Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na slučování malých obcí do větších celků.

Názor na slučování malých obcí do větších celků.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Němcová
Šetření:29. 12. 2012 - 25. 01. 2013
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Poskytované odpovědi chci zpracovat do praktické části mnou vypracovávané diplomové práce. Dotazník je primárně určen pro obyvatele Ústeckého kraje, ale budu velice ráda i za odpovědi obyvatel ostatních krajů.

Odpovědi respondentů

1. Z jakého kraje České republiky pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Prahaotázka č. 2, Středočeský krajotázka č. 2, Jihočeský krajotázka č. 2, Plzeňský krajotázka č. 2, Karlovarský krajotázka č. 2, Ústecký krajotázka č. 2, Liberecký krajotázka č. 2, Královehradecký krajotázka č. 2, Pardubický krajotázka č. 2, Kraj Vysočinaotázka č. 2, Jihomoravský krajotázka č. 2, Olomoucký krajotázka č. 2, Moravskoslezký krajotázka č. 2, Zlínský krajotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj1316,88 %16,88 %  
Praha1215,58 %15,58 %  
Moravskoslezký kraj810,39 %10,39 %  
Liberecký kraj79,09 %9,09 %  
Královehradecký kraj79,09 %9,09 %  
Plzeňský kraj67,79 %7,79 %  
Zlínský kraj56,49 %6,49 %  
Ústecký kraj56,49 %6,49 %  
Jihočeský kraj56,49 %6,49 %  
Pardubický kraj45,19 %5,19 %  
Jihomoravský kraj33,9 %3,9 %  
Olomoucký kraj11,3 %1,3 %  
Karlovarský kraj11,3 %1,3 %  

Graf

2. Žijete ve městě, v jeho místní části nebo v samostatné obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město3342,86 %42,86 %  
Obec2431,17 %31,17 %  
Městská část2025,97 %25,97 %  

Graf

3. Jak vnímáte realizaci přání občanů, vedením města(obce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečně3342,86 %42,86 %  
Dobře2025,97 %25,97 %  
Naprosto nedostatečně1620,78 %20,78 %  
Velmi dobře810,39 %10,39 %  

Graf

4. Byl/a byste radši, kdyby byla obec, ve které žijete, samostanou obcí nebo součástí většího celku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatná5368,83 %68,83 %  
Součástí většího celku2431,17 %31,17 %  

Graf

5. Pokud jste vybral/a samostatnost, uveďte důvody proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

zivotni prostredi,priroda,lepsi sousedske souziti, vice casu,klid

-

-

Bydlím v Praze, jakého většího celku?

cítím to tak

Čitelnější financování a nehrozí diskriminace v rozdělování finací

důležitost vlastní rozhodování a jednání

je dostatečně velká a soběstačná

je to lepší

Jsme dost velcí, takže tu je všechno po ruce. Navíc v okolí není s čím větším se sloučit. Slučovat by se měli malé obce, které tím mohou hodně získat.

Kontrola nad vlastními finanancemi, Vlastní strategie rozvoje, Samostatnost a nezávislost

Lepsi vztahy lidi.

Lepší dozor nad politiky a nad tím, co se v místě bydliště děje

Lepší komunikativnost,dopracování se k závěrům ohledně obce. Ryhlejší realizace plánů atd.

lepší přehled o situaci v obci, aktuální řešení problémů

lepší veřejný dohled

lidé z obce si mají rozhodovat o sobě sami

Lidi se mezi sebou znaji vice mene byrokratickych umelin na uradech

Lucie Němcová, chybí ti logika v návaznosti na předchozí otázku

Mám zkušenosti, že přání menších obcí ve větším celku jsou často přehlížena. Na druhou stranu si pak i menší obec může za podpory většího celku dovolit větší jednorázovou investici. Tedy obě varianty mají svá pro a proti, ale jednodušší varianta je samostatnost.

méně lidí

n

ne

ne

nejsem pro samostatnost

Není nad samostatnost

Nepotřebuju aby na naší obci někdo parazitoval. My se máme zaslouženě dobře.

NEVIM

nevím

Nevím

nevybral

nevybral

nevybral

nevybral

Nevybral jsem

Nevybral jsem samostatnost.

nevybrala

nevybrala

nevybrala

Nevybrala

nevybrala jsem

nevybrala jsem samaostatnost

nevybrala jsem samostatnost

nezávislost

nic

nic

O menším nerozhoduje větší

obec by se spravovala vlastní správou a nebyla by jen okrajovou částí velkého města. Podporovaly by se akce dané obce.

obec se pak může starat sama o sebe

Opak většího celku

Osobitost města

pokd se řízení přenese do jiného místa, tak zastupitelé budou dál od problémů a už je tak nebudou vnímat, řízení by mělo být vždy v místě, kterého se týká

Pro jedinečnost a samostatnost celé obce.

Protože bydlím v poměrně malé obci, tak si myslím, že sloučení s nějakou jinou (v našem případě s větší) obcí by moc nepomohlo jejímu rozvoji (vzhledem k odvěkému "soupeření" mezi obcemi v tomto regionu si moc nedovedu představit, jak zastupitelstvo plánuje nějaké např. veřejné stavby v nově připojených obcích...)

Přímé rozhodování občanů jak naložit s obecními prostředky

Samostatnost podporuje korupci a únik peněz z dotací do rukou malého počtu lidí.

samostatnost.zachování tradice

snažší spravování obce a možnost lépe vyhovět občanům

suverenita

takto jsme spokojení

u nás by to geograficky ani nešlo, aby byla součástí většího celku

udržování vztahů zastupitelů obce s občany, vyslechnutí jejich přání a realizace

Určitá "nedotčenost" vesnice okolí, bez zásahu velkých firem a měst.

UŽ je to město.

V samotné obci je větší klid, nejezdí v ní tolik aut.

Veškeré peníze, které by měly být využity na zlepšení podmínek v naší části obce plynou do obce, do které jsme začleněni. Např: Peníze na realizace protipovodňových opatření - v naší části obci žádná realizována nebyla, přestože jsem povodní byli zasaženi nejvíce a veškeré finance byly vynaloženy na úpravu obce, pod kterou spadáme.

větší politická i finanční nezávislost

větší příspěvky do obce

Větší samostatnost v rozhodování v rámci obce.

větší šance na realizaci potřebných kroků pro kvalitní vedení obce

Větší vliv jednotlivých občanů na chod obce

větší volnost obce, samostatnost

více by se udělalo pro občany

vlastní starosta, rozhodování, dotace pro město,...

vlastní vedení

Ztenčování finančních zdrojů pro místní rozvoj v rámci obce.

žádné společné výdaje a příjmy a problémy s prokazováním

6. Pokud jste zvolil/a součást většího celku, uveďte důvody proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nezvolil

-

-

-

-

-

-

-

-

-----

?

.

..

...

Komplexní řízení jak městské, tak osobní dopravy. Řízení velkých investičních celků Řízení velkých kulturních akcí Řízení sociální politiky

lepsi dostupnost obchodu, vzdelani a prace

lepsi dostupnost, pracovni moznosti,anonymita,seznameni

Lepší doprava, návaznost na město atd...

Lepší je být členem větší skupiny

lepší správa, větší možnost disponovat finančními prostředky

méně peněz

n

n

n/a

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

nejsem pro větší celek

není na veškeré výdaje sama

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevolil jsem součást většího celku...

nezvolil

nezvolil

Nezvolil jsem

nezvolil jsem

Nezvolil.

nezvolila

nezvolila

nezvolila

nezvolila

Nezvolila

nezvolila

Nezvolila

nezvolila

nezvolila jsem si to, tak nevím, proč je to povinná otázka....

Nezvolila jsem to.

Nezvolila.

nic

nrzvolila jsem

Samostatné malé obce jsou na tom finančně hůře. Proto raději součást většího celku, který je více finančně dotován.

špatně navolená povinnost této otázky v dotazníku!

Tradice

Ve velikosti je síla a peníze

větší celek větší síla

větší celek=větší dotace od státu

větší pravomoce samosprávy,více možností čerpat dotace

větší příspěvek

Větší rozpočtový budget, větší možnosti.

větší výhody

více kulturních, sportovních, pracovních, vzdělávacích...možností

více peněz

vice spolecnych vyhod

vlastní vedení

Z důvodu většího propojení s centrem

zlepšení dopravy

zvolila jsem samostatnost

7. Byla obec, ve které žijete v dřívějších letech obcí samostatnou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3140,79 %40,26 %  
Je jí stále3140,79 %40,26 %  
Ne1418,42 %18,18 %  

Graf

8. Jak vnímáte spolupráci a vztahy vedení města s jeho místními částmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probíhá uspokojivě3450 %44,16 %  
Probíhá velmi dobře1319,12 %16,88 %  
Probíhá dobře1319,12 %16,88 %  
Probíhá naprosto neuspokojivě811,76 %10,39 %  

Graf

9. Jsou příspěvky z rozpočtu města, určené pro realizaci plánovanýc projektů v rámci vaší místní části dle Vás dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne zcela2029,41 %25,97 %  
Nevím, nemám žádné informace1927,94 %24,68 %  
Ano1522,06 %19,48 %  
Ne1420,59 %18,18 %  

Graf

10. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5067,57 %64,94 %  
Muž2432,43 %31,17 %  

Graf

11. Vaše vzdělání je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3547,3 %45,45 %  
3040,54 %38,96 %  
810,81 %10,39 %  
Jiné11,35 %1,3 %  

Graf

12. Váš věk spadá do rozmezí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-304864,86 %62,34 %  
31-451824,32 %23,38 %  
60+34,05 %3,9 %  
46-6034,05 %3,9 %  
0-1522,7 %2,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Z jakého kraje České republiky pocházíte?

2. Žijete ve městě, v jeho místní části nebo v samostatné obci?

3. Jak vnímáte realizaci přání občanů, vedením města(obce)?

4. Byl/a byste radši, kdyby byla obec, ve které žijete, samostanou obcí nebo součástí většího celku?

7. Byla obec, ve které žijete v dřívějších letech obcí samostatnou?

8. Jak vnímáte spolupráci a vztahy vedení města s jeho místními částmi?

9. Jsou příspěvky z rozpočtu města, určené pro realizaci plánovanýc projektů v rámci vaší místní části dle Vás dostačující?

10. Jste:

11. Vaše vzdělání je:

12. Váš věk spadá do rozmezí:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Z jakého kraje České republiky pocházíte?

2. Žijete ve městě, v jeho místní části nebo v samostatné obci?

3. Jak vnímáte realizaci přání občanů, vedením města(obce)?

4. Byl/a byste radši, kdyby byla obec, ve které žijete, samostanou obcí nebo součástí většího celku?

7. Byla obec, ve které žijete v dřívějších letech obcí samostatnou?

8. Jak vnímáte spolupráci a vztahy vedení města s jeho místními částmi?

9. Jsou příspěvky z rozpočtu města, určené pro realizaci plánovanýc projektů v rámci vaší místní části dle Vás dostačující?

10. Jste:

11. Vaše vzdělání je:

12. Váš věk spadá do rozmezí:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němcová, L.Názor na slučování malých obcí do větších celků. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nazor-na-slucovani-malych-ob.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.