Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené

Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřiška Marešová
Šetření:02. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):24 / 15.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro všechny maminky po mateřské dovolené, na jehož základě se bude vyvíjet má bakalářská práce s názvem:

Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené.

Výsledkem průzkumu bude ověření možností a podmínek matek po mateřské ve skutečnosti ve srovnání s pracovněprávní úpravou. 

 

Odpovědi respondentů

1. V kterém roce jste nastoupila na mateřskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20082327,71 %27,71 %  
20071922,89 %22,89 %  
20051113,25 %13,25 %  
2009910,84 %10,84 %  
200689,64 %9,64 %  
200244,82 %4,82 %  
200422,41 %2,41 %  
199822,41 %2,41 %  
200322,41 %2,41 %  
201011,2 %1,2 %  
ostatní odpovědi 1973
2001
22,41 %2,41 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2006.61
Minimum:2002
Maximum:2009
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.21
Směrodatná odchylka:1.79
Medián:2007
Modus:2008

Graf

2. Nastoupila jste po mateřské i na rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8298,8 %98,8 %  
Ne11,2 %1,2 %  

Graf

3. Jaký způsob čerpání jste zvolila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tříletý.5870,73 %69,88 %  
Zrychlený dvouletý.1417,07 %16,87 %  
Čtyřletý.1012,2 %12,05 %  

Graf

4. Byla jste spokojená s výší rodičovské?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5364,63 %63,86 %  
ne2935,37 %34,94 %  

Graf

5. Po ukončení mateřské či rodičovské dovolené jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nastoupila ke stejnému zaměstnavateli.otázka č. 6, Nastoupila k jinému zaměstnavateli.otázka č. 9, Pokračovala v podnikání.otázka č. 13, Zůstala v domácnosti.otázka č. 12, Stále na mateřské či rodičovské dovolené s 1. dítětemotázka č. 20, Stále na MD či RD s dalším dítětem (dětmi)otázka č. 15, Jiná odpověď.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nastoupila ke stejnému zaměstnavateli.2125,3 %25,3 %  
Stále na mateřské či rodičovské dovolené s 1. dítětem2125,3 %25,3 %  
Stále na MD či RD s dalším dítětem (dětmi)1619,28 %19,28 %  
Jiná odpověď.1315,66 %15,66 %  
Nastoupila k jinému zaměstnavateli.78,43 %8,43 %  
Pokračovala v podnikání.33,61 %3,61 %  
Zůstala v domácnosti.22,41 %2,41 %  

Graf

6. Umožnil Vám zaměstnavatel při čerpání rodičovské dovolené stálý kontakt s pracovištěm?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %24,1 %  
ne14,76 %1,2 %  

Graf

7. Zůstala jste na stejné pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1571,43 %18,07 %  
ne628,57 %7,23 %  

Graf

8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1152,38 %13,25 %  
Ne1047,62 %12,05 %  

Graf

9. Měla jste problém najít novou práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %4,82 %  
ano342,86 %3,61 %  

Graf

10. Žádala jste nového zaměstavatele o úpravu pracovní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne457,14 %4,82 %  
Ano342,86 %3,61 %  

Graf

11. Vyhověl Vám zaměstnavatel s úpravou pracovní doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %15,66 %  
ne17,14 %1,2 %  

Graf

12. Proč jste zůstala v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěla jsem zůstat v domácnosti.2100 %2,41 %  

Graf

13. Máte pocit, že Vám rodičovství omezuje pracovní výkon?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1651,61 %19,28 %  
ano929,03 %10,84 %  
nevím619,35 %7,23 %  

Graf

14. Využila jste pomoci s péčí o dítě například prarodičů dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, často.2048,78 %24,1 %  
Ano, zřídka.1843,9 %21,69 %  
Ne.37,32 %3,61 %  

Graf

15. Využila jste péče o dítě v jeslích?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5996,72 %71,08 %  
ano23,28 %2,41 %  

Graf

16. Měla jste problém s umístěným dítěte do MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3962,9 %46,99 %  
ano2337,1 %27,71 %  

Graf

17. V kolika letech (dítěte) jste dítě do MŠ umístíla?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34078,43 %48,19 %  
447,84 %4,82 %  
223,92 %2,41 %  
2.523,92 %2,41 %  
523,92 %2,41 %  
201011,96 %1,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.11
Minimum:2.5
Maximum:5
Variační rozpětí:2.5
Rozptyl:0.17
Směrodatná odchylka:0.42
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Umístila byste dítě do soukromé školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 20, Ne.otázka č. 19, Nevímotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2438,71 %28,92 %  
Ne.1930,65 %22,89 %  
Ano.1930,65 %22,89 %  

Graf

19. Bylo by to z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finančních.1473,68 %16,87 %  
Mám větší důvěru ve státní školky.842,11 %9,64 %  
Pochyb o kvalitě.526,32 %6,02 %  
Jiný.315,79 %3,61 %  

Graf

20. Využila jste možnost nevládních organizací pro udržení kvalifikace během mateřské či rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyužila, protože jsem o této možnosti nevěděla.5262,65 %62,65 %  
Ne, nevyužila, ale o této možnosti vím.1214,46 %14,46 %  
Ano, využila.1012,05 %12,05 %  
Jiná odpověď.910,84 %10,84 %  

Graf

21. Jak byste hodnotila rozdíl v ohodnocení stejné práce ženy a muže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký.4351,81 %51,81 %  
Malý.2327,71 %27,71 %  
Nevím.1012,05 %12,05 %  
Žádný.78,43 %8,43 %  

Graf

22. Myslíte si, že se diskriminace žen-matek snižuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3946,99 %46,99 %  
nevím2226,51 %26,51 %  
ano2226,51 %26,51 %  

Graf

23. Vyměnila byste si místo s manželem/partnerem a šla místo něj do práce s přenecháním péče o dítě a domácnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5768,67 %68,67 %  
ano1922,89 %22,89 %  
nevím78,43 %8,43 %  

Graf

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4655,42 %55,42 %  
Vysokoškolské3137,35 %37,35 %  
Vyučené67,23 %7,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Po ukončení mateřské či rodičovské dovolené jste:

 • odpověď Nastoupila ke stejnému zaměstnavateli.:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Umožnil Vám zaměstnavatel při čerpání rodičovské dovolené stálý kontakt s pracovištěm?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zůstala jste na stejné pracovní pozici?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?

6. Umožnil Vám zaměstnavatel při čerpání rodičovské dovolené stálý kontakt s pracovištěm?

 • odpověď ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zůstala jste na stejné pracovní pozici?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nastoupila ke stejnému zaměstnavateli. na otázku 5. Po ukončení mateřské či rodičovské dovolené jste:

7. Zůstala jste na stejné pracovní pozici?

 • odpověď ano:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?

11. Vyhověl Vám zaměstnavatel s úpravou pracovní doby?

 • odpověď ano:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?

18. Umístila byste dítě do soukromé školky?

 • odpověď Ne.:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Finančních. na otázku 19. Bylo by to z důvodu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V kterém roce jste nastoupila na mateřskou dovolenou?

2. Nastoupila jste po mateřské i na rodičovskou dovolenou?

3. Jaký způsob čerpání jste zvolila?

4. Byla jste spokojená s výší rodičovské?

5. Po ukončení mateřské či rodičovské dovolené jste:

6. Umožnil Vám zaměstnavatel při čerpání rodičovské dovolené stálý kontakt s pracovištěm?

7. Zůstala jste na stejné pracovní pozici?

8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?

11. Vyhověl Vám zaměstnavatel s úpravou pracovní doby?

13. Máte pocit, že Vám rodičovství omezuje pracovní výkon?

14. Využila jste pomoci s péčí o dítě například prarodičů dítěte?

15. Využila jste péče o dítě v jeslích?

16. Měla jste problém s umístěným dítěte do MŠ?

17. V kolika letech (dítěte) jste dítě do MŠ umístíla?

18. Umístila byste dítě do soukromé školky?

19. Bylo by to z důvodu:

20. Využila jste možnost nevládních organizací pro udržení kvalifikace během mateřské či rodičovské dovolené?

21. Jak byste hodnotila rozdíl v ohodnocení stejné práce ženy a muže?

22. Myslíte si, že se diskriminace žen-matek snižuje?

23. Vyměnila byste si místo s manželem/partnerem a šla místo něj do práce s přenecháním péče o dítě a domácnost?

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V kterém roce jste nastoupila na mateřskou dovolenou?

2. Nastoupila jste po mateřské i na rodičovskou dovolenou?

3. Jaký způsob čerpání jste zvolila?

4. Byla jste spokojená s výší rodičovské?

5. Po ukončení mateřské či rodičovské dovolené jste:

6. Umožnil Vám zaměstnavatel při čerpání rodičovské dovolené stálý kontakt s pracovištěm?

7. Zůstala jste na stejné pracovní pozici?

8. Žádala jste zaměstnavatele o úpravu pracovní doby?

11. Vyhověl Vám zaměstnavatel s úpravou pracovní doby?

13. Máte pocit, že Vám rodičovství omezuje pracovní výkon?

14. Využila jste pomoci s péčí o dítě například prarodičů dítěte?

15. Využila jste péče o dítě v jeslích?

16. Měla jste problém s umístěným dítěte do MŠ?

17. V kolika letech (dítěte) jste dítě do MŠ umístíla?

18. Umístila byste dítě do soukromé školky?

19. Bylo by to z důvodu:

20. Využila jste možnost nevládních organizací pro udržení kvalifikace během mateřské či rodičovské dovolené?

21. Jak byste hodnotila rozdíl v ohodnocení stejné práce ženy a muže?

22. Myslíte si, že se diskriminace žen-matek snižuje?

23. Vyměnila byste si místo s manželem/partnerem a šla místo něj do práce s přenecháním péče o dítě a domácnost?

24. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marešová, O.Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://navrat-do-zamestnani-po-materske-dovolene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.