Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Násilí na fotbale

Násilí na fotbale

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Robert Pražák
Šetření:06. 03. 2011 - 14. 03. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem děkuji za vyplnění tohoto dotazníku týkajícího se násilí na fotbalových utkáních.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4455 %55 %  
Žena3645 %45 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304961,25 %61,25 %  
15-202126,25 %26,25 %  
31-4067,5 %7,5 %  
více než 4045 %5 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3543,75 %43,75 %  
Vysokoškolské2328,75 %28,75 %  
Základní1316,25 %16,25 %  
Středoškolské bez maturity911,25 %11,25 %  

Graf

4. Chodíte často na fotbalová utkání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4151,25 %51,25 %  
Ano3948,75 %48,75 %  

Graf

5. Byl/a jste někdy svědkem násilí fanoušků (výtržníků) ať už na stadionu, či mimo něj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4758,75 %58,75 %  
Pouze v televizi2835 %35 %  
Ne56,25 %6,25 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou preventivní opatření pořadatelů a policejních složek proti hooligans účinná a dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne příliš dostačující3645 %45 %  
Nedostačující2835 %35 %  
Plně dostačující1620 %20 %  

Graf

7. Jaké tresty byste udělil/a fanouškům za násilnosti a neetické chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejně-prospěšné práce3746,25 %46,25 %  
Finanční pokutu (ve výši vzniklé škody)3138,75 %38,75 %  
Trest odnětí svobody 1215 %15 %  

Graf

8. Jak projevujete Vaši nespokojenost při neúspěchu týmu, kterému fandíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak se neprojevuji4252,5 %52,5 %  
Pískáním2430 %30 %  
Hlasitými projevy a vulgárními gesty1113,75 %13,75 %  
Destrukcí stadionu33,75 %3,75 %  

Graf

9. Koupil/a byste si někdy vstupenky na fotbalové utkání do sektoru tzv. „kotle“ (vyhrazeného pro radikální fanoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3543,75 %43,75 %  
Ano 2328,75 %28,75 %  
Možná2227,5 %27,5 %  

Graf

10. Nechal/a byste se někdy strhnout atmosférou na fotbalovém utkaní a použil/a jste např. vulgární gestikulaci (ať už na fanouška soupeřícího týmu nebo samotné hráče, rozhodčí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3442,5 %42,5 %  
Záleží na konkrétní situaci2632,5 %32,5 %  
Ano2025 %25 %  

Graf

11. Zapojil/a byste se někdy do konfliktu vyvolaného fotbalovými fanoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 3442,5 %42,5 %  
V případě ohrožení3341,25 %41,25 %  
Ano 810 %10 %  
Možná56,25 %6,25 %  

Graf

12. Stal/a byste se někdy členem nějakého radikálního hnutí (hooligans) patřícího k fotbalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6480 %80 %  
Ano1113,75 %13,75 %  
Možná56,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 15-20:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Chodíte často na fotbalová utkání?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlasitými projevy a vulgárními gesty na otázku 8. Jak projevujete Vaši nespokojenost při neúspěchu týmu, kterému fandíte?

5. Byl/a jste někdy svědkem násilí fanoušků (výtržníků) ať už na stadionu, či mimo něj?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlasitými projevy a vulgárními gesty na otázku 8. Jak projevujete Vaši nespokojenost při neúspěchu týmu, kterému fandíte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Stal/a byste se někdy členem nějakého radikálního hnutí (hooligans) patřícího k fotbalu?

9. Koupil/a byste si někdy vstupenky na fotbalové utkání do sektoru tzv. „kotle“ (vyhrazeného pro radikální fanoušky?

 • odpověď Ano :
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Stal/a byste se někdy členem nějakého radikálního hnutí (hooligans) patřícího k fotbalu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Chodíte často na fotbalová utkání?

5. Byl/a jste někdy svědkem násilí fanoušků (výtržníků) ať už na stadionu, či mimo něj?

6. Myslíte si, že jsou preventivní opatření pořadatelů a policejních složek proti hooligans účinná a dostačující?

7. Jaké tresty byste udělil/a fanouškům za násilnosti a neetické chování?

8. Jak projevujete Vaši nespokojenost při neúspěchu týmu, kterému fandíte?

9. Koupil/a byste si někdy vstupenky na fotbalové utkání do sektoru tzv. „kotle“ (vyhrazeného pro radikální fanoušky?

10. Nechal/a byste se někdy strhnout atmosférou na fotbalovém utkaní a použil/a jste např. vulgární gestikulaci (ať už na fanouška soupeřícího týmu nebo samotné hráče, rozhodčí)?

11. Zapojil/a byste se někdy do konfliktu vyvolaného fotbalovými fanoušky?

12. Stal/a byste se někdy členem nějakého radikálního hnutí (hooligans) patřícího k fotbalu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Chodíte často na fotbalová utkání?

5. Byl/a jste někdy svědkem násilí fanoušků (výtržníků) ať už na stadionu, či mimo něj?

6. Myslíte si, že jsou preventivní opatření pořadatelů a policejních složek proti hooligans účinná a dostačující?

7. Jaké tresty byste udělil/a fanouškům za násilnosti a neetické chování?

8. Jak projevujete Vaši nespokojenost při neúspěchu týmu, kterému fandíte?

9. Koupil/a byste si někdy vstupenky na fotbalové utkání do sektoru tzv. „kotle“ (vyhrazeného pro radikální fanoušky?

10. Nechal/a byste se někdy strhnout atmosférou na fotbalovém utkaní a použil/a jste např. vulgární gestikulaci (ať už na fanouška soupeřícího týmu nebo samotné hráče, rozhodčí)?

11. Zapojil/a byste se někdy do konfliktu vyvolaného fotbalovými fanoušky?

12. Stal/a byste se někdy členem nějakého radikálního hnutí (hooligans) patřícího k fotbalu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pražák, R.Násilí na fotbale (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nasili-na-fotbale.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.