Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > názor účastníku shromáždění

názor účastníku shromáždění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zbyněk Mráz
Šetření:21. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí bakalářské práce na téma Význam Antikonfliktního tým Policie ČR v Jihočeském kraji. Dotazník je  krátký a anonymní. Předem děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku.  

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž250 %50 %  
žena250 %50 %  

Graf

2. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20250 %50 %  
33 a více250 %50 %  

Graf

3. K jakému myšlenkovému hnutí nejvíce inklinujete

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nacionalismus 133,33 %25 %  
vlastenctví133,33 %25 %  
žádnému z uvedených133,33 %25 %  

Graf

4. Jak často chodíte na demonstrace, pochody, či jiné extremistické srazy

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než jednou do ročně375 %75 %  
více než jednou do měsíce125 %25 %  

Graf

5. Měl jste někdy konflikt na demonstraci, pochodu či srazu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměl s nikým 375 %75 %  
s mětskou policií 125 %25 %  

Graf

6. Věděl (a) jste, že hlavním úkolem Antikonfliktního týmu Policie ČR je předcházení konflitům pomocí komunikace

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

7. Kolikrát jste se setkal(a) s Antikonfliktním týmem policie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jednoou375 %75 %  
více než jednou125 %25 %  

Graf

8. Jakou máte zkušenost s Antikonfliktním týmem policie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou375 %75 %  
negativní 125 %25 %  

Graf

9. Myslíte si, že činnost Antikonfliktního týmu je činnost

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velice prospěšná250 %50 %  
může vyvolat konflikt125 %25 %  
prospěšná125 %25 %  

Graf

10. V případě řešení vážnějších konfliktů při demonstraci, sraz či pochodu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situaci řeším sám 250 %50 %  
obrátím se na policii 250 %50 %  

Graf

11. Komunikoval jste někdy s Antikonfliktním týmem policie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 375 %75 %  
ano před, po, během demonstrace 125 %25 %  

Graf

12. Myslíte si, že je Antikonfliktní tým potřeba v Jihočeském kraji

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 133,33 %25 %  
ano, pouze ve výjimečných případech 133,33 %25 %  
ano133,33 %25 %  

Graf

13. Znáte některého člena Antikonfliktního týmu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 4100 %100 %  

Graf

14. Jste v pro zachování bezpečnosti a pořáku před, při i po demonstraci, pochodu či srazu schopen (schopna) spolupracovat v případě potřeby s policií

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 266,67 %50 %  
ne 133,33 %25 %  

Graf

15. Co si myslíte o Antikonfliktním týmu policie

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Co by se mělo změnit nebo zlepšit v činnosti Antikonfliktního týmu policie v Jihočeském kraji

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mráz, Z.názor účastníku shromáždění (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nazor-ucastniku-shro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.