Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor mužů na muže na rodičovské dovolené

Názor mužů na muže na rodičovské dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Váňová
Šetření:11. 02. 2011 - 25. 02. 2011
Počet respondentů:226
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Obracím se na vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který slouží k vypracování praktické části mé diplomové práce na téma "Muži na rodičovské dovolené". Tento dotazník je určen mužům ze Zlínského kraje ve věku 18 - 55 let, kteří nikdy nebyli na rodičovské dovolené, mají děti nebo je v blízké budoucnosti plánují. Vámi poskytnutá data budou sloužit ke zjištění pohledu mužů na možnost být tátou na rodičovské dovolené.

Dotazování je anonymní.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U každé otázky máte možnost pouze jedné odpovědi. Vámi vybranou odpověď prosím označte, případně doplňte.

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29542,04 %42,04 %  
žádné6629,2 %29,2 %  
14118,14 %18,14 %  
3 a více2310,18 %10,18 %  
Kdo ví?10,44 %0,44 %  

Graf

2. Jaký hlavní důvod, podle vašeho mínění, vede muže k rozhodnutí být s dítětem na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance (partnerka má větší příjem)16271,68 %71,68 %  
partnerka si chce budovat kariéru219,29 %9,29 %  
muž si nemůže najít práci135,75 %5,75 %  
muž chce být s dítětem doma125,31 %5,31 %  
zdravotní stav partnerky104,42 %4,42 %  
nic20,88 %0,88 %  
Snad dohoda partnerů? Nebo žena přikáže.10,44 %0,44 %  
...všechny výše uvedené odpovědi můžou být správné10,44 %0,44 %  
vsech 5 bodu jsou duvodem pro muzskou rodicovskou10,44 %0,44 %  
1. odpověď+ z obou partnerů je vhodnější 10,44 %0,44 %  
dohodli se tak10,44 %0,44 %  
žádný10,44 %0,44 %  

Graf

3. Co, podle vašeho názoru, otcové na rodičovské dovolené nejvíce postrádají, o co jsou ochuzeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní příjem6830,09 %30,09 %  
možnost seberealizace6126,99 %26,99 %  
každodenní kontakt s lidmi4319,03 %19,03 %  
nedostatek volného času3917,26 %17,26 %  
nepostrádají nic20,88 %0,88 %  
o nic20,88 %0,88 %  
Partnerku, je totiž v práci.10,44 %0,44 %  
podle mě o nic10,44 %0,44 %  
budování vlastní kariéry10,44 %0,44 %  
pokud někdo něco postrádá, tak je matěj10,44 %0,44 %  
nezávislost10,44 %0,44 %  
o to, co žena na mateřské10,44 %0,44 %  
nelze vyjádřit, 10,44 %0,44 %  
o dostatek spánku10,44 %0,44 %  
nic10,44 %0,44 %  
Dokazování svého mužského ega, že je životel10,44 %0,44 %  
strach, že jim "ujede" vlak v jejich vlastní karié10,44 %0,44 %  

Graf

4. Co je pro tatínky, kteří jsou doma s dítětem, největším přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají možnost navázat velmi úzký vztah s dítětem12253,98 %53,98 %  
mohou aktivně ovlivnit výchovu dítěte7633,63 %33,63 %  
odpadá povinnost chodit do zaměstnání177,52 %7,52 %  
nic20,88 %0,88 %  
Mohou se dívat na Sama doma v TV.10,44 %0,44 %  
nevím10,44 %0,44 %  
tady neni zadny prinos10,44 %0,44 %  
...odpověď druhá a třetí je správná10,44 %0,44 %  
Lépe poznají problémy spojené s péčí o kojence10,44 %0,44 %  
zkušenost10,44 %0,44 %  
porozumnění náročnosti zajištění chodu domácnosti 10,44 %0,44 %  
má to kladný vliv na rodinné finance10,44 %0,44 %  
finance10,44 %0,44 %  

Graf

5. Jak podle vás dítě vnímá skutečnost, že tráví více času s otcem a méně s matkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerozlišuje, s kým je doma10345,58 %45,58 %  
dítě si zvykne, že není s matkou8135,84 %35,84 %  
dítěti matka chybí3415,04 %15,04 %  
Ptejme se dětí....10,44 %0,44 %  
nevím10,44 %0,44 %  
citově se více váže na otce10,44 %0,44 %  
matka je nenahraditelná !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,44 %0,44 %  
nic10,44 %0,44 %  
podle veku ditete, malym detem by matka chybela10,44 %0,44 %  
dítě to přijme normálně10,44 %0,44 %  
zvykne si, pokud naváže s matkou kontakt po porodu10,44 %0,44 %  

Graf

6. Jakým způsobem si myslíte, že by reagovala vaše rodina na vaše rozhodnutí nastoupit na rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reakce by byly různé8738,5 %38,5 %  
podporovali by vás7432,74 %32,74 %  
nevím, nedokážu si to představit4720,8 %20,8 %  
považovali by vás za podivína177,52 %7,52 %  
záviděli by vám10,44 %0,44 %  

Graf

7. Jakým způsobem si myslíte, že by reagovali vaši přátelé na vaše rozhodnutí nastoupit na rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reakce by byly různé12756,19 %56,19 %  
nevím, nedokážu si to představit3515,49 %15,49 %  
podporovali by vás2912,83 %12,83 %  
považovali by vás za podivína2511,06 %11,06 %  
záviděli by vám104,42 %4,42 %  

Graf

8. Jaké jsou podle vás reakce zaměstnavatelů na požadavek mužů nastoupit na rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
požadavek zaměstnance vnímají jako komplikaci, ale přesto vyhoví14664,6 %64,6 %  
dají najevo jasný nesouhlas3716,37 %16,37 %  
ochotně vyjdou vstříc198,41 %8,41 %  
nic52,21 %2,21 %  
Vyhoví, je na to zákon, tak musí.10,44 %0,44 %  
nevím, takovou situaci jsem nezažil10,44 %0,44 %  
nedovedu si představit, nezažil jsem10,44 %0,44 %  
záleží jde-li o státní nebo soukromý sektor10,44 %0,44 %  
záleží na pracovní pozici10,44 %0,44 %  
záleží na prac. pozici a nahraditelnosti10,44 %0,44 %  
záleží na pracovním zařazení, každop. komplikace10,44 %0,44 %  
nelze zobecnit - různé reakce10,44 %0,44 %  
velmi individuální10,44 %0,44 %  
většina zakroutí hlavou10,44 %0,44 %  
Netuším10,44 %0,44 %  
nemám zkušenost10,44 %0,44 %  
Nevím10,44 %0,44 %  
ukončení pracovního poměru10,44 %0,44 %  
zaměstnavatel není na takový požadavek připraven10,44 %0,44 %  
záleží na pozici zaměstnance10,44 %0,44 %  
je jim to jedno10,44 %0,44 %  
záleží na profesi10,44 %0,44 %  
nevím, ale nemyslím si, že kladné10,44 %0,44 %  

Graf

9. S čím si myslíte, že mají muži na rodičovské dovolené největší problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domácí práce7231,86 %31,86 %  
organizace režimu dne5524,34 %24,34 %  
přebalování2511,06 %11,06 %  
krmení177,52 %7,52 %  
bezpečnost dítěte177,52 %7,52 %  
výchova dítěte114,87 %4,87 %  
nic41,77 %1,77 %  
kojení20,88 %0,88 %  
S vlastním přebalováním při inkotinenci.10,44 %0,44 %  
nemají problém10,44 %0,44 %  
vše uvedené10,44 %0,44 %  
kojení :)10,44 %0,44 %  
jsou to idioti10,44 %0,44 %  
...otec nemůže mít žádný problém!!!!10,44 %0,44 %  
příprava jídla10,44 %0,44 %  
individuální10,44 %0,44 %  
domácí práce + organ. režimu dne10,44 %0,44 %  
asi se vším, ale zvykli by si10,44 %0,44 %  
s ničím10,44 %0,44 %  
nedostatek spánku10,44 %0,44 %  
chybí jim ženský přístup10,44 %0,44 %  
kojení, jinak vše stejné jako u matky10,44 %0,44 %  
nevím10,44 %0,44 %  
se vším10,44 %0,44 %  
asi s ničím10,44 %0,44 %  
zabavit dítě10,44 %0,44 %  
vaření10,44 %0,44 %  
finance10,44 %0,44 %  
se vsim dohromady, nezvladaji multitasking10,44 %0,44 %  
chození k lékaři apod.10,44 %0,44 %  
zvládat více věcí zároveň10,44 %0,44 %  

Graf

10. Jaké vidíte výhody v přístupu otce k výchově dětí oproti přístupu matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otec považuje dítě za partnera (matka v něm vidí stále malé dítě)11751,77 %51,77 %  
otec na dítě klade menší požadavky (matka vyžaduje dodržování pravidel)4419,47 %19,47 %  
otec dítě více trestá (matka je méně přísná)3113,72 %13,72 %  
nic93,98 %3,98 %  
žádné31,33 %1,33 %  
nevím20,88 %0,88 %  
Pasivní rezistence.10,44 %0,44 %  
otec neřeší malichernosti10,44 %0,44 %  
...žádné výhody nejsou!!! Někdo je takový a druhý 10,44 %0,44 %  
všeobecný přehled10,44 %0,44 %  
je to trochu jiné, otec není tak úzkostlivý10,44 %0,44 %  
otec není tak úzkostný jako matka10,44 %0,44 %  
těžko říci, záleží na otcim jaký je10,44 %0,44 %  
větší otevřenost ve výchově10,44 %0,44 %  
racionální přístup, ne instinktivní10,44 %0,44 %  
3.odpověď +racinálnější myšlení10,44 %0,44 %  
individuální parametr. 10,44 %0,44 %  
víc sportovního vyžití, méně učení10,44 %0,44 %  
Je to jedno, výchova dítěte je stále na obou partn10,44 %0,44 %  
žádné, záleží na povaze obou rodičů10,44 %0,44 %  
důslednost10,44 %0,44 %  
výhody nejsou - matka je nenahraditelná10,44 %0,44 %  
otec klade vyšší požadavky10,44 %0,44 %  
"chlapský" přístup10,44 %0,44 %  
nevidím zásadní rozdíl10,44 %0,44 %  
žádné, je to srovnatelné10,44 %0,44 %  

Graf

11. Bydlíte ve Zlínském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18883,19 %83,19 %  
ne3816,81 %16,81 %  

Graf

12. Uveďte prosím váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let8838,94 %38,94 %  
26 - 35 let7834,51 %34,51 %  
46 - 55 let3615,93 %15,93 %  
18 - 25 let2410,62 %10,62 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou9943,81 %43,81 %  
vysokoškolské 8035,4 %35,4 %  
středoškolské bez maturity4419,47 %19,47 %  
základní31,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik máte dětí?

  • odpověď žádné:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 let na otázku 12. Uveďte prosím váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik máte dětí?

2. Jaký hlavní důvod, podle vašeho mínění, vede muže k rozhodnutí být s dítětem na rodičovské dovolené?

3. Co, podle vašeho názoru, otcové na rodičovské dovolené nejvíce postrádají, o co jsou ochuzeni?

4. Co je pro tatínky, kteří jsou doma s dítětem, největším přínosem?

5. Jak podle vás dítě vnímá skutečnost, že tráví více času s otcem a méně s matkou?

6. Jakým způsobem si myslíte, že by reagovala vaše rodina na vaše rozhodnutí nastoupit na rodičovskou dovolenou?

7. Jakým způsobem si myslíte, že by reagovali vaši přátelé na vaše rozhodnutí nastoupit na rodičovskou dovolenou?

8. Jaké jsou podle vás reakce zaměstnavatelů na požadavek mužů nastoupit na rodičovskou dovolenou?

9. S čím si myslíte, že mají muži na rodičovské dovolené největší problém?

10. Jaké vidíte výhody v přístupu otce k výchově dětí oproti přístupu matky?

11. Bydlíte ve Zlínském kraji?

12. Uveďte prosím váš věk

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik máte dětí?

2. Jaký hlavní důvod, podle vašeho mínění, vede muže k rozhodnutí být s dítětem na rodičovské dovolené?

3. Co, podle vašeho názoru, otcové na rodičovské dovolené nejvíce postrádají, o co jsou ochuzeni?

4. Co je pro tatínky, kteří jsou doma s dítětem, největším přínosem?

5. Jak podle vás dítě vnímá skutečnost, že tráví více času s otcem a méně s matkou?

6. Jakým způsobem si myslíte, že by reagovala vaše rodina na vaše rozhodnutí nastoupit na rodičovskou dovolenou?

7. Jakým způsobem si myslíte, že by reagovali vaši přátelé na vaše rozhodnutí nastoupit na rodičovskou dovolenou?

8. Jaké jsou podle vás reakce zaměstnavatelů na požadavek mužů nastoupit na rodičovskou dovolenou?

9. S čím si myslíte, že mají muži na rodičovské dovolené největší problém?

10. Jaké vidíte výhody v přístupu otce k výchově dětí oproti přístupu matky?

11. Bydlíte ve Zlínském kraji?

12. Uveďte prosím váš věk

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Váňová, E.Názor mužů na muže na rodičovské dovolené (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazor-muzu-na-muze-na-rodico.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.