Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národnostní menšiny

Národnostní menšiny

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Antal
Šetření:13. 01. 2010 - 14. 01. 2010
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.3
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by měl sloužit ke zjištění, jaký je názor občanů ČR na národnostní menšiny žijící na území ČR.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město1878,26 %78,26 %  
Venkov521,74 %21,74 %  

Graf

2. Vyskytují se v okolí vašeho bydliště nějaké národnostní menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2295,65 %95,65 %  
Ne14,35 %4,35 %  

Graf

3. Vadí Vám ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1252,17 %52,17 %  
Ne1147,83 %47,83 %  

Graf

4. Dostali jste se někdy do konfliktu s nějakou národnostní menšinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vícekrát 939,13 %39,13 %  
Ano, jednou 730,43 %30,43 %  
Ne, nikdy626,09 %26,09 %  
Ano,stává se mi to často 14,35 %4,35 %  

Graf

5. Máte nějaké předsudky vůči národnostním menšinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen vůči některým1565,22 %65,22 %  
Vůbec834,78 %34,78 %  

Graf

6. Máte nějaké kamarády z řad národnostních menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi mnoho1043,48 %43,48 %  
Ne, a nikdy bych nechtěl834,78 %34,78 %  
Ne, ale chtěl bych521,74 %21,74 %  

Graf

7. Dovedete si představit partnerský vztah s příslušníkem národnostní menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nedovedu 1356,52 %56,52 %  
Ano, dovedu si to reálně představit 1043,48 %43,48 %  

Graf

8. Jaké navrhujete řešení týkající se problémů s národnostními menšinami

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přísnější tresty1257,14 %52,17 %  
Vystěhování733,33 %30,43 %  
Nechat být29,52 %8,7 %  

Graf

9. Pokud se Vám nelíbí odpovědi u otázky č. 8, navrhněte jiné řešení.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabídnout možnost přizpůsobení se111,11 %4,35 %  
nezvýhodňovat je oproti většině111,11 %4,35 %  
Důslednost a hlavně změna legislativy111,11 %4,35 %  
zákaz volného vstupu imigrantů111,11 %4,35 %  
domluvit se, aby sami odesli111,11 %4,35 %  
integrace ! 111,11 %4,35 %  
Víc spolupracovat s barony a nebo vedoucími oblast111,11 %4,35 %  
at zakony plati pro vsechny stejne, zadne vymluvy111,11 %4,35 %  
vzdělání111,11 %4,35 %  

Graf

10. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1669,57 %69,57 %  
Muž730,43 %30,43 %  

Graf

11. Věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22521,74 %21,74 %  
1628,7 %8,7 %  
2428,7 %8,7 %  
2528,7 %8,7 %  
1828,7 %8,7 %  
2914,35 %4,35 %  
1314,35 %4,35 %  
3514,35 %4,35 %  
2814,35 %4,35 %  
4014,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi 30
23
53
17
33
521,74 %21,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.33
Minimum:16
Maximum:40
Variační rozpětí:24
Rozptyl:40.23
Směrodatná odchylka:6.34
Medián:23
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Antal, M.Národnostní menšiny (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://narodnostni-mensiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.