Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > návrat vlků do ČR

návrat vlků do ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bochan Chleban
Šetření:31. 12. 2011 - 19. 01. 2012
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Úvítali byste návrat vlků do Českých lesů nebo jste proti? Vaše odpovědi mi pomůžou při mé seminární práci. Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Přejete si návrat vlků do ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7183,53 %83,53 %  
ne1416,47 %16,47 %  

Graf

2. Pokud ne, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ABY NAS NESEZRALI :D

ano

bojím se, že by mi mohl ublížit

dělají škodu na domácím zvířectvu

Chybí mi odpověd "je mi to jedno", protože je mi to fakt jedno. Tento dotazník je poněkud černobílý. Nemyslím si, že by vlk byl plaché zvíře, ale také výrazně člověka neohrožuje, pokud není hladový, nebo se člověk nechová jako idiot. A nemyslím si, že by měl být loven, ani chráněn. Měli bychom ho prostě nechat na pokoji, pokud už ho vypustíme.

Je o druh historicky se vyskytující na našem území. Byl bych proto pro vysazení do míst jeho původního výskytu.

Mám strach

mám z nich strach

Měla bych v lese strach.

nepřipadá mi to vhodné

Ohrožovali by Karkulky

sice tady dříve byli, ale myslím, že by se lidé začali hodně bát a mohlo by dojít k zabíjení vlků

vlci smrdí

zlost

3. Podle vás je vlk...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
krásné zvíře vs. ztělesněné zloalternativní-0.8350.302
prospěšný pro krajinu vs. působící škodualternativní-0.7180.485
plaché zvíře vs. pro člověka nebezpečnýalternativní-0.4120.83
hloupý vs. inteligentníalternativní0.9530.092
měl by být chráněn vs. měl by být lovenalternativní-0.8350.302

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Báli byste se kdybyste potkali v lese vlka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4957,65 %57,65 %  
nevím2327,06 %27,06 %  
ne1315,29 %15,29 %  

Graf

5. jaké je vaše vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateismus3844,71 %44,71 %  
Křestanství2225,88 %25,88 %  
Pohanství1011,76 %11,76 %  
agnostik33,53 %3,53 %  
bez vyznání22,35 %2,35 %  
nic22,35 %2,35 %  
nevím11,18 %1,18 %  
neverici11,18 %1,18 %  
Věřím v "něco", asi jakousi magii, sílu přírody...11,18 %1,18 %  
nemám vyznání11,18 %1,18 %  
mix všeho11,18 %1,18 %  
jedi :-D11,18 %1,18 %  
co má vlk společného s vyznáním???11,18 %1,18 %  
věřím v něco jiného11,18 %1,18 %  

Graf

6. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255362,35 %62,35 %  
26-351821,18 %21,18 %  
36-4589,41 %9,41 %  
0-1744,71 %4,71 %  
45+22,35 %2,35 %  

Graf

7. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5969,41 %69,41 %  
muž2630,59 %30,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Báli byste se kdybyste potkali v lese vlka?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Přejete si návrat vlků do ČR?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi plaché zvíře [alternativní] pro člověka nebezpečný: 1 na otázku 3. Podle vás je vlk...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přejete si návrat vlků do ČR?

3. Podle vás je vlk...

4. Báli byste se kdybyste potkali v lese vlka?

5. jaké je vaše vyznání?

6. Váš věk?

7. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přejete si návrat vlků do ČR?

3. Podle vás je vlk...

4. Báli byste se kdybyste potkali v lese vlka?

5. jaké je vaše vyznání?

6. Váš věk?

7. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chleban, B.návrat vlků do ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://navrat-vlku-do-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.