Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor matek na nepovinné očkování proti tuberkulóze

Názor matek na nepovinné očkování proti tuberkulóze

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Jakobartlová
Šetření:14. 08. 2021 - 21. 09. 2021
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jmenuji se Lenka Jakobartlová a jsem studentkou magisterského oboru Veřejné zdravotnictví na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, Ústav svatého Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. 

Prosím Vás tímto o vyplnění krátké ankety zaměřené na očkování proti tuberkulóze. Data budou využita pro účely diplomové práce. 

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu!

Odpovědi respondentů

1. Víte o tom, že od roku 2010 již není povinné očkování proti tuberkulóze (tzv. kalmetizace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5363,86 %63,86 %  
ne3036,14 %36,14 %  

Graf

2. Pokud o této skutečnosti víte, jak jste se o ní dozvěděl/a? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/a jsem tuto informaci získala z odborné literatury, na internetu2649,06 %31,33 %  
sdělil mi pediatr dítěte1324,53 %15,66 %  
sám/a jsem tuto informaci získala od jiného lékaře713,21 %8,43 %  
sám/a jsem tuto informaci získala od někoho známého713,21 %8,43 %  
V porodnici35,66 %3,61 %  
Uz nevim23,77 %2,41 %  
v porodnici se vyplňuje dotazník kvůli očkování11,89 %1,2 %  
Dozvěděla jsem se po porodu11,89 %1,2 %  
Při vyplňování dotazníku v porodem po narození dítěte 11,89 %1,2 %  
jsem zdravotník11,89 %1,2 %  

Graf

3. Kdybyste o této skutečnosti věděl/a, nechal/a byste své dítě očkovat proti tuberkulóze na dobrovolné bázi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1860 %21,69 %  
spíše ano930 %10,84 %  
spíše ne26,67 %2,41 %  
určitě ne13,33 %1,2 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na očkování proti tuberkulóze (TBC)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kalmetizace by měla být zase povinná, TBC v populaci narůstá, je celosvětově velkým rizikem5161,45 %61,45 %  
moc toho o tom nevím, nedokáži posoudit1518,07 %18,07 %  
současná praxe, kdy jsou očkovány pouze rizikové děti nebo děti dle dobrovolného rozhodnutí rodičů, je nejlepším možným řešením1315,66 %15,66 %  
očkování není nutné, výskyt TBC je v české populaci velmi nízký89,64 %9,64 %  
očkování proti TBC může mít nežádoucí účinky, proto je dobré, aby si rodiče mohli sami rozhodnout, zda své dítě proti TBC očkovat56,02 %6,02 %  
jsem proti jakémukoliv povinnému očkování dětí, tedy i proti očkování proti TBC33,61 %3,61 %  
Cizinci z neočkovaných zemi s sebou často vozi otevřenou formu TBC11,2 %1,2 %  
s přílivem migrantů a cizích pracovníků nebezpečí nemoci nrůstá11,2 %1,2 %  
nedokážu posoudit, zda je toto očkování nutné. Jako matka mám problém pouze s tím, jak se v průběhu času rozsah povinného mění, když změna přijde tak, že jedno dítě očkované mám a druhé ne. Ráda bych měla obě očkované na stejné nemoci. 11,2 %1,2 %  
Jsem pro očkování dětí proti TBC v pozdějším věku11,2 %1,2 %  
Jsem pro očkování všech11,2 %1,2 %  

Graf

5. Je Vaše dítě očkováno proti tuberkulóze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4756,63 %56,63 %  
ne3238,55 %38,55 %  
nevím44,82 %4,82 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím uveďte, kdy bylo toto očkování provedeno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ještě před rokem 2010, kdy bylo očkování proti TBC povinné2859,57 %33,73 %  
až po roce 2010, na vlastní žádost, nebo se jednalo o dítě z rizikové skupiny1838,3 %21,69 %  
nevím12,13 %1,2 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6983,13 %83,13 %  
muž1416,87 %16,87 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3845,78 %45,78 %  
vysokoškolské3542,17 %42,17 %  
vyšší odborné67,23 %7,23 %  
střední bez maturity22,41 %2,41 %  
základní22,41 %2,41 %  

Graf

9. Nechal/a jste očkovat Vaše dítě (Vaše děti) všemi povinnými očkováními?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8096,39 %96,39 %  
ne33,61 %3,61 %  

Graf

10. Pokud jste své dítě (nebo děti) nenechal/a očkovat všemi povinnými vakcínami, z jakého důvodu tomu tak prosím bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě mělo v minulosti špatnou reakci na některou z povinných vakcinací, už jsem to nechtěl/a s dítětem podstoupit133,33 %1,2 %  
Šlo o rozdělení vakcin po delsim čase ne v jedné davce133,33 %1,2 %  
nechtěl/a jsem, u některých vakcín převažují rizika nad přínosy133,33 %1,2 %  
Nemám děti133,33 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o tom, že od roku 2010 již není povinné očkování proti tuberkulóze (tzv. kalmetizace)?

2. Pokud o této skutečnosti víte, jak jste se o ní dozvěděl/a? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

3. Kdybyste o této skutečnosti věděl/a, nechal/a byste své dítě očkovat proti tuberkulóze na dobrovolné bázi?

4. Jaký je Váš názor na očkování proti tuberkulóze (TBC)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

5. Je Vaše dítě očkováno proti tuberkulóze?

6. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím uveďte, kdy bylo toto očkování provedeno:

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Nechal/a jste očkovat Vaše dítě (Vaše děti) všemi povinnými očkováními?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o tom, že od roku 2010 již není povinné očkování proti tuberkulóze (tzv. kalmetizace)?

2. Pokud o této skutečnosti víte, jak jste se o ní dozvěděl/a? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

3. Kdybyste o této skutečnosti věděl/a, nechal/a byste své dítě očkovat proti tuberkulóze na dobrovolné bázi?

4. Jaký je Váš názor na očkování proti tuberkulóze (TBC)? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

5. Je Vaše dítě očkováno proti tuberkulóze?

6. Pokud jste odpověděl/a ano, prosím uveďte, kdy bylo toto očkování provedeno:

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Nechal/a jste očkovat Vaše dítě (Vaše děti) všemi povinnými očkováními?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jakobartlová, L.Názor matek na nepovinné očkování proti tuberkulóze (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://nazor-rodicu-na-nepovinne-oc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.