Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor studentů na školné na VŠ

Názor studentů na školné na VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Jandík
Šetření:25. 11. 2011 - 27. 11. 2011
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum by měl posloužit jako podklad ke článku na studentském portálu Generace 20.cz.

V závěrečné fázi dotazníku je kolonka pro vlastní názor. Pokud chcete aby byl Váš názor v článku uveden, připiště prosím své jméno alespoň ve formátu "Jméno P." a případně školu kterou studujete, pokud jste student.

 

Děkuji za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jakou maximální částku by měli studenti platit za semestr studia na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Max. 5000 Kč2635,14 %35,14 %  
Neměli by platit nic2331,08 %31,08 %  
Max. 10 000 Kč1520,27 %20,27 %  
Max. 20 000 Kč79,46 %9,46 %  
Více34,05 %4,05 %  

Graf

2. Měly by vysoké školy omezit počet přijímaných studentů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4662,16 %62,16 %  
Ne2432,43 %32,43 %  
Nevím45,41 %5,41 %  

Graf

3. Produkují podle vás VŠ kvalitní absolventy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen některé školy/obory6385,14 %85,14 %  
Ano56,76 %6,76 %  
Ne45,41 %5,41 %  
Nevím22,7 %2,7 %  

Graf

4. Prostor pro vlastní názor

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Školné by nemělo být příliš vysoké, mělo by být možné platit ho ve splátkách a kvalita výuky by měla odpovídat tomu, že studenti za studium platí. 2. Školy by neměly příliš limitovat počet přijímaných studentů, ale měly by si v průběhu studia pomocí zkoušek vyselektovat nadané studenty. 3. Některé obory produkují kvalitní absolventy, kteří najdou uplatnění, jiné obory naopak jsou takovou továrnou na diplomy, např. obor Humanitní vědy, kde se vyučuje snad všechno, ale asi nic opravdu do hloubky a tak, aby se to dalo využít.

Ačkoli se říká, že nic není zadarmo, v případě hrazení nákladů na studium mi připadá rozumnější nepřímá cesta pomocí daní. Školné v téměř jakékoli výši vždy zmenší skupinu potenciálních studentů, protože někteří z nich si to nebudou moci dovolit. Navíc je zde riziko, že až se zboří tabu placení za školu, může školné časem výrazně vzrůst.

Ať platěj všichno! Nic není zadarmo...Slovy klasika: Zadarmo ani kuře nehrabe, tak ať ty parchanti platěj! heheeee

Jako problem ani tak nevidim vysoky pocet prijimanych studentu, ale pocet tech, kteri skolu dokonci (a ziskaji titul), bez ohledu na to, ze jejich schopnosti a znalosti tomu neodpovidaji.

Již teď je studium na VŠ finančně velmi náročné (ubytování, strava, doprava, školní potřeby - skripta, vstupy do knihoven, atd.) a někteří studenti si ho jen stěží mohou dovolit. Argumenty typu, že studenti se na vysoké škole jen flákají a prodlužují si tak své mládí jsou podle mého názoru ne úplně pravdivé a dosti zkreslené. Samozřejmě se tací najdou, ale drtivá většina studentů chce vysokou školu co nejdříve dostudovat (právě z důvodu již zmiňovaného nedostatku financí) a zapojit se do plného pracovního procesu. Soudní studenti nechtějí dále zatěžovat své leckdy nemajetné rodiče a chtějí se postavit na vlastní nohy. Kdo si chce za své studium platit, má tu možnost přihlásit se na soukromou vysokou školu. Domnívám se, že vyřešení problému financování státních vysokých škol by měla přinést efektivnější regulace počtu studentů a sledování jejich studijních výsledků (tzn. znemožnění hlásit se znovu na školu již jednou přijatému studentovi, apod.). Nejprve doporučuji jít touto cestou a pouze v případě její neefektivnosti bych doporučil zvážit zavedené školného.

Lucie R. PedF MU

Lukáš M.

ne každý je stvořen pro studium na vysoké škole, naopak vysokoškoláci byli vždycky elitou, který "přemýšlel" za zbytek, který se živil (a je živil) rukama. proto by měly vš zvýšit své nároky. ničemu neposlouží, když bude mít každý titul inženýr

Nevadí mi platit školné. Pokud by bylo v omezeném rozsahu (např. zápisné, jak o tom uvažovala UK do hodnoty 6000,-) a pokud by peníze skutečně škole přišly navíc (např. u nás by fakulta mohla opravit střechu, udělat rozvody zásuvek ve starých učebnách atd.) - co mi vadí: 1) Že školným stát vykrývá svoji platební neschopnost (respektive co studenti zaplatí, to stát školám nedá) 2) Že marginálně jde o minimální částku (při počtu studentů a optimistické vizy, že každý zaplatí za akademický rok 20 000 to dělá nějakých sedm miliard). Jenom plánované nové zdanění hazardu by mohlo plánovitě vynést miliard 130. 3) Údajně školné bude pohyblivé. Podle uplatnění oboru. Že archivář nebo historik bude mít školné pár tisíc, zatímco třeba právník bude platit plné. Ale že když např. někdo učí na místní pobočce americké školy dějiny USA a vydělává víc, jak lecjaký právník zpracovávající průběžnou agendu ... to je všem putna.

Podle mého názoru vše záleží pouze na škole. Je-li škola kvalitní nemá potřebu přijímat přehršle studentů, aby získala finanční prostředky. Takto produkovaní absolventi jsou stejně nekvalifikovaní. Školné by sice zamezilo studium finančně slabším, ale zamezilo by to studiu pro studium.

Sparta Praha mistrrrrr ligyyyy :D

Splátky by měli být až zpětně, už samotné zpoplatnění okrádá stát o talentované lidi.

Školné bude dobré v tom, že se rodiče budou mnohem víc zajímat o prospěch a docházku svých dětí na VŠ. Budou přemýšlet, k čemu má dítě sklony mnohem pečlivěji s ním o tom mluvit. A otevře se tím možnost stipendií od firem.

Školné na VŠ by se mělo určitě vybírat - studenti si budou více vážit studia, více se snažit ve zkouškovém období. Zároveň by ale neměly být mezery ve výběrových řízeních na danou VŠ (přijímací zkoušky), aby se na VŠ dostal opravdu ten student, který má o dané studium skutečný zájem a není tam jen pro "získání titulu" nebo že mu to rodiče zaplatili.

Školné znevýhodní studenty ze sociálně slabých rodin.

VŠ by neměly omezovat počty přijímaných studentů, ale měl by se zpřísnit jejich výběr - v prvé řadě plošnými testy po 5. a 9. třídě, dále vyšší úrovní státní maturity, příp. náročnějšími přijímacími zkouškami a nakonec i vědomím povinnosti platit/splácet školné. Ondřej Noskievič, 1. ročník VOŠP

Zavedení školného je prvním krokem k zpřehlednění trhu vzdělávání. Omezí nesmyslná studia oborů jejichž absolventi nejsou v praxi uplatnitelní a proto končí na uměle vytvářených postech ve státní správě.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou maximální částku by měli studenti platit za semestr studia na VŠ?

2. Měly by vysoké školy omezit počet přijímaných studentů?

3. Produkují podle vás VŠ kvalitní absolventy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou maximální částku by měli studenti platit za semestr studia na VŠ?

2. Měly by vysoké školy omezit počet přijímaných studentů?

3. Produkují podle vás VŠ kvalitní absolventy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jandík, J.Názor studentů na školné na VŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazor-studentu-na-skolne-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.