Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost jezera Milada

Návštěvnost jezera Milada

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Princová
Šetření:22. 11. 2017 - 06. 12. 2017
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:96,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze a ke své bakalářské práci dokumentující jezero Milada v Ústeckém kraji jsem vytvořila tento dotazník. Jeho cílem je zjištění návštěvnosti lokality a povědomí o jezeru.

Prosím věnujte chvíli času následujícím otázkám.

Odpovědi respondentů

1. Znáte jezero Milada v Ústeckém kraji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3562,5 %62,5 %  
ano2137,5 %37,5 %  

Graf

2. Víte nebo jste slyšeli o vzniku jezera Milada?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3766,07 %66,07 %  
ano1933,93 %33,93 %  

Graf

3. Navštívili jste někdy lokalitu jezera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4478,57 %78,57 %  
ano1221,43 %21,43 %  

Graf

4. Napište, co se Vám na místě nejvíce líbilo, nebo naopak nelíbilo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Čista voda klad. Kamenitá pláž, žádné kiosky a Wc, zapory.

Nelíbí se hranatý tvar a množství Cigánů, všechno ostatní se líbí.

není tam připojení ze strany od Teplic

v době návštěvy klid a příroda

V létě při koupání,žádný stín (chybí stromy) a žádné zázemí -alespoň před 2roky a místní nepřizpůsobivý.

5. Odkud jste se o jezeru dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy předtím jsem o místě neslyšel(a)3460,71 %60,71 %  
Ze sociálních sítí610,71 %10,71 %  
Z internetových stránek s typy na výlety35,36 %5,36 %  
od známých 23,57 %3,57 %  
Bydlíme kousek od jezera 11,79 %1,79 %  
z plakatu11,79 %1,79 %  
Od spolužacky11,79 %1,79 %  
od kolegů v práci11,79 %1,79 %  
mass media11,79 %1,79 %  
z vlastních cest na kole před lety11,79 %1,79 %  
jsem tam doma a vím, co se děje11,79 %1,79 %  
od spolužačky11,79 %1,79 %  
z novin11,79 %1,79 %  
Z doslechu11,79 %1,79 %  
ani nevím11,79 %1,79 %  

Graf

6. Označte kraj ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústecký1323,21 %23,21 %  
Praha1323,21 %23,21 %  
Středočeský1017,86 %17,86 %  
Jihočeský58,93 %8,93 %  
Jihomoravský47,14 %7,14 %  
Olomoucký35,36 %5,36 %  
Pardubický35,36 %5,36 %  
Moravskoslezský23,57 %3,57 %  
Liberecký11,79 %1,79 %  
Zlínský11,79 %1,79 %  
Vysočina11,79 %1,79 %  

Graf

7. V Jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 392748,21 %48,21 %  
15 - 261933,93 %33,93 %  
40 - 5058,93 %8,93 %  
51-6047,14 %7,14 %  
60 a více11,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte jezero Milada v Ústeckém kraji?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštívili jste někdy lokalitu jezera?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústecký na otázku 6. Označte kraj ve kterém žijete:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Víte nebo jste slyšeli o vzniku jezera Milada?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy předtím jsem o místě neslyšel(a) na otázku 5. Odkud jste se o jezeru dozvěděli?

2. Víte nebo jste slyšeli o vzniku jezera Milada?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštívili jste někdy lokalitu jezera?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústecký na otázku 6. Označte kraj ve kterém žijete:
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy předtím jsem o místě neslyšel(a) na otázku 5. Odkud jste se o jezeru dozvěděli?

5. Odkud jste se o jezeru dozvěděli?

 • odpověď Nikdy předtím jsem o místě neslyšel(a):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Znáte jezero Milada v Ústeckém kraji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Víte nebo jste slyšeli o vzniku jezera Milada?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte jezero Milada v Ústeckém kraji?

2. Víte nebo jste slyšeli o vzniku jezera Milada?

3. Navštívili jste někdy lokalitu jezera?

5. Odkud jste se o jezeru dozvěděli?

6. Označte kraj ve kterém žijete:

7. V Jaké věkové kategorii se nacházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte jezero Milada v Ústeckém kraji?

2. Víte nebo jste slyšeli o vzniku jezera Milada?

3. Navštívili jste někdy lokalitu jezera?

5. Odkud jste se o jezeru dozvěděli?

6. Označte kraj ve kterém žijete:

7. V Jaké věkové kategorii se nacházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Princová, N.Návštěvnost jezera Milada (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://navstevnost-jezera-milada.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.