Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Mikudová
Šetření:07. 04. 2021 - 20. 04. 2021
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je získat informace o tom, jaké je povědomí dnešní společnosti o problému genderově podmíněného násilí a jejich osobní zkušenost s danou problematikou. 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9071,43 %71,43 %  
muž3628,57 %28,57 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 255140,48 %40,48 %  
26 - 354233,33 %33,33 %  
36 - 502923,02 %23,02 %  
51 - 6532,38 %2,38 %  
nad 65 let10,79 %0,79 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou5442,86 %42,86 %  
4938,89 %38,89 %  
1612,7 %12,7 %  
75,56 %5,56 %  

Graf

4. Co je podle Vás domácí násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny výše uvedené12096 %95,24 %  
fyzické násilí43,2 %3,17 %  
sexuální násilí10,8 %0,79 %  

Graf

5. Kdo je podle Vás nejčastěji obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6954,76 %54,76 %  
všichni bez ohledu na věk a pohlaví4838,1 %38,1 %  
děti75,56 %5,56 %  
senioři21,59 %1,59 %  

Graf

6. Kolik procent populace v ČR se podle Vás setká ve svém životě osobně s domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 20 %6047,62 %47,62 %  
21 - 50 %4334,13 %34,13 %  
51 - 75 %118,73 %8,73 %  
0 - 10 %118,73 %8,73 %  
více než 75 %10,79 %0,79 %  

Graf

7. Proč podle Vás oběť neopustí agresora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají strach z agresora10381,75 %81,75 %  
finanční závislost9373,81 %73,81 %  
psychická závislot9373,81 %73,81 %  
bojí se, že zůstanou sami7156,35 %56,35 %  
bojí se pomsty7055,56 %55,56 %  
stále milují partnera6450,79 %50,79 %  
nevím32,38 %2,38 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol, drogy3225,4 %25,4 %  
psychické potíže agresora2822,22 %22,22 %  
nízké sebevědomí agresora1511,9 %11,9 %  
nezvládnutí agrese129,52 %9,52 %  
potřeba cítit se nadřazeně107,94 %7,94 %  
potřeba vybít vnitřní zlost97,14 %7,14 %  
dětství agresora43,17 %3,17 %  
nízké vzdělání32,38 %2,38 %  
Všechny výše uvedené..10,79 %0,79 %  
Dá se říct, že všechny výše uvedené příčiny. Za nejhlavnější považuji dětství agresora. 10,79 %0,79 %  
Vše dohromady 10,79 %0,79 %  
frustrace agresora (pramenit může z čehokoli výše uvedeného) a neschopnost či neochota volit jiné způsoby jednání10,79 %0,79 %  
Kombinace výše uvedených 10,79 %0,79 %  
Vše výše uvedené10,79 %0,79 %  
nepříznivá ekonomická situace10,79 %0,79 %  
více z těch nahoře, obecně frustrace a neschopnost ji zpracovat10,79 %0,79 %  
myslím že nikdy to není jedna věc, ale kombinace vícero10,79 %0,79 %  
Bývá to multifaktoriální, obecně se ale dá za příčinu označit "pošramocená psychika", resp. celkově "pochroumaná osobnost" minimálně jednoho ze zúčastněných lidí, ale velmi často (nejspíš i většinou) obou/všech zúčastněných. Z výše uvedených možností může hrát roli vše, drogy (vč. alkoholu) ale nikdy nejsou příčinou - jejich výskyt je přidruženým jevem. Užívání drog (vč. alkoholu) je vždy důsledkem nevyhovujícího psychického stavu uživatele, nikoliv příčinou. 10,79 %0,79 %  
vše zmíněné10,79 %0,79 %  
mix výše uvedeného10,79 %0,79 %  
Slabá povaha oběti u dospělých, závislost na agresorovi u dětí a starých lidí10,79 %0,79 %  

Graf

9. Má podle Vás domácí násilí vliv na děti žijící v rodině, kde se vyskytuje domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano126100 %100 %  

Graf

10. Kde jste získal/a nejvíce informací o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu7761,11 %61,11 %  
ve škole1915,08 %15,08 %  
v TV1713,49 %13,49 %  
od přátel či rodiny1612,7 %12,7 %  
nikde1310,32 %10,32 %  
Z literatury107,94 %7,94 %  
z tisku75,56 %5,56 %  
z vlastní zkušenosti75,56 %5,56 %  
V práci32,38 %2,38 %  
Seminář na zakladce od Bílého kruhu bezpečí a PČR. Beseda.10,79 %0,79 %  

Graf

11. Kde byste hledal pomoc, pokud byste Vy byl/a obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rodině3830,16 %30,16 %  
u přátel3426,98 %26,98 %  
oznámil bych to policii2015,87 %15,87 %  
zavolal bych na linku bezpečí1814,29 %14,29 %  
nikde64,76 %4,76 %  
asi záleží od koho. Pokud bych to nevyresil sám, tak policie10,79 %0,79 %  
Policie, IC, krizové centrum10,79 %0,79 %  
primárně v rodině, sekundárně u specializovaných organizacích - např. Bílý kruh bezpečí apod. 10,79 %0,79 %  
ta otázka je nesmyslná, má více odpovědí10,79 %0,79 %  
nejsem typ oběti10,79 %0,79 %  
nehledala jsem10,79 %0,79 %  
Toto musí člověk v první řadě vždy řešit sám se sebou - ujasnit si priority, možnosti a životní očekávání. Důležité je nenechat to zajít do fáze, kdy jako jediné dvě varianty řešení vykrystalizují sebevražda a vražda agresora. Dokud se to ještě dá řešit jinak (což by se ale v křesťanském pojetí života mělo dát vždy), je to v pohodě. Pomoc by měl (a logicky také bude) člověk hledat u toho, komu nejvíc věří. V ideálním případě by to měla být rodina, ale někdo s rodinou není zadobře, tak se obrátí jinam. Já jsem fázi, kdy se to dalo řešit ještě relativně beze škod, propásl a už z toho začínala vycházet jen ta sebevražda, naštěstí tato fáze alespoň dočasně pominula. Ale vím, že nikdo kromě mě by mi v této situaci nebyl schopný pomoct, i kdyby se snažil. 10,79 %0,79 %  
U nikoho, vyřešila bych si to sama10,79 %0,79 %  
Říct to přátelům a rodině a poté jít na policii10,79 %0,79 %  
Agresora je potřeba srazit do patřičných mezí hned v zárodku a ne to nechat dojít tak daleko10,79 %0,79 %  

Graf

12. Pokud byste znal někoho, kdo je obětí domácího násilí, co byste udělal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
promluvím si s obětí9978,57 %78,57 %  
oznámil/a bych to policii118,73 %8,73 %  
promluvil bych si s agresorem64,76 %4,76 %  
nic, je to každého věc32,38 %2,38 %  
Promluva s obětí + policie10,79 %0,79 %  
promluvim s obětí a na základě situace promluvim s agresorem nebo zavolám policii10,79 %0,79 %  
Promluvila bych si s obětí a obratila se na intervenční centrum abych vyzjistila co vše se dá dělat10,79 %0,79 %  
záleží na okolnostech10,79 %0,79 %  
pokusila bych se pomoct oběti dostat se od agresora, např. s pomocí nějaké organizace, policie to nedokáže moc efektivně řešit, hlavně pokud není násilí fyzické/jasně viditelné10,79 %0,79 %  
Znám rodinu, kde žena psychicky terorizuje manžela a syna. Několik let jsem se to snažil "mediovat" separátními rozhovory zvlášť s každým zúčastněným i hromadnými rozhovory, ale nikam to nevede, tak už na to kašlu, zjevně je to karmická věc, co si spolu musí vyřešit oni sami a je to moc silné na to, aby do toho někdo zvenku mohl zasahovat. Mě to ve výsledku stejně jen psychicky deptá, protože s tím nejde hnout.10,79 %0,79 %  
dle situace10,79 %0,79 %  

Graf

13. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4535,71 %35,71 %  
ano, osobně4233,33 %33,33 %  
ano, u přátel/ z doslechu3628,57 %28,57 %  
ano, z doslechu, v rodině, profesně i osobně10,79 %0,79 %  
z odborných kruhů10,79 %0,79 %  
Ano, matka soustavně psychicky týrala otce, toho jsem byl svědkem jako dítě/teenager, vůči mně se opakované trestné činnosti dopouštěla bývalá přítelkyně. Plus to, co jsem napsal do vlastní odpovědi na předchozí otázku. 10,79 %0,79 %  

Graf

14. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl ano, kdo byl obětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6461,54 %50,79 %  
nesetkal/a jsem se s domácím násilím2524,04 %19,84 %  
dítě109,62 %7,94 %  
muž54,81 %3,97 %  

Graf

15. O jaký typ domácího násilí šlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s domácím násilím jsem se nesetkal4434,92 %34,92 %  
psychické a fyzické4031,75 %31,75 %  
fyzické2015,87 %15,87 %  
psychické1310,32 %10,32 %  
všechny výše uvedené97,14 %7,14 %  

Graf

16. Jak jste se zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s domácím násilím jsem se nesetkal4535,71 %35,71 %  
jiné3326,19 %26,19 %  
promluvil jsem si s obětí2721,43 %21,43 %  
zavolal jsem policii129,52 %9,52 %  
nic, je to každého věc53,97 %3,97 %  
promluvil jsem s agresorem43,17 %3,17 %  

Graf

17. Byl jste Vy sám obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8265,08 %65,08 %  
ano3830,16 %30,16 %  
nevím64,76 %4,76 %  

Graf

18. Pokud ano, kdo byl agresor?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přítel1641,03 %12,7 %  
rodič1025,64 %7,94 %  
manžel820,51 %6,35 %  
přítelkyně410,26 %3,17 %  
manželka12,56 %0,79 %  

Graf

19. O jaký typ násilí se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické1843,9 %14,29 %  
fyzické1024,39 %7,94 %  
Psychické i fyzické49,76 %3,17 %  
sexuální24,88 %1,59 %  
Všechny uvedené 12,44 %0,79 %  
psychické a vyjimečně i fyzické12,44 %0,79 %  
v dětství fyzické, v manželství psychické, občas fyzické.12,44 %0,79 %  
Psychický teror + neustálé hrozby zapálením domu (a realizované rozbití okna domu)12,44 %0,79 %  
psychické a fyzické12,44 %0,79 %  
Všechny 12,44 %0,79 %  
Psychické, fyzické, finanční (to hlavně - okrádá mě)12,44 %0,79 %  

Graf

20. Vyhledal jste pomoc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1534,88 %11,9 %  
ano, u přátel/ v rodině1125,58 %8,73 %  
ano, oznámil jsem to policii818,6 %6,35 %  
opustil jsem agresora613,95 %4,76 %  
ano, zavolal jsem na linku bezpečí12,33 %0,79 %  
za podpory kamarádky jsem vyhledala odbornou pomoc a podporu pro sebe, aby se situace neopakovala12,33 %0,79 %  
ano, ale k ničemu to nebylo12,33 %0,79 %  

Graf

21. Pokud jste pomoc nevyhledal, jaký byl důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z agresora625 %4,76 %  
nepovažoval/a jsme to za důležité625 %4,76 %  
strach z ostudy416,67 %3,17 %  
stále agresora miluji28,33 %1,59 %  
strach z pomsty28,33 %1,59 %  
neuvědomila jsem si možnost vyhledat pomoc14,17 %0,79 %  
Obava, že zůstanu sama s dětmi, bez zajištění.14,17 %0,79 %  
Strach z toho, že agresorka uskuteční to, čím vyhrožovala. 14,17 %0,79 %  
Agresor odmítá opustit byt, který si pronajímám. Bohužel nemám platnou smlouvu a nemohu tak činit legální kroky v jeho vystěhování. 14,17 %0,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kde jste získal/a nejvíce informací o domácím násilí?

 • odpověď na internetu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zavolal bych na linku bezpečí na otázku 11. Kde byste hledal pomoc, pokud byste Vy byl/a obětí?

13. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

 • odpověď ano, osobně:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, u přátel/ v rodině na otázku 20. Vyhledal jste pomoc?
 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s domácím násilím jsem se nesetkal na otázku 16. Jak jste se zachoval/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi s domácím násilím jsem se nesetkal na otázku 15. O jaký typ domácího násilí šlo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesetkal/a jsem se s domácím násilím na otázku 14. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl ano, kdo byl obětí?

14. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl ano, kdo byl obětí?

 • odpověď žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzické na otázku 19. O jaký typ násilí se jednalo?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přítel na otázku 18. Pokud ano, kdo byl agresor?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zavolal jsem policii na otázku 16. Jak jste se zachoval/a?

15. O jaký typ domácího násilí šlo?

 • odpověď s domácím násilím jsem se nesetkal:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s domácím násilím jsem se nesetkal na otázku 16. Jak jste se zachoval/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesetkal/a jsem se s domácím násilím na otázku 14. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl ano, kdo byl obětí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

16. Jak jste se zachoval/a?

 • odpověď s domácím násilím jsem se nesetkal:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesetkal/a jsem se s domácím násilím na otázku 14. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl ano, kdo byl obětí?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi s domácím násilím jsem se nesetkal na otázku 15. O jaký typ domácího násilí šlo?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

17. Byl jste Vy sám obětí?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, u přátel/ v rodině na otázku 20. Vyhledal jste pomoc?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Vaše pohlaví

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Co je podle Vás domácí násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastěji obětí?

6. Kolik procent populace v ČR se podle Vás setká ve svém životě osobně s domácím násilí?

7. Proč podle Vás oběť neopustí agresora?

8. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny domácího násilí?

9. Má podle Vás domácí násilí vliv na děti žijící v rodině, kde se vyskytuje domácí násilí?

10. Kde jste získal/a nejvíce informací o domácím násilí?

11. Kde byste hledal pomoc, pokud byste Vy byl/a obětí?

12. Pokud byste znal někoho, kdo je obětí domácího násilí, co byste udělal/a?

13. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

14. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl ano, kdo byl obětí?

15. O jaký typ domácího násilí šlo?

16. Jak jste se zachoval/a?

17. Byl jste Vy sám obětí?

18. Pokud ano, kdo byl agresor?

19. O jaký typ násilí se jednalo?

20. Vyhledal jste pomoc?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Vaše pohlaví

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Co je podle Vás domácí násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastěji obětí?

6. Kolik procent populace v ČR se podle Vás setká ve svém životě osobně s domácím násilí?

7. Proč podle Vás oběť neopustí agresora?

8. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny domácího násilí?

9. Má podle Vás domácí násilí vliv na děti žijící v rodině, kde se vyskytuje domácí násilí?

10. Kde jste získal/a nejvíce informací o domácím násilí?

11. Kde byste hledal pomoc, pokud byste Vy byl/a obětí?

12. Pokud byste znal někoho, kdo je obětí domácího násilí, co byste udělal/a?

13. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

14. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl ano, kdo byl obětí?

15. O jaký typ domácího násilí šlo?

16. Jak jste se zachoval/a?

17. Byl jste Vy sám obětí?

18. Pokud ano, kdo byl agresor?

19. O jaký typ násilí se jednalo?

20. Vyhledal jste pomoc?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mikudová, T.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://nasili-na-zaklade-pohlavi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.