
Balet48,89 %8,89 %  
Opera24,44 %4,44 %  

Graf

4. Navštívil/a jste již někdy operní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2351,11 %51,11 %  
ANO2248,89 %48,89 %  

Graf

5. Proč jste nikdy nenavšívil/a operu? (Uveďte krátké oduvodnění.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

myslím si, že by mě to nebavilo

Myslím si, že by mě to nebavilo.

nebaví mě

nebyla příležitost

Nebylo s kým

Nehrála se žádná, na kterou bych rád šel

neláká mě

neláká mě to

Neláká mě to

Neláká mě to.

Nelíbí se mi.

neměl jsem zatím možnost

Neměla jsem příležitost.

Není to zrovna "můj šálek kávy" :-)

netuším

nikdy mě to nelákalo

Nuda

obávám se že bych jim nerozuměla a o pak vysokých tónech by mě bolela hlava

příliš dlouhá nerozumím danému žánru

tak :-)

Tento žánr mě neláká.

Tento žánr se mi nelíbí.

zatím jsem neměl o žádné z představení zájem

6. Uvítal/a byste, kdyby byla operní představení pojata moderně či netradičně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2248,89 %48,89 %  
Ano1737,78 %37,78 %  
Spíše ne48,89 %8,89 %  
Ne24,44 %4,44 %  

Graf

7. Navštívil/a byste takové moderní či netradiční představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2248,89 %48,89 %  
Ano1533,33 %33,33 %  
Spíše ne715,56 %15,56 %  
Ne12,22 %2,22 %  

Graf

8. Jakou maximální peněžní částku jste ochotni vynaložit na divadelní představení? (Napište celé číslo v Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300920 %20 %  
200817,78 %17,78 %  
500817,78 %17,78 %  
100715,56 %15,56 %  
150715,56 %15,56 %  
25036,67 %6,67 %  
40012,22 %2,22 %  
22012,22 %2,22 %  
100012,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:261.46
Minimum:100
Maximum:500
Variační rozpětí:400
Rozptyl:17012.8
Směrodatná odchylka:130.43
Medián:220
Modus:300

Graf

9. Odkud se dozvídáte o programu ostravských divadel? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky divadla2146,67 %46,67 %  
Plakát1942,22 %42,22 %  
Program nebo časopis divadla1226,67 %26,67 %  
Rodina, známí1022,22 %22,22 %  
Časopis Program920 %20 %  
Jiné715,56 %15,56 %  
Denní tisk511,11 %11,11 %  
Profil divadla na Facebooku24,44 %4,44 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2760 %60 %  
Muž1840 %40 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let3986,67 %86,67 %  
26-30 let24,44 %4,44 %  
31-40 let24,44 %4,44 %  
Do 18 let24,44 %4,44 %  

Graf

12. Ve kterém okrese bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostrava-město2044,44 %44,44 %  
Opava817,78 %17,78 %  
Nový Jičín613,33 %13,33 %  
Frýdek Místek48,89 %8,89 %  
Vsetín24,44 %4,44 %  
Bruntál24,44 %4,44 %  
Karviná12,22 %2,22 %  
Jeseník12,22 %2,22 %  
Zlín12,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuřica, R.Národní divadlo moravskoslezské (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://narodni-divadlo-moravskoslez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.