Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na vzdělávání na SŠ

Názor na vzdělávání na SŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Maras
Šetření:27. 10. 2013 - 03. 11. 2013
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):6 / 6.04
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem Střední průmyslové školy a zajímá mě Váš názor na dnešní systém vzdělávání mládeže.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-309961,88 %62,26 %  
30 a více3220 %20,13 %  
15-182515,63 %15,72 %  
0-1542,5 %2,52 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola/Vyšší odborná škola7748,13 %48,43 %  
Základní škola - studuji střední školu s maturitou3924,38 %24,53 %  
Gymnásium2918,13 %18,24 %  
Základní škola - studuji učební obor bez maturity63,75 %3,77 %  
Základní škola53,13 %3,14 %  
Učební obor42,5 %2,52 %  

Graf

3. Myslíte si, že absolventi učebních oborů jsou dostatečně kvalifikovaní k vykonávání vyučené činnosti? (zámečník, truhlář, montér)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jako podnikatel bych neváhal přijmout čerstvě vyučeného uchazeče8452,5 %52,83 %  
Ne, jako podnikatel bych čerstvě vyučeného uchazeče nepřijal. Nemyslím, že dokáže vykonávat povolání, ve kterém byl vyučen6741,88 %42,14 %  
Ano, jako podnikatel bych upřednostnil mladého, právě vyučeného, uchazeče před starším pracovníkem95,63 %5,66 %  

Graf

4. Je podle Vás vzdělávání studentů na učebních oborech přehnané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13785,63 %86,16 %  
Ano, náročnost studia uchazeče odrazuje od řemesel2314,38 %14,47 %  

Graf

5. Myslíte si, že mistři na učebních oborech přesně dodržují vzdělávací plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8754,38 %54,72 %  
Ne5635 %35,22 %  
Ano1710,63 %10,69 %  

Graf

6. Podpořili byste návrh znovuzavedení výuky učňů přímo na budoucích pracovištích, pod vedením zkušených pracovníků?

Doba studia by se zkrátila na 2 roky, učni by byli hodnoceni stejně jako pracovníci na základě kvality a množství odvedené práce. Možnost nástavby, přestoupení na SŠ s maturitou by byla zachována

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, učeň by měl především umět vykonávat svůj obor14188,13 %88,68 %  
Ne, vzdělání je důležité i u učně1911,88 %11,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Myslíte si, že absolventi učebních oborů jsou dostatečně kvalifikovaní k vykonávání vyučené činnosti? (zámečník, truhlář, montér)

4. Je podle Vás vzdělávání studentů na učebních oborech přehnané?

5. Myslíte si, že mistři na učebních oborech přesně dodržují vzdělávací plán?

6. Podpořili byste návrh znovuzavedení výuky učňů přímo na budoucích pracovištích, pod vedením zkušených pracovníků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Myslíte si, že absolventi učebních oborů jsou dostatečně kvalifikovaní k vykonávání vyučené činnosti? (zámečník, truhlář, montér)

4. Je podle Vás vzdělávání studentů na učebních oborech přehnané?

5. Myslíte si, že mistři na učebních oborech přesně dodržují vzdělávací plán?

6. Podpořili byste návrh znovuzavedení výuky učňů přímo na budoucích pracovištích, pod vedením zkušených pracovníků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maras, K.Názor na vzdělávání na SŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nazor-na-vzdelavani-na-ss.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.