Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na odívání zdravotnického personálu

Názor na odívání zdravotnického personálu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Křížková
Šetření:17. 10. 2015 - 15. 11. 2015
Počet respondentů:230
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Irena Křížková a ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku. Je vytvořen v rámci mé maturitní práce na téma "Ochrané oděvy zdravotníků a jejich vývoj". Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17375,22 %75,22 %  
Muž5724,78 %24,78 %  

Graf

2. Jaký typ oděvu vidíte na zdravotních sestrách raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno10143,91 %43,91 %  
Šaty či zástěru7633,04 %33,04 %  
Kalhoty5323,04 %23,04 %  

Graf

3. Víte jaký je důvod barevného rozlišení sesterských uniforem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17676,52 %76,52 %  
Ano5423,48 %23,48 %  

Graf

4. Jaký je důvod barevného rozlišení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

S modrým značením sestr Se žlutým značením ošetřovatelky

Aby byla rozlišena všeobecná sestra od ošetřovatelky a od lékaře...

aby bylo jasné, že jde o sestry a někdy jsou barevné i podle jednotlivých oddělení v nemocnici

Aby se poználo,jestlí je to zdravotník nebo jíný nezdravotní pracovník.

Aby se rozeznali od sebe sestry, sanitáři lékaři nebo třeba také vrchní a staniční sestry

dle dosaženého vzdělání

dle funkce

Dle funkce, oddělení atd.

Dle oddělení či dle hodnosti

dle pozice

dle pracovních pozic

Funkce

funkce- pozice-modrá/zelená všeobecná sestra nebo asistent, žlutá sanitář/ka

hodnosti a ukolu

Identifikace, rozlišení

je to dle typu pracoviště, dle jejich účelu a konvencích daného pracoviště.

jiné kompetence (pomocný personál/ ošetřování pacienta+podávání léků)

Jiné oddělení - ARO, JIP, interna atd. mají v nemocnici jiné barvy, dále je trochu rozdíl i u bílých uniforem podle funkce - např. vrchní sestra; tam kde je bílé oblečení, mají sanitářky např. žluté oblečení - pokud zahrneme i tuto profesi mezi "sestry"

Kompetence

Kvůli jednotlivým pozicím zdravotních sester (resp. zdravotnického personálu).

myslím, že je to dle toho, co dělají, jakou mají pozici na oddělení

odbornost

orientace

orientace ve zdravotnickém personálu

písmo na visačkách je občas dost malý, tak aby člověk věděl s kým má tu čest a nedostal se do trapné situace (sestřička-doktorka)

podle funkce

Podle kvalifikace/pravomocí

Podle oddělení a náplně práce

Podle oddělení, u každé nemocnice individuální

Podle pozice

podle prostředí kde pracují, sálová na oddělení, v ambulanci apod., rozlišení sestry a pečovatelky apod.

Podle působnosti (sestra na JIP, kde se muze i nekolikrat denne převlékat, je jina nez setra na ambulanci a všechny se liší od sanitaru apod.)

Podle toho k jakému oddělení patří

postavení ve zdravotnictví

postavení, hierarchie, typ zdrav. zařízení

Pozice v zaměstnání

Profesní zařazení

rozeznat kdo je kdo

Rozliseni funkce/znalosti dane osoby.

rozlišení konkrétní funkce pracovnika

Rozlišení nadřízenosti pravděpodobně

Rozlišit zdravotní sestry, ošetřovatele, sanitáře.

rozlišuje se dle pracovního zařazení a případně i oddělení, je to i pro rozlišení sester a ostatního zdravotního personálu

Rozlišují se sestry, doktoři, sanitáři a úklid.

rychlé poznání sestry?

Sestra sanitár

sestra, vrchní sestra apod. Možná i podle oddělení (chirurgie, dětské apod.)

služební hierarchie

Snadné rozeznání středního zdravotnického personálu od lékařů, snížení namáhání očí (vnímání bílé barvy je náročné na oči), menší riziko "zapraní" oděvu než u bílého, lepší psychologické působení na pacienta

Snazší orientace

Specializace sestry

to fakt nevím

v černém chodí kominík

vrchní sestra, staniční sestra , řadové sestry ...

zřejmě výše kompetencí

5. Trpíte syndromem "bílého pláště"? (tj. strach z lékařů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nemohu posouditotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17375,22 %75,22 %  
Ano3314,35 %14,35 %  
Nemohu posoudit2410,43 %10,43 %  

Graf

6. Byli byste raději, kdyby nosili lékaři barevný oděv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1545,45 %6,52 %  
Nemohu posoudit1030,3 %4,35 %  
Ano824,24 %3,48 %  

Graf

7. Respektovali byste doporučení osoby, o které s určitostí víte, že je zdravotník, ale v danou chvíli na sobě nemá Vám známou uniformu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17576,09 %76,09 %  
Nemohu posoudit4218,26 %18,26 %  
Ne135,65 %5,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Trpíte syndromem "bílého pláště"? (tj. strach z lékařů)

  • odpověď Ano:
    • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Byli byste raději, kdyby nosili lékaři barevný oděv?
    • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemohu posoudit na otázku 6. Byli byste raději, kdyby nosili lékaři barevný oděv?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaký typ oděvu vidíte na zdravotních sestrách raději?

3. Víte jaký je důvod barevného rozlišení sesterských uniforem?

5. Trpíte syndromem "bílého pláště"? (tj. strach z lékařů)

6. Byli byste raději, kdyby nosili lékaři barevný oděv?

7. Respektovali byste doporučení osoby, o které s určitostí víte, že je zdravotník, ale v danou chvíli na sobě nemá Vám známou uniformu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaký typ oděvu vidíte na zdravotních sestrách raději?

3. Víte jaký je důvod barevného rozlišení sesterských uniforem?

5. Trpíte syndromem "bílého pláště"? (tj. strach z lékařů)

6. Byli byste raději, kdyby nosili lékaři barevný oděv?

7. Respektovali byste doporučení osoby, o které s určitostí víte, že je zdravotník, ale v danou chvíli na sobě nemá Vám známou uniformu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křížková, I.Názor na odívání zdravotnického personálu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nazor-na-odivani-zdravotnick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.