Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > názor na zaměstnávání zdravotně postižených osob

názor na zaměstnávání zdravotně postižených osob

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Joštová
Šetření:24. 03. 2016 - 30. 03. 2016
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku na téma zaměstnávání zdravotně postižených osob. 

Odpovědi respondentů

1. Jakou osobu si představíte jako zdravotně postiženou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Akukolvek

blbou nebo na vozíku

Clovek na voziku, nevidomy, neslysici, castecne nevidomy, castecne nedoslychavy, nemy, pohybove postizeny, bez casti tela...

Cloveka napriklad nevidomeho, neslysiciho, nebo lide na voziku, nebo s omezenim hybnosti. Dale lide s psychiatrickym onemocnenim. Lide mentalne postizeni. Zkratka lide vyzadujici odlisny rezim pro praci.

Člověk, který je zdravotně znevýhodněn. Např. je upoután na invalidní vozík, nebo mu chybí ruce apod.

člověk, který prostě není normální :) - není schopen plnit každodenní fyzické/psychické činnosti, jako běžný člověk.

Člověka na vozíčku

člověka na vozíčku

člověka na vozíku

člověka na vozíku a po obrně, amputacích

Člověka na vozíku, se sníženou možností pohybu, po nějaké těžké nemoci s trvalými následky

člověka s omezenou schopností se hýbat

člověka se sníženou pohyblivostí (vozíčkáře, člověka po obrně), člověka bez končetiny či s postiženou končetinou, člověka se zrakovým nebo sluchovým postižením

Dítě

Dost blbá otázka.. Např jezdí na vozíku, obvykle je to vidět na první pohled

fyzické nebo mentální postižení - problémy s každodenním životem

Fyzicky

fyzicky či duševně hendikepovanou

Fyzicky nebo mentálně postizenou

Fyzicky nebo psychicky

fyzický nebo psychický hendikep

fyzicky nebo psychicky nemocnou

Handicapovanou (mrzák,..)

chudák

invalidu

jako jsem já

Jako osobu se sníženou pracovní schopností ...

Jako sebe, jsem zdravotně postižená.

Jako sebe.

jakoukoli fyzickým či duševním omezením

jakoukoli, která má takové zdravotní omezení, že je pro ni nesnadné vykonávat běžné činnosti dne

Jakoukoliv osobu s hendikepem tělesným či mentálním

jakoukoliv s prukazem ztp

jakoukoliv se zdravotním handicapem.

Každou, která se nechová normálně

ľudia s diabetom, po operáciách, vozičkárov

má něco špatně s tělem

má zdravotní hendikep

Mám hodně lidí v blízkosti mého bydliště. A zdravotní postižení sahá z jednoho konce na druhý

mentalne alebo fyzicky postihnuteho jedinca

mentálně, nebo tělesně. Osoba, která se není schopna o sebe sama postarat.

Na invalidním vozíku, nebo i lidé, na kterých není postižení vidět.

Na vozicku

Na vozíčku

Na vozíčku

Na vozíčku

Na vozíčku nebo osobu s duševní chorobou

Na vozíku

na voziku

Na vozíku

na vozíku

na voziku napr.

Na voziku, ci s jinou poruchou fyzicky viditelnou

Na voziku, demence, poskozeny mozek, zkrivene ruce, bez ruky treba.

na vozíku, hluchou , slepou, s psychickou poruchou

Na voziku, mentalne postizenou, slepou

Na vozíku, nevidomou, amputovaná noha, ruka apod.

na vozíku, nevidomou, hluchou

Např když nemá palec na noze. Vozíčkář ci jiný handicap

Někdo, kdo není chopen stejné fyzické nebo mentální práce jako průměrný člověk.

Někoho kdo má nějakou zvláštní nemoc.

Někoho, kdo nemůže chodit, kdo neslyší, nevidí, nemá všechny končetiny, atp.

nemá nohu

neslyšící slepec němý hluchoněmý vozíčkář kombinace různých postižení

nevidiacu

nevidomou, bez končetin, trpící demencí...

Ochrnuteho cloveka na nohy

Omezena schopnost pohybu, nemůže vykonavat nejakou praci ze zdravotních důvodů

Osoba na vozíčku, osoba po mrtvici, osoba s psychickou poruchou

Osoba s handicapem, se sníženou pracovní schopností

Osoba se sníženou uplatnitelností na trhu práce a v sociálních kruzích (záleží na úrovni postižení).

osoba se zhoršeným fyzickým stavem, určeno na základě posudků

osoba slepá/hluchá/hluchoněmá/omezená pohyblivost celková nebo některých končetin

Osoba, která má viditelné zdravotní postižení, např. na vozíčku, nevidomí, "ležáci"...

Osoba, kterou její zdravotní stav omezuje při vykonávání určitých činností.

osobu fyzicky či psychicky postiženou

osobu fyzicky postiženou (poruchy pohybu) nebo mentálně postiženou

osobu na vozíčku, s downovým syndromem, bez některé z končetin..

Osobu s nějakou viditelnou deformací nebo dysfunkcí.

Osobu s pohybovými problémy, s nějakou chybějící končetinou, ale jedná se i o osoby mentálně postižené, zrakově postižené

osobu se zdravotním postižením dle definice

Osobu znevýhodněnou na trhu práce nemocí či zraněním.

osobu, která je "nějakým" handicapovaná, tedy znevýhodněná.

Osobu, která je o proti ostatním fyzicky znevyhodněná

Osobu, která je omezena v činnostech každodenního života

osobu, ktera je zdracotne omezena. At uz fyzicky nebo psychicky

osobu, která má zdravotní problémy takové, že již není scholna např. pracovat na plný úvazek, popř. se sama o ebe starat

osobu, kterou její dlouhodobý zdravotní stav neodpovídá normě, má nějaký handicap

osoby se smyslovými poruchami, poruchami hybnosti, poruchami autistického spektra, mentálně postižení, osoby psychicky nemocné aj.

postižený fyzicky nebo mentálně

potřebuje asistenci, sám se o sebe nepostará

Psychiatricky leceny, obrna apod.

různě- viditelné zdravotní problémy nebo duševní problémy co nejsou vidět

s handicapem, ať už fyzicky či psychicky

s ochrnutím, slepou, hluchou

s omezenou hybností

s poruchami hybností

Se zdeavotnim handicapam-fyzicky, psychicky

Sebe

slepého

sluchově, zrakově, tělesně, mentálně

špatně se pohybující, na vozíku

Takou která má nějaké zdravotní nebo psychické postižení.

tělesná vada, duševní vada

tělesná vada, duševní zaostalost

Tělesně i duševně postiženého člověka

Tělesně nebo duševně mimo normu nebo stav, pokládaný za plné zdraví.

Tělesně, mentálně postižené osoby i osoby se zrakovým či jiným postižením

tělesné, nebo duševní "poškození" osoby.

To je široký pojem - od zdravotní indispozice od narození, po úrazu či nemoci až po psychicky narušené osoby.

To je velice široká škála od beznohých a slepých přes lidi s nemocným srdcem a drobnějšími nemocemi po blázny.

Třeba osobu na vozíčku

Třeba svého mladšího bratra, který je těžce postižený a je závislý na pomoci druhých.

Tu, která je mentálně nebo fyzicky odlišná od většiny

V dnešnej dobe takmer každého jedinca. :D

vozíčkář

Vozíčkář

vozíčkář

vozíčkář, mentálně postižený

Vozíčkáře

vozíčkáře, lidi s poruchou hybnosti, s problémy se zrakem, sluchem, zády apod.

vozíčkáře, lidi s protézami

Vozíčkáře, slepého, autista

Vozik,slepota

Zdravotně postiženou

ztp

že nemůže dělat věci, které může dělat 95% lidí.

živou

2. Znáte někoho se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10077,52 %77,52 %  
ne2922,48 %22,48 %  

Graf

3. Pracuje tato zdravotně postižená osoba?

Pokud žádnou zdravotně postiženou osobu neznáte, pak tuto otázku ignorujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano- je zaměstnána5654,9 %43,41 %  
Ne4140,2 %31,78 %  
Ano- podniká54,9 %3,88 %  

Graf

4. Chtěla by zdravotně postižená osoba, kterou znáte pracovat, pokud by měla tu možnost?

Pokud žádnou zdravotně postiženou osobu neznáte, pak tuto otázku ignorujte.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5464,29 %41,86 %  
nevím2327,38 %17,83 %  
ne78,33 %5,43 %  

Graf

5. Jaký postoj máte k osobám zdravotně postiženým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní6449,61 %49,61 %  
Pozitivní5643,41 %43,41 %  
Spíše negativní86,2 %6,2 %  
Negativní10,78 %0,78 %  

Graf

6. Vadilo by Vám, kdyby jste se měli pracovat s osobou se zdravotním postižením ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6751,94 %51,94 %  
Spíše ne5643,41 %43,41 %  
Spíše ano43,1 %3,1 %  
Ano21,55 %1,55 %  

Graf

7. Domníváte se, že osoby zdravotně postižené na trhu práce jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znevýhodněny9472,87 %72,87 %  
Zvýhodněny1914,73 %14,73 %  
V rovnoprávném postavení jako ostatní1612,4 %12,4 %  

Graf

8. Myslíte si, že by měly mít osoby zdravotně postižené možnost pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12899,22 %99,22 %  
ne10,78 %0,78 %  

Graf

9. Jaké pozice by dle vašeho názoru měli osoby zdravotně postižené zastávat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Na tom asi nezáleží, cokoli, co zvládnou.

-

aby byly schopné tuto činnost vykonávat

Adekvatni jejich schopnostem. Ne jen delat neco protoze zamestnavatel chce nizsi dane a mene platit. OZP maji sice malo ale maji to k duchodu. Pak zabiraji misto zdravym kteri treba nemaji vubec zadny prijem a pritom jsou vice schopni tu ptraci delat.

administrativa, kreativní práce, hlídač u kamer,

administrativa, lehké manuální práce

Akúkoľvek, ale to zavisí na postihnutiu

Asi ideální by pro ně byla práce z domova, nebo by mohli dělat nenáročnou fyzickou či duševní práci - podle typu omezení.

Co zvládne

dílčí práce

dle fyzických a mentálních možností

Dle jejich prani

dle specifik svého postižení, nelze jednoznačně odpovědět! př. vozíčkář může pracovat např. na vysoké pozici, dle svého vzdělání, pokud bude zajištěn bezbariérový přístup. Osoba mentálně postižená (lehce či středně těžce) může provádět jednoduché manuální práce... apod.

dle svého vzdělání, nebo dle svého omezení hendikepem

Dle svých pohybových a duševních schopností... Jistě se něco najde

Jakákoliv - dle možností, chopností

jakekoli na ktere staci

Jakékoli, al měli by nad sebou mít nějaký dozor nebo výstupní kontrolu

Jakékoli, jakým odpovídá jejich vzdělání, zkušenosti, schopnosti a zdravotní možnosti.

jakekoli, ktere nejsou v rozporu s jejich zdravotnimi potizemi

Jakékoli, které podle jejich postižení zvládnou.

jakékoli, které se svým postižením zastávat zvládnou a dokáží

jakékoli, které se svým postižením zvládnou vykonávat

jakékoli, pokud na to mají fyzicky

jakékoliv !!

Jakékoliv, na které fyzicky a psychicky daná osoba stačí. Spíše poklidné druhy zaměstnání - administrativa.

jakékoliv, nebránící jím jejich zdrvotní postižení

Jakou zvládnou se zdravotním postiženim.

kavárny, prodej

Ke zdravotně postiženým zaujímám NEUTRALNÍ POSTOJ! Nebuďmě zlí! Jsou to normální lidé.

Kteroukoli,záleží na druhu postižení

lehčí práce, které zvládnou.

lehkou manuální práci v kolektivu

manuální dělník, ale záleží na stavu postižení, pokud pajdá mlže dělat v kanceláři

Měly by mít stejné možnosti jako ostatní

Méně fyzicky náročné, jednoduchá manuální nebo kontrolní činnostn

Méně tělesné i psychicky náročné

na jaké mají vzdělání a praxi

na jaké stačí

na ktere staci

Na které stačí svými možnostmi

Nějaké jednodušší, které by zvládaly a mohly by je rozvíjet. Myslím si, že je to pro každého osobní

Nějake nejdnoduche co by mohli zvládnout. Na příklad uklízení něčeho.

nelze konkretizovat. vse zavisi na zdravotnich moznostech.

Nenarocne na pohyb, napr prace u pc

nižší, ale záleží na postižení

normální místa jim přizpůsobené

Odpovídající jejich schopnostem.

Osoby by měly, ne měly. A záleží na typu postižení. Autor takto napsané otázky by měl zastávat pozici myče podlahy.

Podle jejich schopností, fyzicky postižení mohou být i top manažery Mentálně postižení spíše velmi jednoduché manuální práce

podle postižení - vozíčkář např někde v kanclu, nebo tak v pracích kde se nemusí stát nebo fyzicky namáhat... nevidomí např někde kde uplatní sluch nebo jiné z ostatních smyslů - ochutnávač jídla (pokud na to mají chut.buňky atd.)

podle toho, co jak jsou postižené .. pokud je dotyčný bez ruky, jako zedník by asi nebyl moc dobrý .. jestli je dotyčný postižený psychicky, také záleží na míře postižení.. manuální práce může zvládat klidně v pohodě

Podle toho, jak jsou postizeni... ke kazdemu se hodi jine zamestnani

podle toho, jak moc je znevýhodněná. jestli se jedná o člověka třeba jen na vozíčku, nebo dementního.

Podle typu a míry postižení. Klidně i ředitelskou. Sám jsem na hraně invalidního důchodu a normálně pracuji na manažerské pozici.

podle úrovně postižení, například práce v kanceláři

podle vzdělání

pomocné, manuální, ale i kvalifikované

Pozice odpovídající jejich schopnostem a dovednostem.

Pozice, kterou se svým fyzickým nebo psychickým stavem zvládnou. Např. člověk na vozíčku těžko zvládne těžkou fyzickou profesi, ale výborně se uplatní jako úředník, učitel apod.

Prodavacka, kvetinarka,

Přiměřeně ke svému postižení

rovnaké ako zdraví ľudia

Rovnovenne jako zdravi lide

ruční práce

stejné jako osoby neppostižené, pokud jim to jejich stav umožnuje

Stejné jako zdraví a na co by si sami troufli

také ako ostatní

Takové pozice, jejichž náplň jsou s ohledem na svůj zdravotní stav schopny vykonávat.

Takové pozice, jejichž výkon by neovlivňoval jejich handicap.

Takové, jaké jim jejich postižení dovolí

Takové, kde by si mohli sami určovat tempo práce dle jejich možností.

takové, které by neměly negativní vliv na jejich zdraví s ohledem na jejich vzdělání, praxi, schopnosti

Takové, které jsou schopni zvládnout bez extra výhod

takové, které jsou schopny plnit

takové, které odpovídají míře jejich postižení a vzdělání, tohle se snad ani jinak napsat nedá

Takové, které umožňuje jejich postižení vykonávat ...

Takové, ktere zvladnou delat samostatne. Muze jit o administrativu i manualni cinnost. Nekdo se jen dele uci, nekdo potrebuje specialni pomucky, nekdo zase zkraceny pracovni uvazek. Nejde zobecnit pozice preci...

Takové, které zvládnou vykonávat

Takové, na které stačí.

Takové, ve kterých jejich handicap nebude významnou překážkou.

Takovou aby je prilis neomezovalo pri praci jeji postižení

Takovou jako zvladnou

takovou, jakou by mohly zvládnout

Tělesně postižení - asistent, sekretářky, účetní, ekonomie, právo, restaurace Duševně postižení - restaurace, výroba

To co zvládnou, v kanceláři

to jsou ale hloupé otázky - mohou přece zastávat jakékoliv pozice

To záleží na jejich postižení - prakticky lze říci že mohou vykonávat vše, co zdravý člověk pokud jim to vyhovuje.

To záleží na konkrétním postižení a schopnostech jedince, vezměte si třeba Hawkinga, není důvod, který by zp bránil takovou práci vykonávat, ale ne každý zp může takovou práci vykonávat. Podobný problém máte u předchozích otázek...

To záleží na míře postižení. Nejlepší by byl test nekterych pozic které jsou pro ne v danou chvíli dostupné ať si to zkusí na 2-3 dny a pak by se vidělo

Toto se může různit podle druhu postižení.

Ty ktere jsou schopny delat. Manualni i kancelarske.

ty které se svým postižením zvládnou

ty, na které stačí a které mohou zvládnout

Ty,které zvládnou a podle toho jaké je jejich postižení...

v kavárně pro postižené

vhodné k jejich zdravotnímu stavu

vhodné vzhledem k jejich postižení

Vrátný, lehčí práce se zákazníky.

vratny, skladnik

Vseho ceho jsou schopny.. Znam liliputance,bez vyvinute ruky,druha je vyvinuta na pul a uci na vysoke skole informatiku

vsetky ktore by boli v ich moznostiach

Všechny které dovoluje jejich postěžení a ke které mají kvalifikaci.

Všechny které může člověk provádět buď vzhledem ke vzdělání nebo jeho handicapu....

všechny které zvládnou s tím že je nebudou kolegové šikanovat tak aby to nezvládli.

Všechny možné, třeba člověk na vozíčku ma jediný handicap, že nemůže chodit, rozumově na tom může být mnohem líp než člověk zdravý

všechny na které stačí

Všechny pozice, které jsou schopny zvládat vzhledem ke svému stavu

všechny pro které mají odpovídající vzdělání

Všechny, které jim jsou z hlediska postižení dostupné.

Všechny, které zvládnou se svým postižením.

všechny, které zvládnou.

Všechny, ve kterých nebude vadit jejich postižení

Zalezi na druhu postizeni, mohou vykonavat ruzna zamestnani

Zalezi od postizeni

Záleží dle možností postiženého a typu znevýhodnění.

Záleží na druhu omezení a jeho kompenzace. Sekterářka nebo programátor na vozíku by byl zřejmě v pořádku, ale nedovedu si představit, že by dělal stavebního dělníka. Pokud jde o viditelná poškození organismu, nebylo by mi příjemné, kdyby mne taková osoba obsluhovala např. v restauraci (pokud by to nebyla speciální restaurace s konceptem pomoci postiženým).

Záleží na druhu postizeni

záleží na druhu postižení - mentálně postižení spíše pomocné manuální práce, fyzicky postižení mohou vykonávat kancelářské či intelektuální práce

záleží na druhu postižení (fyzické/mentální)

záleží na druhu postižení, určitě takové pozice, kde by jim jejich postižení nebylo překážkou, například osoby upoutané na invalidní vozík třeba kancelářská práce u pc, osoby hluchoněmé pozice uklízeček atd.

záleží na jejich schopnostech znalostech, popř. i typu postižení - ale obecně odpovídající jejich tomu co umí a co je baví za předpokladu, že jim v dané činnosti nebrání jejich postižení

záleží na postižení

Záleží na postižení osoby... Ale nevidím důvod, proč by postižení nemohli vykonávat stejnou činnost jako normalní lidé. Postižení lidé jsou poctivý a všeho si víc važí než nějaký normalní zaměstnanec.

záleží na postižení, ale většinou jednoduchá administrativa nebo ruční práce

zaleží na tom, jak jsou postižené. Jestli je člověk na vozíku, ale v hlavě to má úplně srovnáno a nemá duševní problémy, tak by klidně mohl zastávat i vedoucí funkce

Záleží na typu postižení.

záleží na typu zdravotního postižení, schopnostech i úrovni vzdělání, pro mě není problém si představit osobu na vozíku jako vedoucího oddělení ve velké firmě

Zásadně v souladu se zdravotním a psychickým stavem

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student7255,81 %55,81 %  
Zaměstnanec4031,01 %31,01 %  
Nezaměstnaný107,75 %7,75 %  
Zaměstnavatel53,88 %3,88 %  
Na mateřské / rodičovské dovolené21,55 %1,55 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10279,07 %79,07 %  
Muž2720,93 %20,93 %  

Graf

12. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 256651,16 %51,16 %  
25 - 404333,33 %33,33 %  
45 - 55129,3 %9,3 %  
Více než 5686,2 %6,2 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5542,64 %42,64 %  
Vysokoškolské5240,31 %40,31 %  
Základní129,3 %9,3 %  
Středoškolské- vyučen75,43 %5,43 %  
Vyšší odborné vzdělání32,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jste:

  • odpověď Student:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

12. Jaký je váš věk?

  • odpověď Méně než 25:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Znáte někoho se zdravotním postižením?

3. Pracuje tato zdravotně postižená osoba?

4. Chtěla by zdravotně postižená osoba, kterou znáte pracovat, pokud by měla tu možnost?

5. Jaký postoj máte k osobám zdravotně postiženým?

6. Vadilo by Vám, kdyby jste se měli pracovat s osobou se zdravotním postižením ?

7. Domníváte se, že osoby zdravotně postižené na trhu práce jsou:

8. Myslíte si, že by měly mít osoby zdravotně postižené možnost pracovat?

10. Jste:

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Jaký je váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Znáte někoho se zdravotním postižením?

3. Pracuje tato zdravotně postižená osoba?

4. Chtěla by zdravotně postižená osoba, kterou znáte pracovat, pokud by měla tu možnost?

5. Jaký postoj máte k osobám zdravotně postiženým?

6. Vadilo by Vám, kdyby jste se měli pracovat s osobou se zdravotním postižením ?

7. Domníváte se, že osoby zdravotně postižené na trhu práce jsou:

8. Myslíte si, že by měly mít osoby zdravotně postižené možnost pracovat?

10. Jste:

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Jaký je váš věk?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Joštová, M.názor na zaměstnávání zdravotně postižených osob (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://nazor-na-zamestnavani-zdravo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.