Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor společnosti na učitele

Názor společnosti na učitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Dvořáková
Šetření:05. 11. 2012 - 08. 11. 2012
Počet respondentů:242
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentkou VOŠ pedagogické a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, jehož výsledky budou součástí mé seminární práce na téma Názor společnosti na učitele. Dotazník je anonymní.

 

Děkuji za váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17070,25 %70,25 %  
muž7229,75 %29,75 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 3016969,83 %69,83 %  
31 - 503916,12 %16,12 %  
méně než 182610,74 %10,74 %  
51 a více83,31 %3,31 %  

Graf

3. Kolik máte dětí školou povinných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti19781,4 %81,4 %  
mám děti, ale nejsou školou povinné3012,4 %12,4 %  
1114,55 %4,55 %  
231,24 %1,24 %  
3 a více10,41 %0,41 %  

Graf

4. Jak vysoké je podle Vás finanční ohodnoení učitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízké11647,93 %47,93 %  
přiměřené10342,56 %42,56 %  
vysoké124,96 %4,96 %  
nevím, je to jedno114,55 %4,55 %  

Graf

5. Myslíte si, že profesní způsobilost a vzdělání učitelů v ČR je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující14861,16 %61,16 %  
nízká7229,75 %29,75 %  
vysoká197,85 %7,85 %  
nevím, je mi to jedno31,24 %1,24 %  

Graf

6. Jak důležitý je vzhled a upravenost učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smí prezentovat svůj módní styl, ale vždy musí být upraven13656,2 %56,2 %  
velmi důležitý (jde příkladem)6928,51 %28,51 %  
nedůležitý (záleží na učiteli, jestli má např.: tetování, piercing, zelené vlasy)3313,64 %13,64 %  
nevím, je mi to jedno41,65 %1,65 %  

Graf

7. Jak důležité je podle Vás chování učitelů ve společnosti, mimo školní zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl by dodržovat zásady slušného chování, ale chybovat je lidské14961,57 %61,57 %  
velmi důležité, učitel je vzorem4619,01 %19,01 %  
bezvýznamné, ve volném čase se smí chovat, jak chce4217,36 %17,36 %  
nevím, je mi to jedno52,07 %2,07 %  

Graf

8. Myslíte si, že učitel by měl být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlídný, ale s pevnými hranicemi17672,73 %72,73 %  
přátelský, vstřícný4317,77 %17,77 %  
autoritativní, rázný197,85 %7,85 %  
nevím, je mi to jedno41,65 %1,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď 31 - 50:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 3. Kolik máte dětí školou povinných?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik máte dětí školou povinných?

4. Jak vysoké je podle Vás finanční ohodnoení učitelů?

5. Myslíte si, že profesní způsobilost a vzdělání učitelů v ČR je:

6. Jak důležitý je vzhled a upravenost učitele?

7. Jak důležité je podle Vás chování učitelů ve společnosti, mimo školní zařízení?

8. Myslíte si, že učitel by měl být:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik máte dětí školou povinných?

4. Jak vysoké je podle Vás finanční ohodnoení učitelů?

5. Myslíte si, že profesní způsobilost a vzdělání učitelů v ČR je:

6. Jak důležitý je vzhled a upravenost učitele?

7. Jak důležité je podle Vás chování učitelů ve společnosti, mimo školní zařízení?

8. Myslíte si, že učitel by měl být:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, A.Názor společnosti na učitele (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nazor-spolecnosti-na-ucitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.