Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost Mariánských Lázní

Návštěvnost Mariánských Lázní

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Zahradníková
Šetření:28. 03. 2012 - 04. 04. 2012
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý  jsem studentkou VŠO v Praze a tento dotazník bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci. 
Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Navštívili jste někdy Mariánské Lázně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3652,94 %52,94 %  
ne3247,06 %47,06 %  

Graf

2. Jakým dopravním prostředkem jste se do města dostali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobil2672,22 %38,24 %  
vlak1336,11 %19,12 %  
autobus925 %13,24 %  
kolo25,56 %2,94 %  

Graf

3. Jak dlouho jste ve městě pobývali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 den2672,22 %38,24 %  
2 dny - týden513,89 %7,35 %  
jezdím sem pravidelně411,11 %5,88 %  
8 dnů - měsíc12,78 %1,47 %  

Graf

4. Jaký byl cíl Vaší cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
památky2158,33 %30,88 %  
návštěva příbuzných či přátel1130,56 %16,18 %  
studium či škola25,56 %2,94 %  
lázeňská léčba25,56 %2,94 %  

Graf

5. Co Vás ve městě nejvíc zaujalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
historické centrum1541,67 %22,06 %  
prameny, lázně1233,33 %17,65 %  
společenské akce, zábava719,44 %10,29 %  
kulturní vyžití25,56 %2,94 %  

Graf

6. Chcete město (znovu) navštívit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4769,12 %69,12 %  
nevím1522,06 %22,06 %  
ne68,82 %8,82 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5377,94 %77,94 %  
muž1522,06 %22,06 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306088,24 %88,24 %  
41-5045,88 %5,88 %  
31-4034,41 %4,41 %  
15-2011,47 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštívili jste někdy Mariánské Lázně?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobil na otázku 2. Jakým dopravním prostředkem jste se do města dostali?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlak na otázku 2. Jakým dopravním prostředkem jste se do města dostali?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 den na otázku 3. Jak dlouho jste ve městě pobývali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva příbuzných či přátel na otázku 4. Jaký byl cíl Vaší cesty?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi památky na otázku 4. Jaký byl cíl Vaší cesty?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi historické centrum na otázku 5. Co Vás ve městě nejvíc zaujalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prameny, lázně na otázku 5. Co Vás ve městě nejvíc zaujalo?

2. Jakým dopravním prostředkem jste se do města dostali?

 • odpověď automobil:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi návštěva příbuzných či přátel na otázku 4. Jaký byl cíl Vaší cesty?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívili jste někdy Mariánské Lázně?

2. Jakým dopravním prostředkem jste se do města dostali?

3. Jak dlouho jste ve městě pobývali?

4. Jaký byl cíl Vaší cesty?

5. Co Vás ve městě nejvíc zaujalo?

6. Chcete město (znovu) navštívit?

7. Pohlaví

8. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívili jste někdy Mariánské Lázně?

2. Jakým dopravním prostředkem jste se do města dostali?

3. Jak dlouho jste ve městě pobývali?

4. Jaký byl cíl Vaší cesty?

5. Co Vás ve městě nejvíc zaujalo?

6. Chcete město (znovu) navštívit?

7. Pohlaví

8. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zahradníková, P.Návštěvnost Mariánských Lázní (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://navstevnost-marianskych-lazn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.