Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost návštěvníků divadelních představení

Spokojenost návštěvníků divadelních představení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Christina Bočáková
Šetření:15. 10. 2018 - 29. 10. 2018
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentkami ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a v rámci semestrální práce zkoumáme tvorbu hodnoty pro zákazníka divadla a její atributy. Tímto Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku ohledně faktorů ovlivňujících Vaši spokojenost s návštěvou divadelních představení.

Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním poskytnutých údajů.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete divadelní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně 5x ročně2953,7 %53,7 %  
1x měsíčně1018,52 %18,52 %  
více než 1x měsíčně712,96 %12,96 %  
divadelní představení nenavštěvuji611,11 %11,11 %  
mám předplatné23,7 %3,7 %  

Graf

2. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu4074,07 %74,07 %  
od rodiny a/nebo známých2037,04 %37,04 %  
z plakátů a/nebo letáčků1935,19 %35,19 %  
z reklamních sloupů ve městě1120,37 %20,37 %  
z reklamy v médiích916,67 %16,67 %  
přímo v budově divadla712,96 %12,96 %  
informace o divadelních představeních si nezjišťuji35,56 %5,56 %  
webové stránky divadla, FB profil divadla11,85 %1,85 %  
nezjišťuji si takové věci11,85 %1,85 %  
Jsem rozhlasová redaktorka a liberecká divadla mám na starosti.11,85 %1,85 %  
Pracuji v divadle11,85 %1,85 %  
Ve škole11,85 %1,85 %  
newsletter11,85 %1,85 %  

Graf

3. Co rozhoduje o tom, jestli si koupíte vstupenku na divadelní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žánr (činohra, opera, balet, komedie, tragédie...)4175,93 %75,93 %  
herecké obsazení3564,81 %64,81 %  
doporučení a/nebo recenze3259,26 %59,26 %  
titul (známý, neznámý...)2037,04 %37,04 %  
důvěra k danému divadlu1425,93 %25,93 %  
cena1120,37 %20,37 %  
dopravní spojení do/z divadla1018,52 %18,52 %  
trailer, ukázka916,67 %16,67 %  
autor814,81 %14,81 %  
čas představení (začátek, konec...)814,81 %14,81 %  
propagace, reklama611,11 %11,11 %  
metody prodeje vstupenek (on-line, na pokladně...)611,11 %11,11 %  
cena a program v konkurenčních divadlech47,41 %7,41 %  
komfort (počet a pohodlnost sedadel, scéna a její viditelnost, teplotní podmínky...)47,41 %7,41 %  
délka představení47,41 %7,41 %  
je mi to jedno, nic pro mě nehraje roli35,56 %5,56 %  
personál (milé uvaděčky, pokladní...)35,56 %5,56 %  
nemám rád divadlo11,85 %1,85 %  
kvalita občerstvení11,85 %1,85 %  

Graf

4. Který z uvedených žánrů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [je mi to jedno, žádný nepreferujiotázka č. 6, činohraotázka č. 5, operaotázka č. 6, baletotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
činohra3564,81 %64,81 %  
je mi to jedno, žádný nepreferuji1120,37 %20,37 %  
opera611,11 %11,11 %  
balet23,7 %3,7 %  

Graf

5. Který z uvedených žánrů činohry preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komedie1748,57 %31,48 %  
je mi to jedno, žádný nepreferuji1234,29 %22,22 %  
drama514,29 %9,26 %  
tragédie12,86 %1,85 %  

Graf

6. Co očekáváte od návštěvy divadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělecký zážitek4379,63 %79,63 %  
zábavu3361,11 %61,11 %  
odpočinek2648,15 %48,15 %  
rozšíření kulturních znalostí2444,44 %44,44 %  
nic neočekávám47,41 %7,41 %  
do divadla chodím z povinnosti23,7 %3,7 %  
do divadla chodím jako doprovod23,7 %3,7 %  
Radost či potěšení.11,85 %1,85 %  

Graf

7. Navštívili jste někdy Divadlo F. X. Šaldy v Liberci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2851,85 %51,85 %  
ano2648,15 %48,15 %  

Graf

8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
divadlo nenavštěvuji2648,15 %48,15 %  
vlastním automobilem1425,93 %25,93 %  
pěšky611,11 %11,11 %  
autobusem59,26 %9,26 %  
tramvají47,41 %7,41 %  
Divadlo v současnosti již nenavštěvuji.11,85 %1,85 %  
s kamarádkou,jejím autem11,85 %1,85 %  
někdy pěšky, jindy tramvají11,85 %1,85 %  
ne11,85 %1,85 %  

Graf

9. Jak jste spokojeni s možnostmi parkování u Divadla F. X. Šaldy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemohu posoudit2762,79 %50 %  
spokojen716,28 %12,96 %  
nespokojen613,95 %11,11 %  
zcela nespokojen36,98 %5,56 %  

Graf

10. Cena vstupenek do Divadla F. X. Šaldy podle Vás...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemohu posoudit2953,7 %53,7 %  
odpovídá2342,59 %42,59 %  
neodpovídá - měla by být nižší11,85 %1,85 %  
neodpovídá - mohla by být vyšší11,85 %1,85 %  

Graf

11. Jak jste spokojeni s cenou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemohu posoudit3870,37 %70,37 %  
spokojen1222,22 %22,22 %  
zcela nespokojen23,7 %3,7 %  
nespokojen23,7 %3,7 %  

Graf

12. Jak jste spokojeni s kvalitou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemohu posoudit3972,22 %72,22 %  
spokojen916,67 %16,67 %  
zcela nespokojen23,7 %3,7 %  
nespokojen23,7 %3,7 %  
zcela spokojen23,7 %3,7 %  

Graf

13. Jak jste spokojeni s personálem (pokladní, šatnářky, uvaděčky, obsluha v bufetu s občerstvením...) Divadla F. X. Šaldy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemohu posoudit2953,7 %53,7 %  
spokojen1425,93 %25,93 %  
zcela spokojen712,96 %12,96 %  
zcela nespokojen35,56 %5,56 %  
nespokojen11,85 %1,85 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4379,63 %79,63 %  
muž1120,37 %20,37 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-352037,04 %37,04 %  
15-251833,33 %33,33 %  
36-45814,81 %14,81 %  
46-55611,11 %11,11 %  
56-6423,7 %3,7 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou, VOŠ2342,59 %42,59 %  
VŠ - bakalářské1527,78 %27,78 %  
VŠ - magisterské1222,22 %22,22 %  
SŠ bez maturity23,7 %3,7 %  
VŠ - doktorandské studium nebo více vysokých škol11,85 %1,85 %  
základní11,85 %1,85 %  

Graf

17. Jaký je Váš současný ekonomický status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec3259,26 %59,26 %  
student1222,22 %22,22 %  
OSVČ, podnikatel611,11 %11,11 %  
na mateřské/rodičovské dovolené47,41 %7,41 %  

Graf

18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberecký2138,89 %38,89 %  
Hlavní město Praha1222,22 %22,22 %  
Královéhradecký59,26 %9,26 %  
Ústecký47,41 %7,41 %  
Jihomoravský35,56 %5,56 %  
Plzeňský35,56 %5,56 %  
Kraj Vysočina23,7 %3,7 %  
Moravskoslezský23,7 %3,7 %  
Olomoucký11,85 %1,85 %  
Jihočeský11,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často navštěvujete divadelní představení?

 • odpověď maximálně 5x ročně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ - magisterské na otázku 16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Který z uvedených žánrů preferujete?

 • odpověď činohra:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je mi to jedno, žádný nepreferuji na otázku 5. Který z uvedených žánrů činohry preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi komedie na otázku 5. Který z uvedených žánrů činohry preferujete?

7. Navštívili jste někdy Divadlo F. X. Šaldy v Liberci?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastním automobilem na otázku 8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen na otázku 11. Jak jste spokojeni s cenou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen na otázku 13. Jak jste spokojeni s personálem (pokladní, šatnářky, uvaděčky, obsluha v bufetu s občerstvením...) Divadla F. X. Šaldy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Liberecký na otázku 18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpovídá na otázku 10. Cena vstupenek do Divadla F. X. Šaldy podle Vás...
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi divadlo nenavštěvuji na otázku 8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nemohu posoudit na otázku 13. Jak jste spokojeni s personálem (pokladní, šatnářky, uvaděčky, obsluha v bufetu s občerstvením...) Divadla F. X. Šaldy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?

 • odpověď divadlo nenavštěvuji:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Navštívili jste někdy Divadlo F. X. Šaldy v Liberci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

10. Cena vstupenek do Divadla F. X. Šaldy podle Vás...

 • odpověď nevím, nemohu posoudit:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nemohu posoudit na otázku 13. Jak jste spokojeni s personálem (pokladní, šatnářky, uvaděčky, obsluha v bufetu s občerstvením...) Divadla F. X. Šaldy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi divadlo nenavštěvuji na otázku 8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?
 • odpověď odpovídá:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastním automobilem na otázku 8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen na otázku 11. Jak jste spokojeni s cenou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Liberecký na otázku 18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

13. Jak jste spokojeni s personálem (pokladní, šatnářky, uvaděčky, obsluha v bufetu s občerstvením...) Divadla F. X. Šaldy?

 • odpověď nevím, nemohu posoudit:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Navštívili jste někdy Divadlo F. X. Šaldy v Liberci?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi divadlo nenavštěvuji na otázku 8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nemohu posoudit na otázku 10. Cena vstupenek do Divadla F. X. Šaldy podle Vás...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

15. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15-25:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 17. Jaký je Váš současný ekonomický status?

17. Jaký je Váš současný ekonomický status?

 • odpověď zaměstnanec:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je mi to jedno, žádný nepreferuji na otázku 5. Který z uvedených žánrů činohry preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ - magisterské na otázku 16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

 • odpověď Liberecký:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen na otázku 11. Jak jste spokojeni s cenou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete divadelní představení?

2. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

3. Co rozhoduje o tom, jestli si koupíte vstupenku na divadelní představení?

4. Který z uvedených žánrů preferujete?

5. Který z uvedených žánrů činohry preferujete?

6. Co očekáváte od návštěvy divadla?

7. Navštívili jste někdy Divadlo F. X. Šaldy v Liberci?

8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?

9. Jak jste spokojeni s možnostmi parkování u Divadla F. X. Šaldy?

10. Cena vstupenek do Divadla F. X. Šaldy podle Vás...

11. Jak jste spokojeni s cenou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?

12. Jak jste spokojeni s kvalitou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?

13. Jak jste spokojeni s personálem (pokladní, šatnářky, uvaděčky, obsluha v bufetu s občerstvením...) Divadla F. X. Šaldy?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš současný ekonomický status?

18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete divadelní představení?

2. Odkud získáváte informace o divadelních představeních?

3. Co rozhoduje o tom, jestli si koupíte vstupenku na divadelní představení?

4. Který z uvedených žánrů preferujete?

5. Který z uvedených žánrů činohry preferujete?

6. Co očekáváte od návštěvy divadla?

7. Navštívili jste někdy Divadlo F. X. Šaldy v Liberci?

8. Pokud navštěvujete Divadlo F. X. Šaldy, jakým způsobem se na místo dopravujete?

9. Jak jste spokojeni s možnostmi parkování u Divadla F. X. Šaldy?

10. Cena vstupenek do Divadla F. X. Šaldy podle Vás...

11. Jak jste spokojeni s cenou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?

12. Jak jste spokojeni s kvalitou občerstvení v Divadle F. X. Šaldy?

13. Jak jste spokojeni s personálem (pokladní, šatnářky, uvaděčky, obsluha v bufetu s občerstvením...) Divadla F. X. Šaldy?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš současný ekonomický status?

18. Který kraj je místem Vašeho bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bočáková, C.Spokojenost návštěvníků divadelních představení (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://navstevy-divadel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.