Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Návštěvnost Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Horská
Šetření:19. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro bakalářskou práci na téma "Events v cestovním ruchu a jejich dopad na destinaci cestovního ruchu - MFF Karlovy Vary". Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku.

 

Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Účastnil/a jste se Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2660,47 %60,47 %  
ne1739,53 %39,53 %  

Graf

2. Jak jste se o festivalu dozvěděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize/rádia1851,43 %41,86 %  
z internetu1234,29 %27,91 %  
z novin/časopisů1131,43 %25,58 %  
z plakátů/letáků1028,57 %23,26 %  
od známých1028,57 %23,26 %  
ze sociálních sítí38,57 %6,98 %  

Graf

3. Jaký dopravní prostředek jste zvolil/a pro cestu na festival?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto1445,16 %32,56 %  
autobus1341,94 %30,23 %  
vlak39,68 %6,98 %  
kolo/pěšky26,45 %4,65 %  
nezúčastnil jsem se13,23 %2,33 %  
Kdyby, tak auto nebo vlak13,23 %2,33 %  

Graf

4. Jaké ubytovací zařízení preferujete během pobytu na MFF?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pension1140,74 %25,58 %  
stanové městečko725,93 %16,28 %  
ubytovna (škola)414,81 %9,3 %  
hotel 3*311,11 %6,98 %  
jsem místní311,11 %6,98 %  
pesion13,7 %2,33 %  
dojíždím13,7 %2,33 %  

Graf

5. Jak hodnotíte ubytovací služby během festivalu? (jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21453,85 %32,56 %  
1726,92 %16,28 %  
427,69 %4,65 %  
327,69 %4,65 %  
513,85 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.7
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Jak hodnotíte stravovací služby během festivalu? (jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21038,46 %23,26 %  
3726,92 %16,28 %  
1519,23 %11,63 %  
527,69 %4,65 %  
427,69 %4,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.42
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.04
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Navštívil/a jste během festivalu nějaké místní památky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1967,86 %44,19 %  
ne932,14 %20,93 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-262762,79 %62,79 %  
41-601023,26 %23,26 %  
27-40613,95 %13,95 %  

Graf

9. Ve kterém kraji České republiky máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1637,21 %37,21 %  
Středočeský1432,56 %32,56 %  
Karlovarský36,98 %6,98 %  
Plzeňský36,98 %6,98 %  
Jihočeský24,65 %4,65 %  
Liberecký24,65 %4,65 %  
Olomoucký12,33 %2,33 %  
Moravskoslezský12,33 %2,33 %  
Zlínský12,33 %2,33 %  

Graf

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3069,77 %69,77 %  
vysokoškolské1023,26 %23,26 %  
střední bez maturity24,65 %4,65 %  
základní12,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Účastnil/a jste se Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 5. Jak hodnotíte ubytovací služby během festivalu? (jako ve škole)
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Navštívil/a jste během festivalu nějaké místní památky?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi autobus na otázku 3. Jaký dopravní prostředek jste zvolil/a pro cestu na festival?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Účastnil/a jste se Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

2. Jak jste se o festivalu dozvěděl/a?

3. Jaký dopravní prostředek jste zvolil/a pro cestu na festival?

4. Jaké ubytovací zařízení preferujete během pobytu na MFF?

5. Jak hodnotíte ubytovací služby během festivalu? (jako ve škole)

6. Jak hodnotíte stravovací služby během festivalu? (jako ve škole)

7. Navštívil/a jste během festivalu nějaké místní památky?

8. Jaký je Váš věk?

9. Ve kterém kraji České republiky máte trvalé bydliště?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Účastnil/a jste se Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

2. Jak jste se o festivalu dozvěděl/a?

3. Jaký dopravní prostředek jste zvolil/a pro cestu na festival?

4. Jaké ubytovací zařízení preferujete během pobytu na MFF?

5. Jak hodnotíte ubytovací služby během festivalu? (jako ve škole)

6. Jak hodnotíte stravovací služby během festivalu? (jako ve škole)

7. Navštívil/a jste během festivalu nějaké místní památky?

8. Jaký je Váš věk?

9. Ve kterém kraji České republiky máte trvalé bydliště?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horská, B.Návštěvnost Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://navstevnost-mezinarodniho-fi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.