Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Navštěvujete fitness centrum - a proč?

Navštěvujete fitness centrum - a proč?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Daria Herberová
Šetření:17. 04. 2023 - 01. 05. 2023
Počet respondentů:207
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník slouží k poznání chování návštěvníků fitness centra, k zjištění četnosti návštěvnosti fitness centra, motivace a zdravotní stránky člověka, který navštěvuje fitness centrum. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, z jakého důvodu lidé navštěvují fitness centra a kolik času zde stráví. Tento dotazník je určen návštěvníkům fitness centra starších 15 let.Výsledky šetření by měly přispět k poznání a pochopení chování lidí, navštěvující fitness centrum.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát týdně průměrně navštěvujete fitness?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3x týdně6933,33 %33,33 %  
Méně než 1x týdně až 1x týdně6832,85 %32,85 %  
4-5x týdně5928,5 %28,5 %  
6x a více týdně115,31 %5,31 %  

Graf

2. Kolik času Vám zabere jedna návštěva fitness?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny11254,11 %54,11 %  
Méně než 1 hodinu6933,33 %33,33 %  
Více něz 2 hodiny2612,56 %12,56 %  

Graf

3. Jak dlouho aktivně navštěvujete fitness centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 rok8139,13 %39,13 %  
1-2 roky6430,92 %30,92 %  
3-5 let4019,32 %19,32 %  
Více než 5 let2210,63 %10,63 %  

Graf

4. Z jakého důvodu navštěvujete fitness?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci vypadat lépe8139,13 %39,13 %  
Po cvičení se cítím lépe7033,82 %33,82 %  
Odreagování5627,05 %27,05 %  
Radost a potěšení5325,6 %25,6 %  
Nedílná součást mého života – neumím si představit život bez sportu3717,87 %17,87 %  
prevence bolesti zad/nohou/zbytku člověka10,48 %0,48 %  
Mám deprese10,48 %0,48 %  
Krásné slečny = motivace 10,48 %0,48 %  
léčba bolesti zad10,48 %0,48 %  
chci byt pussykiller10,48 %0,48 %  
0010,48 %0,48 %  
zdraví 10,48 %0,48 %  
antizub10,48 %0,48 %  
jsou tam pohledné ženy10,48 %0,48 %  
zachování pohyblivosti a váhy10,48 %0,48 %  
pocit, že něco pro sebe dělám10,48 %0,48 %  
the voices in my head10,48 %0,48 %  

Graf

5. Jaký typ tréninku preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Silový trénink8742,03 %42,03 %  
Vytrvalostní/rýsovací trénink6028,99 %28,99 %  
Pumpovací trénink3516,91 %16,91 %  
Objemový trénink2512,08 %12,08 %  

Graf

6. Co je pro Vás důležité při návštěvě fitness centra? 1=velmi důležité, 2=důležité, 3=spíše důležité, 4=nepříliš důležité, 5=nedůležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je to hezké místo, kde rád/a trávím čas1.8551.67
Přátelské atmosféra1.8891.384
Čisté prostředí1.6431.032
Dostupnost automobilem2.3192.275
Prostorné a vybavené fitness centrum1.6761.185
Příjemní trenéři a recepce2.131.64
Jsou zde rozumně nastavené ceny za vstupy1.8121.158
Centrum je dostupné MHD2.3142.206
Možnost občerstvení a fitness doplňků2.3822.197
Kromě fitness centra, se zde konají i další aktivity, např. kruhový trénink, jumping2.7972.915

Graf

7. Cítíte se lépe po cvičení ve fitness centru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16378,74 %78,74 %  
spíše souhlasím2813,53 %13,53 %  
nevím62,9 %2,9 %  
nesouhlasím62,9 %2,9 %  
spíše nesouhlasím41,93 %1,93 %  

Graf

8. Pociťujete na sobě výsledky? Ať už na zdravotním stavu nebo na postavě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14871,5 %71,5 %  
spíše souhlasím3315,94 %15,94 %  
nesouhlasím146,76 %6,76 %  
spíše nesouhlasím62,9 %2,9 %  
nevím62,9 %2,9 %  

Graf

9. Považujete návštěvu fitness centra za svůj koníček?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14168,12 %68,12 %  
ne6631,88 %31,88 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž12359,42 %59,42 %  
Žena8440,58 %40,58 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné středoškolské odborné vzdělání (s maturitou)11656,04 %56,04 %  
Vysokoškolské vzdělání4421,26 %21,26 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity3215,46 %15,46 %  
Základní vzdělání157,25 %7,25 %  

Graf

12. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3010952,66 %52,66 %  
15-204421,26 %21,26 %  
31-403617,39 %17,39 %  
41+188,7 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát týdně průměrně navštěvujete fitness?

2. Kolik času Vám zabere jedna návštěva fitness?

3. Jak dlouho aktivně navštěvujete fitness centrum?

4. Z jakého důvodu navštěvujete fitness?

5. Jaký typ tréninku preferujete?

6. Co je pro Vás důležité při návštěvě fitness centra? 1=velmi důležité, 2=důležité, 3=spíše důležité, 4=nepříliš důležité, 5=nedůležité

7. Cítíte se lépe po cvičení ve fitness centru?

8. Pociťujete na sobě výsledky? Ať už na zdravotním stavu nebo na postavě?

9. Považujete návštěvu fitness centra za svůj koníček?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát týdně průměrně navštěvujete fitness?

2. Kolik času Vám zabere jedna návštěva fitness?

3. Jak dlouho aktivně navštěvujete fitness centrum?

4. Z jakého důvodu navštěvujete fitness?

5. Jaký typ tréninku preferujete?

6. Co je pro Vás důležité při návštěvě fitness centra? 1=velmi důležité, 2=důležité, 3=spíše důležité, 4=nepříliš důležité, 5=nedůležité

7. Cítíte se lépe po cvičení ve fitness centru?

8. Pociťujete na sobě výsledky? Ať už na zdravotním stavu nebo na postavě?

9. Považujete návštěvu fitness centra za svůj koníček?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Daria Herberová, K.Navštěvujete fitness centrum - a proč? (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://navstevujete-fitness-centrum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.