Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návštěvnost Prahy

Návštěvnost Prahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Štroblová
Šetření:06. 01. 2012 - 11. 01. 2012
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit za jakým účelem jezdí návštěvníci do Prahy a jak jsou spokojeni se zdejšími službami.

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte do Prahy alespoň 1x za rok?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8396,51 %96,51 %  
ne33,49 %3,49 %  

Graf

2. Jaký je převážně důvod Vaší návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za prací/školou3338,37 %38,37 %  
za zábavou/kulturou2731,4 %31,4 %  
za rodinou/přáteli1618,6 %18,6 %  
jiné1011,63 %11,63 %  

Graf

3. Jakou službu byste v Praze pravděpodobně využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní atraktivity2933,72 %33,72 %  
stravovací služby2630,23 %30,23 %  
za účelem nákupů2124,42 %24,42 %  
ubytovací služby55,81 %5,81 %  
sportovní atraktivity33,49 %3,49 %  
jiné22,33 %2,33 %  

Graf

4. Jakému typu ubytování byste při delší návštěvě v Praze dali přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ubytování v soukromí3237,21 %37,21 %  
hotel nižší kategorie2124,42 %24,42 %  
penzion1922,09 %22,09 %  
hotel vyšší kategorie910,47 %10,47 %  
jiné55,81 %5,81 %  

Graf

5. Máte v plánu navštívit Prahu znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8497,67 %97,67 %  
ještě nevím11,16 %1,16 %  
ne11,16 %1,16 %  

Graf

6. Ohodnoťte návštěvu Prahy z hlediska Vaší celkové spokojenosti: (známky jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23641,86 %41,86 %  
12731,4 %31,4 %  
31618,6 %18,6 %  
455,81 %5,81 %  
522,33 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.99
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.66
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Myslíte, že je Praha jako destinace propagovaná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečně5361,63 %61,63 %  
nevím1922,09 %22,09 %  
nedostatečně1416,28 %16,28 %  

Graf

8. Myslíte, že Praha má dobře zajištěná a umístěná informační centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3237,21 %37,21 %  
nevím2427,91 %27,91 %  
mohlo by to být lepší2225,58 %25,58 %  
ne89,3 %9,3 %  

Graf

9. Jsou pro Vás dostupné letáky a brožury dostatečně přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, ještě jsem žádné nečetl/a4653,49 %53,49 %  
ano3136,05 %36,05 %  
ne910,47 %10,47 %  

Graf

10. Do Prahy se dopravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem3034,88 %34,88 %  
vlakem2731,4 %31,4 %  
autobusem2630,23 %30,23 %  
jinak33,49 %3,49 %  

Graf

11. Jste spokojeni se sítí a kvalitou MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem spokojen/a6069,77 %69,77 %  
něco bych zlepšil/a2124,42 %24,42 %  
ne, nejsem spokojen/a55,81 %5,81 %  

Graf

12. Cítíte se v Praze bezpečně z hlediska kriminality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3844,19 %44,19 %  
ano3338,37 %38,37 %  
nevím1517,44 %17,44 %  

Graf

13. Pokládáte Prahu za vstřícné město? (ochota státních zaměstnanců, vstřícnost obyvatel)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4653,49 %53,49 %  
nevím2023,26 %23,26 %  
ano2023,26 %23,26 %  

Graf

14. Myslíte si, že Praha je pro turisty atraktivní i z hlediska finanční dostupnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5867,44 %67,44 %  
nevím1820,93 %20,93 %  
ne1011,63 %11,63 %  

Graf

15. Doporučili byste návštěvu Prahy svým přátelům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7890,7 %90,7 %  
nevím55,81 %5,81 %  
ne33,49 %3,49 %  

Graf

16. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6676,74 %76,74 %  
muž2023,26 %23,26 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4350 %50 %  
SŠ s maturitou3439,53 %39,53 %  
Vyšší odborné33,49 %3,49 %  
SŠ bez maturity33,49 %3,49 %  
33,49 %3,49 %  

Graf

18. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let6777,91 %77,91 %  
30-39 let1011,63 %11,63 %  
do 20 let66,98 %6,98 %  
40-49 let22,33 %2,33 %  
50 let a více11,16 %1,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte do Prahy alespoň 1x za rok?

2. Jaký je převážně důvod Vaší návštěvy?

3. Jakou službu byste v Praze pravděpodobně využili?

4. Jakému typu ubytování byste při delší návštěvě v Praze dali přednost?

5. Máte v plánu navštívit Prahu znovu?

6. Ohodnoťte návštěvu Prahy z hlediska Vaší celkové spokojenosti: (známky jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší).

7. Myslíte, že je Praha jako destinace propagovaná:

8. Myslíte, že Praha má dobře zajištěná a umístěná informační centra?

9. Jsou pro Vás dostupné letáky a brožury dostatečně přehledné?

10. Do Prahy se dopravujete?

11. Jste spokojeni se sítí a kvalitou MHD?

12. Cítíte se v Praze bezpečně z hlediska kriminality?

13. Pokládáte Prahu za vstřícné město? (ochota státních zaměstnanců, vstřícnost obyvatel)

14. Myslíte si, že Praha je pro turisty atraktivní i z hlediska finanční dostupnosti?

15. Doporučili byste návštěvu Prahy svým přátelům?

16. Vaše pohlaví?

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte do Prahy alespoň 1x za rok?

2. Jaký je převážně důvod Vaší návštěvy?

3. Jakou službu byste v Praze pravděpodobně využili?

4. Jakému typu ubytování byste při delší návštěvě v Praze dali přednost?

5. Máte v plánu navštívit Prahu znovu?

6. Ohodnoťte návštěvu Prahy z hlediska Vaší celkové spokojenosti: (známky jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší).

7. Myslíte, že je Praha jako destinace propagovaná:

8. Myslíte, že Praha má dobře zajištěná a umístěná informační centra?

9. Jsou pro Vás dostupné letáky a brožury dostatečně přehledné?

10. Do Prahy se dopravujete?

11. Jste spokojeni se sítí a kvalitou MHD?

12. Cítíte se v Praze bezpečně z hlediska kriminality?

13. Pokládáte Prahu za vstřícné město? (ochota státních zaměstnanců, vstřícnost obyvatel)

14. Myslíte si, že Praha je pro turisty atraktivní i z hlediska finanční dostupnosti?

15. Doporučili byste návštěvu Prahy svým přátelům?

16. Vaše pohlaví?

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štroblová, L.Návštěvnost Prahy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://navstevnost-prahy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.