Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory na homosexualitu v současné společnosti

Názory na homosexualitu v současné společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Knapová
Šetření:29. 12. 2014 - 02. 01. 2015
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a jeho cílem je zjistit toleranci a všeobecný názor na homosexualitu v dnešní společnosti.

Michaela Knapová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6865,38 %65,38 %  
muž3634,62 %34,62 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 204644,23 %44,23 %  
21 - 303432,69 %32,69 %  
nad 301817,31 %17,31 %  
do 15 let65,77 %5,77 %  

Graf

3. Zajímáte se jakýmkoliv způsobem o homosexualitu?

Např. jestli jste četli nějakou knihu nebo článek o daném tématu atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4442,31 %42,31 %  
ano3230,77 %30,77 %  
trochu2826,92 %26,92 %  

Graf

4. Z čeho podle Vás vyplývá homosexualita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z vrozených dispozic8076,92 %76,92 %  
nevím98,65 %8,65 %  
ze zkušeností z dětství atd.65,77 %5,77 %  
z nějaké psychické poruchy54,81 %4,81 %  
Většinou vrozený, věřím ale, že v některých případech je i druhý bod možný10,96 %0,96 %  
přelidnění10,96 %0,96 %  
první i druhá možnost10,96 %0,96 %  
nemyslím, že je to nemoc, ale podle mě to ani není normální10,96 %0,96 %  

Graf

5. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo4543,27 %43,27 %  
vlastní zkušenosti s homosexuálně orientovanými lidmi3028,85 %28,85 %  
televize, tisk, škola atd.1918,27 %18,27 %  
rodina76,73 %6,73 %  
náboženství21,92 %1,92 %  
já sám10,96 %0,96 %  

Graf

6. Jaký je Váš postoj k homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální4442,31 %42,31 %  
pozitivní3836,54 %36,54 %  
spíše negativní98,65 %8,65 %  
spíše pozitivní98,65 %8,65 %  
negativní43,85 %3,85 %  

Graf

7. Znáte osobně nějakého homosexuála?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8480,77 %80,77 %  
ne2019,23 %19,23 %  

Graf

8. Vadilo by Vám spolupracovat (např. v zaměstnání) s homosexuálem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9288,46 %88,46 %  
nevím109,62 %9,62 %  
ano21,92 %1,92 %  

Graf

9. Měl by homosexuální pár svou sexuální orientaci na veřejnosti skrývat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, můžou se projevovat stejně jako heterosexuální páry.6562,5 %62,5 %  
Nestarám se o to.2221,15 %21,15 %  
Ano, je to nechutné.1110,58 %10,58 %  
Ne, ale líbání na veřejnosti mi vadí.10,96 %0,96 %  
Ano, stejně jako heterosexuální pár10,96 %0,96 %  
je to jejich věc10,96 %0,96 %  
upřímně, přehnané PDA mi vadí jak u hetero, tak u homo.10,96 %0,96 %  
Nemám to rád, ale záleží na nich.10,96 %0,96 %  
u žen mi to nevadí :)10,96 %0,96 %  

Graf

10. Vnímáte homosexualitu u mužů hůře než u žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7269,23 %69,23 %  
ano2625 %25 %  
nevím65,77 %5,77 %  

Graf

11. Souhlasili byste s tím, kdyby mohli v České republice homosexuálové uzavírat manželský svazek a společně adoptovat děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5855,77 %55,77 %  
Souhlasím pouze s uzavíráním manželství.2423,08 %23,08 %  
ne1514,42 %14,42 %  
nevím54,81 %4,81 %  
Souhlasím pouze s adopcí dětí.21,92 %1,92 %  

Graf

12. Myslíte si, že je současná společnost dostatečně tolerantní k homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5855,77 %55,77 %  
ano2927,88 %27,88 %  
nevím1514,42 %14,42 %  
Rozhodně lépe než v minulosti.10,96 %0,96 %  
přehnaně tolerantní10,96 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Měl by homosexuální pár svou sexuální orientaci na veřejnosti skrývat?

  • odpověď Ne, můžou se projevovat stejně jako heterosexuální páry.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivní na otázku 6. Jaký je Váš postoj k homosexualitě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Zajímáte se jakýmkoliv způsobem o homosexualitu?

4. Z čeho podle Vás vyplývá homosexualita?

5. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu?

6. Jaký je Váš postoj k homosexualitě?

7. Znáte osobně nějakého homosexuála?

8. Vadilo by Vám spolupracovat (např. v zaměstnání) s homosexuálem?

9. Měl by homosexuální pár svou sexuální orientaci na veřejnosti skrývat?

10. Vnímáte homosexualitu u mužů hůře než u žen?

11. Souhlasili byste s tím, kdyby mohli v České republice homosexuálové uzavírat manželský svazek a společně adoptovat děti?

12. Myslíte si, že je současná společnost dostatečně tolerantní k homosexualitě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Zajímáte se jakýmkoliv způsobem o homosexualitu?

4. Z čeho podle Vás vyplývá homosexualita?

5. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu?

6. Jaký je Váš postoj k homosexualitě?

7. Znáte osobně nějakého homosexuála?

8. Vadilo by Vám spolupracovat (např. v zaměstnání) s homosexuálem?

9. Měl by homosexuální pár svou sexuální orientaci na veřejnosti skrývat?

10. Vnímáte homosexualitu u mužů hůře než u žen?

11. Souhlasili byste s tím, kdyby mohli v České republice homosexuálové uzavírat manželský svazek a společně adoptovat děti?

12. Myslíte si, že je současná společnost dostatečně tolerantní k homosexualitě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Knapová, M.Názory na homosexualitu v současné společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nazory-na-homosexualitu-2014.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.