Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěva zámku se školou - pro učitele

Návštěva zámku se školou - pro učitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stanislava Moravcová
Šetření:21. 02. 2015 - 07. 03. 2015
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé 2. stupně ZŠ, středních škol a gymnázií,

tento dotazník je určen právě pro vás a jeho účelem je zjistit, jaké jsou vaše představy o školní výpravě za návštěvou zámku. 

Vaše odpovědi budou cenným pomocníkem při stanovení východisek praktické části mé diplomové práce, a rovněž mohou být prvním krokem ke změně přístupu ke školním skupinám na jednom jihočeském zámku.

 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-35939,13 %39,13 %  
36-45730,43 %30,43 %  
méně než 25417,39 %17,39 %  
46-55313,04 %13,04 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1565,22 %65,22 %  
muž834,78 %34,78 %  

Graf

3. Kraj, ve kterém se nachází "vaše" škola

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský521,74 %21,74 %  
Středočeský417,39 %17,39 %  
Praha417,39 %17,39 %  
Pardubický313,04 %13,04 %  
Královéhradecký28,7 %8,7 %  
Jihomoravský14,35 %4,35 %  
Ústecký14,35 %4,35 %  
Liberecký14,35 %4,35 %  
Zlínský14,35 %4,35 %  
Vysočina14,35 %4,35 %  

Graf

4. Na jakém typu školy učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupeň základní školy730,43 %30,43 %  
střední škola730,43 %30,43 %  
víceleté gymnázium521,74 %21,74 %  
čtyřleté gymnázium313,04 %13,04 %  
učiliště - obory s maturitou28,7 %8,7 %  
učiliště - obory bez maturity14,35 %4,35 %  

Graf

5. Jaké předměty vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Český jazyk834,78 %34,78 %  
Jiné521,74 %21,74 %  
Odborný předmět na střední škole417,39 %17,39 %  
Hudební výchova313,04 %13,04 %  
Anglický jazyk313,04 %13,04 %  
Dějepis313,04 %13,04 %  
Výtvarná výchova28,7 %8,7 %  
Biologie/Přírodopis28,7 %8,7 %  
Matematika28,7 %8,7 %  
Tělesná výchova28,7 %8,7 %  
Občanská výchova/ZSV28,7 %8,7 %  
Chemie14,35 %4,35 %  
Francouzský jazyk14,35 %4,35 %  
Informatika14,35 %4,35 %  
Fyzika14,35 %4,35 %  

Graf

6. Působíte jako třídní učitel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1252,17 %52,17 %  
ne1147,83 %47,83 %  

Graf

7. Jakých školních výletů se účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těch, které souvisí s mnou vyučovanými předměty1252,17 %52,17 %  
Pokud mě požádá kolega o pomoc s organizací a zajištěním chodu výletu1147,83 %47,83 %  
Těch, k jejichž náplni mám osobní vztah834,78 %34,78 %  
Všech (nebo téměř všech) s mojí třídou834,78 %34,78 %  
Těch, které jsou mi "přiděleny"834,78 %34,78 %  

Graf

8. Pokud byste měli možnost jet se třídou na výlet, jehož součástí by byla návštěva zámku, jak byste se k tomu postavil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud by tomu byli nakloněni žáci i vedení školy, pak bych byl/a rozhodně pro1773,91 %73,91 %  
Pokusil bych se tento výlet prosadit i v případě, že vedení (příp. žáci) nebude jeho konání příliš nakloněno28,7 %8,7 %  
Zúčastnil/a bych se pouze v případě, že by mě o to požádal kolega, který by měl tento výlet na starost28,7 %8,7 %  
Neměl/a bych o tuto aktivitu zájem14,35 %4,35 %  
Byl/a bych pro, ale jen v případě, že by tato návštěva tematicky souvisela s učivem14,35 %4,35 %  

Graf

9. Jak si představujete ideální návštěvu zámku s žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohlídka s průvodcem, který by si pro žáky nachystal drobné úkoly (otázky, krátké diskuze, pracovní listy apod.)1043,48 %43,48 %  
Komplexní edukační program (delšího trvání, např. celé dopoledne/odpoledne) vytvořený speciálně pro danou věkovou skupinu417,39 %17,39 %  
Tradiční prohlídka s průvodcem + vámi/kolegou připravená reflexe, zajímavosti, ověření znalostí417,39 %17,39 %  
Tradiční prohlídka - výklad průvodce28,7 %8,7 %  
Prohlídka interiéru i exteriéru zámku s průvodcem - propojení "života zámku" s "životem okolí"14,35 %4,35 %  
Průvodce pouze jako "bezpečnostní doprovod " a případný zdroj podrobnějších informací - výklad byste si raději připravil/a sám/sama vzhledem k potřebám konkrétní třídy14,35 %4,35 %  
Tradiční prohlídka s průvodcem, ale možnost vybrat si určité téma, které by bylo v prohlídce akcentováno14,35 %4,35 %  

Graf

10. Co by si měl žák odnést z návštěvy zámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příjemný zážitek, odpočinek od školy1669,57 %69,57 %  
Propojení vědomostí získaných ve škole s novými informacemi1669,57 %69,57 %  
Radost z objevování a touhu poznat i jiné památky, zajímavá místa apod.1565,22 %65,22 %  
Uvědomění si historické kontinuity, potřebu chránit kulturní dědictví1460,87 %60,87 %  
Upevnění přátelských vazeb ve třídě939,13 %39,13 %  
Pocit patriotismu, hrdosti na svůj kraj/zemi626,09 %26,09 %  
Nové vědomosti417,39 %17,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Moravcová, S.Návštěva zámku se školou - pro učitele (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://navsteva-zamku-se-skolou-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.