Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost Hostýnských vrchů

Návštěvnost Hostýnských vrchů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Horňáková
Šetření:18. 02. 2011 - 25. 02. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu chci zjistit, které turistické destinace Hostýnských vrchů navštěvujete nejčastěji, jaké jsou důvody vašich cest do daných destinací, jak často a s kým zde jezdíte.

Výsledky z dotazníku použiji pro svou školní práci.

Odpovědi respondentů

1. Víte, jaký je nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kelčský Javorník2346 %46 %  
nevím1734 %34 %  
nic36 %6 %  
735 m.n.m12 %2 %  
K. Javorník12 %2 %  
Hostýn12 %2 %  
Kelčský javorník?12 %2 %  
Troják12 %2 %  
rozhledna?12 %2 %  
Klečský Javorník12 %2 %  

Graf

2. Kterou destinaci Hostýnských vrchů navštěvujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hostýn3774 %74 %  
Troják, Tesák816 %16 %  
Chvalčov12 %2 %  
nic12 %2 %  
žádnou12 %2 %  
Tesák, Rusava12 %2 %  
hrad lukov12 %2 %  

Graf

3. Jakou činnost (způsob využití volného času) zde provozujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen tak se podívat3264 %64 %  
pěší turistika, cykloturistika2754 %54 %  
zimní sporty510 %10 %  

Graf

4. Jak často navštěvujete Hostýn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 3x za rok3162 %62 %  
4x a vícekrát za rok1530 %30 %  
nikdy48 %8 %  

Graf

5. Kvůli čemu navštěvujete Hostýn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistika2142 %42 %  
pouť, mše svatá2040 %40 %  
jiná odpověď (zaměstnání, procházka, oběd...)1530 %30 %  
návštěva památek1020 %20 %  
nejezdím na Hostýn36 %6 %  

Graf

6. Jakým způsobem se dopravujete do dané destinace Hostýnských vrchů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinovaně (autobusem/pěšky)2550 %50 %  
autem1326 %26 %  
autobudem612 %12 %  
pěšky612 %12 %  

Graf

7. S kým navštěvujete dané destinace Hostýnských vrchů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou / s partnerem2958 %58 %  
s přáteli1836 %36 %  
sami36 %6 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2856 %56 %  
muž2244 %44 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-402958 %58 %  
méně než 201224 %24 %  
41-60510 %10 %  
61 a více48 %8 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, jaký je nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů?

2. Kterou destinaci Hostýnských vrchů navštěvujete nejčastěji?

3. Jakou činnost (způsob využití volného času) zde provozujete?

4. Jak často navštěvujete Hostýn?

5. Kvůli čemu navštěvujete Hostýn?

6. Jakým způsobem se dopravujete do dané destinace Hostýnských vrchů?

7. S kým navštěvujete dané destinace Hostýnských vrchů?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, jaký je nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů?

2. Kterou destinaci Hostýnských vrchů navštěvujete nejčastěji?

3. Jakou činnost (způsob využití volného času) zde provozujete?

4. Jak často navštěvujete Hostýn?

5. Kvůli čemu navštěvujete Hostýn?

6. Jakým způsobem se dopravujete do dané destinace Hostýnských vrchů?

7. S kým navštěvujete dané destinace Hostýnských vrchů?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horňáková, M.Návštěvnost Hostýnských vrchů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://navstevnost-hostynskych-vrch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.