Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Krylová
Šetření:14. 04. 2014 - 18. 04. 2014
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti!

Ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se Násilí na pracovišti. Data z tohoto průzkumu poslouží jako praktická část mé absolventské práce.

Děkuji za ochotu a Váš čas

Barbora Krylová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2784,38 %84,38 %  
Muž515,63 %15,63 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let1443,75 %43,75 %  
31 - 40 let1031,25 %31,25 %  
41 - 50 let618,75 %18,75 %  
51 - 60 let26,25 %6,25 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2165,63 %65,63 %  
Vysokoškolské825 %25 %  
Vyučen/a26,25 %6,25 %  
Vyšší odborné13,13 %3,13 %  

Graf

4. V jakém kraji pracujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2062,5 %62,5 %  
Středočeský kraj515,63 %15,63 %  
Plzeňský kraj26,25 %6,25 %  
Jihomoravský kraj26,25 %6,25 %  
Olomoucký kraj13,13 %3,13 %  
Pardubický kraj13,13 %3,13 %  
Ústecký kraj13,13 %3,13 %  

Graf

5. Jaký názor máte na násilí na pracovišti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní - vůbec by se nemělo vyskytovat, škodí3196,88 %96,88 %  
Pozitivní - může oběť posilnit13,13 %3,13 %  

Graf

6. Stal/a jste se někdy obětí některého z těchto jevů ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2990,63 %90,63 %  
ano39,38 %9,38 %  

Graf

7. Znáte někoho, kdo se osobně setkal s násilím na pracovišti ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2371,88 %71,88 %  
ano928,13 %28,13 %  

Graf

8. Uveďte prosím stručný popis Vaší situace a jak dlouho trvá/trvala :

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

buzerace trvala rok

Fizické násilí ze strany kolegyně

Psychické násilí - bossing u kolegy

žádnou situaci jsem nezažila

9. Jakého pohlaví je/ byl tyran ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž360 %9,38 %  
Žena240 %6,25 %  

Graf

10. Jak jste situaci řešil/a ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odešel/la jsem ze zaměstnání480 %12,5 %  
Situaci jsem řešil/a sama120 %3,13 %  

Graf

11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tato zkušenost mě posilnila360 %9,38 %  
Špatně navazuji kontakty s lidmi120 %3,13 %  
Tato zkušenost mě ovlivnila v dalším zaměstnání120 %3,13 %  
Úbytek na váze120 %3,13 %  

Graf

12. Jaké si myslíte, že jsou příčiny vzniku násilí na pracovišti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Boj o moc2371,88 %71,88 %  
Závist2165,63 %65,63 %  
Psychická narušenost násilníka1959,38 %59,38 %  
Vysoké ego1856,25 %56,25 %  
Nesympatie1650 %50 %  
Arogance1650 %50 %  
Agrese a agresivita1443,75 %43,75 %  
Špatné nastavení pracovních podmínek1340,63 %40,63 %  
Sexuální orientace39,38 %9,38 %  

Graf

13. Jak si myslíte, že by se dalo násilí na pracovišti zabránit ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem nadřízeného2578,13 %78,13 %  
Větší informovanost2268,75 %68,75 %  
Správné nastavení pracovních podmínek1753,13 %53,13 %  
Kurzy na toto téma pořádané firmou1031,25 %31,25 %  
Ohlašovací povinnost1031,25 %31,25 %  
Ohlašovací povinost26,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (86,1 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krylová, B.NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nasili-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.