Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory na zavedení školného na VŠ a jeho dopady na úroveň VŠ vzdělání

Názory na zavedení školného na VŠ a jeho dopady na úroveň VŠ vzdělání

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Nasadošová
Šetření:16. 11. 2009 - 19. 11. 2009
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka VŠ a prosím o vyplnění dotazníku na předmět Předdiplomní statistický seminář. Zajímá nás, jaký je Váš názor na danou problematiku. Děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte názor na zavedení školného na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně bych nezavedl (filtr: jít na otázku č. 3)1232,43 %32,43 %  
Spíše bych nezavedl1232,43 %32,43 %  
Spíše bych zavedl1027,03 %27,03 %  
Rozhodně bych zavedl25,41 %5,41 %  
Nevím12,7 %2,7 %  

Graf

2. Kolik by podle Vašeho názoru mohlo přibližně činit roční školné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 10 tisíc1848,65 %48,65 %  
méně než 5 tisíc1129,73 %29,73 %  
11 – 20 tisíc718,92 %18,92 %  
21 – 30 tisíc12,7 %2,7 %  

Graf

3. Myslíte si, že případné zavedení školného na vysokých školách bude přínosem pro české školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1745,95 %45,95 %  
ano1745,95 %45,95 %  
nevím38,11 %8,11 %  

Graf

4. Považujete školné za dobrý prostředek k získání více peněz pro VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1848,65 %48,65 %  
ano1745,95 %45,95 %  
nevím25,41 %5,41 %  

Graf

5. Co myslíte, že by s sebou mělo přinést zavedení školného na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více individuální přístup ke studentům1027,03 %27,03 %  
Udržení expertů ve školství821,62 %21,62 %  
Vybavení škol616,22 %16,22 %  
Větší možnost studia v zahraničí410,81 %10,81 %  
Více zahraničních lektorů38,11 %8,11 %  
Zvýšení platů25,41 %5,41 %  
většinu z nabízených odpovědí12,7 %2,7 %  
Větší nároky studentů na kvalitu výuky.12,7 %2,7 %  
Možnost studovat v cizích jazycích12,7 %2,7 %  
Kdo má na to tolik peněz?? 12,7 %2,7 %  

Graf

6. Odradilo by Vás případné školné od studia na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1643,24 %43,24 %  
nevím1232,43 %32,43 %  
ano924,32 %24,32 %  

Graf

7. Bude mít zavedení školného na VŠ vliv na přístup profesorů ke studentům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2567,57 %67,57 %  
ano616,22 %16,22 %  
nevím616,22 %16,22 %  

Graf

8. Kdyby se zavedlo školné na VŠ odjeli byste raději studovat do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1951,35 %51,35 %  
Spíše ano616,22 %16,22 %  
Určitě ne616,22 %16,22 %  
Nevím410,81 %10,81 %  
Určitě ano25,41 %5,41 %  

Graf

9. Myslíte si, že je české veřejné školství udržitelné a konkurenceschopné ve srovnání se soukromím mi školami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3081,08 %81,08 %  
nevím410,81 %10,81 %  
ne38,11 %8,11 %  

Graf

10. Myslíte si, že se zavedením školného zabrání rovnému přístupu lidí ke vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1232,43 %32,43 %  
Určitě ano1027,03 %27,03 %  
spíše ne924,32 %24,32 %  
určitě ne616,22 %16,22 %  

Graf

11. Domníváte se, že zavedení školného ovlivní přístup studentů ke studiu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2054,05 %54,05 %  
spíše ne718,92 %18,92 %  
spíše ano718,92 %18,92 %  
určitě ne38,11 %8,11 %  

Graf

12. Očekávali byste, že by s sebou zavedení školního přineslo snížení dodatečných nákladů studentů na studium? (učební pomůcky, karty, přihlášky apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2156,76 %56,76 %  
ne1437,84 %37,84 %  
nevím25,41 %5,41 %  

Graf

13. Myslíte si, že by student mohl ukončit studium ve vyšším ročníku pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků k úhradě školného na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2054,05 %54,05 %  
ne1437,84 %37,84 %  
nevím38,11 %8,11 %  

Graf

14. Domníváte se, že by studenti měli mít šanci získat zpět část školného dle výsledků studia? (např. při dobrých studijních výsledcích, …)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2670,27 %70,27 %  
spíše ano718,92 %18,92 %  
nevím25,41 %5,41 %  
spíše ne25,41 %5,41 %  

Graf

15. Byl byste ochoten studovat vysokou školu při zavedení školného v případě, že byste musel využít půjčky pro studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1437,84 %37,84 %  
ano1335,14 %35,14 %  
nevím1027,03 %27,03 %  

Graf

16. Odložené školné za studium vysoké školy (přesouvání plateb školného do budoucna, okamžité půjčky, …)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím1540,54 %40,54 %  
Nesouhlasím1027,03 %27,03 %  
Zcela souhlasím616,22 %16,22 %  
Zcela nesouhlasím410,81 %10,81 %  
Nikdy jsem se s tímto pojmem nesetkal/-a25,41 %5,41 %  

Graf

17. Myslíte si, že zavedení tzv. odloženého školného bude mít pozitivní dopad na uplatnění absolventů na profesních trzích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2156,76 %56,76 %  
nevím1437,84 %37,84 %  
ano25,41 %5,41 %  

Graf

18. V ČR se na vysoké školy dostane jen 7,2 % dětí z dělnických rodin. Myslíte si, že by zavedení tzv. odloženého školného pomohlo potlačit protekci studentů z bohatších rodin a vzrostl by počet absolventů z rodin dělnických?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2259,46 %59,46 %  
nevím1027,03 %27,03 %  
ano513,51 %13,51 %  

Graf

19. Kdyby to bylo možné, financovali byste školné svých dětí ze stavebního spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2259,46 %59,46 %  
ne821,62 %21,62 %  
nevím718,92 %18,92 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2978,38 %78,38 %  
muž821,62 %21,62 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 26 let3183,78 %83,78 %  
16 – 19 let38,11 %8,11 %  
27 - 35 let25,41 %5,41 %  
36 - 50 let12,7 %2,7 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola – bakalářské studium1335,14 %35,14 %  
odborná střední škola1129,73 %29,73 %  
všeobecná střední škola924,32 %24,32 %  
vyšší odborná škola25,41 %5,41 %  
vysoká škola- magisterské studium12,7 %2,7 %  
základní škola12,7 %2,7 %  

Graf

23. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student - uveďte čeho student dolů do jiné odpovědi821,62 %21,62 %  
zaměstnaný38,11 %8,11 %  
ekonomie25,41 %5,41 %  
PedF UK12,7 %2,7 %  
12,7 %2,7 %  
sociální pedagogika12,7 %2,7 %  
Student mezinárodního obchodu12,7 %2,7 %  
student psychologie12,7 %2,7 %  
zaměstnaný student andragogiky12,7 %2,7 %  
Student MU12,7 %2,7 %  
pracující student12,7 %2,7 %  
informatika12,7 %2,7 %  
sociální obor12,7 %2,7 %  
zaměstnaná a zároveň student dálkově 12,7 %2,7 %  
student fakukt strojní VUT12,7 %2,7 %  
Ostravská univerzita, Soc. práce se zdrav. profile12,7 %2,7 %  
doktorské studium 12,7 %2,7 %  
student VŠ, zaměstnaný12,7 %2,7 %  
EKF12,7 %2,7 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze12,7 %2,7 %  
UK, Pedagogická fakulta12,7 %2,7 %  
VŠE12,7 %2,7 %  
socialna sfera12,7 %2,7 %  
VŠB - TUO - Ekonomická fakulta12,7 %2,7 %  
MU Přf12,7 %2,7 %  
učitelství angličtiny a němčiny pro střední školy12,7 %2,7 %  
VŠE, mezinárodní vztahy12,7 %2,7 %  

Graf

24. Velikost města/obce, v kterém bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 000 a více1129,73 %29,73 %  
od 5 000 do 10 000 obyvatel616,22 %16,22 %  
od 200 000 do 500 000 obyvatel616,22 %16,22 %  
od 10 000 do 50 000 obyvatel616,22 %16,22 %  
od 1 000 do 5 000 obyvatel38,11 %8,11 %  
do 500 obyvatel25,41 %5,41 %  
od 50 000 do 200 000 obyvatel25,41 %5,41 %  
od 500 do 1 000 obyvatel12,7 %2,7 %  

Graf

25. Přibližný příjem domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 15.001 do 30.000 Kč1540,54 %40,54 %  
od 30.001 do 45.000 Kč1129,73 %29,73 %  
do 15.001 Kč718,92 %18,92 %  
od 45.001 do 60.000 Kč25,41 %5,41 %  
od 60.001 do 75.000 Kč25,41 %5,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nasadošová, M.Názory na zavedení školného na VŠ a jeho dopady na úroveň VŠ vzdělání (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nazory-na-zavedeni-skolneho-na-vs-a-jeho-dopady-na-uroven-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.