Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory na nové banky - Air, Equa, Fio, Zuno

Názory na nové banky - Air, Equa, Fio, Zuno

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Budařová
Šetření:12. 06. 2015 - 16. 06. 2015
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):28 / 24.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Budařová a studuji Vysokou školu evropských a regionálních studií v Příbrami. Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou použity v mé bakalářské práci s názvem Marketingová strategie nově vzniklých bank. 

Děkuji předem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 25 let3542,17 %42,17 %  
26 - 35 let2327,71 %27,71 %  
více než 45 let1416,87 %16,87 %  
36 - 45 let1113,25 %13,25 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4655,42 %55,42 %  
Muž3744,58 %44,58 %  

Graf

3. Znáte Air bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8096,39 %96,39 %  
Ne33,61 %3,61 %  

Graf

4. Jak na Vás tato banka působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sympaticky3847,5 %45,78 %  
Spíše sympaticky1721,25 %20,48 %  
Neutrálně1518,75 %18,07 %  
Spíše nesympaticky78,75 %8,43 %  
Nesympaticky33,75 %3,61 %  

Graf

5. Máte v Air bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2632,5 %31,33 %  
Určitě ano2531,25 %30,12 %  
Spíše ne1215 %14,46 %  
Nevím1113,75 %13,25 %  
Určitě ne67,5 %7,23 %  

Graf

6. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem pobočku Air bank nenavštívil/a3442,5 %40,96 %  
Pozitivně1923,75 %22,89 %  
Spíše pozitivně1518,75 %18,07 %  
Neutrálně1012,5 %12,05 %  
Spíše negativně11,25 %1,2 %  
Negativně11,25 %1,2 %  

Graf

7. Vybavíte si reklamy Air bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vícerootázka č. 8, Ano, jednuotázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vícero6378,75 %75,9 %  
Ano, jednu1012,5 %12,05 %  
Ne78,75 %8,43 %  

Graf

8. Jaký na ně máte názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vtipné4865,75 %57,83 %  
Snadno utkví v paměti3953,42 %46,99 %  
Líbí se mi2230,14 %26,51 %  
Nelíbí se mi68,22 %7,23 %  
Nevkusné68,22 %7,23 %  
Nevýrazné22,74 %2,41 %  

Graf

9. Znáte Equa bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6983,13 %83,13 %  
Ne1416,87 %16,87 %  

Graf

10. Jak na Vás tato banka působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně3855,07 %45,78 %  
Spíše sympaticky1014,49 %12,05 %  
Sympaticky1014,49 %12,05 %  
Spíše nesympaticky913,04 %10,84 %  
Nesympaticky22,9 %2,41 %  

Graf

11. Máte v Equa bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2231,88 %26,51 %  
Spíše ano1927,54 %22,89 %  
Spíše ne1623,19 %19,28 %  
Určitě ano710,14 %8,43 %  
Určitě ne57,25 %6,02 %  

Graf

12. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem pobočku Equa bank nenavštívil/a4768,12 %56,63 %  
Neutrálně1014,49 %12,05 %  
Spíše pozitivně710,14 %8,43 %  
Pozitivně34,35 %3,61 %  
Negativně11,45 %1,2 %  
Spíše negativně11,45 %1,2 %  

Graf

13. Vybavíte si reklamy Equa bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vícerootázka č. 14, Ano, jednuotázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4362,32 %51,81 %  
Ano, jednu2231,88 %26,51 %  
Ano, vícero45,8 %4,82 %  

Graf

14. Jaký na ně máte názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevýrazné1661,54 %19,28 %  
Nelíbí se mi623,08 %7,23 %  
Nevkusné519,23 %6,02 %  
Líbí se mi415,38 %4,82 %  
Vtipné311,54 %3,61 %  
Snadno utkví v paměti13,85 %1,2 %  

Graf

15. Znáte Fio banku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7893,98 %93,98 %  
Ne56,02 %6,02 %  

Graf

16. Jak na Vás tato banka působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně3241,03 %38,55 %  
Spíše sympaticky2633,33 %31,33 %  
Sympaticky1012,82 %12,05 %  
Spíše nesympaticky67,69 %7,23 %  
Nesympaticky45,13 %4,82 %  

Graf

17. Máte ve Fio banku důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2329,87 %27,71 %  
Nevím2329,87 %27,71 %  
Určitě ano1418,18 %16,87 %  
Spíše ne1316,88 %15,66 %  
Určitě ne45,19 %4,82 %  

Graf

18. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem pobočku Fio banky nenavštívil/a5570,51 %66,27 %  
Neutrálně911,54 %10,84 %  
Spíše pozitivně67,69 %7,23 %  
Pozitivně45,13 %4,82 %  
Spíše negativně22,56 %2,41 %  
Negativně22,56 %2,41 %  

Graf

19. Vybavíte si reklamy Fio banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vícerootázka č. 20, Ano, jednuotázka č. 20, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vícero3443,59 %40,96 %  
Ano, jednu2633,33 %31,33 %  
Ne1823,08 %21,69 %  

Graf

20. Jaký na ně máte názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vtipné2134,43 %25,3 %  
Snadno utkví v paměti1931,15 %22,89 %  
Nelíbí se mi1524,59 %18,07 %  
Nevýrazné1422,95 %16,87 %  
Nevkusné711,48 %8,43 %  
Líbí se mi69,84 %7,23 %  

Graf

21. Znáte Zuno bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6780,72 %80,72 %  
Ne1619,28 %19,28 %  

Graf

22. Jak na Vás tato banka působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně4059,7 %48,19 %  
Spíše sympaticky1116,42 %13,25 %  
Spíše nesympaticky811,94 %9,64 %  
Sympaticky45,97 %4,82 %  
Nesympaticky45,97 %4,82 %  

Graf

23. Máte v Zuno bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2132,31 %25,3 %  
Nevím2030,77 %24,1 %  
Spíše ano1116,92 %13,25 %  
Určitě ne1015,38 %12,05 %  
Určitě ano34,62 %3,61 %  

Graf

24. Jak na Vás působí Zuno zóna (vybavení, jednání pracovníků banky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem Zuno zónu nenavštívil/a5480,6 %65,06 %  
Neutrálně1014,93 %12,05 %  
Spíše negativně11,49 %1,2 %  
Negativně11,49 %1,2 %  
Spíše pozitivně11,49 %1,2 %  

Graf

25. Vybavíte si reklamy Zuno bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vícerootázka č. 26, Ano, jednuotázka č. 26, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4465,67 %53,01 %  
Ano, jednu1928,36 %22,89 %  
Ano, vícero45,97 %4,82 %  

Graf

26. Jaký na ně máte názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevýrazné1252,17 %14,46 %  
Nelíbí se mi626,09 %7,23 %  
Nevkusné417,39 %4,82 %  
Líbí se mi313,04 %3,61 %  
Vtipné28,7 %2,41 %  
Snadno utkví v paměti28,7 %2,41 %  

Graf

27. Jste nebo byli jste klienty některé z uvedených bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jedné z uvedených4655,42 %55,42 %  
Air bank2428,92 %28,92 %  
Fio banka1012,05 %12,05 %  
Equa bank67,23 %7,23 %  
Zuno bank11,2 %1,2 %  

Graf

28. Pokud byste si sjednávali nový bankovní produkt, kterou z uvedených bank byste zvažovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Air bank5262,65 %62,65 %  
Fio banka2833,73 %33,73 %  
Equa bank2428,92 %28,92 %  
Ani jednu z jmenovaných1821,69 %21,69 %  
Zuno bank910,84 %10,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak na Vás tato banka působí?

 • odpověď Sympaticky:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně na otázku 6. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 5. Máte v Air bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Air bank na otázku 27. Jste nebo byli jste klienty některé z uvedených bank?

8. Jaký na ně máte názor?

 • odpověď Vtipné:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbí se mi na otázku 8. Jaký na ně máte názor?

10. Jak na Vás tato banka působí?

 • odpověď Neutrálně:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 11. Máte v Equa bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

12. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

 • odpověď Nikdy jsem pobočku Equa bank nenavštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše sympaticky na otázku 4. Jak na Vás tato banka působí?

22. Jak na Vás tato banka působí?

 • odpověď Neutrálně:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 23. Máte v Zuno bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

25. Vybavíte si reklamy Zuno bank?

 • odpověď Ano, jednu:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevýrazné na otázku 26. Jaký na ně máte názor?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše pozitivně na otázku 6. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

27. Jste nebo byli jste klienty některé z uvedených bank?

 • odpověď Ani jedné z uvedených:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani jednu z jmenovaných na otázku 28. Pokud byste si sjednávali nový bankovní produkt, kterou z uvedených bank byste zvažovali?

28. Pokud byste si sjednávali nový bankovní produkt, kterou z uvedených bank byste zvažovali?

 • odpověď Air bank:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 5. Máte v Air bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně na otázku 6. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Air bank na otázku 27. Jste nebo byli jste klienty některé z uvedených bank?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbí se mi na otázku 8. Jaký na ně máte názor?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 11. Máte v Equa bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?
 • odpověď Fio banka:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fio banka na otázku 27. Jste nebo byli jste klienty některé z uvedených bank?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 17. Máte ve Fio banku důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Znáte Air bank?

4. Jak na Vás tato banka působí?

5. Máte v Air bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

6. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

7. Vybavíte si reklamy Air bank?

8. Jaký na ně máte názor?

9. Znáte Equa bank?

10. Jak na Vás tato banka působí?

11. Máte v Equa bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

12. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

13. Vybavíte si reklamy Equa bank?

14. Jaký na ně máte názor?

15. Znáte Fio banku?

16. Jak na Vás tato banka působí?

17. Máte ve Fio banku důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

18. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

19. Vybavíte si reklamy Fio banky?

20. Jaký na ně máte názor?

21. Znáte Zuno bank?

22. Jak na Vás tato banka působí?

23. Máte v Zuno bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

24. Jak na Vás působí Zuno zóna (vybavení, jednání pracovníků banky)

25. Vybavíte si reklamy Zuno bank?

26. Jaký na ně máte názor?

27. Jste nebo byli jste klienty některé z uvedených bank?

28. Pokud byste si sjednávali nový bankovní produkt, kterou z uvedených bank byste zvažovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Znáte Air bank?

4. Jak na Vás tato banka působí?

5. Máte v Air bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

6. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

7. Vybavíte si reklamy Air bank?

8. Jaký na ně máte názor?

9. Znáte Equa bank?

10. Jak na Vás tato banka působí?

11. Máte v Equa bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

12. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

13. Vybavíte si reklamy Equa bank?

14. Jaký na ně máte názor?

15. Znáte Fio banku?

16. Jak na Vás tato banka působí?

17. Máte ve Fio banku důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

18. Jak na Vás působí pobočky banky (vybavení, jednání pracovníků banky)

19. Vybavíte si reklamy Fio banky?

20. Jaký na ně máte názor?

21. Znáte Zuno bank?

22. Jak na Vás tato banka působí?

23. Máte v Zuno bank důvěru (uložili byste si v ní své peníze)?

24. Jak na Vás působí Zuno zóna (vybavení, jednání pracovníků banky)

25. Vybavíte si reklamy Zuno bank?

26. Jaký na ně máte názor?

27. Jste nebo byli jste klienty některé z uvedených bank?

28. Pokud byste si sjednávali nový bankovní produkt, kterou z uvedených bank byste zvažovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Budařová, M.Názory na nové banky - Air, Equa, Fio, Zuno (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nazory-na-nove-banky-air-equ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.