Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nástrahy při uzavírání smluv

Nástrahy při uzavírání smluv

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Knosová
Šetření:19. 02. 2016 - 21. 03. 2016
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku na téma Nástrahy při uzavírání smluv. Cílem dotazníku je zjistit zkušenosti respondentů s nekalými praktikami, které se mohou objevit při uzavírání smluv. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce.

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Uzavřeli jste někdy smlouvu ve formě formuláře?

Smlouva uzavíraná pomocí formuláře, bez možnosti ovlivnění jejího obsahu. Například s energetickými společnostmi, bankovními institucemi a telekomunikacemi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6676,74 %76,74 %  
ne2023,26 %23,26 %  

Graf

2. Setkali jste se při uzavírání smluv s praktikami, které ztěžovali přečtení smlouvy?

Může se jednat například o drobné písmo či o barevnost písma, která ztěžuje přečtení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4770,15 %54,65 %  
ne2029,85 %23,26 %  

Graf

3. Setkali jste se s výrazy, které Vám ztěžovali pochopení smlouvy?

Může se jednat například o odborné výrazy nebo o záměrně komplikovaná souvětí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4770,15 %54,65 %  
ne2029,85 %23,26 %  

Graf

4. Byly Vám tyto výrazy vysvětleny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2757,45 %31,4 %  
ano2042,55 %23,26 %  

Graf

5. Setkali jste se ve smlouvě s cizojazyčným textem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4466,67 %51,16 %  
ano2233,33 %25,58 %  

Graf

6. Byli jste při uzavírání formulářové smlouvy seznámeni s obsahem doložek?

Doložkami mohou být například všeobecné obchodní podmínky. Jedná se o odkazy na smluvní podmínky, které nejsou uvedeny v hlavním textu smlouvy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8, nevímotázka č. 8, ve smlouvě jsem se s doložkami nesetkal/aotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2740,91 %31,4 %  
ano1928,79 %22,09 %  
nevím1522,73 %17,44 %  
ve smlouvě jsem se s doložkami nesetkal/a57,58 %5,81 %  

Graf

7. Pochopili jste po seznámení, jaká práva a povinnosti pro Vás z těchto doložek vyplývají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1684,21 %18,6 %  
ne315,79 %3,49 %  

Graf

8. Uzavřeli jste někdy formulářovou smlouvu, která pro Vás nebyla výhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3451,52 %39,53 %  
ne2131,82 %24,42 %  
nevím1116,67 %12,79 %  

Graf

9. Vybíral/a jste z "nejmenšího zla"?

Nejmenší zlo = nejvýhodnější z nevýhodných podmínek

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3088,24 %34,88 %  
ne411,76 %4,65 %  

Graf

10. V rámci jakého sektoru jste formulářovou smlouvu uzavřeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovnictví4365,15 %50 %  
Pojišťovnictví3350 %38,37 %  
Telekomunikace2131,82 %24,42 %  
Dodavatelské služby (dodávky vody, elektřiny a plynu)1928,79 %22,09 %  
Doprava812,12 %9,3 %  
stavebnictví11,52 %1,16 %  
nevím smlouvy řeší manželka - právník11,52 %1,16 %  
nevím už11,52 %1,16 %  
Nevím.11,52 %1,16 %  
zaměstnavatel11,52 %1,16 %  
reality11,52 %1,16 %  

Graf

11. Zajímáte se o možnosti ochrany spotřebitele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5767,86 %66,28 %  
ne2732,14 %31,4 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 253439,53 %39,53 %  
od 26 do 352731,4 %31,4 %  
od 36 do 451213,95 %13,95 %  
od 46 do 55910,47 %10,47 %  
56 a více44,65 %4,65 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5462,79 %62,79 %  
muž3237,21 %37,21 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3641,86 %41,86 %  
Vysokoškolské3338,37 %38,37 %  
SŠ bez maturity89,3 %9,3 %  
Základní55,81 %5,81 %  
Vyšší odborné44,65 %4,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkali jste se s výrazy, které Vám ztěžovali pochopení smlouvy?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Byly Vám tyto výrazy vysvětleny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Byly Vám tyto výrazy vysvětleny?

5. Setkali jste se ve smlouvě s cizojazyčným textem?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Uzavřeli jste někdy formulářovou smlouvu, která pro Vás nebyla výhodná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Uzavřeli jste někdy formulářovou smlouvu, která pro Vás nebyla výhodná?

6. Byli jste při uzavírání formulářové smlouvy seznámeni s obsahem doložek?

 • odpověď ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pochopili jste po seznámení, jaká práva a povinnosti pro Vás z těchto doložek vyplývají?

8. Uzavřeli jste někdy formulářovou smlouvu, která pro Vás nebyla výhodná?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Vybíral/a jste z "nejmenšího zla"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uzavřeli jste někdy smlouvu ve formě formuláře?

2. Setkali jste se při uzavírání smluv s praktikami, které ztěžovali přečtení smlouvy?

3. Setkali jste se s výrazy, které Vám ztěžovali pochopení smlouvy?

4. Byly Vám tyto výrazy vysvětleny?

5. Setkali jste se ve smlouvě s cizojazyčným textem?

6. Byli jste při uzavírání formulářové smlouvy seznámeni s obsahem doložek?

7. Pochopili jste po seznámení, jaká práva a povinnosti pro Vás z těchto doložek vyplývají?

8. Uzavřeli jste někdy formulářovou smlouvu, která pro Vás nebyla výhodná?

9. Vybíral/a jste z "nejmenšího zla"?

10. V rámci jakého sektoru jste formulářovou smlouvu uzavřeli?

11. Zajímáte se o možnosti ochrany spotřebitele?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uzavřeli jste někdy smlouvu ve formě formuláře?

2. Setkali jste se při uzavírání smluv s praktikami, které ztěžovali přečtení smlouvy?

3. Setkali jste se s výrazy, které Vám ztěžovali pochopení smlouvy?

4. Byly Vám tyto výrazy vysvětleny?

5. Setkali jste se ve smlouvě s cizojazyčným textem?

6. Byli jste při uzavírání formulářové smlouvy seznámeni s obsahem doložek?

7. Pochopili jste po seznámení, jaká práva a povinnosti pro Vás z těchto doložek vyplývají?

8. Uzavřeli jste někdy formulářovou smlouvu, která pro Vás nebyla výhodná?

9. Vybíral/a jste z "nejmenšího zla"?

10. V rámci jakého sektoru jste formulářovou smlouvu uzavřeli?

11. Zajímáte se o možnosti ochrany spotřebitele?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Knosová, B.Nástrahy při uzavírání smluv (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://nastrahy-pri-uzavirani-smluv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.