Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Navazování partnerských vztahů prostřednictvím internetu

Navazování partnerských vztahů prostřednictvím internetu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Svobodová
Šetření:03. 12. 2010 - 30. 12. 2010
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého výzkumu je průzkum povědomí lidí o možnostech užívání seznamek a chatů, jejich zkušenosti s těmito službami a také zmapovat úspěšnost takového způsobu seznamování.

Odpovědi respondentů

1. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody používání internetových seznamek a chatů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavení10268 %68 %  
Zvědavost7248 %48 %  
Hledání skutečného vztahu6241,33 %41,33 %  
Hledání přátel 4630,67 %30,67 %  
Zneužití dat druhých53,33 %3,33 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy se zneužitím Vašich dat? (případně můžete uvést jaké)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13489,33 %89,33 %  
Ano1610,67 %10,67 %  

Graf

3. Využíváte chat či internetovou seznamku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8254,67 %54,67 %  
Ano, vužívám chat2617,33 %17,33 %  
Ano, využívám internetovou seznamku2114 %14 %  
Ano, využívám oba tyto způsoby2114 %14 %  

Graf

4. Hledali jste někdy partnera prostřednictvím internetových seznamek či chatů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4429,33 %29,33 %  
Ano, vícekrát než jednou3926 %26 %  
Ano, jednou3020 %20 %  
Ne, ale přemýšlel/a jsem nad tím2315,33 %15,33 %  
Ano, právě hledám149,33 %9,33 %  

Graf

5. Věříte, že se dá na internetu najít „pravá láska“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě4328,67 %28,67 %  
Spíše ne3322 %22 %  
Spíše ano3322 %22 %  
Nevím3120,67 %20,67 %  
Ne106,67 %6,67 %  

Graf

6. Myslíte, že vztah navázaný přes internet může vydržet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě6744,67 %44,67 %  
Nevím3523,33 %23,33 %  
Spíše ano2818,67 %18,67 %  
Spíše ne1711,33 %11,33 %  
Ne32 %2 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222013,33 %13,33 %  
211510 %10 %  
23149,33 %9,33 %  
19149,33 %9,33 %  
24128 %8 %  
2096 %6 %  
2585,33 %5,33 %  
1885,33 %5,33 %  
1764 %4 %  
3053,33 %3,33 %  
ostatní odpovědi 27
32
33
34
28
38
45
26
31
50
41
48
63
42
37
36
40
49
52
3926 %26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.54
Minimum:18
Maximum:45
Variační rozpětí:27
Rozptyl:32.69
Směrodatná odchylka:5.72
Medián:23
Modus:22

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10167,33 %67,33 %  
Muž4932,67 %32,67 %  

Graf

9. Jaký je Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á13288 %88 %  
Ženatý/vdaná117,33 %7,33 %  
Rozvedený/á42,67 %2,67 %  
Vdovec/vdova32 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využíváte chat či internetovou seznamku?

  • odpověď Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Věříte, že se dá na internetu najít „pravá láska“?

6. Myslíte, že vztah navázaný přes internet může vydržet?

  • odpověď Ano, určitě:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, určitě na otázku 5. Věříte, že se dá na internetu najít „pravá láska“?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody používání internetových seznamek a chatů?

2. Setkali jste se někdy se zneužitím Vašich dat? (případně můžete uvést jaké)

3. Využíváte chat či internetovou seznamku?

4. Hledali jste někdy partnera prostřednictvím internetových seznamek či chatů?

5. Věříte, že se dá na internetu najít „pravá láska“?

6. Myslíte, že vztah navázaný přes internet může vydržet?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Jaký je Váš stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody používání internetových seznamek a chatů?

2. Setkali jste se někdy se zneužitím Vašich dat? (případně můžete uvést jaké)

3. Využíváte chat či internetovou seznamku?

4. Hledali jste někdy partnera prostřednictvím internetových seznamek či chatů?

5. Věříte, že se dá na internetu najít „pravá láska“?

6. Myslíte, že vztah navázaný přes internet může vydržet?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Jaký je Váš stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Svobodová, I.Navazování partnerských vztahů prostřednictvím internetu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://navazovani-partnersk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.