Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na umělé oplodňování

Názor na umělé oplodňování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdaléna a Vojtěch Dařbujanovi
Šetření:21. 01. 2011 - 05. 03. 2011
Počet respondentů:1222
Počet otázek (max/průměr):21 / 8.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyjádřete svůj názor na umělé oplodňování a na postoj Římskokatolické církve k této problematice.

 

Dotazník pro rodiče dětí ve věku 0 – 15 let a pro mladé od 15 let věku, kteří v budoucnu uvažují o založení své rodiny.


Výsledky výzkumu použiji ve své diplomové práci a budou pro všechny zájemce veřejně k dispozici.

 

Magdaléna Dařbujanová, studentka 5. ročníku CMTF v Olomouci
 

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič dítěte (dětí) ve věku 0 – 15 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE61250,08 %50,08 %  
ANO61049,92 %49,92 %  

Graf

2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano56792,65 %46,4 %  
Ne457,35 %3,68 %  

Graf

3. Víte o existenci některé z uvedených metod umělého oplodnění?

(označte ty odpovědi, o kterých máte nějaké povědomí, nemusí vám být znám název metody ani zkratka, stačí, že víte, že se něco takového provádí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oplodnění ve zkumavce po smíchání spermií s vajíčky (IVF)51691,01 %42,23 %  
injekce vybrané spermie do vybraného vajíčka v laboratoři (ISCI)41172,49 %33,63 %  
přenos rozmraženého embrya do dělohy (KET)35762,96 %29,21 %  
přenos vajíčka a spermie do vejcovodu (GIFT)34460,67 %28,15 %  
přenos spermií z pochvy do dělohy (IUI)21237,39 %17,35 %  
neznám žádnou z uvedených metod142,47 %1,15 %  

Graf

4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:

plně souhlasím 1 2 3 4 5 naprosto nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
S přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky1.9911.751
S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)2.1662.283
S oplodněním ve zkumavce, s použitím buněk dárce2.9522.677
Se zmrazováním embryí pro případné další využití3.1462.753
S náhradním mateřstvím, kdy dítě donosí jiná žena3.0932.342

Graf

5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody

hraje velkou roli 1 2 3 4 5 vůbec nehraje roli

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Považuji to za nepřirozené2.812.44
Považuji to za nemorální3.4031.982
Odporuje to postoji církve3.3282.569
Je to zdravotní riziko pro ženu3.231.82

Graf

6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici

hraje velkou roli 1 2 3 4 5 vůbec nehraje roli

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Považuji to za nepřirozené2.22.182
Považuji to za nemorální2.4722.4
Odporuje to postoji církve2.8092.918
Je to zdravotní riziko pro ženu3.0661.79
Je to nedůstojné zacházení s lidskou bytostí2.342.446
Nejasný původ dítěte2.2552.088
Obavy ze zdravotních problémů dítěte2.461.969
Obavy z psychických problémů dítěte2.472.075
Obavy z rizika incestu při výběru životního partnera, až dítě dospěje3.1482.209
Kvůli produkci nadbytečných embryí2.332.29
Riziko selektivní interrupce při uchycení více plodů2.1412.09
Příliš vysoká úmrtnost embryí v porovnání s narozenými dětmi2.4732.086

Graf

7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?

(možno označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplodným manželským párům49587,3 %40,51 %  
Neplodným, nesezdaným párům26446,56 %21,6 %  
Ženám žijícím v partnerském vztahu s jinou ženou18332,28 %14,98 %  
Osamělým ženám14926,28 %12,19 %  
Párům bez zdravotních potíží, které chtějí pouze vyloučit postižení dítěte11920,99 %9,74 %  
Nikomu7513,23 %6,14 %  
Párům bez zdravotních potíží, které si pouze chtějí vybrat pohlaví dítěte335,82 %2,7 %  

Graf

8. Jste sám/a dítě z umělého oplodnění?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne55499,82 %45,34 %  
ano10,18 %0,08 %  

Graf

(vyplňují pouze rodiče, bezdětní pokročí na další otázku)

9. Máte sami dítě z umělého oplodnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne33791,83 %27,58 %  
nic82,18 %0,65 %  
Nechci odpovědět41,09 %0,33 %  
nemám děti30,82 %0,25 %  
nemám dítě20,54 %0,16 %  
ne, ale chci mít dítě donošené náhradní matkou10,27 %0,08 %  
Ne, ale 10 let se o to snažíme10,27 %0,08 %  
Adopce10,27 %0,08 %  
Ano, ze zkumavky ze svých buněk10,27 %0,08 %  
usiluji o něj10,27 %0,08 %  
Ne, ale snažíme se o to.10,27 %0,08 %  
Zatím nemám10,27 %0,08 %  
2xIVF bez úspěchu, nyní přizorené otěhotnění.10,27 %0,08 %  
Zatím ne, ale již jsem IVF-ICSI a KET podstoupila10,27 %0,08 %  
Ano, pomocí přenosu spermií z pochvy do dělohy10,27 %0,08 %  
právě čekáme miminko z IVF10,27 %0,08 %  
Právě se pokoušíme o IVF ze svých buněk10,27 %0,08 %  
děti nemám10,27 %0,08 %  

Graf

10. Označte jeden z postojů, o kterém si myslíte, že odpovídá učení Římskokatolické (ŘK) církve:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŘK církev je proti všem metodám umělého oplodňování33458,91 %27,33 %  
Nevím12221,52 %9,98 %  
Souhlasí s oplodněním v těle i mimo tělo matky, ale pouze z buněk rodičů (ne od dárců)529,17 %4,26 %  
Souhlasí s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky518,99 %4,17 %  
Souhlasí se všemi metodami umělého oplodňování81,41 %0,65 %  

Graf

11. Znáte důvody, které ŘK církev vedou k jejímu postoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne31956,26 %26,1 %  
Ano24843,74 %20,29 %  

Graf

12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:

(možno označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od jiného věřícího člověka11546,37 %9,41 %  
Od kněze10040,32 %8,18 %  
Z katolického tisku7931,85 %6,46 %  
Z církevních dokumentů (např. encykliky, instrukce…)7229,03 %5,89 %  
Z katolických webových stránek na internetu6024,19 %4,91 %  
Při výuce náboženství5220,97 %4,26 %  
média20,81 %0,16 %  
z ne-církevních webových stránek10,4 %0,08 %  
CMTF UP10,4 %0,08 %  
radio10,4 %0,08 %  
bible10,4 %0,08 %  
přednášky na toto téma10,4 %0,08 %  
z četby knih (Christopher West)10,4 %0,08 %  
plození boží vůle, tam člověk nemá zasahovat10,4 %0,08 %  
presentace církevního postoje v médiích10,4 %0,08 %  
Myslím si to 10,4 %0,08 %  
ze školy10,4 %0,08 %  
Jsem studentkou CMTFOlomouc -při výuce Etiky apod.10,4 %0,08 %  
náboženství je brzdou jakéhokoliv pokroku i10,4 %0,08 %  
dnes příčinou všech nesvárů a válek10,4 %0,08 %  
z netu - novinky.cz,... TV10,4 %0,08 %  
tv10,4 %0,08 %  
z vnímání okolí, projevů církve10,4 %0,08 %  
nekatolické webové stránky na internetu10,4 %0,08 %  
studium Bible, dokumentů, diskuzemi s lidmi10,4 %0,08 %  
informace na netu10,4 %0,08 %  
přednáška na VŠ10,4 %0,08 %  
Celostátní setkání animátorů10,4 %0,08 %  
nepamatuji si10,4 %0,08 %  
z doslechu10,4 %0,08 %  
z názorů veřejně prezentovaných zástupci v médiích10,4 %0,08 %  
z článků o umělém oplodnění10,4 %0,08 %  
v hodině lékařské etiky na VŠ10,4 %0,08 %  
Z běžné TV (ne katolické), internetu 10,4 %0,08 %  
na katechetickém kurzu v přemětu morálka10,4 %0,08 %  
book10,4 %0,08 %  
studium TF10,4 %0,08 %  
ze studia VŠ10,4 %0,08 %  
Duchovní obnova - společenství10,4 %0,08 %  
internet10,4 %0,08 %  
z více přednášek a rozhovorů, z Bible10,4 %0,08 %  
nutnost vlastního názoru věřícího lékaře 10,4 %0,08 %  
z vlastních zkušeností10,4 %0,08 %  
novinove clanky10,4 %0,08 %  
Z tisku a televize10,4 %0,08 %  
při výuce na cmtf10,4 %0,08 %  
ani nevím10,4 %0,08 %  
z žádného katolického zdroje, většinou z novin10,4 %0,08 %  
přednášky10,4 %0,08 %  
jinak10,4 %0,08 %  
z vlastní zvídavosti10,4 %0,08 %  
Nemusela jsem se to dozvídat, je to nadmíru jasné10,4 %0,08 %  
rozumově, přírodní zákony10,4 %0,08 %  
nevík10,4 %0,08 %  
Z běžných sdělovacích prostředků10,4 %0,08 %  
z médií10,4 %0,08 %  

Graf

13. Jak vy sám/a hodnotíte tento postoj církve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím s ním23942,15 %19,56 %  
Nemám na to názor13423,63 %10,97 %  
Souhlasím s ním12822,57 %10,47 %  
nic91,59 %0,74 %  
neznám postoj církve20,35 %0,16 %  
částečně souhlasím20,35 %0,16 %  
zkostnatělý, motivovaný strachem a zlobou10,18 %0,08 %  
Souhlasím pouze částečně.10,18 %0,08 %  
mají na něj právo10,18 %0,08 %  
do určité míry je opodstatněný10,18 %0,08 %  
s necim souhlasim, s necim moc ne...ale spise ano10,18 %0,08 %  
jak s čím10,18 %0,08 %  
pokud je to nutnosti z hlediska zdrovotnich duvodu10,18 %0,08 %  
Nevím jaký je postoj církve.10,18 %0,08 %  
Každý případ je nutné posuzovat individuálně.10,18 %0,08 %  
neznam postoj cirkve tak nemužu hodnotit10,18 %0,08 %  
nesouhlasím se všemi postoji10,18 %0,08 %  
neznám její postoj, takže nemohu říct10,18 %0,08 %  
nepoznám názor cirkvi10,18 %0,08 %  
Rozporné pocity, nemám jednoznačnou odpověď. 10,18 %0,08 %  
souhlasím pouze s některými argumenty církve10,18 %0,08 %  
neztotožňuji se plně s názorem církve10,18 %0,08 %  
manželům by to mělo být povoleno10,18 %0,08 %  
je příliš jednostranný10,18 %0,08 %  
nevim10,18 %0,08 %  
církev je banda tupců10,18 %0,08 %  
Považuji to za zvěrstvo a týrání neplodných.10,18 %0,08 %  
neznám přesný postoj církve10,18 %0,08 %  
když nevím postoj, tak nemůžu nic zaškrtnout10,18 %0,08 %  
nerozumím mu10,18 %0,08 %  
myslím,že hodně záleží na svědomí a situaci rodičů10,18 %0,08 %  
rozhoduje se každý sám za sebe a zodpovídá za to10,18 %0,08 %  
nedokážu odpovědět10,18 %0,08 %  
v jistých situacích je přehnaně dogmatický10,18 %0,08 %  
viz.otázka 7.10,18 %0,08 %  
v některých situacích je ŘK hodně nekompromisní10,18 %0,08 %  
v něčem má pravdu, v něčem je ujetá10,18 %0,08 %  
ve většině souhlasím, ale v některých případech ne10,18 %0,08 %  
je podložen argumenty, tedy oprávněný10,18 %0,08 %  
jaký postoj je "tento" postoj?10,18 %0,08 %  
když jste zoufalí, zkusíte všechno.10,18 %0,08 %  
nemohu s církví zcela souhlasit10,18 %0,08 %  
ČÁSTEČNĚ NESOUHLASÍM10,18 %0,08 %  
těžká otázka, zatím nemám jednoduchý názor10,18 %0,08 %  
vše má svá "plus a mínus"10,18 %0,08 %  
převážně souhlasím10,18 %0,08 %  
je tu málo místa na psaní :-) někdy souhl. někdy n10,18 %0,08 %  
neznám postoj církve, nemohu ho tedy hodnotit.10,18 %0,08 %  
nelze uvést odpověď bez jejích důvodů10,18 %0,08 %  
Měla by to být svobodná volba rodičů, ne církve.10,18 %0,08 %  
souhlasím, ale dokáži pochopit důvody pro 10,18 %0,08 %  
plně se neztotožňuji s postoji ŘK10,18 %0,08 %  
castecne souhlasim, ale ne z uplne stejnych duvodu10,18 %0,08 %  
Nesouhlasím, ale chápu jejich postoj,10,18 %0,08 %  
Jsem ateista,takže postoj církve beru s rezervou10,18 %0,08 %  
Nevím postoj církve10,18 %0,08 %  
neznám jejich postoj, nemůžu hodnotit10,18 %0,08 %  
myslím, že záleží na konkrétní situaci manželů10,18 %0,08 %  
neznám postoje ani důvody....10,18 %0,08 %  

Graf

14. Mohly by být, podle vás, v budoucnu děti „počaté ve zkumavce“ nějak znevýhodněny nebo diskriminovány?

(možno označit více položek)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne36464,2 %29,79 %  
Ano, obával/a bych se psychických problémů9116,05 %7,45 %  
Ano, obával/a bych se nechtěného incestu, pokud je dítě z buněk dárců9015,87 %7,36 %  
Ano, obával/a bych se posměchu ze strany vrstevníků7212,7 %5,89 %  
Ano, obával/a bych se problému s výběrem životního partnera305,29 %2,45 %  
nevím30,53 %0,25 %  
Možná ano, ale nevím jak.10,18 %0,08 %  
obával bych se problémů, jež nelze dnes předvídat10,18 %0,08 %  
Nikdy jsem nad něčím takovým neuvažovala.10,18 %0,08 %  
a kdo o tom bude vědět?10,18 %0,08 %  
Vždyť se to nikdo nemusí dozvědět ;)10,18 %0,08 %  
nejsou zplozeny z manželů, ale uměle, nepřirozeně.10,18 %0,08 %  
Obávala bych se toho, zda jsem jako dítě ze zkumav10,18 %0,08 %  
ky byla Božím záměrem..? Je to složitá otázka, nut10,18 %0,08 %  
no posoudit individuálně10,18 %0,08 %  
to je více otázek v jednom...10,18 %0,08 %  
Nevím, zajímá mě, jaké budou výzkumy v této oblast10,18 %0,08 %  
obávala bych se větších fyz. i psych. prolb.10,18 %0,08 %  
nikdo se to nemusí dozvědět10,18 %0,08 %  
nikdo se za to nemusí stydět10,18 %0,08 %  
Pokud se budeme držet postoje církve,tak ne.10,18 %0,08 %  
pravdepodobna neplodnost10,18 %0,08 %  
zdravotní rizika10,18 %0,08 %  
samozrejme ze ne, jak by se to okoli asi dozvedelo10,18 %0,08 %  
ano je to mozne, ale neobaval bych se toho10,18 %0,08 %  
neznalost otce v případě, že by bylo třeba dárce 10,18 %0,08 %  
kostní dřeně, ledviny apod.10,18 %0,08 %  
doufám, že nikdy znevýh. nebo diskrim. nebudou10,18 %0,08 %  
obávam se zdravotných problémů10,18 %0,08 %  
při genetickém upravování a výběru pohlaví-ano10,18 %0,08 %  
ano10,18 %0,08 %  
Ne, protože o tom přeci nemusí mluvit.10,18 %0,08 %  
zdravotní problémy, např. oslabená imunita10,18 %0,08 %  
Otázka je, kdo se bude"dítětem ze zkumavky"chlubit10,18 %0,08 %  
?...záleží na výchově a přístupu k tomuto "dít10,18 %0,08 %  
ěti ze zkumavky" ze strany "rodičů"10,18 %0,08 %  
myslím že ne, možná jich bude většina10,18 %0,08 %  
zdravotní problémy10,18 %0,08 %  
Když by si lidé uvědomily, že toto je nesprávné.10,18 %0,08 %  
je to individuální10,18 %0,08 %  
Největší vinu, by nesla matka a otec.10,18 %0,08 %  
kořeny v rodině, výtvor vědy a techniky10,18 %0,08 %  
konec víry v zázraky, 10,18 %0,08 %  
Lékařřské tajemství, ne? Kdo by se to dozvěděl?10,18 %0,08 %  
snad, ale nemyslim, ze by znevyhodneni10,18 %0,08 %  
z tohoto duvodu bylo vyraznejsi nez z jakehokoli 10,18 %0,08 %  
jineho duvodu10,18 %0,08 %  
jistě nějak ano, neumím si ale konkrétně představi10,18 %0,08 %  
fyzické problémy10,18 %0,08 %  
dědění neplodnosti10,18 %0,08 %  

Graf

15. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 32857,85 %26,84 %  
Ne20936,86 %17,1 %  
nic50,88 %0,41 %  
částečně20,35 %0,16 %  
věřím v Boha, neuznávám církve10,18 %0,08 %  
věřím v Boha, ale ne všem názorum cirkve10,18 %0,08 %  
nejsem nevěřící10,18 %0,08 %  
JAK KDY10,18 %0,08 %  
věřím,ale ne v Boha,jak nám ho představuje církev10,18 %0,08 %  
jsem agnostik10,18 %0,08 %  
věřím, ale nejsem v žádné organizaci10,18 %0,08 %  
Ano, ale nehlasim se k zadne cirkvi10,18 %0,08 %  
spíše ne10,18 %0,08 %  
nejsem členem církve10,18 %0,08 %  
hledající10,18 %0,08 %  
ano,ale neříkám tomu Bůh ani jinými známými jmény10,18 %0,08 %  
každý člověk je "věřící",věřící se nerovná "katoli10,18 %0,08 %  
nevim10,18 %0,08 %  
Svou víru nespojuji s bohem10,18 %0,08 %  
označil bych se za přešlapujícího10,18 %0,08 %  
napul10,18 %0,08 %  
ano, ale ne křesťanka10,18 %0,08 %  
věřím v Boha, nevěřím v církev 10,18 %0,08 %  
přesně nemůžu odpovědět10,18 %0,08 %  
tak trochu10,18 %0,08 %  
nejsem přesvěfčena že jsem opravdu věřící10,18 %0,08 %  
Věřím v Boha, ale nepřísluším k žádné církvi10,18 %0,08 %  

Graf

16. Jste pokřtěný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano36764,73 %30,03 %  
Ne20035,27 %16,37 %  

Graf

17. Pokud ano, jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Katolík/ katoličkaotázka č. 18, Křesťan jiného než katolického vyznáníotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Katolík/ katolička31585,83 %25,78 %  
Křesťan jiného než katolického vyznání5214,17 %4,26 %  

Graf

18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?

(možno označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní modlitba25380,32 %20,7 %  
Účast na bohoslužbách o velkých svátcích 19060,32 %15,55 %  
Pravidelné přijímání svátostí18859,68 %15,38 %  
Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc18458,41 %15,06 %  
Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…)11335,87 %9,25 %  
Příležitostná účast na mši svaté8928,25 %7,28 %  
Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou6119,37 %4,99 %  
Nic z uvedeného nepraktikuji309,52 %2,45 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena44478,31 %36,33 %  
Muž12321,69 %10,07 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborná škola s maturitou či gymnázium20435,98 %16,69 %  
VŠ studium bakalářského stupně13323,46 %10,88 %  
VŠ studium magisterského stupně11019,4 %9 %  
Základni škola396,88 %3,19 %  
Vyšsi odborná škola284,94 %2,29 %  
Postgraduálni VŠ studium193,35 %1,55 %  
Vyučen/a s maturitou193,35 %1,55 %  
Vyučen/a bez maturity132,29 %1,06 %  
Zvláštni škola10,18 %0,08 %  
Nedokončené základni10,18 %0,08 %  

Graf

21. Chcete tento dotazník něčím doplnit nebo zdůvodnit některou vaši odpověď

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absolutně nesouhlasím s metodami asistované reprodukce, při níž vzniká více embryí, z nichž některá pak musejí zaniknout (či být zmražena). Nejsem si jistá u metod, při nichž to tak není (IUI, jestli jsem správně pochopila).

Ano. Ráda bych v souvislosti s uvedenou problematikou doplnila toto: sama jsem teologicky vzdělaná a neměla jsem problém skceptovat v tomto postoj ŘK církve; situace se podstatně mění ve chvíli, kdy se člověk dostane do situace, kdy se musí postavit čelem k problému - to pak, byť si vědom jiných možností, jak se realizovat jako rodič (mimochodem v naší republice tomu legislativa přiliš nepřispívá - adopce, pěstounská péče apod.), musí též brát v úvahu postoj partnera, který nutně nemusí být v souladu s postojem církve. Jsme totiž jen lidé a některá doporučení, byť bychom je chtěli respektovat, jsou proti přirozeným lidským touhám a dlouhodobě nesnadno únosná. Proto myslím, že jakékoli rozhodnutí v případě této problematiky je otázka svědomí každého jednotlivce. Dítě z umělého oplodnění není méně člověkem, kdyby bůh nechtěl, aby nebylo takto počato, nebylo by:).

Bacha na Kunetku, je to heretik!

církev ani nikdo jiný by neměl soudit rozhodnutí rodičů, jak počít dítě, jistě je vedou vždy ty nejlepší úmysly

Církev by měla přehodnotit spoustu názorů včetně odmítání sezdání párům stejného pohlaví - protože Bůh stvořil všechny - a nikoho nevylučuje jako horšího - jedná se o nepochopení základního kamene v křesťanství - lásky - všem stejně - nikoho nevylučovat!

Děkuji za tuto práci a přeji, ať se zdárně vydaří! Vážím si daru života.

Dííky za dotazník ale spoustu věcí mě přišlo zavádějící jako že třeba lidi co podporují mnou odmítané metody tak stejně nezajímá postoj církve a je to celý natolik široký téma že je velmi těžko odpovídat na ryze zdravotní rizika se stavárnou:D měj se a držím palec! Pavel>X<

Díky za krásně sestavený otazník, je velmi zajímavý. Až budete mít dopsanou diplomovou práci, ráda bych si ji přečetla. Jsem porodní asistentka a psycholožka, pokud ještě nemáte oponenta práce, ráda vám v tom vyjdu vstříc. Marie Dlabačová :-)

Díky za zajímavý dotazník...vedl mě k uvědomění si následků umělého oplodnění, o kterých jsem neslyšela a ani mě nenapadly.

docela rád bych se v nějaké zestručněné podobě seznámil s výsledky

Domnívám se, že o umělém oplodnění je málo dostupných informací. Vyjmenované typy (ot. č. 4) jsem například slyšela poprvé, což je dle mého názoru velká chyba. Jinak bych Vás chtěla pochválit za pěkně vytvořený dotazník. Otázky srozumitelné, na sebe navazující, pěkně utříděné :)

Dotaz tykajici se postoje cirkve (10) je podle me obtizne zodpovezitelny uz pro to, ze pod pojmem cirkev (i RKC) se skryva mnoho vyznamu. Odpovidal jsem podle toho jak pojem chapu ja, z dotazniku jsem mel nicmene pocit ze autor dotazniku ma prave tento pojem chape zcela odlisne. Diskuze na toto tema, resp. zpresneni dotazniku, by nicmene vedlo daleko od predmetu vyzkumu.

Chybí mi možnost, kdy je člověk pokřtěn, ale neřadí se sám do nějaké církve

Já mám v této otázce jasno - je mi 40. O to víc mě překvapil názor jedné slečny (asi 25), která, když se poprvé setkala s odmítavým postojem Církve v této otázce, se pěkně naježila a hned se ptala, jest-li to ten farář myslel opravdu vážně, že by jí nenapadlo, že by v dnešní době mohl mít někdo tak nemoderní názory. Když pak slyšela podrobné seznámení se všemi riziky a důsledky už nic neříkala....

Jako neznalý účení učení Římskokatolické (ŘK) církve nedokážu odpovědět na otázky 11 a 13.

jebat celou řk cirkev

Jednou chci mít také děti umělým oplodněním (s partnerkou)

Jsem pokřtěná na přání babičky, ale bez vyznání - tuto možnost tento dotazník nenabízí a pokračuje další povinnou otázkou. Otázku č.17 jsem proto odpověděla nepravdivě.

Jsem praktikující křesťanka a snad i budoucí přirozená matka. Jen nevím, zda bych svou bezdětnost dokázala unést a podvolit se názoru církve, že i umělé oplodnění mezi manželi je špatné. Vím, že jsou při tom zabita nepotřebná embrya, kdyby tohle šlo nějak vyřešit, aby tam nebyly tyto ztráty ....Snad mi Bůh dá děti přirozeně a já tuto otázku nebudu muset řešit.

Jsem sice křesťanka katolička, ale studuji obor Porodní asistence a vím jaké je to pro ženu, která dítě mít nemůže. I já jsem o tom přemýšlela a kdybych dítě mít nemohla, určitě bych vyzkoušela některou z metod umělého oplodnění, i když je to proti tomu co učí a povoluje církev.

K tomu křtu - pokřtěna jsem, ale nemůžu za to. Ke křesťanství bych se nikdy nehlásila.

kAŽDÝ LIDSKÝ TVOR MÁ PRÁVO NA OBA SVÉ RODIČE A TO PRIMÁRNĚ GENETICKY DANÉ. V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ JEDNOHO NEBO OBOU RODIČŮ JE ZDE NÁHRADNÍ RODINA. JE TU I PLNO DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH. POKUD NELZE NĚCO PŘIROZENOU CESTOU, NENÍ TO VŮLE BOŽÍ. VŮLE BOŽÍ NÁM ZAJISTÍ POKOJNÝ ŽIVOT V MÍRU S OSTATNÍMI I SAMA SE SEBEOU. OPAK VEDE K VNITŘNÍ ROZERVANOSTI, NEKLIDU I DEPRESÍM JEDINCE, KTERÝ JEDNÁ SVÉVOLNĚ BEZ RESPEKTOVÁNÍ VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH KŘESŤANSKÝCH HODNOT SPOLEČNOSTI.

Lide touzici po diteti by meli mit moznost sve touhy naplnit a Buh jiste neni proti zivotu..jen lide si vymysli pravidla a omezeni, uz po staleti a mnohdy k tomu zenuzivaji Bozi jmeno.. "Nechte malickym prijit ke me..kazdy kdo prijme jedno takove dite, jakoby prijimal mne.."

Lidská společnost zatím nemá dost poznatků o výsledcích umělého oplodňování, nejstarší dítě ze zkumavky má kolem 30 let - jaké budou jeho zdravotní problémy? Měli bychom využívat svých znalostí ve vědě, ale nezneužívat, může se to vymknout kontrole (viz legalizace potratů, eutanazie v Nizozemsku).

Mám věřící příbuzné, mladý pár, který nemohl mít děti. Mají dítě "ze zkumavky", s tím, že jsou oba rodiče, toho miminka. Nevidím na tom nic špatného, pokud žijeme v době, kdy neexistuje přirozená selekce, tak jako před sto lety a rodí se děti slabé, které by bez lékařské péče nepřežily, a potom ty děti, když dorostou, znovu potřebují lékaře, když chtějí mít děti. Je to cena moderní doby. A jestli je také moderní dobou umožněno mít děti ze zkumavky, protože jsme mírně zdegenerovaní, pak na tom nevidím nic špatného, i když je to vždycky sázka do loterie.

Moc díky, že něco takového dělate a řešíty. Deo gratias!

Můj názor na věc: i když jsem věřící a vím, že KC neuznává umělá oplodnění, podle mě, pokud manželský pár nemůže mít děti, je to veliké trápení a pokud má naději s umělým oplodněním, pak toto nejen neodmítám, ale plně to schvaluji. Děti jsou požehnání! Děti jsou největší dar! A to že je díte počaté ve zkumavce nemusí podle mě nikdo vědět, natož to samotné dítě, proto si myslím, že nemůže být diskriminováno.

Myslím si že každý má právo založit rodinu, a pokud to nejde přirozeným způsobem mělo by mu to být umožněno alespoň alternativním způsobem. Církev by se nad tím měla zamyslet.

Myslím si, že i církev časem změní svůj postoj. Tak jako to v historii udělala mnohokrát.

Myslím si, že každý má právo na to mít dítě a manželství není zárukou pro dobrou výchovu dítěte.

Myslím si, že plození dětí sexem je v dnešní době již překonaná metoda, která s sebou nese velká rizika ohledně zdraví budoucího dítěte. Osobně bych nechtěla dítě, které by vzniklo takovýmto způsobem, a doufám, že až budu chtít založit rodinu, tak bude i v Evropě běžně možná eugenická selekce embryí a nebude nutné kvůli ní cestovat do Asie apod.

myslím, že bych mohla říct, že jsem věřící... Ale nevěřím v žádnou církev.

myslím, že je na každém manželském páru, který nemůže mít děti, aby zvážil před Bohem řešení své situace. rozhodnutí je mezi nimi a Bohem a neměli by za to být souzeni lidmi ani církevní institucí. nemoct mít děti je především velká bolest pro manželský pár, kterou bychom jako křesťané měli pomoct nést a se kterou bychom měli přijímat. a je to právě nepřijetí manželských párů, kteří s pokorou zvolili možnost umělého oplodnění, které je proti Bohu a Jeho lásce, nikoli samotné rozhodnutí páru.

Myslím, že postoj katolické církve k umělým oplodněním, soužití homosexuálů, antikoncepci, atp. je velmi opožděný, netolerantní a Ježíš Kristus by se divil, jak netolerantní církev v minulosti byla a bohužel stále je.

Myslím, že toto je velmi diskutabilní téma.

Myšlenku umělého oplodnění neodsuzuji, považuji to za v jádru dobrou metodu, jak pomoct neplodnému páru k dítěti. Nemohu se však přenést přes problémy, které to přináší, a to zejména zacházení s nadbytečnými embryi. Za přípustný považuji pouze německý model, kdy nepřichází žádné embryo nazmar. Likvidace přebytečných, genetická selekce, "redukce těhotenství", ujme-li se jich v děloze víc, a podobné jsou nedůstojným a nepřijatelným zacházením s lidmi. Ačkoliv je to z jistého pohledu přecejen jiná věc, nabízí se též možnost osvojení dětí z ústavů apod. Není to sice to samé, ale dost možná může být právě tato cesta tím Božím povoláním...

Na otázku č. 10 neznám odpověď, tedy následující otázky mohou být také zodpovězeny špatně. Jinak se touto problematikou zabývám hlouběji v rámci své seminární práce, jen proto je otázka č. 3 zodpovězena takto. Myslím, že prakticky žádná osvěta v této oblasti není.

Náboženství je největší zlo,které si lidé na určitém stupni vývoje vymysleli a vždy znamenalo potřebu někoho ovládnout.Pokud se lidstvo od tohoto vlivu neosvobodí, bude to znamenat jeho zánik. Několik hesel na závěr.Pohádky v Bibli a spisech Lenina.Rozpínavost Muslimů ve světě. Křižácké války,středověká inkvizice a miliony mrtvých...komunisti byli břídilové...dnešní církevní pedofilové...Proč se mluví o Bohu,Budhovi,Aláhovi,Manituovi,Zeusovi,totemech... Slepá víra je dobrá ale nebezpečná....Muslimští atentátníci věří určitě víc než spořádaný křesťan... Zamyslete se,zda nejedete po nesprávné koleji?!!!! Přeji mnoho štěstí. MB

ne

ne

ne

Ne

Ne každý katolík je magor, který slepě příjimá názory církevním hodnostářů. Někdo používá i svůj mozek... Pro mě je nejdůležitější víra a Bůh, s názory ŘKC mnohdy nesouhlasím.

Ne.

Nebylo mi zcela jasné v čem spočívá IUI, proto jsem si nedokázal udělat názor o jeho správnosti. V zásadě podle mě vždy platí, že pokud metoda nahrazuje plodnost manželů, pak je vždy nemorální. Naopak léčba a posílení přirozené plodnosti být morální může. IUI je morální nebo ne podle toho, kam spadá.

Něco jiného je ideál, kterému člověk věří a o který se snaží a něco jiného je život, který nás často nutí dělat kompromisy. Věřím v tyto ideály a učení církve, ale myslím si, že nejdůležitější je jednat vždy s Láskou.

Nejdříve jsem si myslel, že je to dotazník opravdu nějakého studenta. Teď vidím, že je to agitace církve. No, stejně to posílám.

Nejsem nijak nábožensky založená, ale prostě věřím na sílu přírody a na to, že pokud někdo nemůže počít, tak pro to jsou důvody, i když je třeba ještě neumíme diagnostikovat, a umělé oplodňování se rovná jejich ignoraci a dříve nebo později se někde projeví, nejpravděpodobněji na dítěti či jeho potomcích či celé generaci potomků uměle počatých potomků... Zkrátka myslím, že ignorace přírodních zákonů může klidně vést k degradaci druhu, vzniku dalších a dalších nemocí, se kterými si nebudeme vědět rady apod.

Některé otáky nebyly srozumitelné, lavně ty se škálovým hodnocením. Tím může být zkreslený.

Nemám v zásadě nic moc proti oplodnění dvou rodičů, kteří se rozhodnou mít dítě, protože jim to přirozeně nejde, i když, myslím, tam budou nějaké psichycké problémy - kdo ví... Ale proti oplodňování s dárcovskou spermií i vajíčkem jsem zcela - partnera si přeci člověk vybírá na základě např. pachu, jeho vlastností, instinkt řekne - "to je on" či naopak. Když partnera neznáme, kdo bude naše dítě? A navíc je mi líto děcka, které nebude nikdy ve svém životě znát, kdo je jeho biologický otec. To je přeci jedna ze základních věcí v životě, základní jistota - vědět, odkud pocházíme, kdo jsme. Geny přece nejsou jen nějaké buňky DNA, je tam i citové napojení. Myslím, že tato nevědomost způsobí hodně problémů i kdyby se dítě nikdy nedozvědělo, že je ze zkumavky. Známe málo, realita se nedá změnit, příroda je silnější než člověk - na takovéhle postupy si myslím, stále víme málo. A já bych se například nikdy nechtěla dozvědět, že moje 1/2 je od někoho, koho nikdy nepoznám - je mi líto děcek, co jsou zavrženi jedním rodičem, proč tedy vyrábět takovéto chudáky uměle? To už je lepší pomoci jednomu z takových adopcí z děcáku. A přeji hodně štěstí s dipomkou, také teď dělám diplomku, ale FA ČVUT, je to fuška, ale zvládneme to :) . Měj se hezky, Blanka

není třeba

Neznám přesné stanovisko církve, ale myslím si, že je to stanovistko, které má své důvody, např. aby dítě znalo oba své rodiče a vyrůstalo v manželském svazku svých rodičů.

O dítě se s pomocí lékařů snažíme několik let. Máme za sebou několik cyklů IVF, cykly s KET

ot. č. 13. nevím jaký postoj má katolická církev k umělému oplodnění. ale tak jako tak záleží hlavně na jednotlivci jestli chce dítě, třebaže to nejde jinak než "ze zkumavky", bez ohledu na to jak se na to dívá církev. nevím jestli každý katolík souhlasí se všemi názory své církve.

ot.č. 15 nevešlo se mi to tam celé :-) věřím v Něco - Někoho, jestli Ho-To pojmenuju Bůh je jedno, ale nemyslím si, že jsou jeho názory takové, jaké nám je církev - křesťanská, nebo katloická předkládá. (nebo jakékoli jiné náboženství) Každý si je může vynaložit po svém. Víra není o názorech, které nutíme a předhazujeme ostatním, a když se jimi někdo neřídí, tak je špatný - černá ovce. Když by se neměly rodit děti z umělého oplodnění, tak by v konečném důsledku nebyly. Ale oni jsou. Je to tedy správné. Když někdo přišel o nohu, tak druhý vymyslel protézů, když někdo nemůže mí přirozenou cestou děti, tak někdo vymyslí umělé oplodnění.

Otázka 17. - dala jsem odpověď, protože je otázka povinná, avšak v předchozí otázce jsem dala, že jsem nevěřící a tak to je :-)

Otázka 4: Pokud ...... vyplním že souhlasím s prvním bodem tak v otázce 5 jsem odříznutý. Otázka 5 zní Pokud nesouhlasím .....atd.. ale pokud souhlasím (viz bod 4) nemám tam možnost výběru. Udělal jsem tedy odpověd jako kdybych nesouhlasil a potom jsem odpovědi znegoval Nevím jestli je to tak dobře, ale jinak mě to nenapadlo.

Otázka 6 - produkci nadbytečných embryí a selektivní interrupci se dá předcházet (například německá právní úprava). Tedy selekci považuji za špatnou, ale dá se jí vyhnout.

otázka číslo 13 aby byla mozno jeste doplnit jiná odpoved

Otázka Komu by mělo být umělé opl.umožněno je povrchní - jedno velké nebezpečí číhá ve faktu, že oplodnění přirozenou cestou někdy nefunguje, protože k tomu "má" tělo dobré fyziologické nebo psychické důvody a neumožní to. Např. nekompatibilita rodičů (psych/fyz), která pak přinese problémy v nedobré výchově nebo soužití páru/rodiny. Za "přirozených" podmínek by se dítě nepočalo, nebo se partneři rovnou rozešli. Muž / žena / nebo oba nějak vnímají, a proto spolu např.nemohou spát, nebo se nepodaří samotné početí. A umělým opl.tuto "správnou" funkci těl obejdeme a vytvoříme něco, co jsme "podvědomě" věděli, že by nebylo dobré.

Podle mě si církev neuvědomuje zdravotní stav žen, které umělé oplodnění podstupují. Nezaměřuji se jen na fyzický, ale i psychický stav.

Podstoupila jsem zatím neúspěšně IVF-ICSI a KET

POJEM ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA JIŽ NEEXISTUJE!!! V DOTAZNÍKU BYCH RÁDA VIDĚLA TÉŽ NÁZEV SPECIÁLNÍ (PRAKTICKÁ) ZŠ.!!! :-)

Pokud oplodneni probiha prirozenou cestou, pak "vitezi" ta nejrychlejsi neboli nejkvalitnejsi spermie. Je tim zarucena prirozena selekce predani tech "nejlepsich" genu. V pripade lidskeho faktoru (umely zasah) je tento ,dle meho, zasadni faktor ignorovan. Nektere studie take dokazuji, ze u umele pocatych jedincu se rovnez projevuje neplodnost. Paklize priroda sama z nejakeho duvodu "zaridi" aby par neotehotnel, muze se jednat o prirozeny blokator, ktery by mel byt respektovan a cela pozornost by se mela vice zamerit na reseni priciny . Vuci narozenemu diteti ktere timto vznika z velmi neprirozenych podminek mi to prijde vice nez sobecke.

Pokud se nemýlím v tom, že katolická církev neschvaluje žádnou metodu umělého oplodnění, považuji tento názor za archaický do té míry kdy nedochází k umělým potratům plodů.

Říkám si, že bych radikálně byla proti umělému oplodnění, ale strašně těžko soudit, kdyby se člověk do takové situace dostal - proto tam nechávám mírnou rezervu:) ALe myslím, že bych do toho osobně nešla - přece nějaký důvod, proč člověk děti mít nemůže, musí být. Tož tak:)

S umělým oplodněním by se to nemělo přehánět. Pokud mají rodiče nějakou poruchu, která neumožňuje přirozené oplození, tím, že se to udělá asistovaně "ve zkumavce" docílíme akorát toho, že neplodných lidí bude přibývat. Příroda má důvod, proč některým jedincům neumožní rozmnožit se.

Smrdííííííííííš

snad jen že mi přijde škoda, jak moc se katolická Instituce snaží generalizovat věci, ke kterým by se mělo přistupovat individuálně - Bůh taky nejedná v životech lidí přes šablony...pokud se někdo dostane do situace, že zvažuje umělé oplodnění, měl by si to (pokud je věřící) vyjasnit sám s Bohem - věřím, že někomu Bůh řekne, že se má smířit s bezdětností, že má pro něj/ji něco jiného, jiné plány, ale principielně bych se umělé oplodnění neodvažovala jednoznačně odsoudit..

Souhlasím s postojem víry. V případě přenosu spermií do dělohy si myslím, že je to ze všech možnosti asi ta nejméně hrozná. A jinak jsem věřící a nemyslím, že jedna nedělní mše sv. za měsíc je Ok:-) Takže pravidelná účast na mši sv. v neděli a o svátcích, modlitba, taky akce spojené s farností a snad i aktivita jinak:-)

Škoda, že tu není napsáno, jaký je tedy postoj církve. Pokud ho neznám, nemohu mít na něj nějaký názor nebo zát jeho důvod.

Téma umělého oplodnění je i mezi věřícími hodně diskutováno. Vím, že církev s tímto nesouhlasí a já zastávám stejný názor. V případě, že bych nemohla otěhotnět bych asi volila variantu adopce nebo pěstounské péče. Lehce se to mluví, když člověk v takové situaci není. Moc si to neumím představit, co to hlavně pro ženu znamená, že nemůže mít vlastní dítě. Přeju hodně zdaru při sestavování diplomky, téma je to víc než zajímavé.

Termín osamělá žena z otázky č. 7 je značně zavádějící. Znamená to svobodnou ženu bez stálého partnera? Pokud to takto myslíte, je pravděpodobné, že ve výsledcích výzkumu se projeví odlišná hodnota, než by byla, kdyby použitý termín nebyl hodnotící - obecně ve výzkumech je toto považováno za chybu.

u 20. otázky - Je tam na výběr spousta možností,ale všeobecné gymnázium tam v možnostech není....

U metody IUI si nejsem jistá církevním postojem, z uvedených metod mi připadá nejpřijatelnější, nicméně s ní tak jako tak spíš nesouhlasím (nechtěla bych, aby byly moje děti takto počaty, pokud tato metoda učení církve odporuje, přiklonila bych se k variantě "naprosto nesouhlasím")

umělé oplodnění je dobrá věc, ale nesmí být zneužívaná, například při výběru pohlaví atd.

Umělé oplodnění je velikou nadějí a šancí pro ženy, které nemohou otěhotnět. Já sama podstupuju v únoru první IUI, pokud se nezaaří, podstupuju IVF, podotýkám, že u mého manžela a u mě je dle vyšetření vše v pořádku.

V otázce 6. bych vítala další možnost- "jiná odpověď".

Velmi ráda bych poté viděla výsledky Vaší práce, budete je mít někde zveřejněny? případně mohla bych poprosit o zaslání na angi.b@seznam.cz. Děkuji a přeji hodně sil ke zpracování práce!

Vím, že přežívají v přírodě jen silní jedinci, ale v dnešní přetechnizované době je umožněno, aby přežívali i ti slabší a domnívám se, že plno věcí (tedy i neplodnost) může být způsobeno touto dobou a že vývoj vědy by bez Božího dohledu neprobíhal a tedy, že to je jedna z cest, kterou má každý právo se vydat... A pokud si Bůh opravdu bude stát za tím, že ten či onen mít děti nebude, tak to nevyjde ani s umělým oplodněním..

zajímavý dotazník

Zakázala bych varianty umělého oplodnění především u homosexuálních párů a ženy bez partnera. Ačkoli odsuzuji všechny varianty (když toto podstoupí manželé či nesezdaný pár), tak přeci jen lépe dokážu pochopit postoj bezdětných manželů a jejich schýlení se k této variantě.

Zatím jsem se o problematice umělého oplodnění moc neinformovala.

Žijeme-li ve svobodné zemi, je otázkou vůle každého člověka jak se zachová, pokud tím nebude obtěžovat ostatní. Je tady na každém jak přistoupí k umělému oplodnění. Sám bych raději preferoval přirozenou přírodní cestu, ale pokud to nejde, nevidím žádný důvod proč v tom někomu bránit.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste rodič dítěte (dětí) ve věku 0 – 15 let?

 • odpověď ANO:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ze zkumavky ze svých buněk na otázku 9. Máte sami dítě z umělého oplodnění?
 • odpověď NE:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základni škola na otázku 20. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základni škola na otázku 20. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základni škola na otázku 20. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základni škola na otázku 20. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 1. Jste rodič dítěte (dětí) ve věku 0 – 15 let?

4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:

 • odpověď S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce, s použitím buněk dárce =1 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ze zkumavky ze svých buněk na otázku 9. Máte sami dítě z umělého oplodnění?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se zmrazováním embryí pro případné další využití =1 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
 • odpověď S oplodněním ve zkumavce, s použitím buněk dárce =5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)=5 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikomu na otázku 7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
 • odpověď S přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce, s použitím buněk dárce =1 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ze zkumavky ze svých buněk na otázku 9. Máte sami dítě z umělého oplodnění?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S náhradním mateřstvím, kdy dítě donosí jiná žena =1 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)=1 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se zmrazováním embryí pro případné další využití =1 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
 • odpověď Se zmrazováním embryí pro případné další využití =5:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikomu na otázku 7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)=5 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:

5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody

 • odpověď Považuji to za nemorální =5:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nepřirozené =5 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody

6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici

 • odpověď Je to zdravotní riziko pro ženu=0:
  • 10.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =0 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to nedůstojné zacházení s lidskou bytostí =0 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Riziko selektivní interrupce při uchycení více plodů =0 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • zobrazit další souvislosti
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=0 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
 • odpověď Odporuje to postoji církve=1:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
 • odpověď Riziko selektivní interrupce při uchycení více plodů =1:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příliš vysoká úmrtnost embryí v porovnání s narozenými dětmi =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli produkci nadbytečných embryí=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici

7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?

 • odpověď Párům bez zdravotních potíží, které chtějí pouze vyloučit postižení dítěte:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Párům bez zdravotních potíží, které si pouze chtějí vybrat pohlaví dítěte na otázku 7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?

10. Označte jeden z postojů, o kterém si myslíte, že odpovídá učení Římskokatolické (ŘK) církve:

 • odpověď ŘK církev je proti všem metodám umělého oplodňování:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody

11. Znáte důvody, které ŘK církev vedou k jejímu postoji?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od jiného věřícího člověka na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od kněze na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při výuce náboženství na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z církevních dokumentů (např. encykliky, instrukce…) na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z katolického tisku na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z katolických webových stránek na internetu na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikomu na otázku 7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím s ním na otázku 13. Jak vy sám/a hodnotíte tento postoj církve?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 10. Označte jeden z postojů, o kterém si myslíte, že odpovídá učení Římskokatolické (ŘK) církve:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 15. Jste věřící?

14. Mohly by být, podle vás, v budoucnu děti „počaté ve zkumavce“ nějak znevýhodněny nebo diskriminovány?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 15. Jste věřící?

15. Jste věřící?

 • odpověď Ano :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z církevních dokumentů (např. encykliky, instrukce…) na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =2 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=2 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím s ním na otázku 13. Jak vy sám/a hodnotíte tento postoj církve?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní modlitba na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od kněze na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli produkci nadbytečných embryí=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=2 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikomu na otázku 7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to nedůstojné zacházení s lidskou bytostí =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Riziko selektivní interrupce při uchycení více plodů =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z katolického tisku na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příliš vysoká úmrtnost embryí v porovnání s narozenými dětmi =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, obával/a bych se psychických problémů na otázku 14. Mohly by být, podle vás, v budoucnu děti „počaté ve zkumavce“ nějak znevýhodněny nebo diskriminovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z katolických webových stránek na internetu na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=3 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce, s použitím buněk dárce =5 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =2 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)=4 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to zdravotní riziko pro ženu=2 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se zmrazováním embryí pro případné další využití =5 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =0 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obavy z rizika incestu při výběru životního partnera, až dítě dospěje=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nepřirozené =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, obával/a bych se problému s výběrem životního partnera na otázku 14. Mohly by být, podle vás, v budoucnu děti „počaté ve zkumavce“ nějak znevýhodněny nebo diskriminovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=3 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to zdravotní riziko pro ženu=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici

16. Jste pokřtěný/á?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostná účast na mši svaté na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Katolík/ katolička na otázku 17. Pokud ano, jste:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křesťan jiného než katolického vyznání na otázku 17. Pokud ano, jste:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic z uvedeného nepraktikuji na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní modlitba na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostná účast na mši svaté na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?

17. Pokud ano, jste:

 • odpověď Katolík/ katolička:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostná účast na mši svaté na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic z uvedeného nepraktikuji na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní modlitba na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostná účast na mši svaté na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od kněze na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=2 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím s ním na otázku 13. Jak vy sám/a hodnotíte tento postoj církve?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z církevních dokumentů (např. encykliky, instrukce…) na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli produkci nadbytečných embryí=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikomu na otázku 7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =2 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příliš vysoká úmrtnost embryí v porovnání s narozenými dětmi =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z katolického tisku na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to nedůstojné zacházení s lidskou bytostí =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Riziko selektivní interrupce při uchycení více plodů =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)=4 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=2 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to zdravotní riziko pro ženu=2 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce z buněk rodičů (ne od dárce)=5 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, obával/a bych se problému s výběrem životního partnera na otázku 14. Mohly by být, podle vás, v budoucnu děti „počaté ve zkumavce“ nějak znevýhodněny nebo diskriminovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =2 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oplodněním ve zkumavce, s použitím buněk dárce =5 na otázku 4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:

18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?

 • odpověď Osobní modlitba:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelná účast na charitativní činnosti motivovaná vírou na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=2 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji to za nemorální =2 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelné přijímání svátostí na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na nedělní mši alespoň jednou za měsíc na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od kněze na otázku 12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na bohoslužbách o velkých svátcích na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odporuje to postoji církve=1 na otázku 6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici
 • odpověď Pravidelné přijímání svátostí:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příslušnost k nějakému explicitně křesťanskému společenství (např. společenství manželů, mládeže…) na otázku 18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodič dítěte (dětí) ve věku 0 – 15 let?

2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?

3. Víte o existenci některé z uvedených metod umělého oplodnění?

4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:

5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody

6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici

7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?

8. Jste sám/a dítě z umělého oplodnění?

9. Máte sami dítě z umělého oplodnění?

10. Označte jeden z postojů, o kterém si myslíte, že odpovídá učení Římskokatolické (ŘK) církve:

11. Znáte důvody, které ŘK církev vedou k jejímu postoji?

12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:

13. Jak vy sám/a hodnotíte tento postoj církve?

14. Mohly by být, podle vás, v budoucnu děti „počaté ve zkumavce“ nějak znevýhodněny nebo diskriminovány?

15. Jste věřící?

16. Jste pokřtěný/á?

17. Pokud ano, jste:

18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?

19. Pohlaví

20. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodič dítěte (dětí) ve věku 0 – 15 let?

2. Jste starší 15-ti let a uvažujete do budoucna o založení vlastní rodiny?

3. Víte o existenci některé z uvedených metod umělého oplodnění?

4. Na číselné stupnici vyjádřete svůj postoj různým variantám či aspektům umělého oplodnění:

5. Pokud nesouhlasíte s přenosem spermií otce z pochvy do dělohy matky, vyjádřete na číselné stupnici, jakou roli v tom hrají níže uvedené možné důvody

6. Pokud nesouhlasíte s oplodněním ve zkumavce s použitím buněk dárce, vyjádřete svůj důvod na číselné stupnici

7. Komu by, podle vás, mělo být umělé oplodnění umožněno?

8. Jste sám/a dítě z umělého oplodnění?

9. Máte sami dítě z umělého oplodnění?

10. Označte jeden z postojů, o kterém si myslíte, že odpovídá učení Římskokatolické (ŘK) církve:

11. Znáte důvody, které ŘK církev vedou k jejímu postoji?

12. Pokud ano, dozvěděl/a jste se o nich:

13. Jak vy sám/a hodnotíte tento postoj církve?

14. Mohly by být, podle vás, v budoucnu děti „počaté ve zkumavce“ nějak znevýhodněny nebo diskriminovány?

15. Jste věřící?

16. Jste pokřtěný/á?

17. Pokud ano, jste:

18. Co z následujícího v souvislosti s vírou praktikujete?

19. Pohlaví

20. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

a Vojtěch Dařbujanovi, M.Názor na umělé oplodňování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazor-na-umele-oplod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.