Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národní technická knihovna v Praze a její služby

Národní technická knihovna v Praze a její služby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Březíková
Šetření:06. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku Slezské univerzity v Opavě, obor Informační studia se zaměřením na knihovnictví. Prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se týká Národní technické knihovny v Praze, konkrétně jejich služeb. Vyhodnocení tohoto dotazníku bude součástí mé bakalářské práce.

Děkuji za spolupráci.

Jitka Březíková.

Odpovědi respondentů

1. Váš vztah ke knihovně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákazník NTK3533,65 %33,65 %  
Student ČVUT2826,92 %26,92 %  
Student VŠCHT2221,15 %21,15 %  
Host1918,27 %18,27 %  

Graf

2. Jakým místem je pro Vás osobně NTK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Místo pro půjčování dokumentů7269,23 %69,23 %  
Přístup k internetu5956,73 %56,73 %  
Místo pro relaxaci a odpočinek5855,77 %55,77 %  
Setkání s přáteli4139,42 %39,42 %  
Využití studovny4038,46 %38,46 %  
Výstavy a přednášky3432,69 %32,69 %  
Čas mezi přednáškami2423,08 %23,08 %  
Vstup do vědeckých databází2221,15 %21,15 %  
Skvělé informační služby1918,27 %18,27 %  
Zdroj elektronických článků1514,42 %14,42 %  
Čtení denního tisku98,65 %8,65 %  

Graf

3. Jsou informace o nových knihách dostatečně přehledné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6865,38 %65,38 %  
ne3634,62 %34,62 %  

Graf

4. Je pro Vás v NTK dostatečná nabídka knih a časopisů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8884,62 %84,62 %  
ne1615,38 %15,38 %  

Graf

5. Jste spokojen s otevírací dobou knihovny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9389,42 %89,42 %  
ne1110,58 %10,58 %  

Graf

6. Je pro Vás web NTK přehledný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7168,27 %68,27 %  
ne3331,73 %31,73 %  

Graf

7. Znáte akvizici na přání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám6865,38 %65,38 %  
Znám, ale nepoužívám2120,19 %20,19 %  
Znám1514,42 %14,42 %  

Graf

8. Naleznete knihu ve volném výběru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6663,46 %63,46 %  
Ano, ale mám s tím problémy2120,19 %20,19 %  
Ne1110,58 %10,58 %  
někdy knihu najdu na jiném poschodí, než je v kat.10,96 %0,96 %  
Ještě jsem nic nehledal10,96 %0,96 %  
Knihu jsem si nikdy nepůjčil, ani jí nehledal10,96 %0,96 %  
knihy si nepůjčuji, do NTK se chodím učit10,96 %0,96 %  
nevím, nehledám10,96 %0,96 %  
Nehledám10,96 %0,96 %  

Graf

9. Jak hodnotíte profesionalitu knihovníků v NTK? (jako známky ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14846,15 %46,15 %  
24240,38 %40,38 %  
398,65 %8,65 %  
443,85 %3,85 %  
510,96 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.64
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.43
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:1

Graf

10. Roční poplatek je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovídající6663,46 %63,46 %  
Nízký2120,19 %20,19 %  
Neznám cenu1211,54 %11,54 %  
Vysoký54,81 %4,81 %  

Graf

11. Poplatek za pronájem studoven je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám cenu4846,15 %46,15 %  
Vysoký2725,96 %25,96 %  
Odpovídající2625 %25 %  
Nízký32,88 %2,88 %  

Graf

12. Výstavy v NTK:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navštěvuji pravidelně3836,54 %36,54 %  
Navštívil jsem jednou2625 %25 %  
O výstavách jsem pouze slyšel2019,23 %19,23 %  
Nenavštěvuji2019,23 %19,23 %  

Graf

13. Hodnocení kvality poskytovaných služeb (jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15653,85 %53,85 %  
23634,62 %34,62 %  
376,73 %6,73 %  
432,88 %2,88 %  
521,92 %1,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.53
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.4
Směrodatná odchylka:0.63
Medián:1
Modus:1

Graf

14. Setkali jste se již se službou EOD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7471,15 %71,15 %  
ano3028,85 %28,85 %  

Graf

15. Virtuální polytechnickou knihovnu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám5048,08 %48,08 %  
Již jsem o této službě slyšel3028,85 %28,85 %  
Využívám2423,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte akvizici na přání?

  • odpověď Neznám:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student ČVUT na otázku 1. Váš vztah ke knihovně:

15. Virtuální polytechnickou knihovnu:

  • odpověď Nevyužívám:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student ČVUT na otázku 1. Váš vztah ke knihovně:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš vztah ke knihovně:

2. Jakým místem je pro Vás osobně NTK?

3. Jsou informace o nových knihách dostatečně přehledné?

4. Je pro Vás v NTK dostatečná nabídka knih a časopisů?

5. Jste spokojen s otevírací dobou knihovny?

6. Je pro Vás web NTK přehledný?

7. Znáte akvizici na přání?

8. Naleznete knihu ve volném výběru?

9. Jak hodnotíte profesionalitu knihovníků v NTK? (jako známky ve škole)

10. Roční poplatek je:

11. Poplatek za pronájem studoven je:

12. Výstavy v NTK:

13. Hodnocení kvality poskytovaných služeb (jako ve škole)

14. Setkali jste se již se službou EOD?

15. Virtuální polytechnickou knihovnu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš vztah ke knihovně:

2. Jakým místem je pro Vás osobně NTK?

3. Jsou informace o nových knihách dostatečně přehledné?

4. Je pro Vás v NTK dostatečná nabídka knih a časopisů?

5. Jste spokojen s otevírací dobou knihovny?

6. Je pro Vás web NTK přehledný?

7. Znáte akvizici na přání?

8. Naleznete knihu ve volném výběru?

9. Jak hodnotíte profesionalitu knihovníků v NTK? (jako známky ve škole)

10. Roční poplatek je:

11. Poplatek za pronájem studoven je:

12. Výstavy v NTK:

13. Hodnocení kvality poskytovaných služeb (jako ve škole)

14. Setkali jste se již se službou EOD?

15. Virtuální polytechnickou knihovnu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Březíková, J.Národní technická knihovna v Praze a její služby (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://narodni-technicka-knihovna-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.