Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nástroje v ordinaci dentální hygienistky a péče o ně.

Nástroje v ordinaci dentální hygienistky a péče o ně.

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Nováková
Šetření:13. 02. 2015 - 02. 03. 2015
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jsem studentkou VOŠ, obor dentální hygienistka. Touto cestou bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Získané informace budou použity v mé absolventské práci. Dotazník je určen dentálním hygienistkám ( hygienistům ), studentům dentální hygieny.

Odpovědi respondentů

1. Kde vykonáváte svoji praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromá ordinace5977,63 %77,63 %  
klinika1215,79 %15,79 %  
soukromá klinika22,63 %2,63 %  
všechny možnosti11,32 %1,32 %  
soukromá zubní klinika11,32 %1,32 %  
mále zubní centrum - 2 ordince ZL + 1ordince DH + LABORATOŘ na patře11,32 %1,32 %  

Graf

2. Rozhoduje při pořizování nového nástroje cena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6078,95 %78,95 %  
ne1621,05 %21,05 %  

Graf

3. Rozhoduje při pořizování nového nástroje kvalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7294,74 %94,74 %  
ne45,26 %5,26 %  

Graf

4. Upřednostňujete některého z níže uvedených výrobců nástrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
LM2938,16 %38,16 %  
Hu-friedy2026,32 %26,32 %  
American Eagle1114,47 %14,47 %  
Deppeler45,26 %5,26 %  
Medin22,63 %2,63 %  
ne11,32 %1,32 %  
neupřednostňuji11,32 %1,32 %  
Carl Martin Solingen11,32 %1,32 %  
Episurg11,32 %1,32 %  
----11,32 %1,32 %  
American Eagle, HU Friedy kyrety11,32 %1,32 %  
American Eagle, LM, Medin11,32 %1,32 %  
kombinace11,32 %1,32 %  
Nordent11,32 %1,32 %  
Deppler i LM upřednostňuji oboje11,32 %1,32 %  

Graf

5. Jakou rukojeť nástroje preferujete ( scaler, kyreta )?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silikonový plášť3546,05 %46,05 %  
širší3140,79 %40,79 %  
tenčí1013,16 %13,16 %  

Graf

6. Kolik sad kyret potřebujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 34457,89 %57,89 %  
31823,68 %23,68 %  
21013,16 %13,16 %  
145,26 %5,26 %  

Graf

7. Jak často brousíte nástroje ( scaler, kyreta )?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x měsíčně2634,21 %34,21 %  
1x týdně2330,26 %30,26 %  
po každém použití1418,42 %18,42 %  
individuálně, dle potřeby11,32 %1,32 %  
Nechávám si kyrety a scalery brousit11,32 %1,32 %  
většinou provádím pouze přeleštění....11,32 %1,32 %  
Podľa potreby11,32 %1,32 %  
máme American Eagle se specialnim ostrim, takze nemusime jeste par let brousit11,32 %1,32 %  
kyrety nam brusi firma11,32 %1,32 %  
podľa potreby raz za 2 mesiace11,32 %1,32 %  
dle opotřebení, nepoužívám je u každého pacienta mám více sad11,32 %1,32 %  
přelešťuji nástroje11,32 %1,32 %  
podle opotřebení.Někdy 2x týdně,někdy 1x za 14 dní.11,32 %1,32 %  
různě podle potřeby11,32 %1,32 %  
AE nebrúsim11,32 %1,32 %  
Chtěla bych jednou týdně ale dost často není kdy11,32 %1,32 %  

Graf

8. Jakou metodu broušení nástrojů používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brusný kámen5167,11 %67,11 %  
přístroj2532,89 %32,89 %  

Graf

9. Pokud používáte nebo jste používal/la obě metody, která Vám vyhovuje více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brusný kámen4153,95 %53,95 %  
přístroj3546,05 %46,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde vykonáváte svoji praxi?

2. Rozhoduje při pořizování nového nástroje cena?

3. Rozhoduje při pořizování nového nástroje kvalita?

4. Upřednostňujete některého z níže uvedených výrobců nástrojů?

5. Jakou rukojeť nástroje preferujete ( scaler, kyreta )?

6. Kolik sad kyret potřebujete?

7. Jak často brousíte nástroje ( scaler, kyreta )?

8. Jakou metodu broušení nástrojů používáte?

9. Pokud používáte nebo jste používal/la obě metody, která Vám vyhovuje více?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde vykonáváte svoji praxi?

2. Rozhoduje při pořizování nového nástroje cena?

3. Rozhoduje při pořizování nového nástroje kvalita?

4. Upřednostňujete některého z níže uvedených výrobců nástrojů?

5. Jakou rukojeť nástroje preferujete ( scaler, kyreta )?

6. Kolik sad kyret potřebujete?

7. Jak často brousíte nástroje ( scaler, kyreta )?

8. Jakou metodu broušení nástrojů používáte?

9. Pokud používáte nebo jste používal/la obě metody, která Vám vyhovuje více?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, B.Nástroje v ordinaci dentální hygienistky a péče o ně. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nastroje-v-ordinaci-dentalni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.