Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Násilí ve sportu

Násilí ve sportu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Adámková
Šetření:21. 10. 2013 - 31. 10. 2013
Počet respondentů:233
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, provádím tento průzkum, za účelem vytvoření mé absolventské práce. Cílem je zjistit jak běžná populace vnímá násilí ve sportu a v hledištích.

 

Michaela Adámková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12352,79 %52,79 %  
muž11047,21 %47,21 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-26 let15767,38 %67,38 %  
27-35 let3715,88 %15,88 %  
36-50 let239,87 %9,87 %  
nad 50 let83,43 %3,43 %  
do 15 let83,43 %3,43 %  

Graf

3. Bydliště :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vesnice7230,9 %30,9 %  
velkoměsto6327,04 %27,04 %  
malé město5121,89 %21,89 %  
střední město4720,17 %20,17 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou11649,79 %49,79 %  
vysokoškolské7733,05 %33,05 %  
základní239,87 %9,87 %  
střední - vyučen177,3 %7,3 %  

Graf

5. Zajímáte se o nějaké sportovní dění ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19985,41 %85,41 %  
ne3414,59 %14,59 %  

Graf

6. Navštěvujete sportovní utkání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13055,79 %55,79 %  
ne10344,21 %44,21 %  

Graf

7. Jak často navštěvujete sportovní utkání ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1xtýdně5038,46 %21,46 %  
1x měsíčně4131,54 %17,6 %  
1x za rok2015,38 %8,58 %  
častěji1914,62 %8,15 %  

Graf

8. Jaký druh sportu nejčastěji navštěvujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fotbal ,hokej9976,15 %42,49 %  
kolektivní sporty1511,54 %6,44 %  
halové sporty96,92 %3,86 %  
individuální sporty75,38 %3 %  

Graf

9. Setkal/a jste se při návštěvě sport. utkání s násilím ve sportu ? (nebo v médiích)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20587,98 %87,98 %  
ne2812,02 %12,02 %  

Graf

10. Co si představujete pod pojmem násilí ve sportu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické napadení soupeře.12352,79 %52,79 %  
Fyzické i psychické napadení soupeře.10243,78 %43,78 %  
Nevím,nesetkal jsem se s tímto jevem.73 %3 %  
Psychické napadení soupeře.10,43 %0,43 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na násilí ve sportu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemělo by být jeho součástí.12654,08 %54,08 %  
Jak kdy,podle okolností.9641,2 %41,2 %  
Mělo by být vždy jeho součástí,jinak je utkání nuda.114,72 %4,72 %  

Graf

12. Myslíte si ,že by se všechna sport.utkání měla vždy vést ve smyslu "fair-play" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21893,56 %93,56 %  
ne156,44 %6,44 %  

Graf

13. Je podle Vás,násilí nedílnou součástí sportovních utkání tzv. dnešní doby ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13557,94 %57,94 %  
ne9842,06 %42,06 %  

Graf

14. Setkali jste se někdy s násilím v hledištích ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16269,53 %69,53 %  
ne7130,47 %30,47 %  

Graf

15. Jak vnímáte násilí v hledištích ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesnáším to, mám o sebe strach.9658,9 %41,2 %  
Nemám s tím problém,nevnímám to.4426,99 %18,88 %  
Líbí se mi to, je to dobrá vsuvka do sport. utkání.148,59 %6,01 %  
Líbí se mi to, rád se zapojím.95,52 %3,86 %  

Graf

16. Pociťujete, že se i ve Vás čas od času projevují různé druhy násilí či agrese, když jste přítomen na sportovním utkání ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8653,75 %36,91 %  
ano7446,25 %31,76 %  

Graf

17. Stalo se Vám někdy,že jste během sport. utkání pocítil násilí osobně ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10363,58 %44,21 %  
ano5936,42 %25,32 %  

Graf

18. Jak si představujete násilnické projevy fanoušků ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické či psychické napadání fanoušků, či sportovců.21993,99 %93,99 %  
Ničení sportoviště.17474,68 %74,68 %  
Hrubé nadávky sportovcům.10444,64 %44,64 %  

Graf

19. Jaký máte názor na tyto fanoušky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepatří do hlediště.19081,55 %81,55 %  
Patří do hlediště.2711,59 %11,59 %  
Nevnímám je.166,87 %6,87 %  

Graf

20. Jaký je Váš názor na účast PČR při sportovních utkáních ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle posouzení jednotlivého utkání12754,51 %54,51 %  
je potřebná8034,33 %34,33 %  
není potřebná2611,16 %11,16 %  

Graf

21. Při jakých ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při nějak vyhrocených utkáních.17374,25 %74,25 %  
Při tzv. "Derby" (např. Pražská S)3816,31 %16,31 %  
Při žádných.229,44 %9,44 %  

Graf

22. Jaký si myslíte, že má alkohol vliv na agresivní chování fanoušků na sportovních utkáních ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alkohol zvyšuje jejich agresivní chování.21391,42 %91,42 %  
Alkohol nemá vliv na agresivní chování fanoušků.177,3 %7,3 %  
Alkohol utlumuje jejich agresivní chování.31,29 %1,29 %  

Graf

23. Jaký máte názor na prodávání alkoholických nápojů během sportovních utkání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl by být povolený jen prodej piva.8034,33 %34,33 %  
Vůbec mi to nevadí.7230,9 %30,9 %  
Měl by být zakázán tvrdý alkohol (nad 20%)5322,75 %22,75 %  
Měl by být zakázán veškerý alkohol včetně piva.2812,02 %12,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví :

 • odpověď muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mělo by být vždy jeho součástí,jinak je utkání nuda. na otázku 11. Jaký je Váš názor na násilí ve sportu ?

6. Navštěvujete sportovní utkání ?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 7. Jak často navštěvujete sportovní utkání ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za rok na otázku 7. Jak často navštěvujete sportovní utkání ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1xtýdně na otázku 7. Jak často navštěvujete sportovní utkání ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi častěji na otázku 7. Jak často navštěvujete sportovní utkání ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi fotbal ,hokej na otázku 8. Jaký druh sportu nejčastěji navštěvujete ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolektivní sporty na otázku 8. Jaký druh sportu nejčastěji navštěvujete ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbí se mi to, je to dobrá vsuvka do sport. utkání. na otázku 15. Jak vnímáte násilí v hledištích ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alkohol nemá vliv na agresivní chování fanoušků. na otázku 22. Jaký si myslíte, že má alkohol vliv na agresivní chování fanoušků na sportovních utkáních ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mělo by být vždy jeho součástí,jinak je utkání nuda. na otázku 11. Jaký je Váš názor na násilí ve sportu ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám s tím problém,nevnímám to. na otázku 15. Jak vnímáte násilí v hledištích ?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Zajímáte se o nějaké sportovní dění ?

8. Jaký druh sportu nejčastěji navštěvujete ?

 • odpověď fotbal ,hokej:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbí se mi to, je to dobrá vsuvka do sport. utkání. na otázku 15. Jak vnímáte násilí v hledištích ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mělo by být vždy jeho součástí,jinak je utkání nuda. na otázku 11. Jaký je Váš názor na násilí ve sportu ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví :

2. Věk:

3. Bydliště :

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

5. Zajímáte se o nějaké sportovní dění ?

6. Navštěvujete sportovní utkání ?

7. Jak často navštěvujete sportovní utkání ?

8. Jaký druh sportu nejčastěji navštěvujete ?

9. Setkal/a jste se při návštěvě sport. utkání s násilím ve sportu ? (nebo v médiích)

10. Co si představujete pod pojmem násilí ve sportu ?

11. Jaký je Váš názor na násilí ve sportu ?

12. Myslíte si ,že by se všechna sport.utkání měla vždy vést ve smyslu "fair-play" ?

13. Je podle Vás,násilí nedílnou součástí sportovních utkání tzv. dnešní doby ?

14. Setkali jste se někdy s násilím v hledištích ?

15. Jak vnímáte násilí v hledištích ?

16. Pociťujete, že se i ve Vás čas od času projevují různé druhy násilí či agrese, když jste přítomen na sportovním utkání ?

17. Stalo se Vám někdy,že jste během sport. utkání pocítil násilí osobně ?

18. Jak si představujete násilnické projevy fanoušků ?

19. Jaký máte názor na tyto fanoušky ?

20. Jaký je Váš názor na účast PČR při sportovních utkáních ?

21. Při jakých ?

22. Jaký si myslíte, že má alkohol vliv na agresivní chování fanoušků na sportovních utkáních ?

23. Jaký máte názor na prodávání alkoholických nápojů během sportovních utkání ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví :

2. Věk:

3. Bydliště :

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

5. Zajímáte se o nějaké sportovní dění ?

6. Navštěvujete sportovní utkání ?

7. Jak často navštěvujete sportovní utkání ?

8. Jaký druh sportu nejčastěji navštěvujete ?

9. Setkal/a jste se při návštěvě sport. utkání s násilím ve sportu ? (nebo v médiích)

10. Co si představujete pod pojmem násilí ve sportu ?

11. Jaký je Váš názor na násilí ve sportu ?

12. Myslíte si ,že by se všechna sport.utkání měla vždy vést ve smyslu "fair-play" ?

13. Je podle Vás,násilí nedílnou součástí sportovních utkání tzv. dnešní doby ?

14. Setkali jste se někdy s násilím v hledištích ?

15. Jak vnímáte násilí v hledištích ?

16. Pociťujete, že se i ve Vás čas od času projevují různé druhy násilí či agrese, když jste přítomen na sportovním utkání ?

17. Stalo se Vám někdy,že jste během sport. utkání pocítil násilí osobně ?

18. Jak si představujete násilnické projevy fanoušků ?

19. Jaký máte názor na tyto fanoušky ?

20. Jaký je Váš názor na účast PČR při sportovních utkáních ?

21. Při jakých ?

22. Jaký si myslíte, že má alkohol vliv na agresivní chování fanoušků na sportovních utkáních ?

23. Jaký máte názor na prodávání alkoholických nápojů během sportovních utkání ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Adámková, M.Násilí ve sportu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nasili-ve-sportu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.