Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národnostní menšiny v ČR

Národnostní menšiny v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michael Kmoch
Šetření:15. 11. 2012 - 19. 11. 2012
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci škoního projektu na vybrané téma "Národnostní menšiny v ČR" jsem si vybral toto téma a prosím Vás o jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. K členům národnostní menšiny mám vztah

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní2350 %50 %  
Spíše negativní1634,78 %34,78 %  
Negativní48,7 %8,7 %  
Pozitivní36,52 %6,52 %  

Graf

2. Máte nějakou osobní negativní zkušenost s menšinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3269,57 %69,57 %  
ne1430,43 %30,43 %  

Graf

3. Souhlasíte s přítomností menšin ve Vašem městě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1634,78 %34,78 %  
Spíše ne1430,43 %30,43 %  
Ano919,57 %19,57 %  
Ne715,22 %15,22 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na konkrétní menšinu? Ukrajinskou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá2145,65 %45,65 %  
Spíše špatná1532,61 %32,61 %  
Dobrá613,04 %13,04 %  
Špatná48,7 %8,7 %  

Graf

5. Ruskou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše špatná2145,65 %45,65 %  
Spíše dobrá1532,61 %32,61 %  
Špatná613,04 %13,04 %  
Dobrá48,7 %8,7 %  

Graf

6. Polskou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá1941,3 %41,3 %  
Dobrá1634,78 %34,78 %  
Spíše špatná1123,91 %23,91 %  

Graf

7. Romskou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná2656,52 %56,52 %  
Spíše špatná1328,26 %28,26 %  
Spíše dobrá510,87 %10,87 %  
Dobrá24,35 %4,35 %  

Graf

8. Vietnamskou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá2452,17 %52,17 %  
Dobrá1839,13 %39,13 %  
Spíše špatná36,52 %6,52 %  
Špatná12,17 %2,17 %  

Graf

9. Slovenskou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá2860,87 %60,87 %  
Spíše dobrá1328,26 %28,26 %  
Spíše špatná48,7 %8,7 %  
Špatná12,17 %2,17 %  

Graf

10. Rumunskou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá1941,3 %41,3 %  
Spíše špatná1839,13 %39,13 %  
Dobrá510,87 %10,87 %  
Špatná48,7 %8,7 %  

Graf

11. Myslíte si, že přítomnost národnostních menšin je pro Váše město přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přítomnost menšin je problém a negativně se projevuje na životu města2145,65 %45,65 %  
Není přínosem ani zátěží1941,3 %41,3 %  
Ano, jejich přítomnost je přínosem613,04 %13,04 %  

Graf

12. Jak přibližně často ve Vašem městě potkáváte členy národnostní menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi často2963,04 %63,04 %  
Často919,57 %19,57 %  
Občas510,87 %10,87 %  
Málokdy36,52 %6,52 %  

Graf

13. Vnímáte lidi slovenské národnosti jako menšinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2247,83 %47,83 %  
díky společné historii je řadím do „zvláštní“ skupiny menšin žijících u nás1634,78 %34,78 %  
Ano817,39 %17,39 %  

Graf

14. Dokážete si představit soužití s členem jedné z menšin v jedné rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1430,43 %30,43 %  
Ne1123,91 %23,91 %  
Ano1123,91 %23,91 %  
Spíše ne1021,74 %21,74 %  

Graf

15. Co by se dle Vás mělo stát, aby byl člen menšiny vnímán jako součást české společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získat práci a pracovat1634,78 %34,78 %  
naučit se dostatečně český jazyk1532,61 %32,61 %  
získat trvalý pobyt v ČR510,87 %10,87 %  
spíše se "kulturně" začlenit - začít se chovat jako Čech12,17 %2,17 %  
v rámci možného se začlenit do většinové společnosti12,17 %2,17 %  
Umět výborně česky, pracovat, nevyžadovat zvláštní zacházení (pozitivní diskriminace)12,17 %2,17 %  
naučit se jazyk a pracovat12,17 %2,17 %  
Menšinový obyvatel zůstane tím, čím je. Jeho kulturní návyky, jeho vychování a to, čím je zůstane stejné.12,17 %2,17 %  
nekrást12,17 %2,17 %  
první dvě odpovědi12,17 %2,17 %  
Myslím, že člen menšiny bude málokdy vnímán jako součást české společnosti, i když bude umět skvěle česky a dlouhodobě pracovat na území ČR.12,17 %2,17 %  
Takový člověk se nikdy nezačlení12,17 %2,17 %  
respektovat naše zákony, tradice, kultruru, naučit se jazyk, pracovat, učit se, ...12,17 %2,17 %  

Graf

16. Souhlasíte s tím, že bychom měli členům národnostních menšin pomoci se začleněním do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2145,65 %45,65 %  
Ano1123,91 %23,91 %  
Spíše ne817,39 %17,39 %  
Ne613,04 %13,04 %  

Graf

17. Co si myslíte o zvýhodňování romského etnika při přidělovaní soc. příspěvků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadi mi4086,96 %86,96 %  
Nevím48,7 %8,7 %  
Nevadí mi24,35 %4,35 %  

Graf

18. Kdybyste dostal(a) nabídku, abyste pomáhal členům národnostních menšin s adaptací v ČR(výuka ČJ, poradenství), přijal byste jí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale musel bych dostat zaplaceno2350 %50 %  
Ne1532,61 %32,61 %  
Ano, klidně i zadarmo817,39 %17,39 %  

Graf

19. Jaký máte názor na to, že některé politické strany si dávají za cíl (ať již oficiálně, nebo neoficiálně) boj proti menšinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
projevy rasismu nemají v politice místo2350 %50 %  
není to správné, ale je to cesta, jak vyřešit problémy1430,43 %30,43 %  
souhlasím s tím, případně bych je podpořil715,22 %15,22 %  
odmítám rasismus, fašismus a jiné formy nenávisti vůči menšinám12,17 %2,17 %  
je to jejich věc12,17 %2,17 %  

Graf

20. Jaký je Váš názor na akce zaměřené proti menšinám tj. pochody, happeningy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím, že takovéhle akce pouze podněcují nepokoje a nic neřeší3065,22 %65,22 %  
nejsem pro ani proti919,57 %19,57 %  
s těmito akcemi souhlasím48,7 %8,7 %  
souhlasím a zúčastnil bych se jich36,52 %6,52 %  

Graf

21. Myslíte si, že by měly vzniknout ve městě zvláštní části, kde by bydleli pouze příslušníci národnostních menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, přispěje to akorát k ještě větší izolaci3167,39 %67,39 %  
ano, prospělo by to oběma stranám1532,61 %32,61 %  

Graf

22. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3473,91 %73,91 %  
Muž1226,09 %26,09 %  

Graf

23. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturiou1941,3 %41,3 %  
Vysokoškolské1941,3 %41,3 %  
Základní510,87 %10,87 %  
Vyšší odborné24,35 %4,35 %  
Střední s výčním listem12,17 %2,17 %  

Graf

24. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-252758,7 %58,7 %  
26-401226,09 %26,09 %  
41-60510,87 %10,87 %  
méně než 1524,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. K členům národnostní menšiny mám vztah

 • odpověď Spíše pozitivní:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše špatná na otázku 7. Romskou

7. Romskou

 • odpověď Špatná:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Dokážete si představit soužití s členem jedné z menšin v jedné rodině?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, prospělo by to oběma stranám na otázku 21. Myslíte si, že by měly vzniknout ve městě zvláštní části, kde by bydleli pouze příslušníci národnostních menšin?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše negativní na otázku 1. K členům národnostní menšiny mám vztah
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 3. Souhlasíte s přítomností menšin ve Vašem městě?

19. Jaký máte názor na to, že některé politické strany si dávají za cíl (ať již oficiálně, nebo neoficiálně) boj proti menšinám?

 • odpověď projevy rasismu nemají v politice místo:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Souhlasíte s tím, že bychom měli členům národnostních menšin pomoci se začleněním do společnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. K členům národnostní menšiny mám vztah

2. Máte nějakou osobní negativní zkušenost s menšinou?

3. Souhlasíte s přítomností menšin ve Vašem městě?

4. Jaký je Váš názor na konkrétní menšinu? Ukrajinskou

5. Ruskou

6. Polskou

7. Romskou

8. Vietnamskou

9. Slovenskou

10. Rumunskou

11. Myslíte si, že přítomnost národnostních menšin je pro Váše město přínosem?

12. Jak přibližně často ve Vašem městě potkáváte členy národnostní menšiny?

13. Vnímáte lidi slovenské národnosti jako menšinu?

14. Dokážete si představit soužití s členem jedné z menšin v jedné rodině?

15. Co by se dle Vás mělo stát, aby byl člen menšiny vnímán jako součást české společnosti?

16. Souhlasíte s tím, že bychom měli členům národnostních menšin pomoci se začleněním do společnosti?

17. Co si myslíte o zvýhodňování romského etnika při přidělovaní soc. příspěvků?

18. Kdybyste dostal(a) nabídku, abyste pomáhal členům národnostních menšin s adaptací v ČR(výuka ČJ, poradenství), přijal byste jí?

19. Jaký máte názor na to, že některé politické strany si dávají za cíl (ať již oficiálně, nebo neoficiálně) boj proti menšinám?

20. Jaký je Váš názor na akce zaměřené proti menšinám tj. pochody, happeningy?

21. Myslíte si, že by měly vzniknout ve městě zvláštní části, kde by bydleli pouze příslušníci národnostních menšin?

22. Pohlaví

23. Vzdělání

24. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. K členům národnostní menšiny mám vztah

2. Máte nějakou osobní negativní zkušenost s menšinou?

3. Souhlasíte s přítomností menšin ve Vašem městě?

4. Jaký je Váš názor na konkrétní menšinu? Ukrajinskou

5. Ruskou

6. Polskou

7. Romskou

8. Vietnamskou

9. Slovenskou

10. Rumunskou

11. Myslíte si, že přítomnost národnostních menšin je pro Váše město přínosem?

12. Jak přibližně často ve Vašem městě potkáváte členy národnostní menšiny?

13. Vnímáte lidi slovenské národnosti jako menšinu?

14. Dokážete si představit soužití s členem jedné z menšin v jedné rodině?

15. Co by se dle Vás mělo stát, aby byl člen menšiny vnímán jako součást české společnosti?

16. Souhlasíte s tím, že bychom měli členům národnostních menšin pomoci se začleněním do společnosti?

17. Co si myslíte o zvýhodňování romského etnika při přidělovaní soc. příspěvků?

18. Kdybyste dostal(a) nabídku, abyste pomáhal členům národnostních menšin s adaptací v ČR(výuka ČJ, poradenství), přijal byste jí?

19. Jaký máte názor na to, že některé politické strany si dávají za cíl (ať již oficiálně, nebo neoficiálně) boj proti menšinám?

20. Jaký je Váš názor na akce zaměřené proti menšinám tj. pochody, happeningy?

21. Myslíte si, že by měly vzniknout ve městě zvláštní části, kde by bydleli pouze příslušníci národnostních menšin?

22. Pohlaví

23. Vzdělání

24. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kmoch, M.Národnostní menšiny v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://narodnostni-mensiny-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.