Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory na tradiční lidovou kulturu

Názory na tradiční lidovou kulturu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Šlechtová
Šetření:25. 10. 2011 - 29. 10. 2011
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):23 / 20.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Hezký den,

jak jistě všichni víte, tak se chystám dokončit Bc. studium na VŠE v oboru ARTS MANAGEMENT, a proto jsem také nucena vytvořit něco, co by připomínalo alespoň trochu bakalářskou práci. Vzhledem k nutnosti podložení mého mínění tvrzením někoho dalšího, nejlépe pak míněním vícera lidí (a věřím, že vaše názory pro mne budou nedocenitelným přínosem ;o), vás prosím o vyplnění pár otázek ohledně tradiční lidové kultury a posléze nehmotného kulturního dědictví.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 307790,59 %90,59 %  
31 - 4555,88 %5,88 %  
46 - 6033,53 %3,53 %  

Graf

2. Máte k tradiční lidové kultuře kladný vztah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5969,41 %69,41 %  
nevím1618,82 %18,82 %  
ne1011,76 %11,76 %  

Graf

3. Co pro vás znamenají pojmy „tradice“, „folklor“ či „lidovost“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavné, ale staromódní2731,76 %31,76 %  
atraktivní2428,24 %28,24 %  
nudné, ale zajímavé1618,82 %18,82 %  
nudné a nezajímavé44,71 %4,71 %  
zajímavé22,35 %2,35 %  
jak kdy-ale většinou mě to zajímá a někdy i baví.11,18 %1,18 %  
do jisté míry zábavu, poznání, přiblížení11,18 %1,18 %  
prověřená hodnota11,18 %1,18 %  
udržování lidových tradic národa11,18 %1,18 %  
perspektivní11,18 %1,18 %  
zajímavé (a ne nudné)11,18 %1,18 %  
zajímavá kultura, ale často zneužívaná slova11,18 %1,18 %  
reminiscence dob minulých11,18 %1,18 %  
Zajímavé, informačně přínostné11,18 %1,18 %  
součást naší národní kultury11,18 %1,18 %  
důležité a vlastenecké11,18 %1,18 %  
stále aktuální11,18 %1,18 %  

Graf

4. Myslíte si, že je třeba tradiční lidovou kulturu udržovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8094,12 %94,12 %  
nevím33,53 %3,53 %  
ne22,35 %2,35 %  

Graf

5. Pokud jste v otázce 4 odpověděli „ne“, tak proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ať si každý udržuje, co chce, ale nemělo by to být "povinné"

myslím, že již nelze mluvit o tradiční kultuře

nevím

6. Co byste zlepšili na současném stavu tradiční lidové kultury?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

atraktivita pro mládež

bohužel vše závisí na propagaci, je to smutné, ale už i tradice musí být nějakým způsobem zviditelněny

celkově její propagaci

doporučila bych větší reprezentaci

financování, větší propagaci, informovanost, více zachovávat a zachraňovat kulturu pro budoucí generace

Lidová kultura je třeba více propagovat mezi lidmi.

Možná bych doporučila nějakou zajímavou propagaci této oblasti. Mnohdy člověk úplnou náhodou objeví zajímavá odvětví kultury, ale takových situací je minimum a když seo něčem málo mluví, jako by to nebylo

opakovaně ji zasazovat do povědomí obyvatel

Prezentace i domacímu publiku ve větší míře, ne jen turistům. širší působnost, aby to vyznělo přirozeně (že se například za nějakým jídlem nemusí jít a jedno jediné místo). Cenová dostupnost: původní neznamená předražené. Větší angažovanost v podpoře EU. Větší orientace na mladší populaci.

propagaci

Propagaci, lepší přístup k veřejnosti a hlavně poukázání na to, že lidová kultura není pouze nudná, ale může být i zábavná a zajímavá, hlavně toto poukázat dětem, kteří tímto opovrhují.

Především bych se snažila přiblížit lidové tradice, které se zachovávají na určitém území, mladší generaci, která se k tradicím staví často dosti negativně. Častěji pořádat akce s lidovými motivy. Např.: pořádání různých kulturních akcí s tradiční tématikou, výstavy, trhy, apod.

Seznámila s nimi více děti a vzbudila v nich o tuto kulturu zájem.

Současná tradiční lidová kultura se potřebuje přiblížit mládeži a stát se atraktivní, a to hlavně najít v sobě prvky, které se dají spojit s moderní dobou, což je velmi obtížné.

společnost

Ucelit strategii co, jak moc a proč finančně podporovat a následně strategii realizovat. To jediné může stav zlepšit. Dále také větší edukace obyvatelstva v této oblasti a vytvoření užší vazby mezi oběma komponenty.

Udržovat tradici, kde se ještě drží. Podporovat, propagovat. Osvěta i mladším ročníků, i lidem žijícím ve městě.

větsi prezentace

Vetsi propagace

Větší podporu a šíření

Větší prezentaci na veřejnosti a nezaměřovat se pouze na jednotlivé regiony (např. Chodsko-dudácká tradice,Jižní Morava-tradice lidové písně a hudby,Prácheňsko-dudácká tradice).

větší reklama, zapojenost společnosti

Vetší reklamu, zapojení víc mladých a zapálených lidí ( to je asi dost velký problém...), víc akcí s tímto tématem....

vice atraktivni propagace a financni podpory

více propagace a více propagace zábavnou formou

Zapojila bych více mládež a nenechávala vše jen na starší generaci.

Zejména financování a vytváření lepších podmínek pro udržení lidových a kulturních tradic alespoň na úrovni, jaká je dosud. V současné situaci ve společnosti je stále méně lidí ochotných věnovat svůj čas i vlastní finanční prostředky do této činnosti. Dalším problémem je atraktivita tradičné lidové kultury pro mladou generaci. To se projevuje zejména v českých krajích a skupiny a soubory se potýkají s úbytkem členů, za něž nepřichází mladší nástupci.

zrušila bych "tradiční kulturu" konanou pro turisty

zvýšit atraktivitu pro veřejnost, větší informovanost o případných akcích

7. Myslíte si, že je tradiční lidová kultura státem či dalšími institucemi dostatečně podporována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4755,29 %55,29 %  
nevím2832,94 %32,94 %  
ano1011,76 %11,76 %  

Graf

8. Měla by být tradiční lidová kultura podporována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7487,06 %87,06 %  
nevím910,59 %10,59 %  
ne22,35 %2,35 %  

Graf

9. Jak byste tradiční kulturu "zpopularizovali" pro širokou veřejnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- větší informovanost, jak v médiích, tak na školách - podpora od ministerstva kultury (pořádání různých pro veřejnost zajímavých akcí s tradiční-dobovou tématikou)

animační programy kulturního dědictví

billboardy v každéme bližším městě, informovanost o jednotlivých akcích, bezplatné vstupy

festivaly po cele CR

festivaly, koncerty, jarmarky

financování, větší propagaci, informovanost, více zachovávat a zachraňovat kulturu pro budoucí generace

folklorni festivaly, trhy apod.

folklórní tance se zpěvy za doprovodu tradičních hudebních nástrojů

Každé město by mělo každoročně pořád akce,na kterých by se předváděl folklór,lidové umění,řemesla...

krouzky pro deti

nevím

nevím

používáním moderních metod - stránky na facebooku, internetové poutače apod.

Prezentace folklórních souborů. Asi bych nepopularizovala, spíše nechala tradiční lidovou kulturu žít. Popularizovaná ztrácí svou přirozenost. Hudba se začne remixovat, obrázky budou 3D, zpopularitujeme lidové tance v Čardumě (Zumba). Tradiční lidová kultura by měla žít svým životem. Věřím, že životnost má. Mělo by se poukázat na její kvality a objektivně porovnat s moderní kulturou.

propagace v TV (spoty, které by zaujaly mladé), na sociálních sítích

propojení více se současným životem - tedy se současnými společenskými otázkami

Prostřednictvím škol - tam se děti často naučí spojovat tradiční kulturu s nudou a povinnostmi. Pořad v televizi ve stylu cest s kamerou po různých místech. Facebook a další nová média - skupiny, diskuze, vyvolat pocit hrdosti k odkazu minulosti. Daří se to třeba Danu Landovi, a to lidi říkají, že to už dnes nejde, Nechat lidi, ať nahlédnou do zákulisí, ať vidí, že peníze z grantů jsou smysluplně využity. A hlavně: neustále neustupovat ve snaze být politicky korektní, to je zlo dneška. Např. BBC zrušilo v hlášení letopočtu frázi "před Kristem" a nahradilo ji "před naší érou", aby neurazilo muslimy v Británii. Podobné věci v ČR nechci.

Přiblížit ji zábavou, například Octöberfest v Německu je přehlídkou tradiční lidové kultury Bavorska a navštěvuje ho tisíce lidí.

Různými vystoupeními v centru měst, pozvánkami do schránek, růzmými akcemi na hradech, zámcích.

Snaha o větší prezentaci na veřejnosti,např. v masmédiích.

to bych nedělala :)

Určitě by se měl zvětšit prostor pro prezentaci tradiční kultury v médiích - zejména v televizi, dále pak v rozhlase a v tisku. Svůj význam by rozhodně také měly dílny lidových tradic na školách všech stupňu, které by vedli aktivní členové lidových kulturních těles.

velmi těžké... Možná propojením s aktivitami, jenž jsou atraktivnější pro mládež

Vice (nejen mezinarodnich) akci, jako je Pisecky folklorni festival, ale zamerene nejen na hudbu a tanec, ale i gastronomii a narodni/regionalni svatky.

více propagace v televizi, různých pořadů o kultuře, zaměřených na různé regiony čr a upozornit na zapomenuté tradice

vtup na akce zdarma

Zaměřila bych reklamu na mladší generaci, která ztrácí v této oblasti podle mého názoru přehled... Dále bych se snažila podpořit projekty, kde se tradiční kultura objevuje

zkusit propagaci přes sociální sítě (facebook, atd.), zvýšit atraktivitu pro mladé

10. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj3338,82 %38,82 %  
Praha1315,29 %15,29 %  
Jihomoravský kraj910,59 %10,59 %  
Středočeský kraj67,06 %7,06 %  
Moravskoslezský kraj67,06 %7,06 %  
Vysočina44,71 %4,71 %  
Severočeský kraj33,53 %3,53 %  
Plzeňský kraj33,53 %3,53 %  
Zlínský kraj22,35 %2,35 %  
Západočeský kraj11,18 %1,18 %  
Zlínský11,18 %1,18 %  
Královéhradecký kraj11,18 %1,18 %  
Karlovarský kraj11,18 %1,18 %  
Ústecký kraj11,18 %1,18 %  
Olomoucký kraj11,18 %1,18 %  

Graf

11. Jste na zvláštnosti svého kraje hrdí a cítíte sounáležitost se svým rodným regionem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6880 %80 %  
ne1720 %20 %  

Graf

12. Udržujete lidové tradice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4552,94 %52,94 %  
ne4047,06 %47,06 %  

Graf

13. Je v místě vašeho bydliště nějaký soubor, zabývající se lidovými tradicemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4957,65 %57,65 %  
nevím2124,71 %24,71 %  
ne1517,65 %17,65 %  

Graf

14. Pokud jste v otázce 13 odpověděli ano, tak o jaký soubor jde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
taneční4080 %47,06 %  
pěvecký3060 %35,29 %  
hudební2142 %24,71 %  
lidová řemesla918 %10,59 %  

Graf

15. Jste vy nebo někdo blízký členem folklorního souboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6981,18 %81,18 %  
ano1618,82 %18,82 %  

Graf

16. Poslechli byste si nahrávku folklorních písní vašeho regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5969,41 %69,41 %  
ne2630,59 %30,59 %  

Graf

17. Zakoupili byste si CD s touto tematikou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7284,71 %84,71 %  
ano1315,29 %15,29 %  

Graf

18. Myslíte si, že tyto skladby mají nějakou hodnotu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7385,88 %85,88 %  
nevím1011,76 %11,76 %  
ne22,35 %2,35 %  

Graf

19. Pokud jste v otázce 18 odpověděli ano, tak jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
historická5778,08 %67,06 %  
umělecká4257,53 %49,41 %  
vlastenecká3852,05 %44,71 %  
kuriozita45,48 %4,71 %  

Graf

20. Je podle vás nutné zachovávat nehmotné kulturní dědictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7891,76 %91,76 %  
nevím55,88 %5,88 %  
ne22,35 %2,35 %  

Graf

21. Napište jedno slovo, které vás napadne k pojmu „nehmotné kulturní dědictví“

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bohatství

folk

folklor

folklór

folklor

folklórní tance

folklórní tance, zpěvy

gastronomické recepty

historický odkaz předků

historie

hudba

hudba

hudba

jazyk

kořeny

kostel

lidové kroje

lidové písně, bajky

lidové tance, zpěv, apod.

máje

majetek

masopust

minulost

Např. "písnička", další možností je "kroj".

nevím

nic

obyčeje

oddanost

odkaz tradic

památka

Píseň

píseň

píseň

písně

písně

písně

Písně

písně

písně

pisne

písně

písně

písně

písně

pisnicka

pohádky

různé (skoro)zapomenuté techniky ruční práce

řemeslo

říkadla

říkanky

skladba Vltava

sounáležitost

společenské zvyky

svatky

Tance

tanec

tanec

tanec

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

tradice

Tradice

tradice

tradice, zvyky, obyčeje

umění

unesco

ústní lidová slovesnost

ústní lidová slovesnost, tanec, nápěvy atd. Proč jedno slovo? Je toho víc

Vyprávění

zvyky

Zvyky

zvyky

22. Je podle vás nutné podporovat kulturu ze státního rozpočtu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6272,94 %72,94 %  
nevím1618,82 %18,82 %  
ne78,24 %8,24 %  

Graf

23. Znáte některý z dotačních či grantových programů, podporujících kulturu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5160 %60 %  
ano3440 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Udržujete lidové tradice?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Zakoupili byste si CD s touto tematikou?

13. Je v místě vašeho bydliště nějaký soubor, zabývající se lidovými tradicemi?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hudební na otázku 14. Pokud jste v otázce 13 odpověděli ano, tak o jaký soubor jde?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi taneční na otázku 14. Pokud jste v otázce 13 odpověděli ano, tak o jaký soubor jde?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pěvecký na otázku 14. Pokud jste v otázce 13 odpověděli ano, tak o jaký soubor jde?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Máte k tradiční lidové kultuře kladný vztah?

3. Co pro vás znamenají pojmy „tradice“, „folklor“ či „lidovost“?

4. Myslíte si, že je třeba tradiční lidovou kulturu udržovat?

7. Myslíte si, že je tradiční lidová kultura státem či dalšími institucemi dostatečně podporována?

8. Měla by být tradiční lidová kultura podporována?

10. Z jakého kraje pocházíte?

11. Jste na zvláštnosti svého kraje hrdí a cítíte sounáležitost se svým rodným regionem?

12. Udržujete lidové tradice?

13. Je v místě vašeho bydliště nějaký soubor, zabývající se lidovými tradicemi?

14. Pokud jste v otázce 13 odpověděli ano, tak o jaký soubor jde?

15. Jste vy nebo někdo blízký členem folklorního souboru?

16. Poslechli byste si nahrávku folklorních písní vašeho regionu?

17. Zakoupili byste si CD s touto tematikou?

18. Myslíte si, že tyto skladby mají nějakou hodnotu?

19. Pokud jste v otázce 18 odpověděli ano, tak jakou?

20. Je podle vás nutné zachovávat nehmotné kulturní dědictví?

21. Napište jedno slovo, které vás napadne k pojmu „nehmotné kulturní dědictví“

22. Je podle vás nutné podporovat kulturu ze státního rozpočtu?

23. Znáte některý z dotačních či grantových programů, podporujících kulturu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Máte k tradiční lidové kultuře kladný vztah?

3. Co pro vás znamenají pojmy „tradice“, „folklor“ či „lidovost“?

4. Myslíte si, že je třeba tradiční lidovou kulturu udržovat?

7. Myslíte si, že je tradiční lidová kultura státem či dalšími institucemi dostatečně podporována?

8. Měla by být tradiční lidová kultura podporována?

10. Z jakého kraje pocházíte?

11. Jste na zvláštnosti svého kraje hrdí a cítíte sounáležitost se svým rodným regionem?

12. Udržujete lidové tradice?

13. Je v místě vašeho bydliště nějaký soubor, zabývající se lidovými tradicemi?

14. Pokud jste v otázce 13 odpověděli ano, tak o jaký soubor jde?

15. Jste vy nebo někdo blízký členem folklorního souboru?

16. Poslechli byste si nahrávku folklorních písní vašeho regionu?

17. Zakoupili byste si CD s touto tematikou?

18. Myslíte si, že tyto skladby mají nějakou hodnotu?

19. Pokud jste v otázce 18 odpověděli ano, tak jakou?

20. Je podle vás nutné zachovávat nehmotné kulturní dědictví?

21. Napište jedno slovo, které vás napadne k pojmu „nehmotné kulturní dědictví“

22. Je podle vás nutné podporovat kulturu ze státního rozpočtu?

23. Znáte některý z dotačních či grantových programů, podporujících kulturu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šlechtová, A.Názory na tradiční lidovou kulturu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazory-na-tradicni-lidovou-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.