Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěva Zoo studentem

Návštěva Zoo studentem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hradilová
Šetření:25. 03. 2014 - 31. 03. 2014
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych vás za celý tým poprosila o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který je podkladem pro vypracování seminární práce do předmětu Marketing ve veřejné správě. Jeho cílem je zmapování návštěv Zoo Praha studenty a zjištění, zda jsou spokojeni s výší vstupného a zda by využívali případné akce.

Tento dotazník je proto určen pro cílovou skupinu vysokoškolských studentů.

Předem děkujeme za vyplnění.

Jana Hradilová, Martina Burianová, Eva Engelová, Jakub Drápal a Markéta Kratochvilová

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8485,71 %85,71 %  
muž1414,29 %14,29 %  

Graf

Jestliže studentem nejste, dotazník dále nevyplňujete. Děkujeme Vám.

2. Jste student VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9293,88 %93,88 %  
ne66,12 %6,12 %  

Graf

Jestliže odpovíte na tuto otázku "ne", děkujeme za Vaše odpovědi.

3. Navštívili jste již Pražskou ZOO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8390,22 %84,69 %  
ne99,78 %9,18 %  

Graf

4. Navštívili jste Pražskou ZOO v průběhu Vašeho studia na VŠ/SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6578,31 %66,33 %  
ne1821,69 %18,37 %  

Graf

5. Jak často ji navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně3147,69 %31,63 %  
každý rok2843,08 %28,57 %  
každý půlrok69,23 %6,12 %  

Graf

6. Jaký byl důvod pro to, že jste Pražskou ZOO nenavštívil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času (př. kvůli zaměstnání, studiu...)950 %9,18 %  
vzdálenost/poloha738,89 %7,14 %  
vysoké vstupné211,11 %2,04 %  
nedostatek času neexistuje, je to jen volba mezi činnostmi a zájmy, proto říkám, že je pro mě zajímavější jiný druh zábavy či činností15,56 %1,02 %  
uz jsem v ni nekolikrat byla15,56 %1,02 %  
Již jsem tam mnohokrát byla před studiem15,56 %1,02 %  
Navštívila jsem ZOO před studiem na VŠ/SŠ15,56 %1,02 %  

Graf

7. Přispěl/a jste k opravám Pražské ZOO (materiálně, finančně) po povodních v letech 2002 nebo 2013?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6477,11 %65,31 %  
ano1922,89 %19,39 %  

Graf

Pokud u této otázky odpovíte "ano", děkujeme za Vaše odpovědi.

8. Využíváte jiné než jednorázové vstupné (např. roční)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7893,98 %79,59 %  
ano56,02 %5,1 %  

Graf

9. Zdá se Vám vstupné (nové od 1.5.2012) 150 Kč vysoké?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4557,69 %45,92 %  
ano3342,31 %33,67 %  

Graf

10. Jestliže by bylo vstupné sníženo v rozmezí určitých hodin (15-17h), navštěvoval byste Pražskou ZOO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4658,97 %46,94 %  
ne3241,03 %32,65 %  

Graf

11. Využil byste akce se zvýhodněným vstupným (např. každé úterý studentská vstupenka za 1/2)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5671,79 %57,14 %  
ne2228,21 %22,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Navštívili jste Pražskou ZOO v průběhu Vašeho studia na VŠ/SŠ?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý rok na otázku 5. Jak často ji navštěvujete?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně na otázku 5. Jak často ji navštěvujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jste student VŠ?

3. Navštívili jste již Pražskou ZOO?

4. Navštívili jste Pražskou ZOO v průběhu Vašeho studia na VŠ/SŠ?

5. Jak často ji navštěvujete?

7. Přispěl/a jste k opravám Pražské ZOO (materiálně, finančně) po povodních v letech 2002 nebo 2013?

8. Využíváte jiné než jednorázové vstupné (např. roční)?

9. Zdá se Vám vstupné (nové od 1.5.2012) 150 Kč vysoké?

10. Jestliže by bylo vstupné sníženo v rozmezí určitých hodin (15-17h), navštěvoval byste Pražskou ZOO?

11. Využil byste akce se zvýhodněným vstupným (např. každé úterý studentská vstupenka za 1/2)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jste student VŠ?

3. Navštívili jste již Pražskou ZOO?

4. Navštívili jste Pražskou ZOO v průběhu Vašeho studia na VŠ/SŠ?

5. Jak často ji navštěvujete?

7. Přispěl/a jste k opravám Pražské ZOO (materiálně, finančně) po povodních v letech 2002 nebo 2013?

8. Využíváte jiné než jednorázové vstupné (např. roční)?

9. Zdá se Vám vstupné (nové od 1.5.2012) 150 Kč vysoké?

10. Jestliže by bylo vstupné sníženo v rozmezí určitých hodin (15-17h), navštěvoval byste Pražskou ZOO?

11. Využil byste akce se zvýhodněným vstupným (např. každé úterý studentská vstupenka za 1/2)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hradilová, J.Návštěva Zoo studentem (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://navsteva-zoo-studentem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.