Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Navrhovaný volební systém Karla Janečka

Navrhovaný volební systém Karla Janečka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Petříková
Šetření:29. 04. 2013 - 03. 05. 2013
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,


Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé semestrální práci.

Ráda bych touto formou zjistila, jaký je názor občanů na navrhovaný volební systém Karla Janečka, úspěšného podnikatele, miliardáře, matematika a bojovníka proti korupci. Navrhovaný systém voleb do poslanecké sněmovny má za úkol znovunastolení faktické a spravedlivé demokracie ve společenském uspořádání.

 

Bližší informace pro nezasvěcené (prosím o jejich přečtení před vyplněním dotazníku):


Klíčovou charakteristikou kvalitního volebního systému je přímá zodpovědnost zvoleného zastupitele svým voličům. Volba probíhá v 81 volebních obvodech odpovídající obvodům senátním. Volební obvody jsou dvoumandátové, to znamená, že v každém obvodu se volí dva poslanci. Politická strana má právo nominovat v každém volebním obvodu jednoho či dva kandidáty. Nezávislý kandidát musí předložit petici s 1000 podpisy registrovaných voličů z volebního obvodu, ve kterém kandiduje. Každý volič disponuje dvěma plusovými hlasy. Buď zvolí politickou stranu jako celek, což znamená, že oba její kandidáti získají po jednom hlase, nebo své hlasy přidělí dvěma kandidátům z odlišných kandidátních listin. Volič má také jeden minusový hlas, který udělí kandidátovi z kterékoliv kandidátky, kterého v poslanecké sněmovně nechce. Všechny hlasy mají stejnou váhu, tudíž za každý plusový hlas se kandidátovi jeden bod přičte a za každý minusový jeden bod odečte. Poslanecký mandát získají v každém volebním obvodu dva kandidáti s největším počtem platných hlasů. Jedná se o jednokolový volební systém, na základě kterého se zvolí 162 poslanců na volební období čtyř let.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 307769,37 %69,37 %  
31- 501816,22 %16,22 %  
50 a více1614,41 %14,41 %  

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5650,45 %50,45 %  
muž5549,55 %49,55 %  

Graf

3. Jaký je počet obyvatel Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 001 a více4439,64 %39,64 %  
méně než 10 0003935,14 %35,14 %  
10 001 - 50 0002825,23 %25,23 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7567,57 %67,57 %  
vysokoškolské2522,52 %22,52 %  
střední bez maturity / vyučen119,91 %9,91 %  

Graf

5. Jste spokojeni s politickou situací v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6054,05 %54,05 %  
spíše ne4136,94 %36,94 %  
spíše ano98,11 %8,11 %  
nevím10,9 %0,9 %  

Graf

6. Myslíte si, že by změna volebního zákona přispěla ke zlepšení politické situace v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6255,86 %55,86 %  
nevím2623,42 %23,42 %  
ne2320,72 %20,72 %  

Graf

7. Jak často se účastníte voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy6962,16 %62,16 %  
většinou3632,43 %32,43 %  
občas65,41 %5,41 %  

Graf

8. Doslechli jste se již (např. z médií) o navrhovaném volebním systému Karla Janečka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6054,05 %54,05 %  
ne5145,95 %45,95 %  

Graf

9. Uvítali byste změnu počtu poslanců ze současných 200 na navrhovaných 162?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6962,16 %62,16 %  
nevím2825,23 %25,23 %  
ne1412,61 %12,61 %  

Graf

10. Koho byste raději volili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konkrétní osobnosti (navrhovaný systém)6861,26 %61,26 %  
konkrétní osobnosti3027,03 %27,03 %  
anonymní kandidátky (současný systém)1210,81 %10,81 %  
politické strany10,9 %0,9 %  

Graf

11. Uvítali byste tzv. minusový hlas (možnost udělit jakémukoliv jednomu kandidátovi záporný hlas o stejné váze, jako je hlas kladný)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9282,88 %82,88 %  
ne1614,41 %14,41 %  
nevím32,7 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte si, že by změna volebního zákona přispěla ke zlepšení politické situace v ČR?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední bez maturity / vyučen na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 1. Kolik Vám je let?

7. Jak často se účastníte voleb?

 • odpověď vždy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Uvítali byste změnu počtu poslanců ze současných 200 na navrhovaných 162?

8. Doslechli jste se již (např. z médií) o navrhovaném volebním systému Karla Janečka?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 1. Kolik Vám je let?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední bez maturity / vyučen na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Uvítali byste změnu počtu poslanců ze současných 200 na navrhovaných 162?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 1. Kolik Vám je let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední bez maturity / vyučen na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste

3. Jaký je počet obyvatel Vašeho bydliště?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jste spokojeni s politickou situací v ČR?

6. Myslíte si, že by změna volebního zákona přispěla ke zlepšení politické situace v ČR?

7. Jak často se účastníte voleb?

8. Doslechli jste se již (např. z médií) o navrhovaném volebním systému Karla Janečka?

9. Uvítali byste změnu počtu poslanců ze současných 200 na navrhovaných 162?

10. Koho byste raději volili?

11. Uvítali byste tzv. minusový hlas (možnost udělit jakémukoliv jednomu kandidátovi záporný hlas o stejné váze, jako je hlas kladný)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste

3. Jaký je počet obyvatel Vašeho bydliště?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jste spokojeni s politickou situací v ČR?

6. Myslíte si, že by změna volebního zákona přispěla ke zlepšení politické situace v ČR?

7. Jak často se účastníte voleb?

8. Doslechli jste se již (např. z médií) o navrhovaném volebním systému Karla Janečka?

9. Uvítali byste změnu počtu poslanců ze současných 200 na navrhovaných 162?

10. Koho byste raději volili?

11. Uvítali byste tzv. minusový hlas (možnost udělit jakémukoliv jednomu kandidátovi záporný hlas o stejné váze, jako je hlas kladný)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petříková, H.Navrhovaný volební systém Karla Janečka (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://navrhovany-volebni-system-ka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.