Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost Letních Shakespearovských slavností

Návštěvnost Letních Shakespearovských slavností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Čermáková
Šetření:27. 12. 2012 - 31. 12. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je zpracován na téma Letní Shakespearovské slavnosti, otázky se zabývají především informacemi o návštěvnosti a povědomý o této kulturní akci. Získaná data použiji pro účely své seminární práce. Dotazník je určen pro všchny respondenty.

Odpovědi respondentů

1. Znáte Letní Shakespearovské slavnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4985,96 %85,96 %  
ne814,04 %14,04 %  

Graf

2. Navštívil/a jste Letní Shakespearovské slavnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vícekrátotázka č. 3, Ano, jednouotázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4070,18 %70,18 %  
Ano, jednou1424,56 %24,56 %  
Ano, vícekrát35,26 %5,26 %  

Graf

3. Co je podle Vás z uvedeného seznamu největším problémem Letních Shakespearovských slavností? Vyberte minimálně jednu odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyprodané vstupenky1058,82 %17,54 %  
Vysoká cena vstupenek635,29 %10,53 %  
malá mediální propagace15,88 %1,75 %  
vázanost na počasí a odložení vystoupení15,88 %1,75 %  
Nevyhovující termíny představení15,88 %1,75 %  
špatné ozvučení, není vůbec nic slyšet, přes okolní ruch není možné vnímat představení 15,88 %1,75 %  

Graf

4. Z jakého důvodu jste zatím Letní Shakespearovské slavnosti nenavštívil/a? Vyberte minimálně jednu odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhovující termíny představení1537,5 %26,32 %  
Nevím, kdy se slavnosti konají1025 %17,54 %  
Vysoká cena vstupenek717,5 %12,28 %  
Vyprodané vstupenky717,5 %12,28 %  
Letní Shakespearovské slavnosti neznám615 %10,53 %  
Nemám rád/a divadelní představení37,5 %5,26 %  
nemám rád větší soustředění lidí12,5 %1,75 %  
proste jsem nenasel cas jit12,5 %1,75 %  
Malá motivace, moc dětí a práce. :-)12,5 %1,75 %  

Graf

5. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit znovu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1694,12 %28,07 %  
ne15,88 %1,75 %  

Graf

6. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3382,5 %57,89 %  
ne717,5 %12,28 %  

Graf

7. Co je pro Vás z uvedeného seznamu největším lákadlem pro návštěvu Letních Shakespearovských slavností? Vyberte minimálně jednu odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturní zážitek pod širým nebem3968,42 %68,42 %  
Hry Williama Shakespeara2543,86 %43,86 %  
Prostředí historických památek2340,35 %40,35 %  
Herecké obsazení1933,33 %33,33 %  
nahy lear11,75 %1,75 %  
nic11,75 %1,75 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-294070,18 %70,18 %  
30-39814,04 %14,04 %  
70+35,26 %5,26 %  
1-1923,51 %3,51 %  
40-4923,51 %3,51 %  
50-5923,51 %3,51 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3663,16 %63,16 %  
Muž2136,84 %36,84 %  

Graf

10. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3154,39 %54,39 %  
Zaměstnanec915,79 %15,79 %  
Podnikatel814,04 %14,04 %  
Zaměstnanec ve státní správě58,77 %8,77 %  
Nezaměstnaný23,51 %3,51 %  
Důchodce23,51 %3,51 %  

Graf

11. Velikost místa bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší než 50 000 obyvatel2645,61 %45,61 %  
větší než 150 000 obyvatel2238,6 %38,6 %  
menší než 1 500 obyvatel47,02 %7,02 %  
menší než 5 000 obyvatel35,26 %5,26 %  
menší než 150 000 obyvatel23,51 %3,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit znovu?

  • odpověď ano:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyprodané vstupenky na otázku 3. Co je podle Vás z uvedeného seznamu největším problémem Letních Shakespearovských slavností? Vyberte minimálně jednu odpověď:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jednou na otázku 2. Navštívil/a jste Letní Shakespearovské slavnosti?

6. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyhovující termíny představení na otázku 4. Z jakého důvodu jste zatím Letní Shakespearovské slavnosti nenavštívil/a? Vyberte minimálně jednu odpověď:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Letní Shakespearovské slavnosti?

2. Navštívil/a jste Letní Shakespearovské slavnosti?

3. Co je podle Vás z uvedeného seznamu největším problémem Letních Shakespearovských slavností? Vyberte minimálně jednu odpověď:

4. Z jakého důvodu jste zatím Letní Shakespearovské slavnosti nenavštívil/a? Vyberte minimálně jednu odpověď:

5. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit znovu?

6. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit?

7. Co je pro Vás z uvedeného seznamu největším lákadlem pro návštěvu Letních Shakespearovských slavností? Vyberte minimálně jednu odpověď:

8. Věk

9. Pohlaví

10. Zaměstnání

11. Velikost místa bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Letní Shakespearovské slavnosti?

2. Navštívil/a jste Letní Shakespearovské slavnosti?

3. Co je podle Vás z uvedeného seznamu největším problémem Letních Shakespearovských slavností? Vyberte minimálně jednu odpověď:

4. Z jakého důvodu jste zatím Letní Shakespearovské slavnosti nenavštívil/a? Vyberte minimálně jednu odpověď:

5. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit znovu?

6. Měl/a byste zájem Letní Shakespearovské slavnosti navštívit?

7. Co je pro Vás z uvedeného seznamu největším lákadlem pro návštěvu Letních Shakespearovských slavností? Vyberte minimálně jednu odpověď:

8. Věk

9. Pohlaví

10. Zaměstnání

11. Velikost místa bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čermáková, R.Návštěvnost Letních Shakespearovských slavností (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://navstevnost-lss.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.