Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na cizince v ČR

Názor na cizince v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Susanna Chačatrjan
Šetření:24. 11. 2013 - 27. 11. 2013
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění mého dotazníku, který potřebuji pro svoji seminární práci. Děkuji všem! 

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem cizinec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano118100 %100 %  

Graf

2. Máte nějakého cizince v sousedství/mezi přátelí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9277,97 %77,97 %  
Ne2622,03 %22,03 %  

Graf

3. Kdo je pro Vás cizinec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ten, kdo sice má občanství ČR, ale je cizí národnosti.4638,98 %38,98 %  
Jakýkoli cizinec s trvalým pobytem.3933,05 %33,05 %  
Jakýkoli přistěhovalec, kdo neumí česky.3327,97 %27,97 %  

Graf

4. Je česká společnost podle Vás dostatečně otevřená cizincům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5344,92 %44,92 %  
Ne4739,83 %39,83 %  
Nevím1815,25 %15,25 %  

Graf

5. Máte obavy z přemíry přistěhovalců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6050,85 %50,85 %  
Ne4941,53 %41,53 %  
Nevím97,63 %7,63 %  

Graf

6. Je pro Vás důležité, ze které země pochází cizinec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6151,69 %51,69 %  
Ne4033,9 %33,9 %  
Nepřemýšlel/a jsem nad tím1714,41 %14,41 %  

Graf

7. Máte nějaké špatné zkušenosti s cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6655,93 %55,93 %  
Ano5244,07 %44,07 %  

Graf

8. Hraje úroveň znalosti českého jazyka roli ve Vašem přístupu k cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5950 %50 %  
Ano4638,98 %38,98 %  
Nevím1311,02 %11,02 %  

Graf

9. Vnímáte děti cizinců, narozené v ČR, také jako cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5546,61 %46,61 %  
Ano3630,51 %30,51 %  
Nevím2722,88 %22,88 %  

Graf

10. Chtěl/a byste mít v sousedství nějakého cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno4336,44 %36,44 %  
Už mám3630,51 %30,51 %  
Ano1714,41 %14,41 %  
Ne1512,71 %12,71 %  
Nevím75,93 %5,93 %  

Graf

11. Chtěl/a byste pozvat k Vám na návštěvu cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6050,85 %50,85 %  
Nevím3630,51 %30,51 %  
Ne2218,64 %18,64 %  

Graf

12. Chtěl/a byste být hostem cizince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6958,47 %58,47 %  
Nevím3126,27 %26,27 %  
Ne1815,25 %15,25 %  

Graf

13. V přístupu k cizinci hraje pro Vás velkou roli osobní známost s ním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8975,42 %75,42 %  
Je mi jedno1311,02 %11,02 %  
Ne1210,17 %10,17 %  
Nevím32,54 %2,54 %  
Všichni jsou stejní10,85 %0,85 %  

Graf

14. Dokážete si sami vžít do kůže cizince, žijícího na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5344,92 %44,92 %  
Ne4538,14 %38,14 %  
Nevím2016,95 %16,95 %  

Graf

15. Vadí Vám lékaři cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9177,12 %77,12 %  
Ano1613,56 %13,56 %  
Nevím119,32 %9,32 %  

Graf

16. Šel/šla byste na prohlídku k doktorovi, který je cizincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6353,39 %53,39 %  
Jak ke komu4840,68 %40,68 %  
V žádném případě43,39 %3,39 %  
Nevím32,54 %2,54 %  

Graf

17. Hrála by pro Vás původ daného doktora důležitou roli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6454,24 %54,24 %  
Nevím3327,97 %27,97 %  
Ano1916,1 %16,1 %  
Nemám důvěru vůbec k nikomu21,69 %1,69 %  

Graf

18. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7966,95 %66,95 %  
Muž3933,05 %33,05 %  

Graf

19. Věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-299378,81 %78,81 %  
30-391411,86 %11,86 %  
40-4986,78 %6,78 %  
50-5932,54 %2,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte obavy z přemíry přistěhovalců?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Chtěl/a byste mít v sousedství nějakého cizince?

11. Chtěl/a byste pozvat k Vám na návštěvu cizince?

  • odpověď Ne:
    • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Chtěl/a byste být hostem cizince?

12. Chtěl/a byste být hostem cizince?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Chtěl/a byste pozvat k Vám na návštěvu cizince?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem cizinec?

2. Máte nějakého cizince v sousedství/mezi přátelí?

3. Kdo je pro Vás cizinec?

4. Je česká společnost podle Vás dostatečně otevřená cizincům?

5. Máte obavy z přemíry přistěhovalců?

6. Je pro Vás důležité, ze které země pochází cizinec?

7. Máte nějaké špatné zkušenosti s cizinci?

8. Hraje úroveň znalosti českého jazyka roli ve Vašem přístupu k cizinci?

9. Vnímáte děti cizinců, narozené v ČR, také jako cizince?

10. Chtěl/a byste mít v sousedství nějakého cizince?

11. Chtěl/a byste pozvat k Vám na návštěvu cizince?

12. Chtěl/a byste být hostem cizince?

13. V přístupu k cizinci hraje pro Vás velkou roli osobní známost s ním?

14. Dokážete si sami vžít do kůže cizince, žijícího na území ČR?

15. Vadí Vám lékaři cizinci?

16. Šel/šla byste na prohlídku k doktorovi, který je cizincem?

17. Hrála by pro Vás původ daného doktora důležitou roli?

18. Vaše pohlaví?

19. Věková kategorie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem cizinec?

2. Máte nějakého cizince v sousedství/mezi přátelí?

3. Kdo je pro Vás cizinec?

4. Je česká společnost podle Vás dostatečně otevřená cizincům?

5. Máte obavy z přemíry přistěhovalců?

6. Je pro Vás důležité, ze které země pochází cizinec?

7. Máte nějaké špatné zkušenosti s cizinci?

8. Hraje úroveň znalosti českého jazyka roli ve Vašem přístupu k cizinci?

9. Vnímáte děti cizinců, narozené v ČR, také jako cizince?

10. Chtěl/a byste mít v sousedství nějakého cizince?

11. Chtěl/a byste pozvat k Vám na návštěvu cizince?

12. Chtěl/a byste být hostem cizince?

13. V přístupu k cizinci hraje pro Vás velkou roli osobní známost s ním?

14. Dokážete si sami vžít do kůže cizince, žijícího na území ČR?

15. Vadí Vám lékaři cizinci?

16. Šel/šla byste na prohlídku k doktorovi, který je cizincem?

17. Hrála by pro Vás původ daného doktora důležitou roli?

18. Vaše pohlaví?

19. Věková kategorie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chačatrjan, S.Názor na cizince v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nazor-na-cizince-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.