Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na knihovnické povolání - průzkum čtenářů knihovny i nečtenářů

Názor na knihovnické povolání - průzkum čtenářů knihovny i nečtenářů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Svobodová
Šetření:22. 12. 2015 - 01. 01. 2016
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:49,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou Filozofické fakulty UK v Praze a chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování závěrečné práce k předmětu ,,Výzkumné metody".

Dotazník zkoumá pohled veřejnosti na profesi knihovníka a porovnává zkušenosti respondentů, kteří pravidelně dochází do knihovny, a těch, kteří mají jen malé, nebo žádné zkušenosti s knihovnou. Proto bych ráda oslovila respondenty z obou skupin. Prosím aby se výzkumu nezúčastnil člověk, který přímo vykonává tuto profesi. Dotazník je určen pro veřejnost, ne pro knihovníky.

Dotazník obsahuje 13 otázek a jeho vyplnění nezabere více než 10 minut. Děkuji předem za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete pravidelně knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem registrován/a v knihovně a pravidelně ji navštěvuji.3451,52 %51,52 %  
Ano, několikrát do roka navštívím knihovnu.1522,73 %22,73 %  
Do knihovny již delší dobu nechodím.1421,21 %21,21 %  
Nikdy jsem v knihovně nebyl/a.34,55 %4,55 %  

Graf

2. Ohodnoťte, jak na vás působí knihovnické povolání. Ke které vlastnosti má blíže?

Na škále od 1 do 7 zvolte v každém řádku odpověď, ke které vlastnosti se více přikláníte. Ohodnoťte profesi knihovníka, tak jak na vás působí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Zajímavé vs. Nudné1-2-3-4-52.4241.699
Jednotvárné vs. Rozmanité1-2-3-4-52.8031.279
Náročné vs. Nenáročné1-2-3-4-53.2270.963
Málo kreativní vs. Kreativní1-2-3-4-52.8791.41
Pasivní vs. Aktivní1-2-3-4-52.7581.093
Klidné vs. Hektické1-2-3-4-51.9550.831
Potřebné vs. Zbytečné1-2-3-4-51.8480.886

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Jaké vzdělání je dostačující pro výkon této práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [dokončené základní vzděláníotázka č. 5, střední vzdělání ukončené výučním listemotázka č. 4, střední vzdělání ukončené maturitní zkouškouotázka č. 4, vyšší odborné vzdělání (na VOŠ)otázka č. 4, vysokoškolské vzdělání ukončené bakalářskou státní zkouškouotázka č. 4, vysokoškolské vzdělání ukončené magisterskou státní zkouškouotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou3959,09 %59,09 %  
vysokoškolské vzdělání ukončené bakalářskou státní zkouškou913,64 %13,64 %  
vyšší odborné vzdělání (na VOŠ)913,64 %13,64 %  
střední vzdělání ukončené výučním listem57,58 %7,58 %  
vysokoškolské vzdělání ukončené magisterskou státní zkouškou23,03 %3,03 %  
dokončené základní vzdělání23,03 %3,03 %  

Graf

4. Jakého zaměření by se studium mělo týkat?

Uveďte odborné zaměření studia, pokud se domníváte, že je důležité pro výkon práce knihovníka. Příkladem odpovědi může být například: matematické, technické, ekonomické zaměření, atd...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné zaměření není důležité.2945,31 %43,94 %  
knihovnictví914,06 %13,64 %  
humanitní23,13 %3,03 %  
knihovník11,56 %1,52 %  
humanitní - literárněvědné + další potřebné znalosti, např. informační systémy11,56 %1,52 %  
Literatura, knihovnictví, skladové hospodářství 11,56 %1,52 %  
knihovnictví (já sama jsem knihovník)11,56 %1,52 %  
v tom oboru, kterého se vždy určitá část knihovny týká11,56 %1,52 %  
Knihovnictví, literatura, psychologie11,56 %1,52 %  
jazyky, historie11,56 %1,52 %  
literatura, informatika11,56 %1,52 %  
knihovnictví, archivářství, všeobecné11,56 %1,52 %  
Informační studia a knihovnictví :-)11,56 %1,52 %  
humanitní, literatura11,56 %1,52 %  
Informační služby11,56 %1,52 %  
Informační a knihovnické služby11,56 %1,52 %  
literatura a jazyk11,56 %1,52 %  
knihovnictví, archivnictví11,56 %1,52 %  
literatura11,56 %1,52 %  
humanitní obor - knihovnictví / literatura / historie / umění11,56 %1,52 %  
Jazyky a literatura u všeobecných knihoven; u oborových knihoven příslušný obor.11,56 %1,52 %  
český jazyk a literatura, světová literatura, informatika11,56 %1,52 %  
informační technologie a knihovnictví11,56 %1,52 %  
humanitní/ekonomické11,56 %1,52 %  
literatury11,56 %1,52 %  
humanitní, nebo přímo knihovnictví11,56 %1,52 %  
ČJ + literatura, obecný přehled o světě11,56 %1,52 %  

Graf

5. Je potřeba mít při nástupu na pozici knihovníka nějaké odborné znalosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.5278,79 %78,79 %  
Ne.1421,21 %21,21 %  

Graf

6. V České republice působí střední i vysoké školy, poskytující knihovnické vzdělání. Jaké znalosti podle vás mohou studenti v těchto školách získat?

Napiště co se studenti učí v těchto školách. Uveďte alespoň jednu znalost.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

...

123

administrativa (knihovní systémy), opravy knih, literatura

aktuálnost literatury, dějiny literatury, počítačová gramotnost

Archivace, tvorba rešerší

archivnictví, spisovnictví, český jazyk

archivnictvöí

Asi orientace v literatuře.

Autory, zanry, vyznamna dila

česká/světová literatura, literární styly a žánry, odkazy na zajímavou a kvalitní literaturu

fakt netusim

Funkce a systém provozu knihoven PC katalogy a systémy Rozsáhlé znalosti literatury Opravy a restaurování knih Správa archivů Cizí jazyky

historie, informatika, literatura, přehled vědních oborů, rychločtení, citační normy a software

Jak se o knihy starat, jejich řazení

Jen teoretické znalosti, praxe je nedostatečná. Po zhruba 10 letech si nepamatuju skoro nic ze školy, jen z praxe po škole.

Jsem absolventem sš knihovnictví... Takže dobre

Jsem absolventkou střední školy se zaměřením na knihovnictví a bohužel musím říct, že moc odborných zkušeností jsem v tomto oboru nezískala. Pokud tedy nepočítám rozšířenou znalost literatury.

katalogizace, práce s rejstříky a databázemi

katalogizace, třídění informací

Katalogizace, znalost knihovnických pojmů, znalost knihovních zákonů a knihovnické historie.

kategorizace knih

knihy a autoři kteří je napsali, obsah knih

knihy, literatura

literatura

Literatura, autorské právo, hledání informací a práce s nimi,

Literatura, jazyk..

Literaturu

n

Nedokážu plně posoudit, ale středoškolský obor může být více zaměřen na literaturu v rámci výuky českého jazyka.

netuším

netuším

Netuším... asi všeobecný přehled o literatuře, archivování.. tak něco.

O literatuře a obchodu.

Obecný přehled o literatuře. Práci s tabulkami a systémy ukládání knih a dat o knihách.

obsahy knih asi...a klasické znalosti které se učí na školách humanitního zaměření?

odbornost

orientace v literatuře

orientaci v publikacích

pc

práce s PC databázemi, archivnické práce, paleografie, výběr vhodných knih danému typu člověka

práci s různými knihovnickými systémy

pracovat s metadaty, řadit podle signatur apod.

přehled o knížkách, práci s lidmi, nevím

přehled o literatuře, práce s počítačem, programování

Přehled o literatuře,rychle se zorientovat,znalost žánrů

se zeptejte jich

Skladování knih, systematika, literatura, práce s lidmi

Široký rozhled v literatuře, práce s potřebnými programy.

Třídění informací.

všeobecné a přehled o informačních technologiích a knihách a odborných publikacích

Všeobecný přehled o literatuře

všeobecný přehled o literatuře, žánrech evidence třídění, archivace historie

základní přehled spisovatelů, jazykové vzdělání, historie knihovnictví a knih obecně

Znalost české literatury, znalost cizích jazyků, znalost informatiky a aplikované informatiky, znalost knihovnických systémů - ideálně by absolvent měl znát knihy (literární historii, základy teorie), umět komunikovat s klientem, rozumět provozu knihovny, umět knihy katalogizovat, umět poskytovat služby v oblasti práce s dalšími informačními zdroji atd.

znalost katalogizace

znalost literatury

znalost treba o spisovatelich, doby renesance atp

znalost zákonů a vyhlášek týkající se knihovny, orientovat se v literatuře, jak pracovat s lidmi

znalost známých autorů literatury, literárních typů a žánrů

znalosti moderních trendů v oboru (PC systemy knihoven. možnost dotisku výtisku knihy, možnost vypůjčení knihy v jiné knihovně za poplatek atd.)

znalosti nevím, ale měli by vědět, jaké žánry v dané knihovně mají, umět čtenáři poradit, případně vědět něco o dané knize a spisovateli

znalosti týkající se různých informačních fondů, jak pracují knihovní systémy, znalost literatury...

znalosti v literatuře

Způsoby řazení knih, počítačové programy

7. Souhlasíte s tvrzením - "Práci knihovníka zastane každý člověk bez odborných znalostí a knihovnického vzdělání"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.3248,48 %48,48 %  
Spíše ano.2030,3 %30,3 %  
Ne.1319,7 %19,7 %  
Ano.11,52 %1,52 %  

Graf

8. Považujete za výhodu, když má zaměstnanec knihovny knihovnické vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.3959,09 %59,09 %  
Spíše ano.2334,85 %34,85 %  
Ne.23,03 %3,03 %  
Spíše ne.23,03 %3,03 %  

Graf

9. Které činnosti, podle vašeho názoru, zastane zaměstnanec vyučený v oboru knihovnictví lépe, než knihovník bez odborného vzdělání?

Seřaďte následující činnosti od 1 do 7 podle toho, při jejichž vykonávání má podle vás vyučený knihovník největší výhodu. (1 - má velkou výhodu/ zvládne je lépe, 7 - má jen malou/ žádnou výhodu).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Doporučuje čtenáři literaturu ke čtení4.5456.278
Umí dohledat knihu ve fondu4.5612.852
Stará se o fond knihovny (zakládá, řadí knihy...)4.3332.253
Manipuluje s technickým zařízením v knihovně4.8643.209
Zná metodologické postupy práce a vyzná se v knihovnické legislativě ČR2.1212.925
Pracuje s elektonickými dokumenty a online zdroji4.1062.761
Vytváří a aktualizuje katalog knihovny3.3332.737

Graf

10. Jaký člověk se podle vás nejčastěji uchází o místo knihovníka? Můžete zvolit více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čerstvý absolvent knihovnické školy.5583,33 %83,33 %  
Člověk s dlouhodobým zájmem o literaturu.4669,7 %69,7 %  
Čerstvý absolvent studia zaměřující se na literaturu.3350 %50 %  
Senior, který si chce přivydělat v důchodu.1725,76 %25,76 %  
Člověk, který chce přejít z hektické práce na klidnější zaměstnání.1218,18 %18,18 %  
Dlouhodobě nezaměstnaný člověk bez odborného vzdělání.1015,15 %15,15 %  

Graf

11. Který člověk má podle vás šanci místo získat? Můžete zvolit více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čerstvý absolvent knihovnické školy.5583,33 %83,33 %  
Čerstvý absolvent studia zaměřující se na literaturu.3959,09 %59,09 %  
Člověk s dlouhodobým zájmem o literaturu.3248,48 %48,48 %  
Senior, který si chce přivydělat v důchodu.1015,15 %15,15 %  
Dlouhodobě nezaměstnaný člověk bez odborného vzdělání.34,55 %4,55 %  
Člověk, který chce přejít z hektické práce na klidnější zaměstnání.23,03 %3,03 %  

Graf

12. Jaké vlastnosti přisuzujete povaze knihovníka/knihovnice, tak jak na vás působí, nebo jaký/á si myslíte, že je?

Napiště přibližně 5 vlastností, které vystihují osobnost pracovníka v knihovně. Vycházet můžete například z následujících otázek: Jaké si představujete, že má koníčky, pohled na život, jaké jsou jeho dobré a špatné vlastnosti? Jaké mají jeho osobnostní předpoklady přínos pro knihovnu? atd...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

...

Četba, sranda, chytrý, sport, lidsky

člověk který není moc aktivní; má rád svůj klid; knihy; asi ne moc společenský

Čtenář, optimista, dobrosrdečný a milý, ochotný.

Čtenář, přemýšlivý, inteligentní, zvídavý, komunikativní

Čtení knih, systematik, pedant, úředník

Chytrý, klidný, trpělivý

Introvert, chytrý, sečtělý,samotář

Je sečtělý, je trpělivý, spíše člověk, který ukládá věci na správné místo, seřazuje, a ne ten, co dělá nepořádek.

je to jedno

každý člověk je jedinečný, proto takové zobecňování není možné

Klid, ochota odpovídat na někdy i blbé dotazy, inteligentní

klidná

klidnost, laskavost, atd

klidný vyrovnaný sečtělý

klidný člověk, vzdělaný, tvořivý, gramotný

klidný, má rád knihy, vstřícný, vyzná se v literatuře...

klidný, ochotný, spíše introvert

klidny, ochotny, usmevavy, ne moc hlucny, umet poradit

klidný, ochotný, vřelí, chytrý, zásadový

klidný, pečlivý, ochotný, komunikativní, introvertní

klidný, přemýšlivý, laskavý, ochotný

klidný, rád čte a má přehled o literatuře, nemá rád hektický život, jinak nevím

klidný, sečtělý,

Klidný, sečtělý, tolerantní, introvertní, sociálně zdatný

klidný, trpělivý, organizovaný, pořádný, vzdělaný

knihomol, žije si svůj svět, snílek, nejvíce peněz utratí za knihy, miluje vůni knih - ať starých nebo nových

Knihovník by měl být příjemný, milý a vstřícný. Vesměs si knihovníky představuji jako klidné povahy se zájmem o literaturu, práci s lidmi a dětmi.

komunikativní

Komunikativní, člověk který rád cte

komunikativní, přátelský, ochotný poradit, erudovaný, vstřicny

Láska ke knihám; pozitivní vztah ke kultuře; snaha motivovat lidi ke vztahu ke knihám a kultuře jako takové; pozitivní vztah k lidem - jak dospělým, tak dětem; pořádkumilovnost

lidé, co si mysleli, bůhví jací nebudou intelektuálové, a nyní zařazují knihy dle abecedy

Má rád knihy, je komunikativní, inteligentní (tedy je dobře, když tyto rysy má) - cokoli dalšího by bylo generalizací hrubého zrna.

ma rad/a literaturu

Měl by mít smysl pro pořádek a měl by se zajímat (mít rád, tzn. i číst) literaturu, nejlépe různých žánrů. V dnešní době je nutná práce s počítačem, takže by vůči nim neměl mít antipatii.

milý,zodpovědný,pečlivý,tichý,velkorisý

n

naživu

nechci spekulovat, nevím, dost možná nic typického není a stereotypy sem psát nechci

nevim

No u nás v Bystřici p. H. to bývala katastrofa - bolševické struktury, sedící léta jako žáby na prameni, chování na úrovni 50. let (pracovnice T. a G.). Naštěstí je tu už nové vedení a začne se blýskat na lepší časy, ještě by měly odejít ty dvě nafoukané (babka Z. a Č.). Chování knihovnice by mělo být normální - tj. mít ráda knihy i lidi, nebýt povýšená a nafoukaná, mít znalosti, a u nich to není.

ochota, pečlivost, zájem o knihy,

ochotný

ochotný, rád čte, má rád když se dodržují pravidla

Optimistický, vstřícný, sečtělý, zapálený do svého oboru, komunikativní, příjemný

oragnizovanost, kultivovanost, introverze

pečlivost , láska k literatuře

pečlivost, samostatnost, zájem o literaturu, komunikativnost, všeobecný přehled

rád čte má vkus a rozhled, co se týče literatury umí komunikovat s lidmi je trpělivý (nešklebí se, když si někdo půjčuje brak)

Sečtělost, dobrý vztah ke knihám

Sexy

Spíše klidný člověk, má rád stereotypní práci, knížky samozřejmě

sympatický (je to práce s lidmi), čtenář (kdo nečte, jak může pracovat v knihovně?), skromný (platové ohodnocení není zrovna ideální), kreativní (stále musí vytvářet nové akce, přemýšlet, čím přilákat lidi, popř. pokud pracuje s dětmi, vymýšlet besedy a dílny)

tichý, sečtělý, s přehledem

trpělivost, ochota, příjemné vystupování

trpělivost, pečlivost, ochota poradit, komunikativnost, hravost

trpělivost, zájem o literaturu, kreativita, tvůrčí myšlení, pozitivismus

Velmi klidný člověk, vstřícný, ochotný k pomoci, asertivní, se skutečným zájmem o knihy a literaturu, spíše flegmatik/melancholik.

vlídný, komunikativní, systematický, "zažrán" do knih, věčně zvídavý

Vlídný, milý, ochotný, klidný, obětavý, komunikativní, zábavný.

vztah ke knihám, práce s lidmi, nové informace, blízko ke knižním novinkách, nechce fyzicky pracovat, raději v klidnějším prostředí

Zájem o knihy, práce na doprovodných programech a akcích knihovny

13. Znáte osobně někoho ve vašem okolí (rodina, přátelé), kdo je zaměstnán jako knihovník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.4263,64 %63,64 %  
Ano.1928,79 %28,79 %  
Znám osobně studenta knihovnické školy.57,58 %7,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Považujete za výhodu, když má zaměstnanec knihovny knihovnické vzdělání?

  • odpověď Ano.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. Souhlasíte s tvrzením - "Práci knihovníka zastane každý člověk bez odborných znalostí a knihovnického vzdělání"?

9. Které činnosti, podle vašeho názoru, zastane zaměstnanec vyučený v oboru knihovnictví lépe, než knihovník bez odborného vzdělání?

  • odpověď Zná metodologické postupy práce a vyzná se v knihovnické legislativě ČR=1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracuje s elektonickými dokumenty a online zdroji=3 na otázku 9. Které činnosti, podle vašeho názoru, zastane zaměstnanec vyučený v oboru knihovnictví lépe, než knihovník bez odborného vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete pravidelně knihovnu?

2. Ohodnoťte, jak na vás působí knihovnické povolání. Ke které vlastnosti má blíže?

3. Jaké vzdělání je dostačující pro výkon této práce?

4. Jakého zaměření by se studium mělo týkat?

5. Je potřeba mít při nástupu na pozici knihovníka nějaké odborné znalosti?

7. Souhlasíte s tvrzením - "Práci knihovníka zastane každý člověk bez odborných znalostí a knihovnického vzdělání"?

8. Považujete za výhodu, když má zaměstnanec knihovny knihovnické vzdělání?

9. Které činnosti, podle vašeho názoru, zastane zaměstnanec vyučený v oboru knihovnictví lépe, než knihovník bez odborného vzdělání?

10. Jaký člověk se podle vás nejčastěji uchází o místo knihovníka? Můžete zvolit více odpovědí.

11. Který člověk má podle vás šanci místo získat? Můžete zvolit více odpovědí.

13. Znáte osobně někoho ve vašem okolí (rodina, přátelé), kdo je zaměstnán jako knihovník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete pravidelně knihovnu?

2. Ohodnoťte, jak na vás působí knihovnické povolání. Ke které vlastnosti má blíže?

3. Jaké vzdělání je dostačující pro výkon této práce?

4. Jakého zaměření by se studium mělo týkat?

5. Je potřeba mít při nástupu na pozici knihovníka nějaké odborné znalosti?

7. Souhlasíte s tvrzením - "Práci knihovníka zastane každý člověk bez odborných znalostí a knihovnického vzdělání"?

8. Považujete za výhodu, když má zaměstnanec knihovny knihovnické vzdělání?

9. Které činnosti, podle vašeho názoru, zastane zaměstnanec vyučený v oboru knihovnictví lépe, než knihovník bez odborného vzdělání?

10. Jaký člověk se podle vás nejčastěji uchází o místo knihovníka? Můžete zvolit více odpovědí.

11. Který člověk má podle vás šanci místo získat? Můžete zvolit více odpovědí.

13. Znáte osobně někoho ve vašem okolí (rodina, přátelé), kdo je zaměstnán jako knihovník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, I.Názor na knihovnické povolání - průzkum čtenářů knihovny i nečtenářů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://nazor-na-knihovnicke-povolan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.