Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Naši současní váleční veteráni

Naši současní váleční veteráni

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Lukašíková
Šetření:15. 02. 2016 - 29. 02. 2016
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení potencionální respondenti,

ve své práci se zabývám problematikou podpory tzv. novodobých válečných veteránů (tj. účastníků zahraničních misí po revoluci 1989). Jelikož se jedná o poměrně okrajové téma, které není moc řešeno, budou pro mě vaše odpovědi velice cenné a umožní mi tak získat představu o aktuálním názoru veřejnosti na toto téma. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní. (Pozn. Záměrně nedávám možnost více odpovědí u otázek, ráda bych poznala Váš názor, ke kterému se nejblíže přikláníte)

Za vyplnění dotazníku děkuji.

Veronika Lukašíková

Odpovědi respondentů

1. Momentálně dochází a v budoucnosti bude docházet k navýšení počtu vojáků Armády ČR, souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9487,85 %87,85 %  
Ne1312,15 %12,15 %  

Graf

2. Máte důvěru v Armádu ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8074,77 %74,77 %  
Ne2725,23 %25,23 %  

Graf

3. Zajímáte se o zapojení ČR do zahraničních misí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6964,49 %64,49 %  
Ne3835,51 %35,51 %  

Graf

4. Je podle Vás k dispozici dostatek informací o nasazení našich vojáků do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, chtěl/a bych se dozvědět více podrobností5551,4 %51,4 %  
Ano, informace jsou dostatečné2624,3 %24,3 %  
Nevím, téma mě nezajímá, nevyhledávám ho2624,3 %24,3 %  

Graf

5. Máte představu o tom, jak vypadá práce vojáků během zahraniční operace? Pokud ano, stručně prosím popište svou představu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám představu7671,7 %71,03 %  
válčí10,94 %0,93 %  
Nemám ani tak představu, jako spíš vím, o co jde.10,94 %0,93 %  
jezdí v OT po okolí a čekají, až je někdo zastřelí10,94 %0,93 %  
patroly, likvidace konkrétních osob, osvobozování rukojmí10,94 %0,93 %  
bránění, výpomoc, výcvik nezkušených10,94 %0,93 %  
Hlavně hlidkuji, ne? 10,94 %0,93 %  
Služba na ochranu místních obyvatel před zvůlí vlastních spoluobanů10,94 %0,93 %  
obnova země, udržení mírového stavu, stabilizace režimu, výcvik zahraničních sil,...10,94 %0,93 %  
Žoldáci ve službách a v zájmu cizích zemí.10,94 %0,93 %  
všestranná činnost, od počevatelské až po ochranou. Pomoc místním obyvatelům v nouzi. 10,94 %0,93 %  
Jedná se o plnění úkolů pod velením NATO. Zejména standardní činnost. 10,94 %0,93 %  
oprační nasazení, ostraha objektů, ochrana civilního obyvatelstva10,94 %0,93 %  
cvičení místních, pomoc se stabilizací situace10,94 %0,93 %  
něco o to vím, mám syna v armádě, a už v misi byl.10,94 %0,93 %  
Nezajíme mě to 10,94 %0,93 %  
hlídková činnost10,94 %0,93 %  
důležitá je aklimatizace do nového prostředí, udržují se v kondici fyzické i psychické, k samotnému průběhu operace nemám představu10,94 %0,93 %  
To záleží u jaké jednotky slouží, kde a také u jakého typu konfliktu se nachází. 10,94 %0,93 %  
Sám jsem se zúčastnil 3 zahraničních misí a proto mám přehled o činnosti jednotek v zahraničí10,94 %0,93 %  
Tohle je otázka na prakticky slohovku. Od zásobovacích rolí, přes podpůrné role či udržování stability, či přímá konfrontace s protivníkem.10,94 %0,93 %  
Bydlí na základně, kde jsou i ostatní vojáci z jiných zemí. Tam mají všechno zařízení - obchody, restaurace,... Pak vyjíždějí dle potřeby do okolí a tam dělají svou práci.10,94 %0,93 %  
Pracujeme v žoldu10,94 %0,93 %  
vraždění?10,94 %0,93 %  
víno, ženy, zpěv10,94 %0,93 %  
Patroly, policejní a výcviková činnost, ostraha, speciální operace.10,94 %0,93 %  
Organizovaná akce s předem určeným cílem10,94 %0,93 %  
6 měsíců stresující a nebezpečné práce, hlídky, patroly v terénu, výcvik místní armády a policie, spolupráce s vojáky jiných států...10,94 %0,93 %  
většinou nebojové nasazení: protichemická jednotka, strážní jednotka, mobiln nemocnice, výcvik místních bezpečnostních složek...10,94 %0,93 %  
četla jsem knihu, která práci (i přípravu na ni) popisuje, nechce se mi to přepisovat10,94 %0,93 %  
Myslím si, že dělají doprovody diplomatům a různým organizacím, udržují základnu, neustále v pohotovosti. ASI10,94 %0,93 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že by se novodobým válečným veteránům měla věnovat určitá pomoc a podpora? (zajištění rekvalifikace po opuštění armády, zvláštní finanční podpora, zdravotní a sociální služby a další) V případě, že Vám nevyhovuje ani jedna z nabízených odpovědí, popište svou vlastní představu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy3532,71 %32,71 %  
Ano, pouze v případě, kdy se veterán potýká se zdravotními následky, které mu vznikly v důsledku působení v armádě3128,97 %28,97 %  
Ano, pouze po opuštění armády a hledání nového uplatnění v civilním životě2220,56 %20,56 %  
Ne, nikdy87,48 %7,48 %  
nevím21,87 %1,87 %  
Ano, pouze po dobu, kdy je součástí armády10,93 %0,93 %  
spíše ne, fakt, že se účastní zahraniční mise je jejich dobrovolné rozhodnutí, měli by být náležitě finančně ohodnoceni po dobu trvání mise, poté bych jim přiznala stejná práva, jako mají ostatní vojáci, kteří nemají statut válečného veterána10,93 %0,93 %  
Ne, není důvod, jsou to víc než dostatečně placení žoldáci. Jiným priofesím se také neposkytují nějaké podpory a služby.10,93 %0,93 %  
Nejsem nakloněna poskytování žádné speciální podpory, ČR disponuje profesionální armádou, každý do ní vstupuje dobrovolně, je to tedy profese jako každá jiná... Nevidím žádný důvod, proč by oproti jiným profesím měli být zaměstnanci armády privilegováni. Jsou snad důležitější než ostatní???10,93 %0,93 %  
spíše nesouhlasím, každý je za riziko "ohodnocen" v průběhu služby10,93 %0,93 %  
Pokud odchází s rentou je dostatečně zajištěn10,93 %0,93 %  
Stejné podmínky jako každý jiný důchodce. 10,93 %0,93 %  
ano, vždy pokud se potýká se zdr. následky, které vznikly v důsledku působení v armádě! také při hledání uplatnění v civilním životě10,93 %0,93 %  
Ano, ale ne nacistům a jiným extrémistům, kterých je v armádě hromady. 10,93 %0,93 %  

Graf

7. Znáte nějaké opatření, které je v ČR aplikováno na podporu novodobých válečných veteránů? Pokud znáte, prosím stručně vypište

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9387,74 %86,92 %  
vím o nějaké nadaci, ale nic moc. A taky jsem někde viděl částku, kterou stát na problematiku veteránů ročně vynakládá. Nebyla to hezká čísla.10,94 %0,93 %  
znám, ale nevzpomenu si na název10,94 %0,93 %  
lázeňský příspěvek10,94 %0,93 %  
léčení, zdravotní lázenské pobyty, doživotní renty10,94 %0,93 %  
Jsou různé programy pomoci. 10,94 %0,93 %  
možná nějaké neziskové organizace10,94 %0,93 %  
především zdravotní a rekvalifikační péče10,94 %0,93 %  
rekvalifikace, bydlení, zdravotní a sociální služby10,94 %0,93 %  
výsluha- bývá vyšší než důchod a v tom případě bude vyplácena místo starobního důchodu10,94 %0,93 %  
Slevy v určitých obchodech? 10,94 %0,93 %  
Myslím, že dostávají výsluhu za léta strávená v armádě, možná ještě něco navíc za status veterána, ale nevím kolik.10,94 %0,93 %  
regi fond10,94 %0,93 %  
medializace, rekondiční pobyty, rekvalifikace, slevy na sportovní aktivity..10,94 %0,93 %  

Graf

8. Znáte nějakou neziskovou organizaci upravující problematiku novodobých válečných veteránů? Pokud ano, prosím vypište

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9992,52 %92,52 %  
REGI Base21,87 %1,87 %  
viz minulá odpověď. Existuje, neznám:(10,93 %0,93 %  
vlčí máky10,93 %0,93 %  
Ano, takové jsou, ale konkrétní jména neznám. 10,93 %0,93 %  
neziskovky je nejhorší možné řešení. To je státní úkol.10,93 %0,93 %  
Regibase10,93 %0,93 %  
Pets for Vets - v USA. V ČR o žádné nevím.10,93 %0,93 %  

Graf

9. Účastnil/a jste se někdy nějaké vzdělávací či dobročinné akce, která byla zaměřena na novodobé válečné veterány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10295,33 %95,33 %  
Ano54,67 %4,67 %  

Graf

10. Byl/a byste ochotný/á podpořit činnost neziskových organizací, které se snaží o podporu novodobých válečných veteránů? Jaká forma by pro Vás padala nejvíce v úvahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, na tento účel bych nepřispěl/a5046,73 %46,73 %  
Ano, podílel/a bych se na koupi přesně určené věci/služby konkrétnímu člověku2624,3 %24,3 %  
Ano, přispěl/a bych na smysluplnou crowdfundingovou kampaň1715,89 %15,89 %  
Ano, přispěl/a bych pravidelnou částkou na celkový chod organizace32,8 %2,8 %  
záleželo by na konkrétních případech a konkrétní organizaci10,93 %0,93 %  
Ne, péči o veterány by se měl věnovat stát. Dobrocinnost by měla směřovat především k lidem, o které si nikdo jiný nepostara. 10,93 %0,93 %  
Ne, podporuji kryplíky. 10,93 %0,93 %  
neziskové organizace jsem nikdy nepodporoval a nikdy nebudu, veterány bych ale podpořil10,93 %0,93 %  
nikdy, je to neprůhledné finncování10,93 %0,93 %  
platím daně a ty by měl někdo rozumně rozdělovat pro potřebné.10,93 %0,93 %  
ano10,93 %0,93 %  
nejspíš bych nepřispěla10,93 %0,93 %  
Přispívala bych nepravidelně, dle mých finančních možností.10,93 %0,93 %  
nevím10,93 %0,93 %  
Osobně podporuji svého muže, vetrána z Afghánistánu a Kosova10,93 %0,93 %  

Graf

11. Přispěl/a jste už někdy nějakou formou na pomoc novodobým válečným veteránům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10093,46 %93,46 %  
Ano76,54 %6,54 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5450,47 %50,47 %  
Muž5349,53 %49,53 %  

Graf

13. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 26 do 404743,93 %43,93 %  
od 41 do 653028,04 %28,04 %  
od 19 do 252422,43 %22,43 %  
do 1832,8 %2,8 %  
nad 66 let32,8 %2,8 %  

Graf

14. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4441,12 %41,12 %  
Vysokoškolské4441,12 %41,12 %  
Základní87,48 %7,48 %  
Střední bez maturity (vyučen)65,61 %5,61 %  
Vyšší odborné54,67 %4,67 %  

Graf

15. Vaše současná ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec6157,01 %57,01 %  
Student1917,76 %17,76 %  
OSVČ98,41 %8,41 %  
Starobní důchodce76,54 %6,54 %  
Nezaměstnaný43,74 %3,74 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené43,74 %3,74 %  
Jiná32,8 %2,8 %  

Graf

16. V případě Vašeho zájmu, můžete své odpovědi ještě více rozvést a blíže se vyjádřit k řešenému tématu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Člověku se nevyplatí stát se vojákem z povolání ani členem aktivní zálohy, natož jít ještě do mise. Stačí, že jsme všichni povinná záloha

Dle mého názoru by se o válečné veterány měl postarat minimálně po finanční stránce stát, jako tomu bylo dříve, kdy veteráni dostávali i na svou dobu velice štědré důchody po ukončení služby.

JAS 39 Gripen - max. rychlost 2 204 km/h. ČR. Největší délka území ČR od západu k východu je 493 km a od severu k jihu 278 km. Není něco špatně? Když se musí vylétat nad Baltické moře a letci s letadly jsou "zapůjčovány" jiným státům. Potřebujeme je? Za ty miliardy? A bitevníky Alca jsou uložené k ledu...

Jsem ráda, že se o této problematice stále více mluví a vnímám větší zájem a podporu lidí. Problémem, který se týká všech vojáků, nejen veteránů nadále sloužících u AČR, je nesmyslný kariérní řád, kdy pokud voják v nižší velitelské pozici odsloužil přesně stanovený počet let, nemá kam postoupit (na vyšší pozici), je po uplynutí této doby nucen odejít z postu buď na jiné místo např. na druhém konci republiky, nebo mu nebude prodloužen závazek a bude "odejit". Voják se zkušenostmi, s vědomostmi, vycvičen, zaučen... A přijímají se noví, nezkušení vojáci...

Nějak jsem si nevšiml, že by ČR někdo vyhlásil válku. Tak jak mohou být veteráni? Podle mě posledními veterány byli letci z druhé světové. Ostatní jsou žoldáci...

Není vůbec uvedeno k čemu to slouží, jaký účel. není vůbec na začátku hodnocen smysl a účel zahraničních misí. Není vůbec uvedena otázka, zda občané souhlasí se zahraničními misemi, z toho pak vyplynou odpovědi na některé otázky. Proč se do toho zatahují neziskovky? Mohl bych takhle pokračovat dále.

Novodobý válečný veterán je termín - kravina. I když zákon Zákon č. 170/2002 Sb. říká něco jiného. Válečným veteránem je také občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů. Toto jsou veteráni. Ostatní pracovali za žold!

Přesně to vyjádřil politicky pronásledovaný Michal Kesudis a vojáci by udělali nejlépe, kdyby následovali příklad bývalého amerického vojáka Manninga.

Rozhodně podporuji jak aktivní členy AČR tak veterány. Armáda je dle mého hlediska jakousi.. vizitkou dané země. A jak je obecně známo, kdo chce mír, musí se připravovat na válku.

štve mě, že v dnešní době tyto vojáky lid často shazuje a nadává jim

Verčo, máš to pěkné, moc pozdravuj doma, Míra Bouma

zajímavé téma, většinou se hovoří pouze o amerických vojácích, ale o těch našich českých ani slovo...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Momentálně dochází a v budoucnosti bude docházet k navýšení počtu vojáků Armády ČR, souhlasíte s tím?

2. Máte důvěru v Armádu ČR?

3. Zajímáte se o zapojení ČR do zahraničních misí?

4. Je podle Vás k dispozici dostatek informací o nasazení našich vojáků do zahraničí?

5. Máte představu o tom, jak vypadá práce vojáků během zahraniční operace? Pokud ano, stručně prosím popište svou představu.

6. Souhlasíte s tím, že by se novodobým válečným veteránům měla věnovat určitá pomoc a podpora? (zajištění rekvalifikace po opuštění armády, zvláštní finanční podpora, zdravotní a sociální služby a další) V případě, že Vám nevyhovuje ani jedna z nabízených odpovědí, popište svou vlastní představu

7. Znáte nějaké opatření, které je v ČR aplikováno na podporu novodobých válečných veteránů? Pokud znáte, prosím stručně vypište

8. Znáte nějakou neziskovou organizaci upravující problematiku novodobých válečných veteránů? Pokud ano, prosím vypište

9. Účastnil/a jste se někdy nějaké vzdělávací či dobročinné akce, která byla zaměřena na novodobé válečné veterány?

10. Byl/a byste ochotný/á podpořit činnost neziskových organizací, které se snaží o podporu novodobých válečných veteránů? Jaká forma by pro Vás padala nejvíce v úvahu?

11. Přispěl/a jste už někdy nějakou formou na pomoc novodobým válečným veteránům?

12. Pohlaví

13. Váš věk

14. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

15. Vaše současná ekonomická aktivita

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Momentálně dochází a v budoucnosti bude docházet k navýšení počtu vojáků Armády ČR, souhlasíte s tím?

2. Máte důvěru v Armádu ČR?

3. Zajímáte se o zapojení ČR do zahraničních misí?

4. Je podle Vás k dispozici dostatek informací o nasazení našich vojáků do zahraničí?

5. Máte představu o tom, jak vypadá práce vojáků během zahraniční operace? Pokud ano, stručně prosím popište svou představu.

6. Souhlasíte s tím, že by se novodobým válečným veteránům měla věnovat určitá pomoc a podpora? (zajištění rekvalifikace po opuštění armády, zvláštní finanční podpora, zdravotní a sociální služby a další) V případě, že Vám nevyhovuje ani jedna z nabízených odpovědí, popište svou vlastní představu

7. Znáte nějaké opatření, které je v ČR aplikováno na podporu novodobých válečných veteránů? Pokud znáte, prosím stručně vypište

8. Znáte nějakou neziskovou organizaci upravující problematiku novodobých válečných veteránů? Pokud ano, prosím vypište

9. Účastnil/a jste se někdy nějaké vzdělávací či dobročinné akce, která byla zaměřena na novodobé válečné veterány?

10. Byl/a byste ochotný/á podpořit činnost neziskových organizací, které se snaží o podporu novodobých válečných veteránů? Jaká forma by pro Vás padala nejvíce v úvahu?

11. Přispěl/a jste už někdy nějakou formou na pomoc novodobým válečným veteránům?

12. Pohlaví

13. Váš věk

14. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

15. Vaše současná ekonomická aktivita

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukašíková, V.Naši současní váleční veteráni (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://nasi-soucasni-valecni-vetera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.