Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > názor učitelstva na státní maturity

názor učitelstva na státní maturity

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Pecháčková
Šetření:24. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky a respondenti,

státní maturity se staly jistým fenoménem dnešní doby. Právě i proto jsem se rozhodla využít toto téma pro svou diplomovou práci. Jsem vám velmi vděčná za Vaši ochotu vyplnit můj dotazník a tím i sdělit Váš cenný názor na novou maturitu.
 

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se být dostatečně informován(a) o nové maturitní zkoušce z NJ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

2. Jste zastáncem (zastánkyní) státní maturity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

3. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ústní část zkoušky a písemný projev nebude stejně hodnocen objektivně, neboť hodnotitelem je jednak učitel maturanta, nikoliv osoba, která jej nezná a navíc při hodnocení PP je rovněž jistá benevolence v přiřazování bodů. Největší úskalí a zmatenost přináší zbytečně složitá a přesto nedokonalá tabulka pro hodnocení PP.

Zvýší žákovu úroveň znalostí a přípravu na maturitu.

4. Myslíte si, že je nová státní maturita pro žáky výhodnější, než ta původní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

5. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je časově náročnější, žák musí projevit znalosti v různých sférách jazyka (PP, ÚP, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a gramatický test). Rozdělení kompetencí vnímám jako klad, ovšem jako zápor hodnotím způsob jejich oceňování, obzvlášť PP a ÚZ.

Příliš složité, mnoho částí, žák maturuje téměř celý měsíc.

6. Myslíte si, že je nová státní maturita pro učitele výhodnější, než ta původní? Proč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

7. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Příliš složité, mnoho částí, nepřehledné. Dříve úpstní zkouška, pak písemná část. Nesmyslnné, přeházené, zatěžující.

Velmi zatěžující je hodnocení písemného projevu (praxe s ohledem na MAG´10 ukázala, že na jednoho žáka zabere hodnocení zhruba 60 minut i více). O zátěž jde zejména proto, že je třeba užívat korektorské značky, do textu víceméně nezasahovat (neopravovat přímo, nevpisovat správné tvary) a také přidělovat body podle nejednoznačných kritérií.

8. Myslíte si, že je maturitní zkouška z německého jazyka dobře koncipována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

9. Jste hodnotitelem (hodnotitelkou) maturitní zkoušky z NJ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

10. Jaký máte názor na systém hodnocení maturitní zkoušky stanovený CERMATem? Systém je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nevyhovující150 %50 %  
Náročný na čas150 %50 %  
Zcela nevyhovující150 %50 %  

Graf

11. Používáte k hodnocení systém korektorských značek, stanovených CERMATem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

12. Která učebnice je podle Vás nejvhodnější k přípravě na státní maturitu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každá učebnice má své výhody a nevýhody, učebnice 150 %50 %  
Němčina-Maturitní příprava -INFOA-nová maturita150 %50 %  

Graf

13. Jste spokojen(a) s nabídkou učebnic NJ na českém trhu, určených k přípravě na státní maturitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

14. Používáte k výuce nějaký doplňkový materiál?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

15. Jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čllánky z časopisu150 %50 %  
učebnice řady INFOA-nová maturita150 %50 %  

Graf

16. Kolik žáků vyučujete německý jazyk v maturitních ročnících?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9150 %50 %  
17150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:13
Minimum:9
Maximum:17
Variační rozpětí:8
Rozptyl:32
Směrodatná odchylka:5.66
Medián:13
Modus:9

Graf

17. Kolik z nich se rozhodlo vykonávat maturitní zkoušku z německého jazyka?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
4150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:3
Modus:2

Graf

18. Kolik z nich zvolilo vyšší úroveň?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1
Minimum:1
Maximum:1
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:1
Modus:1

Graf

19. Považujete za vhodné rozdělení podle úrovně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

20. Komplikuje podle Vás státní maturity rozdělení dle úrovně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

21. Jak dopadli žáci při generální zkoušce státní maturity z NJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dle očekávání2100 %100 %  

Graf

22. Na jakém typu střední školy učíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborná škola150 %50 %  
Soukromá podnikatelská střední škola150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pecháčková, N.názor učitelstva na státní maturity (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nazor-ucitelstva-na-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.