Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

Návštěvnost hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kaniová
Šetření:27. 10. 2013 - 04. 11. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):24 / 19.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsme studentky vysoké školy a rády bychom Vás požádaly o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování seminární práce do marketingového výzkumu.

Výzkum se zabývá návštěvností hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji. Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám pouze několik málo minut.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

Soňa Kubánková, Barbora Kaniová, Vendula Káňová, Denisa Leváková a Lenka Šodková, studentky VŠB- EKF Ostrava.

Odpovědi respondentů

Není-li uvedeno jinak, vyberte vždy právě jednu odpověď.

1. Navštívil/a jste někdy alespoň jednou hrad, zámek nebo muzeum v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10398,1 %99,04 %  
Ne21,9 %1,92 %  

Graf

2. Navštívil/a jste někdy alespoň jednou hrad, zámek nebo muzeum v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9794,17 %93,27 %  
Ne65,83 %5,77 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně či méně7072,16 %67,31 %  
Alespoň 1x za půl roku2626,8 %25 %  
Alespoň 1x měsíčně11,03 %0,96 %  

Graf

4. Z jakého důvodu navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společné chvíle s rodinou, partnerem či přáteli6870,1 %65,38 %  
Rekreace a relaxace4849,48 %46,15 %  
Poznání a vzdělání4445,36 %42,31 %  
Zábava1414,43 %13,46 %  
málo času11,03 %0,96 %  
jsou to zajímavá místa11,03 %0,96 %  
Nic jineho neni v kraji k videni11,03 %0,96 %  

Graf

5. S kým obvykle navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou6668,04 %63,46 %  
S přáteli, známými4950,52 %47,12 %  
S přítelem/kyní4546,39 %43,27 %  
Se školní skupinou99,28 %8,65 %  
Sám/sama44,12 %3,85 %  
S tábory22,06 %1,92 %  
se psem11,03 %0,96 %  

Graf

6. Navštěvujete v Moravskoslezském kraji nejčastěji hrady, zámky nebo muzea?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hrady5556,7 %52,88 %  
Zámky2222,68 %21,15 %  
Muzea2020,62 %19,23 %  

Graf

7. Zaregistroval/a jste ve svém okolí propagaci hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6360 %60,58 %  
Ano4240 %40,38 %  

Graf

8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2047,62 %19,23 %  
Propagační letáky1535,71 %14,42 %  
Tiskoviny1228,57 %11,54 %  
Média (TV, Rádio)1126,19 %10,58 %  
Billboardy921,43 %8,65 %  
MHD614,29 %5,77 %  
Městské informační centrum12,38 %0,96 %  
hnědé cedule u cesty12,38 %0,96 %  

Graf

9. S jakým typem propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji se setkáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1228,57 %11,54 %  
Média (TV, Rádio)1126,19 %10,58 %  
Propagační letáky716,67 %6,73 %  
Tiskoviny511,9 %4,81 %  
Billboardy37,14 %2,88 %  
MHD37,14 %2,88 %  
hnědé cedule u cesty12,38 %0,96 %  

Graf

(1 - velmi na mě působí,2 – působí na mě, 3 – nevnímám jej, 4 – spíše na mě nepůsobí, 5 -vůbec na mě nepůsobí)

10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Billboardy31.476
Internet2.190.726
Média (TV, rádio)2.3810.807
MHD3.1431.884
Propagační letáky2.8571.027
Tiskoviny2.7860.835

Graf

11. Zhodnoťte míru propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2047,62 %19,23 %  
chvalitebný921,43 %8,65 %  
dostatečný614,29 %5,77 %  
nedostatečný511,9 %4,81 %  
výborný24,76 %1,92 %  

Graf

12. Pociťujete větší motivaci k návštěvě hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji po zhlédnutí reklamy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1945,24 %18,27 %  
nevím1228,57 %11,54 %  
ne1126,19 %10,58 %  

Graf

13. Připadají Vám hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji atraktivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7268,57 %69,23 %  
nevím2422,86 %23,08 %  
ne98,57 %8,65 %  

Graf

14. Vyberte faktory, které Vás motivují k návštěvě hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Atraktivita památek7066,67 %67,31 %  
Doprovodné akce3735,24 %35,58 %  
Dostupnost3533,33 %33,65 %  
Cena (rodinné vstupné, zvýhodněné vstupné,...)2624,76 %25 %  
Reference2422,86 %23,08 %  
Stav památek2220,95 %21,15 %  
Otevírací doba1514,29 %14,42 %  
Žádný109,52 %9,62 %  
Reklama98,57 %8,65 %  
Parkoviště32,86 %2,88 %  

Graf

(1 – velmi ovlivňuje, 2 – ovlivňuje, 3 – nepůsobí na mě, 4 – spíše mě odrazuje, 5 – odrazuje mě)

15. Jak intenzivně Vás ovlivňují jednotlivé faktory při rozhodování, který z hradů, zámků či muzeí v Moravskoslezském kraji navštívíte?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Reklama2.7431.239
Cena (rodinné vstuné, zvýhodněné vstupné,...)2.3141.282
Otevírací doba2.4190.872
Dostupnost2.1520.967
Atraktivita památek1.8671.03
Reference2.4191.082
Stav památky2.5241.202
Doprovodné akce2.5051.45
Přístup pro handicapované3.2881.667

Graf

(1 – výborná úroveň, 2 – velmi dobrá úroveň, 3 – dobrá úroveň, 4 – dostačující úroveň, 5 – nedostačující úroveň)

16. Ohodnoťte současnou úroveň daných faktorů vzhledem k aktuálnímu stavu hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Reklama3.4261.076
Cena (rodinné vstupné, zvýhodněné vstupné, ...)3.010.703
Otevírací doba2.730.797
Dostupnost2.610.758
Atraktivita památek2.620.896
Reference2.780.812
Stav památek2.960.638
Doprovodné akce2.830.961
Přístup pro handicapované3.2571.003

Graf

17. Znáte věrnostní programy, které se využívají k návštěvě hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 19, Anootázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9186,67 %87,5 %  
Ano1413,33 %13,46 %  

Graf

18. Využíváte věrnostní programy na hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1178,57 %10,58 %  
Poznej české památky.17,14 %0,96 %  
Ano17,14 %0,96 %  
Poznejčeské památky, ziskej vstup zdarma - www.ozivlepamatky.cz17,14 %0,96 %  

Graf

19. Jak hodnotíte současný stav vybraných kulturních památek v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý5855,24 %55,77 %  
chvalitebný3230,48 %30,77 %  
dostatečný1110,48 %10,58 %  
nedostatečný43,81 %3,85 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7874,29 %75 %  
Muž2725,71 %25,96 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-266763,81 %64,42 %  
27-391716,19 %16,35 %  
40-551716,19 %16,35 %  
56 a více43,81 %3,85 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6662,86 %63,46 %  
Vysoká škola1918,1 %18,27 %  
Výuční list1211,43 %11,54 %  
Vyšší odborné65,71 %5,77 %  
Základní21,9 %1,92 %  

Graf

23. Pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/ka5552,38 %52,88 %  
Zaměstnaný4139,05 %39,42 %  
Mateřská dovolená32,86 %2,88 %  
Podnikatel21,9 %1,92 %  
Důchodce21,9 %1,92 %  
Nezaměstnaný21,9 %1,92 %  

Graf

24. Uveďte, prosím, z jakého pocházíte kraje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský5451,43 %51,92 %  
Moravskoslezský kraj1110,48 %10,58 %  
Olomoucký87,62 %7,69 %  
Zlínský54,76 %4,81 %  
MSK43,81 %3,85 %  
moravskoslezskeho43,81 %3,85 %  
Praha32,86 %2,88 %  
Olomoucký kraj21,9 %1,92 %  
jmk21,9 %1,92 %  
Moravskoslezského.10,95 %0,96 %  
ostatní odpovědi severomoravský
jm
Moravskoslezský k.
Ustecky
severní morava
Jihočeský
Karviná
Moravskoslezského kraje
Jihomoravský
MS kraj
Karlovarsky
1110,48 %10,58 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Z jakého důvodu navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

 • odpověď Společné chvíle s rodinou, partnerem či přáteli:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační letáky na otázku 8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moravskoslezský kraj na otázku 24. Uveďte, prosím, z jakého pocházíte kraje.

7. Zaregistroval/a jste ve svém okolí propagaci hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Média (TV, Rádio) na otázku 8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační letáky na otázku 8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tiskoviny na otázku 8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 9. S jakým typem propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji se setkáváte nejčastěji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Média (TV, Rádio) na otázku 9. S jakým typem propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji se setkáváte nejčastěji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Billboardy=2 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Billboardy=3 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet=2 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Média (TV, rádio)=2 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Média (TV, rádio)=3 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD=3 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační letáky=2 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační letáky=3 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tiskoviny=2 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tiskoviny=3 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 11. Zhodnoťte míru propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pociťujete větší motivaci k návštěvě hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji po zhlédnutí reklamy?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Pociťujete větší motivaci k návštěvě hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji po zhlédnutí reklamy?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Pociťujete větší motivaci k návštěvě hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji po zhlédnutí reklamy?

8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?

 • odpověď Internet:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 9. S jakým typem propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji se setkáváte nejčastěji?

15. Jak intenzivně Vás ovlivňují jednotlivé faktory při rozhodování, který z hradů, zámků či muzeí v Moravskoslezském kraji navštívíte?

 • odpověď Reklama=2:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD=3 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Billboardy=2 na otázku 10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.

17. Znáte věrnostní programy, které se využívají k návštěvě hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

 • odpověď Ano:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Využíváte věrnostní programy na hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

21. Věk

 • odpověď 18-26:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přístup pro handicapované=4 na otázku 15. Jak intenzivně Vás ovlivňují jednotlivé faktory při rozhodování, který z hradů, zámků či muzeí v Moravskoslezském kraji navštívíte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 23. Pracovní zařazení

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď Střední s maturitou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přístup pro handicapované=4 na otázku 15. Jak intenzivně Vás ovlivňují jednotlivé faktory při rozhodování, který z hradů, zámků či muzeí v Moravskoslezském kraji navštívíte?

23. Pracovní zařazení

 • odpověď Zaměstnaný:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-55 na otázku 21. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste někdy alespoň jednou hrad, zámek nebo muzeum v ČR?

2. Navštívil/a jste někdy alespoň jednou hrad, zámek nebo muzeum v Moravskoslezském kraji?

3. Jak často navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

4. Z jakého důvodu navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

5. S kým obvykle navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

6. Navštěvujete v Moravskoslezském kraji nejčastěji hrady, zámky nebo muzea?

7. Zaregistroval/a jste ve svém okolí propagaci hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji?

8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?

9. S jakým typem propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji se setkáváte nejčastěji?

10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.

11. Zhodnoťte míru propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

12. Pociťujete větší motivaci k návštěvě hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji po zhlédnutí reklamy?

13. Připadají Vám hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji atraktivní?

14. Vyberte faktory, které Vás motivují k návštěvě hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

15. Jak intenzivně Vás ovlivňují jednotlivé faktory při rozhodování, který z hradů, zámků či muzeí v Moravskoslezském kraji navštívíte?

16. Ohodnoťte současnou úroveň daných faktorů vzhledem k aktuálnímu stavu hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

17. Znáte věrnostní programy, které se využívají k návštěvě hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

18. Využíváte věrnostní programy na hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

19. Jak hodnotíte současný stav vybraných kulturních památek v Moravskoslezském kraji?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Pracovní zařazení

24. Uveďte, prosím, z jakého pocházíte kraje.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste někdy alespoň jednou hrad, zámek nebo muzeum v ČR?

2. Navštívil/a jste někdy alespoň jednou hrad, zámek nebo muzeum v Moravskoslezském kraji?

3. Jak často navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

4. Z jakého důvodu navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

5. S kým obvykle navštěvujete hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji?

6. Navštěvujete v Moravskoslezském kraji nejčastěji hrady, zámky nebo muzea?

7. Zaregistroval/a jste ve svém okolí propagaci hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji?

8. Kde jste zaregistroval/a propagaci hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji?

9. S jakým typem propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji se setkáváte nejčastěji?

10. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak silně na Vás působí při rozhodování, který hrad, zámek či muzeum v Moravskoslezském kraji navštívíte.

11. Zhodnoťte míru propagace hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

12. Pociťujete větší motivaci k návštěvě hradů, zámků nebo muzeí v Moravskoslezském kraji po zhlédnutí reklamy?

13. Připadají Vám hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji atraktivní?

14. Vyberte faktory, které Vás motivují k návštěvě hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

15. Jak intenzivně Vás ovlivňují jednotlivé faktory při rozhodování, který z hradů, zámků či muzeí v Moravskoslezském kraji navštívíte?

16. Ohodnoťte současnou úroveň daných faktorů vzhledem k aktuálnímu stavu hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji.

17. Znáte věrnostní programy, které se využívají k návštěvě hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

18. Využíváte věrnostní programy na hrady, zámky a muzea v Moravskoslezském kraji i v celé ČR?

19. Jak hodnotíte současný stav vybraných kulturních památek v Moravskoslezském kraji?

20. Pohlaví

21. Věk

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

23. Pracovní zařazení

24. Uveďte, prosím, z jakého pocházíte kraje.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaniová, B.Návštěvnost hradů, zámků a muzeí v Moravskoslezském kraji. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://navstevnost-hradu-zamku-a-mu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.