Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na vstup ČR do eurozóny

Názor na vstup ČR do eurozóny

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Culková
Šetření:09. 03. 2020 - 23. 03. 2020
Počet respondentů:257
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
 
jmenuji se Jana Culková a jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, obor Podnikání a administrativa.
 
Do rukou se Vám dostal dotazník k výzkumu Vašeho stanoviska na přijetí eura v České republice, který je součástí mé diplomové práce na téma Analýza vývoje plnění konvergenčních kritérií a dopadů přijetí eura v České republice.
 
Dotazník Vám nezabere více jak 3 minuty - obsahuje 15 otázek, je anonymní, zcela dobrovolný a bude použit pouze pro účely mé diplomové práce.
 
Předem Vám moc děkuji za spolupráci a věnovaný čas k vyplnění mého dotazníku.
 
Jana Culková

Odpovědi respondentů

1. Jste pro zavedení měny eura v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16463,81 %63,81 %  
Ano6625,68 %25,68 %  
Nevím2710,51 %10,51 %  

Graf

2. Znáte kritéria nutná pro přijetí, která stanovuje EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10741,63 %41,63 %  
Mám přehled pouze částečně9536,96 %36,96 %  
Ne5521,4 %21,4 %  

Graf

3. Zajímáte se o působení ČR v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18772,76 %72,76 %  
Ne7027,24 %27,24 %  

Graf

4. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ano, jak tyto informace získáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu14577,54 %56,42 %  
Z médií (TV, rádio, tisk)12365,78 %47,86 %  
Od jiných osob (rodina, přátelé, kolegové)6434,22 %24,9 %  
Kontaktování institucí EU (Evropský parlament, evropský ombudsman, …)115,88 %4,28 %  
Kontaktování českých institucí (ČNB, ombudsman, Úřad vlády, ….)94,81 %3,5 %  

Graf

5. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ne, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně nemohu ovlivnit dění v EU4261,76 %16,34 %  
Informace v médiích jsou zkreslené či nepravdivé2638,24 %10,12 %  
Nezajímá mě to, je mi to jedno1927,94 %7,39 %  

Graf

6. Plní ČR v současnosti kritéria nutná pro přijetí eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plní pouze některá kritéria13954,09 %54,09 %  
Nevím8131,52 %31,52 %  
Plní všechna kritéria2710,51 %10,51 %  
Neplní žádná kritéria103,89 %3,89 %  

Graf

7. Kdy si myslíte, že bude euro v ČR přijato?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy nebude přijato10440,47 %40,47 %  
V letech 2021 až 20309135,41 %35,41 %  
Po roce 20306224,12 %24,12 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás výhody zavedení eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednotná měna v eurozóně10139,3 %39,3 %  
Odstranění kurzového rozdílů9436,58 %36,58 %  
Usnadnění cestování7228,02 %28,02 %  
Žádné výhody nevidím6926,85 %26,85 %  
Srovnatelnost cen se zeměmi eurozóny5922,96 %22,96 %  
Zjednodušení účetnictví a obchodovatelnosti v eurozóně5521,4 %21,4 %  
Snížení transakčních nákladů na bankovních účtech5521,4 %21,4 %  
Zlepšení obchodu5320,62 %20,62 %  
Zlepšení postavení ČR v EU3112,06 %12,06 %  
Stabilita měny3011,67 %11,67 %  
Srovnatelnost mezd s ostatními členy EU218,17 %8,17 %  
Zvýšení životní úrovně72,72 %2,72 %  

Graf

9. Jaké jsou podle Vás nevýhody zavedení eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení cen výrobků a služeb11745,53 %45,53 %  
Větší závislost na EU a jejích institucích8432,68 %32,68 %  
Náklady na zavedení8332,3 %32,3 %  
Zásah do národní hrdosti7428,79 %28,79 %  
Podílení se na splácení dluhů jiných členských států7027,24 %27,24 %  
Snížení životní úrovně obyvatelstva6926,85 %26,85 %  
Omezení pravomocí ČNB6023,35 %23,35 %  
Změna měnové politiky5922,96 %22,96 %  
Provázanost a závislost ekonomik členských států5922,96 %22,96 %  
Tendence přepočítávání eura na původní měnu4818,68 %18,68 %  
Pocit nemožnosti vrátit se zpět k vlastní měně (vysoké náklady)2810,89 %10,89 %  
Zvýšené náklady na příspěvky do evropských fondů155,84 %5,84 %  
Žádné nevýhody nevidím145,45 %5,45 %  

Graf

10. Myslíte si, že se přijetím eura zhorší Vaše životní situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6424,9 %24,9 %  
Spíše ne6023,35 %23,35 %  
Ano5220,23 %20,23 %  
Ne4115,95 %15,95 %  
Nevím, nedokážu posoudit4015,56 %15,56 %  

Graf

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let9436,58 %36,58 %  
31-40 let6625,68 %25,68 %  
51 let a více5521,4 %21,4 %  
41-50 let4216,34 %16,34 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské14355,64 %55,64 %  
Středoškolské s maturitou7428,79 %28,79 %  
Středoškolské bez maturity207,78 %7,78 %  
Vyšší odborné103,89 %3,89 %  
Základní103,89 %3,89 %  

Graf

13. Máte ekonomické vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13652,92 %52,92 %  
Ano12147,08 %47,08 %  

Graf

14. Já je velikost Vašeho města či obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 101 000 obyvatel9637,35 %37,35 %  
1 001 – 10 000 obyvatel4617,9 %17,9 %  
25 000 – 100 000 obyvatel4417,12 %17,12 %  
Do 1 000 obyvatel3614,01 %14,01 %  
10 001 – 25 000 obyvatel3513,62 %13,62 %  

Graf

15. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12853,11 %49,81 %  
Muž11346,89 %43,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste pro zavedení měny eura v ČR?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informace v médiích jsou zkreslené či nepravdivé na otázku 5. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ne, z jakého důvodu?

2. Znáte kritéria nutná pro přijetí, která stanovuje EU?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontaktování institucí EU (Evropský parlament, evropský ombudsman, …) na otázku 4. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ano, jak tyto informace získáváte?

3. Zajímáte se o působení ČR v EU?

 • odpověď Ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informace v médiích jsou zkreslené či nepravdivé na otázku 5. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ne, z jakého důvodu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímá mě to, je mi to jedno na otázku 5. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ne, z jakého důvodu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stejně nemohu ovlivnit dění v EU na otázku 5. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ne, z jakého důvodu?

13. Máte ekonomické vzdělání?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné nevýhody nevidím na otázku 9. Jaké jsou podle Vás nevýhody zavedení eura?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské bez maturity na otázku 12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste pro zavedení měny eura v ČR?

2. Znáte kritéria nutná pro přijetí, která stanovuje EU?

3. Zajímáte se o působení ČR v EU?

4. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ano, jak tyto informace získáváte?

5. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ne, z jakého důvodu?

6. Plní ČR v současnosti kritéria nutná pro přijetí eura?

7. Kdy si myslíte, že bude euro v ČR přijato?

8. Jaké jsou podle Vás výhody zavedení eura?

9. Jaké jsou podle Vás nevýhody zavedení eura?

10. Myslíte si, že se přijetím eura zhorší Vaše životní situace?

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Máte ekonomické vzdělání?

14. Já je velikost Vašeho města či obce?

15. Jste muž nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste pro zavedení měny eura v ČR?

2. Znáte kritéria nutná pro přijetí, která stanovuje EU?

3. Zajímáte se o působení ČR v EU?

4. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ano, jak tyto informace získáváte?

5. Pokud jste v otázce č. 3 odpověděli ne, z jakého důvodu?

6. Plní ČR v současnosti kritéria nutná pro přijetí eura?

7. Kdy si myslíte, že bude euro v ČR přijato?

8. Jaké jsou podle Vás výhody zavedení eura?

9. Jaké jsou podle Vás nevýhody zavedení eura?

10. Myslíte si, že se přijetím eura zhorší Vaše životní situace?

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Máte ekonomické vzdělání?

14. Já je velikost Vašeho města či obce?

15. Jste muž nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Culková, J.Názor na vstup ČR do eurozóny (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://nazor-na-vstup-cr-do-eurozon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.