Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na monarchii Spojeného království

Názor na monarchii Spojeného království

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Fanta
Šetření:10. 09. 2014 - 17. 09. 2014
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:92,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má za úkol zjistit názor veřejnosti na monarchii Spojeného království. Předem děkuji za jeho vyplnění.

Vít Fanta
 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte, že by Vám více vyhovovalo žít v zemi, která by byla státním zřízením konstituční monarchie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1430,43 %30,43 %  
Spíše ne1226,09 %26,09 %  
Ne1123,91 %23,91 %  
Ano919,57 %19,57 %  

Graf

2. Je podle Vás správné, že Britská královna Alžběta II. žije z peněz daňových poplatníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1839,13 %39,13 %  
Nevím1634,78 %34,78 %  
Ano1226,09 %26,09 %  

Graf

3. Myslíte si, že je pro posílení národního cítění důležité mít v čele panovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1532,61 %32,61 %  
Ano, určitě je to důležité1226,09 %26,09 %  
Spíše ne1123,91 %23,91 %  
Ne, není to vůbec důležité817,39 %17,39 %  

Graf

To, že Spojené království má v čele státu královnu posiluje její mezinárodní věhlas.

4. Souhlasíte s výše uvedeným tvrzením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1839,13 %39,13 %  
Spíše ne1328,26 %28,26 %  
Rozhodně ano1021,74 %21,74 %  
Rozhodně ne510,87 %10,87 %  

Graf

5. Myslíte si, že by reformování ČR na monarchii v čele s panovníkem posílilo mezinárodní vliv ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neposílilo2554,35 %54,35 %  
Spíše ne1123,91 %23,91 %  
Ano, posílilo510,87 %10,87 %  
Spíše ano510,87 %10,87 %  

Graf

6. Věděli jste, že je královna Alžběta II. vrchním velitelem ozbrojených sil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3065,22 %65,22 %  
Ne1634,78 %34,78 %  

Graf

7. Myslíte si, že je monarchie jedním z pilířů britské kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2554,35 %54,35 %  
Spíše ano1634,78 %34,78 %  
Spíše ne36,52 %6,52 %  
Ne24,35 %4,35 %  

Graf

8. Myslíte si, že Spojené království vděčí za to, že je jedním z nejvyspělejších států na světě (G7) monarchii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1736,96 %36,96 %  
Spíše ne1123,91 %23,91 %  
Ne1123,91 %23,91 %  
Ano715,22 %15,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že by reformování ČR na monarchii v čele s panovníkem posílilo mezinárodní vliv ČR?

  • odpověď Ne, neposílilo:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Myslíte, že by Vám více vyhovovalo žít v zemi, která by byla státním zřízením konstituční monarchie?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Myslíte si, že Spojené království vděčí za to, že je jedním z nejvyspělejších států na světě (G7) monarchii?

7. Myslíte si, že je monarchie jedním z pilířů britské kultury?

  • odpověď Ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 4. Souhlasíte s výše uvedeným tvrzením?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, určitě je to důležité na otázku 3. Myslíte si, že je pro posílení národního cítění důležité mít v čele panovníka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte, že by Vám více vyhovovalo žít v zemi, která by byla státním zřízením konstituční monarchie?

2. Je podle Vás správné, že Britská královna Alžběta II. žije z peněz daňových poplatníků?

3. Myslíte si, že je pro posílení národního cítění důležité mít v čele panovníka?

4. Souhlasíte s výše uvedeným tvrzením?

5. Myslíte si, že by reformování ČR na monarchii v čele s panovníkem posílilo mezinárodní vliv ČR?

6. Věděli jste, že je královna Alžběta II. vrchním velitelem ozbrojených sil?

7. Myslíte si, že je monarchie jedním z pilířů britské kultury?

8. Myslíte si, že Spojené království vděčí za to, že je jedním z nejvyspělejších států na světě (G7) monarchii?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte, že by Vám více vyhovovalo žít v zemi, která by byla státním zřízením konstituční monarchie?

2. Je podle Vás správné, že Britská královna Alžběta II. žije z peněz daňových poplatníků?

3. Myslíte si, že je pro posílení národního cítění důležité mít v čele panovníka?

4. Souhlasíte s výše uvedeným tvrzením?

5. Myslíte si, že by reformování ČR na monarchii v čele s panovníkem posílilo mezinárodní vliv ČR?

6. Věděli jste, že je královna Alžběta II. vrchním velitelem ozbrojených sil?

7. Myslíte si, že je monarchie jedním z pilířů britské kultury?

8. Myslíte si, že Spojené království vděčí za to, že je jedním z nejvyspělejších států na světě (G7) monarchii?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fanta, V.Názor na monarchii Spojeného království (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nazor-na-monarchii-spojeneho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.